Circulariteit in Ridderkerk: noodzaak van systeemverandering en gedragsverandering

timer3 min
Circulariteit in Ridderkerk: noodzaak van systeemverandering en gedragsverandering

Ook de gemeente Ridderkerk is volop bezig om de klimaatdoelen uit te werken en te behalen. Wethouder Marten Japenga en adviseurs Jory Rombouts en Suzan Steehouwer adviseren en activeren maatschappelijke organisaties, inwoners en niet te vergeten de ambtelijke organisatie om stappen te zetten op weg naar een duurzame en circulaire toekomst.

Foto boven: v.l.n.r. Jory Rombouts, Suzan Steehouwer en Marten Japenga.

“In 2021 stelde ons team Energietransitie en Klimaatadaptatie de klimaatvisie op voor de gemeente Ridderkerk. Op basis daarvan zijn uitvoeringsprogramma’s (UVP’s) gemaakt, waarvan die voor een circulaire samenleving in oktober van dat jaar door het college is vastgesteld”, begint Marten Japenga. Hij is wethouder met onder meer milieu en duurzaamheid/circulaire samenleving in zijn portefeuille en onderschrijft het belang en de omvang van de circulaire transitie.

Als adviseur klimaat voor de gemeente Ridderkerk houdt Jory Rombouts zich binnen het team vooral bezig met energietransitie en klimaat. Haar collega Suzan Steehouwer, adviseur circulaire economie en voedsel, vult als ‘thematrekker circulair’ de rol van de gemeente verder in. Om de circulaire ambities vast te stellen en inhoud te geven namen zij een externe partij in de arm. Rombouts: “Externe expertise bij het te formuleren uitvoeringsplan circulaire samenleving vonden we bij PHI Factory. Zij zijn gestart met het afnemen van interviews bij maatschappelijke organisaties om te onderzoeken wat deze verwachten van de gemeente.”

Vervolgens deed PHI Factory deskresearch naar de huidige documentatie en beschikbare informatie over circulariteit en duurzaamheid bij de gemeente Ridderkerk. Daaruit volgde het uitvoeringsprogramma met een groot aantal activiteiten. Steehouwer: “In het uitvoeringsplan zoomen we in op drie hoofdroutes. Dat zijn:

  1. kennisdeling en bewustwording;
  2. grondstoffen;
  3. samenwerking.

Die routes zijn toegespitst op de drie waardeketens bouw, voedsel- en organische reststromen en consumptiegoederen. Op basis hiervan zijn activiteiten opgesteld voor de komende drie à vier jaar. Die activiteiten zijn gericht op de gemeentelijk organisatie zelf, op maatschappelijke organisaties en op de inwoners van Ridderkerk.”

Reststromen hoogwaardiger inzetten

Steehouwer (rechts op de foto onder): “Voor het realiseren van circulariteit is onder meer hergebruik van grondstoffen en waardecreatie in iedere schakel van het systeem belangrijk. Hiervoor neemt de gemeente Ridderkerk deel aan de MKB-deal van de provincie Zuid-Holland voor het ontwikkelen van een voorstel voor een reststromen hub op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Het doel van deze reststromen hub is (digitaal) inzicht creëren in welke reststromen wanneer beschikbaar zijn bij de groente-, fruit- en versbedrijven. Daarna is het zaak deze reststromen zo hoogwaardig mogelijk te verwaarden. Producten die niet verkocht kunnen worden door de bedrijven, kunnen dan een andere en hoogwaardiger bestemming krijgen dan verwerking tot veevoer, AGF-afval of vergisting.”

Circulariteit in Ridderkerk: noodzaak van systeemverandering en gedragsverandering

Rombouts (links op de foto boven) vult aan met de constatering dat bekend is dat er nog steeds veel verspilling zit in de voedselketen. “Uit onderzoek weten we dat tot veertig procent van de voedselverspilling bij de producent plaatsvindt. Er valt dus veel te winnen door te kijken waar die verspilling hier kan worden teruggedrongen. Een van de voorbeelden van hoe we dat hier nu al doen is de ‘Groente en Fruitbrigade’, die afgekeurde producten inzamelt en naar de voedselbanken brengt. We hebben de ambitie in Nieuw Reijerwaard om een toonaangevend, duurzaam en innovatief cluster van bedrijven in de Agro, Vers & Food te worden.”

Systeemverandering noodzakelijk

Om klimaatdoelen te bereiken ziet Rombouts de noodzaak van een systeemverandering in de maatschappij en een gedragsverandering bij iedereen. Zij is realistisch en ziet ook dat een systeemverandering een lange aanloop heeft. “Het begon met het vaststellen van de klimaatvisie waarin alle doelstellingen zijn opgenomen. Toen is ook doorgerekend wat het vraagt van de ambtelijke organisatie. …”

Lees nu het complete verhaal over de gemeente Ridderkerk in ons gratis digitale magazine Circulariteit.

Tekst: Tom de Hoog
Fotografie: Robert Tjalondo

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c244
Nieuwe partner Hydro gaat voor 100% circulariteit

Nieuwe partner Hydro gaat voor 100% circulariteit

25 mei om 08:01 uur
timer 4 min

Wij verwelkomen Hydro Building Systems als partner bij Duurzaam Gebouwd. In een interview met Roger Cremer, Country ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen ...

26 apr om 11:00 uur
timer 3 min

Lizzy Butink: Lizzy Butink startte begin 2022 als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer en treedt toe tot het expertpanel van ...

Lees verder »

c223 c244 c263
Whitepaper: Optimaal toepassen van de nieuwe geluidseisen voor warmtepompen

Whitepaper: Optimaal toepassen van de nieuwe ...

Deze whitepaper bevat inhoudelijke informatie over de nieuwe wetgeving, een toelichting op een aantal begrippen, ...
c21 c225 c244
Amvest en Dura Vermeer gaan Asterweg in Amsterdam herontwikkelen

Amvest en Dura Vermeer gaan Asterweg in Amsterdam ...

11 apr om 08:01 uur

Amvest en Dura Vermeer Bouw Midden West hebben vorige week een positie verworven aan de Asterweg in Amsterdam. ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Circulaire toekomst: milieukosten naar nul

Circulaire toekomst: milieukosten naar nul

31 mrt om 12:01 uur
timer 3 min

De circulaire beweging in Nederland heeft last van enige spraakverwarring. Hoe lossen we dat op en hoe krijgen ...

Lees verder »

c21 c190 c225 c244
Meer eenduidigheid moet circulariteit écht vooruithelpen

Meer eenduidigheid moet circulariteit écht ...

29 mrt om 15:01 uur
timer 3 min

Het circulair maken van de economie en bouw vergt veel inspanningen. De mogelijkheden en eisen kennen diverse ...

Lees verder »

c21 c225 c244
“Circulariteit is nog veel te vrijblijvend”

“Circulariteit is nog veel te vrijblijvend”

29 mrt om 10:01 uur
timer 4 min

De aandacht voor energietransitie is nationaal gezien nog steeds groter dan die voor circulair bouwen. Dit zie ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Circulaire Openbare Ruimte Congres: podium voor duurzame ontwikkelingen

Circulaire Openbare Ruimte Congres: podium voor ...

28 mrt om 08:01 uur
timer 2 min

De gemeente Almere is op 15 en 16 juni gastheer van het eerste Circulaire Openbare Ruimte Congres, georganiseerd ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Nieuw: Duurzaam Gebouwd Digitaal Magazine Circulariteit

Nieuw: Duurzaam Gebouwd Digitaal Magazine Circulariteit

8 mrt om 16:00 uur

Het nieuwe digitale magazine van Duurzaam Gebouwd is uitgebracht. Dit keer vertellen we je samen met onze partners ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c279 c286
Duurzaam Gebouwd Podcast: Materialenpaspoort

Duurzaam Gebouwd Podcast: Materialenpaspoort

2 mrt om 08:00 uur
timer 1 min

De nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast luister je nu op onder andere Spotify. Op het programma: het materialenpaspoort.

Lees verder »

c21 c185 c225 c244
Rondetafelgesprek Circulair Bouwen: Samen innoveren én durven falen

Rondetafelgesprek Circulair Bouwen: Samen innoveren ...

21 feb om 13:00 uur
timer 7 min

Om circulair bouwen te laten vliegen, moeten alle ketenpartners samen optrekken om inzicht te geven in materiaalstromen. ...

Lees verder »

c21 c54 c244
De sociaal-culturele kant van transitie in de bouw

De sociaal-culturele kant van transitie in de ...

18 feb om 14:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: In transities is het noodzakelijk om de technische kant te overstijgen en de sociaal-culturele kant te includeren. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up