Nieuwbouwpuzzel energieneutrale woonwijk in Noordeloos naar volgende fase

Nieuwbouwpuzzel energieneutrale woonwijk in Noordeloos naar volgende fase

Ondernemer Wim Rietveld heeft een bedrijfsterrein in Noordeloos, gemeente Molenlanden. Op dat terrein staat zijn kwaliteitscontrolelijn voor glaswerk, maar al jaren terug bedacht hij dat het een prima locatie kon zijn voor woningbouw en zo een maatschappelijk doel kon dienen. Hij ging ‘de boer op’ met zijn idee, maar corona zette alles even stop. Hij pakte het weer op toen hij in contact kwam met Develop Inc. Deze ontwikkelaar gaf vaart aan het project. Met uitgewerkte plannen voor zijn duurzame woonwijk met betaalbare energiezuinige huizen meldde Rietveld zich opnieuw bij de gemeente. Inmiddels zijn de nodige stappen gezet op weg naar de realisatie van ‘Park Rietveld’.

“De grondeigenaar gaf inderdaad de aanzet”, meldt Edwin Kraaijeveld, a.i. projectleider bij de gemeente Molenlanden. “De heer Rietveld wil zijn bedrijfsactiviteiten stoppen of verplaatsen en zijn locatie beschikbaar maken voor woningbouw. Het ligt binnen de bebouwingscontouren van de woonkern Noordeloos en wij verlenen daar graag medewerking aan. De gemeente is namelijk op zoek naar locaties om de ambities op het gebied van woningbouw waar te kunnen maken.” Zijn ambtelijke collega Jordy Venderbos, beleidsmedewerker duurzaamheid, sluit daarop aan. “In 2021 hebben binnen gemeente streefdoelen vastgesteld voor wat betreft klimaatadaptatie en energie. Onze ambities en/of wensen zijn samengevat in een handboek ‘Duurzaamheid en gebiedsontwikkeling’. Over de concrete invulling voor dit project vinden de gesprekken plaats met de ontwikkelaar over wat we uit de totale lijst van maatregelen willen en kunnen inpassen. Dat is onze gezamenlijke zoektocht op dit moment.”

Nieuwbouwpuzzel energieneutrale woonwijk in Noordeloos naar volgende fase

Uitvoerbaarheid voorop

Kraaijeveld geeft aan dat het uitgangspunt voor de gemeente helder is: “We willen een financieel en maatschappelijk uitvoerbaar plan voor 45 woningen, waarvan 40 procent sociale koopwoningen voor starters en kleine huishoudens en 60 procent middeldure woningen. We willen uiteraard zoveel mogelijk onze duurzaamheidsambities terugzien in dit project. Er is wel een grens aan dat alles en we zoeken nu het evenwicht tussen die ambities en wat dat betekent voor de kosten om het project te realiseren. Wij willen dat de woningen zo duurzaam mogelijk worden en dus beter dan de wettelijk voorgeschreven BENG-norm. Maar er zijn diverse zaken van invloed op de kosten. Zo is er de wens van de grondeigenaar dat er naast de wijk een zonnepanelenpark komt. Hij wil energie gaan leveren aan de wijk en aan andere inwoners van Noordeloos. Daar vinden we wat duurzaamheid betreft wel wat van, maar ook komt er ruimtelijke kwaliteit bij kijken. Niet iedereen vindt zo’n park een fraai uitzicht.”

Nieuwbouwpuzzel energieneutrale woonwijk in Noordeloos naar volgende fase

Zonnepark niet zichtbaar

Op die opmerking reageert grondeigenaar Rietveld terwijl hij het plan op tafel legt. Hij laat zien waar welke type woningen er komen in de wijk. Ook wijst hij de plek aan waar de plaatsing van pv-panelen mogelijk is. “Er komt een park met veel water en achter een wal van anderhalve meter hoog komen de zonnepanelen voor de energielevering. Vanaf de begane grond is dat zonnepanelencomplex beslist niet zichtbaar. Ook vanaf de provinciale weg is het door de op een wal aanwezige rietkragen langs de afwatering van het Waterschap niet zichtbaar.” Voor de energie die de pv-panelen gaan opwekken, heeft Rietveld ook een bestemming voor ogen. “De opgewekte energie wil ik vooral ten goede laten komen aan de achterliggende bestaande wijk. Die woningen zijn veelal gebouwd in de jaren ’80 en kunnen de duurzame energie goed gebruiken. De nieuwe woningen willen we direct energieneutraal maken en als kopersoptie een upgrade naar nul-op-de-meter woningen aanbieden. Bovendien komt een grote schuur op het erf naast mijn woonhuis. Daarin komt, als het aan mij ligt, een zoutwatertank waarmee de door de pv-panelen opgewekte elektriciteit opgeslagen gaat worden. GreenRock levert die oplossing en zo kan opwekking en verbruik van elektrische energie in balans gebracht worden. Deze techniek staat echt niet meer in de kinderschoenen, in Duitsland en Oostenrijk is het al veel toegepast.” Het energievraagstuk houdt uiteraard ook Venderbos bezig. “Alle energie nodig voor de wijk is op te wekken binnen het gebied. Vandaar dat we het zonnepanelenpark een goed idee vinden. Dat voorkomt dat we duurzame energie elders vandaan moeten halen. Dit is echt een van de eerste projecten waarin al onze duurzame ambities samenkomen.”

Lees het complete artikel in het nieuwste digitale magazine, met thema Energietransitie. Bekijk de kennisbank om alle beschikbare magazines te lezen of ga direct naar het nieuwe magazine.

Nieuwbouwpuzzel energieneutrale woonwijk in Noordeloos naar volgende fase

Tekst: Tom de Hoog, beeld: Robert Tjalondo

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c26 c151 c237 c243 c265
10.000 zonnepanelen voor zorgorganisatie Dichterbij

10.000 zonnepanelen voor zorgorganisatie Dichterbij

Zorgorganisatie Dichterbij wilde een duurzame energievoorziening en gaf BAM een opdracht voor de installatie van ongeveer tienduizend zonnepanelen op 155 daken. ...

Lees verder

c21 c41 c54 c243 c265
De toekomst van energiebeheer: de smart power plant

De toekomst van energiebeheer: de smart power ...

Een smart power plant is de sleutel voor een groene toekomst van je bedrijf. Deze innovatieve systemen openen de deur naar kostenbesparing, duurzaamheid én ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c265 c278
Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Met koude dagen in aankomst is het voor iedereen duidelijk: zorg voor een warme jas. Dat geldt zeker ook voor onze woningen met de Trias Energetica in het achterhoofd. ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

Het Nationaal Groeifonds stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor de Groningse warmtetransitie. Met het fonds worden 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken ...

Lees verder

c21 c26 c148 c185 c243
Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Een energiezuinig onderwijsgebouw dat tegelijk klimaatadaptief, circulair en groen is. Die uitvraag stelde de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het nieuwste gebouw ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c243
Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt ...

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging: in 2050 moet de woningvoorraad volledig CO2-neutraal zijn. Woningstichting Ymere is al meer dan vijf jaar actief ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Kennisoverdracht essentieel voor opschaling warmtepompen

Kennisoverdracht essentieel voor opschaling ...

Vanaf 2026 is het noodzakelijk, als je cv-ketel het begeeft, om een duurzamer alternatief aan te schaffen. De aanschaf van een warmtepomp komt dan in beeld. Kennen ...

Lees verder

c21 c26 c40 c237 c243
Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die uitdaging gaan we aan!’

Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die ...

Een verduurzamingspilot van 10 logistieke gebouwen voor Dream laat de ambities zien van de dochteronderneming van de in Toronto gevestigde Dream Industrial REIT. ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c243
CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject in Nepal

CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject ...

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vliegen om ons heen. Energietransitie, circulariteit, biodiversiteit: om ze allemaal in te vullen mag één element ...

Lees verder

c21 c120 c225 c243
Soorten Management Plan voor natuurinclusief isoleren

Soorten Management Plan voor natuurinclusief ...

Over minder dan een maand staat het symposium ‘Innovatief Isoleren’ op de rol, op 28 november in Oss. Je leert alles over biobased en circulaire innovaties ...

Lees verder

c21 c26 c243
Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Het startschot klonk van de bouw van gebiedsontwikkeling WijCK in Pijnacker. Woningcorporatie De Goede Woning tekende een overeenkomst voor de koop van 36 sociale ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up