Hoe kan de MPG worden aangescherpt?

timer2 min
Hoe kan de MPG worden aangescherpt?

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) wordt door veel partijen gezien als een waardevolle manier om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te kwantificeren. Maar tegelijkertijd valt er het nodige door te ontwikkelen. Het kersverse Lente-Akoord 2.0 gaat in op het aanscherpen van de MPG-rekenregels en -methodieken.

De MPG becijfert de milieu-impact van alle materialen en installaties die in een gebouw worden toegepast gedurende alle levensfasen. Die wordt uitgedrukt in één getal: de schaduwprijs per vierkante meter bruto vloeroppervlak per jaar. Hoe lager de MPG, hoe kleiner de milieu-impact.

Hoe de MPG-berekening moet worden gemaakt, staat in de Bepalingsmethode Milieuprestaties Bouwwerken, kortweg de ‘Bepalingsmethode’. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet een MPG-berekening worden ingeleverd. De toegestane MPG is maximaal 0,8. Het Rijk wil de eis uiterlijk in 2030 aanscherpen tot een grenswaarde van 0,5.

In de Bepalingsmethode spelen de kaarten in de Nationale Milieudatabase (NMD) een centrale rol. De NMD bevat kaarten van bouwproducten en materialen waarvan de milieu-impact met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA) is berekend. In de rekentools om de MPG-berekening te maken, moet de informatie van deze kaarten worden gebruikt. Ontwerpers en bouwpartijen kunnen de kaarten gebruiken om te kiezen voor bouwproducten met de kleinste milieu-impact.

19 factoren

Geurt Donze (W/E Adviseurs) legt uit dat in die NMD-kaarten negentien impactfactoren zijn verwerkt. Voorbeelden zijn:

 • uitputting van grondstoffen;
 • klimaatverandering;
 • aantasting van de ozonlaag;
 • smogvorming;
 • vermesting.

De milieu-impact wordt uitgedrukt in euro’s en dat bedrag weerspiegelt de maatschappelijke kosten van de milieugevolgen. Alle impactfactoren worden teruggerekend naar euro’s per eenheid product, gerekend over de totale levensduur van een gebouw.
Als binnen de levensduur van een gebouw een product vier keer wordt vervangen, telt het in de MPG-berekening dus vier keer mee. Een lage(re) MPG realiseer je bijvoorbeeld door:

 • producten te kiezen op basis van secundaire grondstoffen of hergebruikte producten;
 • kleinere producthoeveelheden en/of dimensies te gebruiken;
 • producten te kiezen die lang meegaan en kunnen worden gerepareerd;
 • of te kiezen voor een langere gebouwlevensduur.

Gebruiksfase

De MPG bestrijkt de helft van de milieu-impact, terwijl het overige deel het gevolg is van energiegebruik in de gebruiksfase van het gebouw. Belangrijk daarbij is dat sommige maatregelen die het energiegebruik verlagen, de milieu-impact als gevolg van materiaalgebruik juist verhogen. Een typisch voorbeeld hiervan is het toepassen van zonnepanelen. Een lastige discrepantie.

Wat te doen? Mogelijke aanscherpingen volgen uit:

 • integraal kijken naar milieu én energie;
 • de Groene Menukaart (pdf)
 • geactualiseerde productkaarten (en de subsidie daarvoor);
 • toetreding NMD goedkoper maken;
 • differentiatie grenswaarden.

Meer over dit alles lees je in het artikel op de website van het Lente-Akkoord 2.0: De toekomst van MPG als instrument voor circulaire bouw.

Bekijk ook de sessie over dit onderwerp tijdens het Startcongres van het Lente-Akkoord 2.0:

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c185 c225
LEVS architecten ontwerpt Carbon-based Design methodiek

LEVS architecten ontwerpt Carbon-based Design ...

26 sep om 11:55 uur
timer 2 min

Beeld door Levs Architecten We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het sectorbreed afschalen van de uitstoot ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225
Rentmeester 2050 brengt bergen circulariteit

Rentmeester 2050 brengt bergen circulariteit

26 sep om 10:01 uur
timer 6 min

Aan de rand van Borne bulkt een kantoorgebouw van de circulaire oplossingen. Je hoeft geen geoefend oog te bezitten ...

Lees verder »

c185 c223 c243 c244
Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen

Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities ...

De doelstellingen rondom energie en materialen zijn kraakhelder: met minder dan een decennium op de klok om het ...
c21 c120 c138 c185 c225
Kansen voor duurzaam en digitaal bouwen in België

Kansen voor duurzaam en digitaal bouwen in België

21 sep om 09:01 uur
timer 1 min

De komst van een Belgische handelsmissie naar Eindhoven biedt Nederlandse ondernemers op het gebied van duurzame ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225 c276
Beter bouwen met verscherpte normen

Beter bouwen met verscherpte normen

6 sep om 16:01 uur
timer 4 min

Met het ‘Manifest 2.0: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet’ onderschrijven veertig organisaties ...

Lees verder »

c21 c134 c160 c185 c225
Samen impact maken voor mens en milieu

Samen impact maken voor mens en milieu

22 aug om 10:01 uur
timer 2 min

Partijen die werkelijk op circulariteit sturen, creëren waarde voor mens en milieu. Ziedaar de inzet van ...

Lees verder »

c21 c135 c185 c225
De Circulaire Weg werkt!

De Circulaire Weg werkt!

19 aug om 10:01 uur
timer 4 min

Het waagstuk dat Dura Vermeer in 2020 samen met een reeks van opdrachtgevers startte, infra as a service, lijkt ...

Lees verder »

c21 c135 c185 c225 c260
‘Haal de optimale eigenschappen en potentie van hout boven’

‘Haal de optimale eigenschappen en potentie ...

10 aug om 10:01 uur
timer 8 min

De aandacht voor bouwen met hout zit in een stroomversnelling. Er zijn voordelen ten opzichte van traditioneel ...

Lees verder »

c21 c120 c185 c225 c265
Deze tool maakt circulair onderhoud en CO2-impact meetbaar

Deze tool maakt circulair onderhoud en CO2-impact ...

8 aug om 15:01 uur
timer 2 min

OnderhoudNL heeft samen met W/E-adviseurs een indicator ontwikkeld waarmee de markt de onderhoudsaanpak van bestaand ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225
MIMO: beton verduurzamen en nog geld overhouden ook

MIMO: beton verduurzamen en nog geld overhouden ...

5 aug om 10:01 uur
timer 5 min

Begin juni lanceerde TNO het MIMO-concept voor een integrale aanpak van de transitie naar duurzaam beton. Het ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c279
Steun ook het belang van materiaalpaspoorten in de bouw

Steun ook het belang van materiaalpaspoorten ...

21 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Paspoorten voor de bouw vormen een onmisbare schakel in het dichterbij brengen van een circulaire bouweconomie. ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c279
Aanzet voor normen circulariteit

Aanzet voor normen circulariteit

18 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Begin deze zomer presenteerde Platform CB’23 nieuwe leidraden voor circulair bouwen. Op verschillende terreinen ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up