Hoe kan de MPG worden aangescherpt?

timer2 min
Hoe kan de MPG worden aangescherpt?

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) wordt door veel partijen gezien als een waardevolle manier om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te kwantificeren. Maar tegelijkertijd valt er het nodige door te ontwikkelen. Het kersverse Lente-Akoord 2.0 gaat in op het aanscherpen van de MPG-rekenregels en -methodieken.

De MPG becijfert de milieu-impact van alle materialen en installaties die in een gebouw worden toegepast gedurende alle levensfasen. Die wordt uitgedrukt in één getal: de schaduwprijs per vierkante meter bruto vloeroppervlak per jaar. Hoe lager de MPG, hoe kleiner de milieu-impact.

Hoe de MPG-berekening moet worden gemaakt, staat in de Bepalingsmethode Milieuprestaties Bouwwerken, kortweg de ‘Bepalingsmethode’. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet een MPG-berekening worden ingeleverd. De toegestane MPG is maximaal 0,8. Het Rijk wil de eis uiterlijk in 2030 aanscherpen tot een grenswaarde van 0,5.

In de Bepalingsmethode spelen de kaarten in de Nationale Milieudatabase (NMD) een centrale rol. De NMD bevat kaarten van bouwproducten en materialen waarvan de milieu-impact met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA) is berekend. In de rekentools om de MPG-berekening te maken, moet de informatie van deze kaarten worden gebruikt. Ontwerpers en bouwpartijen kunnen de kaarten gebruiken om te kiezen voor bouwproducten met de kleinste milieu-impact.

19 factoren

Geurt Donze (W/E Adviseurs) legt uit dat in die NMD-kaarten negentien impactfactoren zijn verwerkt. Voorbeelden zijn:

 • uitputting van grondstoffen;
 • klimaatverandering;
 • aantasting van de ozonlaag;
 • smogvorming;
 • vermesting.

De milieu-impact wordt uitgedrukt in euro’s en dat bedrag weerspiegelt de maatschappelijke kosten van de milieugevolgen. Alle impactfactoren worden teruggerekend naar euro’s per eenheid product, gerekend over de totale levensduur van een gebouw.
Als binnen de levensduur van een gebouw een product vier keer wordt vervangen, telt het in de MPG-berekening dus vier keer mee. Een lage(re) MPG realiseer je bijvoorbeeld door:

 • producten te kiezen op basis van secundaire grondstoffen of hergebruikte producten;
 • kleinere producthoeveelheden en/of dimensies te gebruiken;
 • producten te kiezen die lang meegaan en kunnen worden gerepareerd;
 • of te kiezen voor een langere gebouwlevensduur.

Gebruiksfase

De MPG bestrijkt de helft van de milieu-impact, terwijl het overige deel het gevolg is van energiegebruik in de gebruiksfase van het gebouw. Belangrijk daarbij is dat sommige maatregelen die het energiegebruik verlagen, de milieu-impact als gevolg van materiaalgebruik juist verhogen. Een typisch voorbeeld hiervan is het toepassen van zonnepanelen. Een lastige discrepantie.

Wat te doen? Mogelijke aanscherpingen volgen uit:

 • integraal kijken naar milieu én energie;
 • de Groene Menukaart (pdf)
 • geactualiseerde productkaarten (en de subsidie daarvoor);
 • toetreding NMD goedkoper maken;
 • differentiatie grenswaarden.

Meer over dit alles lees je in het artikel op de website van het Lente-Akkoord 2.0: De toekomst van MPG als instrument voor circulaire bouw.

Bekijk ook de sessie over dit onderwerp tijdens het Startcongres van het Lente-Akkoord 2.0:

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c185 c225 c260
WeGrow-congres 2023: ‘Agrarische sector wordt hofleverancier van de bouw’

WeGrow-congres 2023: ‘Agrarische sector ...

Het eerste WeGrow congres verwelkomde bouwers en boeren op de treffende locatie De Boerinn te Kamerik. De twee sectoren deelden inzichten met elkaar over het krachtig(er) ...

Lees verder

c21 c26 c185
Circulair en duurzaam kantoorgebouw in IJhorst

Circulair en duurzaam kantoorgebouw in IJhorst

Het kantoorgebouw van GMB wordt van hout, heeft als uitgangspunt minimaal een GPR-score van 8,0 én legt de nadruk op circulaire inzetbaarheid van materiaal. ...

Lees verder

c185 c223
Whitepaper: circulair bouwen met maximale CO2 -impact

Whitepaper: circulair bouwen met maximale CO2 ...

Het Klimaatakkoord van Parijs is duidelijk: in 2030 is het aandeel hernieuwbare grondstoffen 50 procent en stoten we op dat moment meer dan de helft minder schadelijke ...
c21 c40 c185 c225 c243 c278 c299
Dierinclusief groenconcept voor mixed-use woningbouwproject

Dierinclusief groenconcept voor mixed-use woningbouwproject

Het mixed-use woningbouwproject The Pulse of Amsterdam heeft niet alleen ambities voor WELL Platinum en BREEAM-NL Outstanding. De ontwikkeling – bestaande ...

Lees verder

c21 c185 c225 c243
Paris Proof-ambitie voor herontwikkeling kantoor

Paris Proof-ambitie voor herontwikkeling kantoor

Het startsein klonk voor de bouwfase van de nieuwe thuishaven van ABN AMRO aan de Foppingadreef, in Amsterdam Zuidoost. ABN AMRO werkt samen met Edge en BAM Bouw ...

Lees verder

c21 c120 c185 c225 c260
Stadswinkel Tilburg wijst weg naar circulair renoveren

Stadswinkel Tilburg wijst weg naar circulair ...

Het voormalige Stadskantoor 2 en bibliotheek - ooit een ‘anonieme beige moloch’ - zijn de afgelopen jaren gerenoveerd en omgetoverd in de Stadswinkel. ...

Lees verder

c21 c185 c225 c260 c268
‘Dynamiek en kruisbestuiving door duurzame relaties’

‘Dynamiek en kruisbestuiving door duurzame ...

Welke invloed hebben duurzame denk- en werkwijzen op ons milieu? Hoeveel CO2-reductie kan het gebruik van biobased, gerecyclede en herbruikbare materialen opleveren? ...

Lees verder

c21 c185 c225 c238 c277
'Hout waar het kan, beton waar het moet'

'Hout waar het kan, beton waar het moet'

De houtbouwprojecten in Amsterdam stapelen zich op en architect Boris Zeisser legt in een video uit waarom deze methode zo belangrijk is en waarom hij deze toepaste ...

Lees verder

c21 c122 c185 c186 c190 c225
Isoleren met biocirculaire grondstoffen

Isoleren met biocirculaire grondstoffen

Wie op zoek is naar isolatiemateriaal, moet wikken en wegen tussen standaard materialen en biobased oplossingen. Ook kun je kiezen voor isolatieproducten op basis ...

Lees verder

c21 c140 c185 c190 c225
Zo pas je de gelijkwaardigheidsbepaling in de praktijk toe

Zo pas je de gelijkwaardigheidsbepaling in de ...

In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Een van manieren om dit te bereiken, is het zo goed mogelijk hergebruiken van materialen, producten en installaties. ...

Lees verder

c21 c185 c225 c261 c268
Voor optimale, digitale merkbeleving is maatwerk nodig

Voor optimale, digitale merkbeleving is maatwerk ...

Door maatwerk centraal te stellen en de grenzen van de technologie te verkennen, zorgt Unbrick ervoor dat klanten online hun vakantiedroomhuis kunnen kopen. Dit ...

Lees verder

c21 c185 c225 c265 c268 c280
Ontdek alles over bouwen met hout op de Dag van de HOUTbouw

Ontdek alles over bouwen met hout op de Dag ...

Tijdens het jaarlijkse open huis van de bouw, op zaterdag 17 juni, stellen enkele bouw- en infrabedrijven, die in Uden en Den Bosch actief zijn in de houtbouw, ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up