Warmtetransitie: de ingrediënten voor een succesvolle uitvoering

timer2 min
Warmtetransitie: de ingrediënten voor een succesvolle uitvoering

Vrijwel alle gemeenten hebben inmiddels een Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. Daarin staat de manier waarop de diverse gebieden en wijken de komende jaren stap voor stap van het aardgas af gaan. Na deze eerste stap is het tijd voor de volgende: het opstellen van uitvoeringsplannen. Hoe je dat doet, lees je in een nieuwe, gratis whitepaper.

In de afgelopen maanden en jaren zijn gemeenten intensief bezig geweest met het proces om te komen tot een Transitievisie Warmte (TVW). De visie omschrijft op welke manier en volgens welke planning de gebouwde omgeving in die gemeenten overgaat van fossiele brandstoffen op een vorm van duurzame energie. Met als belangrijkste doel het terugdringen van de CO2-uitstoot tot ‘CO2-neutraal’ in 2050.

Onmisbaar

Nu die visies zijn vastgesteld, is het tijd voor de volgende stap in dit proces: het (Wijk)Uitvoeringsplan. Hoe maak je dit samen met alle betrokkenen tot een succes? Welke stappen en ‘ingrediënten’ zijn onmisbaar om te komen tot een goed Uitvoeringsplan?
Afhankelijk van de doelstellingen uit de TVW kunnen de vervolgstappen bestaan uit:

 • Het opstellen van een Plan van Aanpak en uitvoeringsagenda.
 • Het bepalen van de benodigde capaciteit voor de uitvoering.
 • Het uitvoeren van (technische) haalbaarheidsonderzoeken.
 • Het starten van een isolatiecampagne voor de gehele gemeente of per wijk.
 • De communicatie met bewoners en ondernemers opstarten.
 • Het starten van een Uitvoeringsplan.

Het Uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van de Transitievisie Warmte. Daarin wordt samen met bewoners, ondernemers en stakeholders gewerkt aan een uitvoerbaar plan voor een duurzame, toekomstbestendige en aardgasvrije wijk, buurt of samenstel van gebouwen (woningen en/of bedrijven).

Participatie

Het Uitvoeringsplan is een nieuwe stap op de route naar aardgasvrij. Een stap die gaat over ingrediënten als:

 • Participatie en communicatie
 • Techniek
 • Ruimtelijke inpassing
 • Organisatie
 • Financiële transparantie

Hierbij is het van belang om de in de TVW opgezette samenwerking met de professionele stakeholders te continueren en ook de lokale initiatieven uit buurt of wijk (indien dat nog niet het geval is) toe te voegen aan deze samenwerking. Door deze toevoeging is het nodig om de rollen en verantwoordelijkheden binnen de samenwerking opnieuw tegen het licht te houden en deze samen te bepalen.

Warmtetransitie: de ingrediënten voor een succesvolle uitvoering

Aarzeling

Een groot aantal gemeenten voelt nog enige aarzeling om te starten met het Uitvoeringsplan. Dit kan verschillende oorzaken hebben en de nieuwe whitepaper gaat daar verder mee aan de slag.
In de whitepaper nemen adviseurs van TAUW, vanuit hun eerdere ervaringen met TVW’s, de gemeenten mee in het proces om tot een Uitvoeringsplan te komen. Daarbij wordt benoemd wat wel en wat juist niet werkt. Het gaat in dit proces, naast het technische spoor, vooral om de participatie met verschillende groepen. Participatie is essentieel, aldus TAUW.
In de speciale whitepaper over het Uitvoeringsplan wil TAUW de drempels wegnemen voor gemeenten die niet weten hoe te starten en hoe het proces vorm te geven.

Download hier de gratis whitepaper Het (Wijk)Uitvoeringsplan, de volgende stap in de Warmtetransitie.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c291 c294
Begin energietransitie op basis van wijkcontext

Begin energietransitie op basis van wijkcontext

Gisteren om 10:01 uur
timer 4 min

Met de Transitievisie Warmte in de hand kun je wel een wijk ingaan, maar als je vervolgens een louter technisch ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c291
Prijs warmte loskoppelen van gastarief

Prijs warmte loskoppelen van gastarief

27 sep om 10:01 uur
timer 1 min

De warmtetransitie stagneert door onzekerheid rondom prijsontwikkelingen, vertraging van de nieuwe Warmtewet en ...

Lees verder »

c21 c225 c280 c291
Ruim 6000 woningen erbij in Twente

Ruim 6000 woningen erbij in Twente

22 sep om 10:01 uur
timer 3 min

Zestien woningcorporaties verenigd in WoON Twente werken samen met het Rijk aan een programma om tot 2028 in deze ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c291 c294
‘Het enthousiasme van deze mensen raakt mij’

‘Het enthousiasme van deze mensen raakt ...

19 sep om 10:01 uur
timer 7 min

René Jansen, procesmanager bij adviesbureau DWA, maakt sinds drie jaar onderdeel uit van het programma ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265 c291
Gasmonteurs opgeleid voor werken met waterstof

Gasmonteurs opgeleid voor werken met waterstof

12 sep om 10:01 uur
timer 3 min

Binnenkort gaat in het Gelderse Lochem een pilot met waterstof van start. Het is voor het eerst dat in bestaande, ...

Lees verder »

c21 c125 c135 c225 c243 c291
Grootste duurzame warmtesysteem van Nederland

Grootste duurzame warmtesysteem van Nederland

5 sep om 10:01 uur
timer 2 min

De gemeente Amsterdam en Eneco sloten afgelopen week een overeenkomst voor de aanleg van een enorm warmte- én ...

Lees verder »

c21 c225 c265 c280 c291
Duizend huur- en koopwoningen in anderhalf jaar naar label A

Duizend huur- en koopwoningen in anderhalf jaar ...

25 aug om 10:01 uur
timer 3 min

Met een begroting van 42 miljoen euro wordt binnenkort gestart met de verduurzaming van bijna duizend woningen ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243 c291
Energieopslag in watervoerende grondlagen

Energieopslag in watervoerende grondlagen

15 aug om 10:01 uur
timer 3 min

In Den Haag is onderzocht hoe vijf woonwijken kunnen worden verwarmd door op twee verschillende manieren gebruik ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265 c291
WOW: warm welkom warmtenet Wageningen

WOW: warm welkom warmtenet Wageningen

12 aug om 10:01 uur
timer 1 min

Ruim tweehonderd huishoudens in Wageningen hebben positief gereageerd op deelname aan een coöperatie die ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c291
Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

6 jul om 15:01 uur
timer 4 min

De energietransitie in Nederland is in volle gang en vrijwel alle gemeenten hebben daarvoor een Transitievisie ...

Lees verder »

c21 c243 c286 c291
Duurzaam Gebouwd Podcast: Wijktransities

Duurzaam Gebouwd Podcast: Wijktransities

22 apr om 07:00 uur
timer 1 min

De nieuwe aflevering van de Duurzaam Gebouwd Podcast staat voor je klaar. Dit keer praten we over de wijktransities. ...

Lees verder »

c21 c225 c291
Publiek-private samenwerking binnen warmtetransitie

Publiek-private samenwerking binnen warmtetransitie

3 mrt om 14:01 uur
timer 2 min

Nu veel gemeenten de Transitievisies Warmte hebben opgesteld en werken aan Uitvoeringsplannen om wijken van het ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up