Vooruitkijken met roadmap voor verduurzaming

timer4 min
Vooruitkijken met roadmap voor verduurzaming

Label C in 2023 en Parisproof in 2050, het perspectief voor verduurzaming van vastgoed is geschetst. De opgave ligt op het bord van eigenaren van kantoren, scholen en ziekenhuizen, met de energietransitie als één van de onderdelen. Wie een duurzaamheidsstrategie aan z’n meerjarenonderhoud en -begroting toevoegt, is op de lange termijn veel beter af. Je doet dat met roadmaps, waarvan Christiaan de Wolf en Gertjan Verbaan (DGMR) je hieronder de toegevoegde waarde beschrijven.

De vragen die wij uit de markt krijgen zijn divers. De ene vastgoedeigenaar is op zoek naar een strategie om te verduurzamen, vaak met het idee om het energiegebruik terug te dringen. De andere denkt na over een strategie voor de huisvesting om bijvoorbeeld langer te blijven zitten of om panden af te stoten. En een derde begint bij comfortklachten in het gebouw en wil meteen de ventilatie aanpakken. Wat de aanleiding ook is, de boodschap blijft: doe verstandige investeringen en kies voor de holistische aanpak. Bouw stap voor stap aan verduurzaming en blijf toch flexibel. Dat is het idee achter de roadmap van DGMR.

Gezondheid, comfort én veiligheid

Wat is die roadmap voor verduurzaming precies? Het is een stappenplan dat veel aspecten meeneemt die de staat van het pand bepalen. De bouwkundige staat bijvoorbeeld, met de meerjarenplanning waarin de natuurlijke momenten voor onderhoud staan. En ook de installaties in energiegebruik en bijdrage aan de gezondheid van mensen. Ook de lopende huurcontracten horen thuis in deze aanpak. Omdat ze op elkaar van invloed zijn, gaat verduurzaming hand in hand met gezondheid, comfort en veiligheid van gebruikers.

Het aanbrengen van samenhang in deze aspecten zorgt voor een logische volgorde in verduurzaming. Een systeem voor lage temperatuur heeft alleen zin als eerst de isolatie van de gevel op orde is. Vaak is het goed om te beginnen bij het comfort in een gebouw. Vanuit het perspectief van de gebruikers brengt de Healthy Building Index-tool hun ervaringen met het gebouw in kaart. Achter klachten over koude zitten vaak energielekken in het gebouw. Verder kunnen luidruchtige installaties klachten over geluid geven. Wat de aanpassingen uiteindelijk opleveren, is opnieuw vast te stellen met de tool.

Vooruitkijken met roadmap voor verduurzaming

Energy Academy Europe

Er zijn nog meer tools die inzicht geven. BENG-rekenmodellen berekenen de maatregelen voor de gebouwschil en de klimaatinstallaties en met energiesimulatiemodellen wordt het gebouwgebonden energiegebruik en de gebruiksgebonden energie op de prestaties van het gebouw bepaald.

Expertises afstemmen

Het belang om een roadmap voor verduurzaming te maken, is meer dan voldoen aan Parisproof. De maatschappelijke vraag naar duurzame, comfortabele en gezonde gebouwen neemt toe. De roadmap biedt een kans om de waarde van panden te verhogen. Niet alleen omdat het kostenefficiënt is vanwege het lage energiegebruik. Ook werknemerskosten kunnen omlaag, omdat een gezond gebouw aantoonbaar tot een hogere productiviteit leidt. Dat zijn de gebouwen van de toekomst; ze zijn aantrekkelijk en ze liggen beter in de markt.

Oplossingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, bouwfysica, installaties en geveltechniek zijn afzonderlijk minder sterk. Het is beter om tegelijkertijd vanuit deze verschillende expertises te kijken naar het gebouw en ze meteen onderling op elkaar af te stemmen. Elk pand is daarin weer anders en de roadmap met de te nemen stappen is dus altijd op maat. Alleen op deze manier krijgt de gebouweigenaar voor alle expertises de beste oplossing. Daarin is bijvoorbeeld ook de balans gevonden tussen ventilatie aan de ene kant en energiegebruik aan de andere kant.

Tussendoor schuiven

Natuurlijk kan een vastgoedeigenaar met een roadmap nog steeds gaan voor het wettelijke minimum, maar duurzaamheidsambities kunnen veel meer opleveren. Dat kan ook blijken uit een kostenadvies, want een financieel overzicht met investeringskosten en opbrengsten laat zien wat bijvoorbeeld het terugdringen van het energiegebruik oplevert. Maar ook hoe het comfort de productiviteit bevordert en het ziekteverzuim terugdringt, en wat dat in euro’s betekent.

Die speelruimte in de roadmap voor verduurzaming werkt verhelderend. Vastgoedeigenaren weten waar ze staan, waar ze naartoe werken en wat het ze oplevert. Het stelt ze ook in staat om andere keuzes te maken, als bijvoorbeeld marktontwikkelingen daarom vragen. Soms kan het handig zijn om bepaalde investeringen een paar jaar uit te stellen. Zo koos een school ervoor de aanschaf van PV-cellen uit te stellen, met uitzicht op een beter rendement.

Inzicht in de stappen en het einddoel geeft de mogelijkheid om tussendoor te schuiven, zonder dat de duurzaamheidsambities uit beeld raken. De roadmap is dan net zo relevant geworden als het meerjarenplan voor onderhoud en de -begroting, aldus de adviseurs van DGMR.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c120 c225 c280 c286 c298
Talkshow: slimme aanpak om sneller woningen te renoveren

Talkshow: slimme aanpak om sneller woningen ...

Studio Uptempo! breidt uit! Naast de Talkshow-video zijn de programma’s van Peter Linders en Niels Rood nu ook als podcast te beluisteren. Met ‘Renovatiestromen’ ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Wijkkompas.nl biedt nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Wijkkompas.nl biedt nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Na een aantal maanden van research en redactie is de website van het Wijkkompas verrijkt met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Met inspirerende praktijkverhalen, ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Duurzame verwarming corporaties: uitdagingen en oplossingen

Duurzame verwarming corporaties: uitdagingen ...

Met de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van verwarmingsinstallaties als de warmtepomp, staan woningcorporaties voor lastige keuzes. Welke afwegingen maak ...

Lees verder

c21 c225 c243 c280 c291
Toekomstbestendige energieconcepten voor de nieuwbouw

Toekomstbestendige energieconcepten voor de ...

Hoe kies je in de nieuwbouw voor een toekomstbestendig energieconcept? Ijen Kiekebosch, key accountmanager van Ennatuurlijk kent de dilemma’s van projectontwikkelaars ...

Lees verder

c21 c185 c225 c265 c268 c280
Ontdek alles over bouwen met hout op de Dag van de HOUTbouw

Ontdek alles over bouwen met hout op de Dag ...

Tijdens het jaarlijkse open huis van de bouw, op zaterdag 17 juni, stellen enkele bouw- en infrabedrijven, die in Uden en Den Bosch actief zijn in de houtbouw, ...

Lees verder

c21 c225 c260 c280
Inbreiden met houtbouw in Rotterdam biedt veel voordelen

Inbreiden met houtbouw in Rotterdam biedt veel ...

Dat het tackelen van de woningnood in Nederland niet alleen tot traditionele oplossingen hoeft te leiden, wordt binnenkort aangetoond in de Rotterdamse wijk Oud-Crooswijk. ...

Lees verder

c21 c135 c225 c243 c280 c298
Hoe overleef je de ‘valley of death’ van de wijkaanpak?

Hoe overleef je de ‘valley of death’ ...

Wat zijn de actuele knelpunten in de energietransitie? Die onderwerpen vormen de basis van een serie events van Stroomversnelling, genaamd De Shift, waarin ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Passen en meten bij renovatie van 100 jaar oude monumenten

Passen en meten bij renovatie van 100 jaar oude ...

Hoe renoveer je op grote schaal een wijk waarin betonnen woningen tevens te boek staan als meer dan honderd jaar oude monumenten? De renovatie met veel nieuwe installaties ...

Lees verder

c21 c225 c265 c268 c280
Robotfabriek produceert betaalbare woningen

Robotfabriek produceert betaalbare woningen

Europa’s grootste fabriek voor geïndustrialiseerde woningbouw werd onlangs bezocht door minister Hugo de Jonge. In Heerenveen is het bouwbedrijf Van ...

Lees verder

c21 c120 c185 c225 c280
Circulariteit corporatie: milieu-impact en ketensamenwerking

Circulariteit corporatie: milieu-impact en ketensamenwerking

De klimaatverandering vraagt om hergebruik van bestaande grondstoffen en materialen. Maar hoe kunnen woningcorporaties dat adequaat oppakken? Merel Stolker liet ...

Lees verder

c21 c120 c225 c280
Data en AI spelen cruciale rol bij renovatieaanpak

Data en AI spelen cruciale rol bij renovatieaanpak

Woningen kennen grote onderlinge verschillen en dat aspect is vaak een sta in de weg bij het verduurzamen van die huizen met uniforme maatregelen. Die specifieke ...

Lees verder

c21 c225 c243 c280
Impact en restwaardering van maatschappelijk vastgoed

Impact en restwaardering van maatschappelijk ...

Maak inzichtelijk wat de impact is van verduurzaming en zorg voor een duidelijke restwaardering. Onderzoek kansen van innovatieve financieringsvormen die helpen ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up