Al 1.500 ton CO2 en 3,5 miljoen euro besparing gevonden met Sport NL Groen

Al 1.500 ton CO2 en 3,5 miljoen euro besparing gevonden met Sport NL Groen

Sport NL Groen bestaat inmiddels ruim een half jaar. Sindsdien maken al 350 partners in de sport en 40 gemeenten met in totaal 3,8 miljoen inwoners gebruik van Sport NL Groen. Met de aanvragen die tot nu toe met de online tool zijn gedaan, kan er jaarlijks al zo’n 1.500 ton CO2 en 3,5 miljoen euro aan energiekosten bespaard worden.

Dat de gas- en energieprijzen de laatste maanden hard stijgen is inmiddels algemeen bekend. Ook bij sportclubs en ondernemers in de sport zorgt dit voor grote uitdagingen. De noodzaak om te besparen op energiekosten is hoog, maar gelukkig zetten steeds meer beheerders en eigenaren van sportaccommodaties de eerste stappen om te verduurzamen met Sport NL Groen.

Energiecoaches geven extra duw in de rug

Verduurzamen begint met inzicht. Inmiddels maken al 350 sportondernemers en sportclubs gebruik van Sport NL Groen. Via de online tool winnen ze advies in over de te nemen maatregelen en krijgen ze inzicht in alle subsidies en de goedkoopste leningen. Na de eerste inzichten volgt een concreet plan, vaak opgesteld door een gratis energiecoach.

Richard Kaper, manager sportparticipatie bij NOC*NSF: “Er zijn tot nu toe zo’n 300 sportclubs die gebruik maken van de service van energiecoaches die we beschikbaar stellen via Sport NL Groen. De energiecoaches helpen sportclubs met het opstellen van een verduurzamingsplan voor de komende jaren en we zien dat uiteindelijk zo’n 85% van de clubs daadwerkelijk overgaat tot verduurzaming. Dit levert direct tastbaar voordeel op, zowel vermindering van CO2 uitstoot als ook direct financieel voordeel voor de club. Zowel Sport NL Groen als de energiecoaches werken daarbij als mooie katalysator.”

Al 1.500 ton CO2 en 3,5 miljoen euro besparing gevonden

Vanaf het moment dat de tool gelanceerd werd, weten sportclubs, gemeenten en sportondernemers de tool te vinden. ‘Inmiddels heeft de tool al meer dan 30.000 bezoekers. De potentiële besparing bij sportaccommodaties is enorm. Als alle sportaccommodaties in Nederland zouden verduurzamen, zou er op jaarbasis 1.300 kiloton CO2 en zo’n 3,5 miljard euro bespaard kunnen worden. Dat zijn enorme getallen en bedragen die mensen echt aanzetten tot actie. Het is tijd om verduurzaming te versnellen en met behulp van Sport NL Groen geven we de energietransitie een enorme boost’, vertelt Bram Adema, die Sport NL Groen ontwikkelde met zijn bedrijf CFP Green Buildings.
Dat Sport NL Groen sportaccommodaties helpt verduurzamen, ziet ook Allard Donker van Sport Fryslân, die actief samenwerkt met zowel sportclubs, gemeenten en commerciële sportaanbieders. ‘Vanuit Sport Fryslân ondersteunen wij Sport NL Groen omdat het de sportsector helpt om de juiste stappen te zetten als het gaat om verduurzaming. Het water staat sommige clubs tot aan de lippen door de stijgende energieprijzen. We vinden het belangrijk dat alle sportaccommodaties blijven bestaan en Sport NL Groen speelt een belangrijke rol bij het toekomstbestendig maken van de sport. Zo kunnen mensen in beweging blijven, maar elkaar ook blijven ontmoeten. Dat is belangrijk voor de Friese samenleving, onze ‘Mienskip’.

Ook gemeenten enthousiast over Sport NL Groen

Naast sportclubs en sportondernemers maken ook steeds meer gemeenten gebruik van Sport NL Groen. Via de tool krijgen zij inzicht in alle sportaccommodaties binnen hun gemeente. Op die manier kunnen ze zelf een routekaart opstellen voor het verduurzamen van het sportvastgoed dat in eigendom is van de gemeente. Maar Sport NL Groen motiveert verenigingen in de gemeente ook om aan de slag te gaan. Jur Elzinga, programmaregisseur Sport en Bewegen bij gemeente Hilversum: “Wij hebben laatst een bijeenkomst georganiseerd waar bij het participanten overleg van de Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum. De aanwezige sportclubs waren enthousiast over de mogelijkheden van Sport NL Groen. De eerste verenigingen hebben zelfs al een afspraak voor een adviesgesprek gemaakt.”

Aan de slag met verduurzamen met Sport NL Groen

Wil jij ook aan de slag met het verlagen van de energierekening van jouw sportaccommodatie? Ga dan naar Sport NL Groen en bekijk wat verduurzamen voor jouw accommodatie oplevert.

Samen naar duurzaam

Sport NL Groen is een initiatief van de Routekaart Verduurzaming Sport. Samen met NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en het Kenniscentrum Sport en Bewegen werken we aan een duurzame en toekomstbestendige sportsector. Kijk voor informatie en inspiratie op www.duurzamesportsector.nl.   

Binnenkort lees je een uitgebreide whitepaper over de kansen en mogelijkheden van Sport NL Groen. Neem daarvoor een kijkje in onze kennisbank. Je downloadt de whitepaper vanaf 11 juli. 

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c54 c243 c265
De toekomst van energiebeheer: de smart power plant

De toekomst van energiebeheer: de smart power ...

Een smart power plant is de sleutel voor een groene toekomst van je bedrijf. Deze innovatieve systemen openen de deur naar kostenbesparing, duurzaamheid én ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c265 c278
Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Met koude dagen in aankomst is het voor iedereen duidelijk: zorg voor een warme jas. Dat geldt zeker ook voor onze woningen met de Trias Energetica in het achterhoofd. ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

Het Nationaal Groeifonds stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor de Groningse warmtetransitie. Met het fonds worden 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken ...

Lees verder

c21 c26 c148 c185 c243
Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Een energiezuinig onderwijsgebouw dat tegelijk klimaatadaptief, circulair en groen is. Die uitvraag stelde de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het nieuwste gebouw ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c243
Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt ...

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging: in 2050 moet de woningvoorraad volledig CO2-neutraal zijn. Woningstichting Ymere is al meer dan vijf jaar actief ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Kennisoverdracht essentieel voor opschaling warmtepompen

Kennisoverdracht essentieel voor opschaling ...

Vanaf 2026 is het noodzakelijk, als je cv-ketel het begeeft, om een duurzamer alternatief aan te schaffen. De aanschaf van een warmtepomp komt dan in beeld. Kennen ...

Lees verder

c21 c26 c40 c237 c243
Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die uitdaging gaan we aan!’

Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die ...

Een verduurzamingspilot van 10 logistieke gebouwen voor Dream laat de ambities zien van de dochteronderneming van de in Toronto gevestigde Dream Industrial REIT. ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c243
CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject in Nepal

CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject ...

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vliegen om ons heen. Energietransitie, circulariteit, biodiversiteit: om ze allemaal in te vullen mag één element ...

Lees verder

c21 c120 c225 c243
Soorten Management Plan voor natuurinclusief isoleren

Soorten Management Plan voor natuurinclusief ...

Over minder dan een maand staat het symposium ‘Innovatief Isoleren’ op de rol, op 28 november in Oss. Je leert alles over biobased en circulaire innovaties ...

Lees verder

c21 c26 c243
Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Het startschot klonk van de bouw van gebiedsontwikkeling WijCK in Pijnacker. Woningcorporatie De Goede Woning tekende een overeenkomst voor de koop van 36 sociale ...

Lees verder

c21 c26 c125 c243
CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem distributiecentrum

CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem ...

Vanaf november voorziet het distributiecentrum Panattoni Park Heerlen de lokale huurder JD Sport en externe organisatie Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam van groene ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up