Berkvens gaat voor CO2-neutrale deuren en kozijnen in 2022

timer5 min
Berkvens gaat voor CO2-neutrale deuren en kozijnen in 2022

Op weg naar een gezonde en duurzame wereld zonder uitstoot van schadelijke broeikasgassen streeft Berkvens in het najaar van 2022 naar CO2-neutrale producten. Op dat moment verwacht de totaalaanbieder van oplossingen op het gebied van binnendeuren, dankzij een samenwerking met Climate Neutral Group, het certificaat voor een CO2-neutraal bedrijf met CO2-neutrale producten. De resterende uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd. We spreken Pieter Fritz, productmanager Duurzaamheid en Pepijn Kokke, commercieel directeur van Berkvens over deze actuele duurzaamheidsambities, in de reis naar toekomstbestendigheid.

Foto boven: Pepijn Kokke en Pieter Fritz van Berkvens

De inzet op deze producten zonder uitstoot ontstond niet alleen uit intrinsieke motivatie: “Natuurlijk hebben we een verantwoordelijkheid die we willen nemen, om het voortouw te nemen om te bouwen aan een gezonde en duurzame wereld”, licht Kokke toe. “We weten dat we ons committeren aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en dat daar voor onze sector een duidelijke gezamenlijke opgave ligt. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat we vragen van onze klanten over duurzaamheid kunnen beantwoorden met concrete acties en producten. Vanuit die wens willen we vanaf het najaar van 2022 de keuze geven om CO2-neutrale deuren en kozijnen af te nemen.”

Doorslaggevende keuzes

De route naar CO2-neutrale producten is een logisch vervolg op de duurzaamheidsinitiatieven die de afgelopen jaren werden opgezet door Berkvens. Zo werden bedrijfsprocessen zo ingericht dat er zo weinig mogelijk CO2 wordt uitgestoten, onder andere in productie en transport. Daarnaast wordt zoveel mogelijk duurzame energie opgewekt met een dak vol zonnepanelen, om in de eigen energiebehoefte te voorzien. “We zien dat de keuzes die je nu maakt als organisatie, de doorslag kunnen geven in je bijdrage aan het wel of niet behalen van de klimaatdoelstellingen”, aldus Fritz. “Naast de focus op het toekomstbestendig maken van de eigen energiehuishouding weten we dat er nog een restuitstoot plaatsvindt. De grootste restuitstoot van onze producten ligt momenteel in de keten, met name afkomstig uit materialen en grondstoffen. Deze restuitstoot gaan wij vanaf 2022 compenseren in projecten die voldoen aan de keurmerken VCS of Gold Standard en bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). We willen natuurlijk niet blijven compenseren: ons doel is om in 2030 minimaal 50% van onze restuitstoot gereduceerd te hebben. Als organisatie maken we dan ook meetbaar hoe onze producten bijdragen aan de uitdagingen in de bouw van morgen.”

Dat doet Berkvens door onder andere levenscyclusanalyses (LCA’s) te maken en te laten valideren. “Op deze manier leren we hoe wij met onze producten bijdragen aan o.a. de milieuprestaties in de gebouwde omgeving (MPG). Ongeveer 60% van de milieu-impact indicatoren betreft CO2-emissies. Daarmee vormt CO2 reductie voor Berkvens en voor de sector het smeermiddel om te verduurzamen. Zowel om een actieve en positieve bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen en ook als aanjager van versnelde circulariteit en het gebruik van schone en herbruikbare materialen.”

Bewijslast

Tot 2025 worden de CO2-neutrale deuren en kozijnen aangeboden aan klanten tegen een minimale toeslag. “De resterende uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd door de toeslagen te investeren in projecten waarin broeikasgassen worden gereduceerd of zelfs opgenomen”, vertelt Kokke hierover. “Vanzelfsprekend willen we zorgen voor bewijslast en daarom werken we samen met de Climate Neutral Group. Een deel van het assortiment wordt in juli getoetst aan de hand van de Climate Neutral Certification standaard. In het najaar is de bewijsvoering voor de producten naar verwachting gegarandeerd.” Tegelijkertijd stelt Kokke dat er nu al gesprekken worden gevoerd met klanten over de toepassing: “Deze propositie zorgt er niet alleen voor dat we een concrete optie kunnen aanbieden voor verduurzaming, maar ook dat we in gesprek gaan met onze klanten over dit onderwerp.”

Nieuwe standaard

Dat draagt bij aan bewustwording en zorgt ervoor dat er aandacht wordt gevraagd voor de duurzaamheidskeuzes in projecten: ga je wel of niet voor toekomstbestendigheid? Vanaf dit moment is die keuze nog optioneel, maar dat verandert: “Hoewel we op dit moment de keuze nog bieden, willen we 2025 CO2-neutrale producten als standaard leveren”, verduidelijkt Fritz. “Hiermee creëren we voor onszelf als organisatie een extra incentive en een businesscase om te versnellen, in de circulariteitstransitie. Kokke vult aan: “We willen zorgen dat we duurzame en betaalbare woningen bouwen, meer en meer met hergebruikte materialen. Door zelf het goede voorbeeld te geven, verwachten we dat we de intrinsieke motivatie van ketenpartners en klanten aanwakkeren en dat er meer ruimte is voor innovatie, bijvoorbeeld voor circulaire ontwikkelingen als herbruikbare deuren. Onze volgende ontwikkelingen zijn gestoeld op het inzetten van herbruikbare materialen.”

Trots en enthousiasme

Vanzelfsprekend is intern én extern draagvlak voor deze ontwikkeling erg belangrijk. Binnen de eigen organisatie is er trots en enthousiasme te merken voor de duurzaamheidsstap, meldt Kokke: “We merken dat onze collega’s niet alleen trots zijn op de esthetische waarde van de producten die ze maken, maar ook op de duurzaamheid. Toen we deze nieuwe stap presenteerden kregen we dan ook betrokken vragen, bijvoorbeeld over hoe we de bewijslast op orde krijgen, zodat iedereen het gevoel heeft dat we doen wat we beloven.” Fritz voegt toe en besluit: “Jezelf als organisatie blijven uitdagen in het tastbaar en meetbaar maken van duurzaamheid zorgt ervoor dat we zowel intern als extern de sleutel tot het gesprek over de toekomst hebben. Deze introductie is niet de eerste stap, maar wel de eerste grote mijlpaal in CO2-reductie en zeker niet de laatste.”

Eerder berichtte Duurzaam Gebouwd al over de positieve bijdrages aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) door Berkvens: toen besteedden we aandacht aan het behalen van niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Het gereedschap laat bedrijven stappen zetten in het reduceren van schadelijke broeikasgassen en dit proces te meten en te optimaliseren. Ook zetten we het met de Circo Cicular Design Challenge 2021 bekroonde circulaire concept om met innovatieve en duurzame materialen deuren te produceren, in de schijnwerpers. Nu wordt een volgende stap gezet in de duurzaamheidsambities om de impact verder te vergroten: het aanbieden van CO2-neutrale deuren en kozijnen.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Berkvens

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c265
‘Energie was nooit zo sexy’

‘Energie was nooit zo sexy’

25 mei om 10:01 uur
timer 6 min

Duurzaam Gebouwd heeft met MAIN Energie opnieuw een partner aangetrokken die zich verbindt aan de koplopers op ...

Lees verder »

c21 c136 c225 c265 c267 c268
Oplevering eerste woningen van unieke concept Buurblok

Oplevering eerste woningen van unieke concept ...

24 mei om 10:01 uur
timer 2 min

De eerste Buurblok-woningen in Nederland zijn een feit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn afgelopen zaterdag ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c261 c265
De oplossing voor de bestaande woningbouw: super hybride warmtepomp

De oplossing voor de bestaande woningbouw: super ...

19 mei om 14:01 uur
timer 7 min

Per jaar komen er bij CFP Green Buildings wel honderden innovatieve plannen voor een duurzame bouw binnen. Welke ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c263 c265
Webtool voor energiezuiniger en gezondere woning

Webtool voor energiezuiniger en gezondere woning

26 apr om 10:01 uur
timer 2 min

Om antwoord te geven op de graag ‘Hoe gezond en energiezuinig is uw huis?’ is een nieuwe webtool gelanceerd ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Warmtenet goedkoper dan nieuw gascontract

Warmtenet goedkoper dan nieuw gascontract

20 apr om 15:01 uur
timer 3 min

Klanten van warmtenetten zijn bij de sterk gestegen energieprijzen goedkoper uit dan mensen met nieuwe gascontracten. ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Hoe besparen mensen op hun energiekosten?

Hoe besparen mensen op hun energiekosten?

12 apr om 15:01 uur
timer 2 min

Nu de prijzen van gas en stroom zo hoog zijn, zoeken Nederlanders massaal naar manieren om hun energierekeningen ...

Lees verder »

c21 c148 c225 c243 c265
Ambities energieprestaties woningbouw zijn verzekerbaar

Ambities energieprestaties woningbouw zijn verzekerbaar

6 apr om 10:01 uur
timer 2 min

Als het gaat om de energieprestatie van nieuwbouwprojecten leggen gemeenten, ontwikkelaars, investeerders, woningcorporaties ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Programma Aardgasvrije Wijken: veel power en wil aanwezig

Programma Aardgasvrije Wijken: veel power en ...

25 mrt om 13:01 uur
timer 2 min

Tijdens het recent gehouden Congres Aardgasvrije Wijken gingen tal van partijen met elkaar in gesprek over de ...

Lees verder »

c21 c148 c225 c243 c265
Welke energiezuinige installaties zijn effectief en welke niet?

Welke energiezuinige installaties zijn effectief ...

21 mrt om 15:01 uur
timer 1 min

De installatietechnieken in nieuwbouwwoningen zijn de laatste jaren complexer geworden. Thema’s als aardgasloos ...

Lees verder »

c21 c140 c168 c225 c265 c283
Advocatenkantoor Bird & Bird nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Advocatenkantoor Bird & Bird nieuwe partner ...

18 mrt om 15:01 uur
timer 7 min

Het in Den Haag en Amsterdam gevestigde internationale advocatenkantoor Bird & Bird ondertekende deze week ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Roep om programma voor snelle energiebesparing

Roep om programma voor snelle energiebesparing

16 mrt om 07:01 uur
timer 8 min

Het is nog nooit zo duidelijk geweest dat we onze energievoorziening radicaal moeten verduurzamen: er is een klimaatcrisis, ...

Lees verder »

c21 c225 c265 c277
Eerste ervaringen en lessen na een jaar BENG

Eerste ervaringen en lessen na een jaar BENG

3 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Om concrete antwoorden te geven op de vragen die spelen over de haalbaarheid en aantoonbaarheid van energieprestaties ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up