Investeringsimpuls van ruim 108 miljard tot 2030

timer3 min
Investeringsimpuls van ruim 108 miljard tot 2030

Eind juni ondertekenden de Woonbond, het Rijk, de VNG en Aedes de Nationale prestatieafspraken volkshuisvesting. Daarin zeggen zij toe 250.000 sociale huurwoningen, 50.000 middenhuurwoningen te bouwen en nog eens 450.000 woningen te verduurzamen. Deze plannen vertegenwoordigen een investeringsimpuls van ruim 108 miljard tot 2030.

Om het huidige tekort aan sociale huurwoningen en de wachtlijsten aan te pakken, moet het bouwtempo van de corporaties de komende jaren flink omhoog: van ongeveer 15.000 per jaar naar bijna 30.000 in 2030. Het doel is dat corporaties 250.000 sociale huurwoningen bouwen in de periode 2022 tot en met 2030.

Daarnaast is afgesproken dat corporaties tot en met 2030 50.000 middenhuurwoningen gaan bouwen, waarbij de evenwichtige mix moet worden gevonden van woningen met een prijs tussen € 850 en € 1.000. De provincies en gemeenten stellen voor het einde van het jaar samen met corporaties en huurders regionale woondeals op. Zo wordt per gemeente duidelijk hoeveel sociale huurwoningen corporaties gaan bouwen tot en met 2030, en hoeveel middenhuurwoningen corporaties per gemeente gaan realiseren. De gemeenten zullen eind 2022 duidelijk maken waar deze woningen gaan komen. Deze plannen vergen een investering van € 62 miljard.

Verduurzaming en woningverbetering

Corporaties gaan al hun woningen met een E-, F-, of G-label tot en met 2028 versneld verduurzamen. Dit sluit aan op het doel om in 2030 675.000 woningen verregaand te isoleren en om 450.000 bestaande corporatiewoningen aardgasvrij te maken.

Corporaties investeren daarnaast tot en met 2030 jaarlijks € 200 miljoen extra in woningverbetering, met een focus op een versnelde aanpak van vocht en schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid. Vanaf 2026 mogen er geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud (met uitzondering van woningen die door nieuwbouw vervangen worden). Deze plannen zijn goed voor een investering van € 46 miljard.

Verbetering van de leefbaarheid

Het verbeteren van de leefbaarheid vraagt van corporaties, naast investeringen in het verbeteren van de woningkwaliteit, ook investeringen in de leefbaarheid van de wijk en het sociaal beheer in de wijk. In totaal trekken corporaties hier tot en met 2030 jaarlijks € 75 miljoen extra voor uit (totaal € 600 miljoen).

Enorme inspanning

Deze afspraken vragen de komende jaren een enorme inspanning van gemeenten, corporaties, bouwbedrijven en installateurs. Zij hebben elkaar nodig om alle opgaven te realiseren. Opgaven die geen uitstel meer dulden gelet op het woningtekort, de stijgende energieprijzen, de leefbaarheid in de wijken en de oplopende inflatie. Woningcorporaties bieden met de gemaakte afspraken een stevig fundament voor de bouw- en installatiesector van een constante stroom van opdrachten in de komende tien jaar.

Slimme en snelle oplossingen

Met het oog op de groeiende personeelstekorten in de bouw- en installatiesector heeft Aedes de afgelopen tijd gezocht naar slimme manieren om de enorme bouwopgave toch te realiseren. Samen met marktpartijen is het programma de Bouwstroom ontwikkeld. Door meer samen te werken en gebruik te maken van een meer conceptuele manier van bouwen kan sneller, slimmer en goedkoper gebouwd worden. Aedes stimuleert haar leden deze aanpak te volgen. De beoogde grootschalige investeringen kunnen eveneens een nieuwe impuls voor verdere innovatie van de bouwsector betekenen. 

Voor deze versnelde manier van bouwen is het wel nodig dat er een landelijke toelatingstoets komt. Dat zou een einde betekenen van de mogelijkheid voor gemeenten om met aanvullende eisen voor nieuwbouwwoningen te komen. Uniformiteit en standaardisatie is cruciaal voor de opschaling en versnelling van de bouw.

Bron: Aedes
Afbeelding: Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c268 c280
Meer duurzame mogelijkheden voor woningcorporaties

Meer duurzame mogelijkheden voor woningcorporaties

22 sep om 16:01 uur
timer 2 min

Hagemans, specialist in vastgoedonderhoud gaat een strategische ketensamenwerking aan met modulaire houtbouwer ...

Lees verder »

c21 c225 c280 c291
Ruim 6000 woningen erbij in Twente

Ruim 6000 woningen erbij in Twente

22 sep om 10:01 uur
timer 3 min

Zestien woningcorporaties verenigd in WoON Twente werken samen met het Rijk aan een programma om tot 2028 in deze ...

Lees verder »

c21 c225 c265 c280 c291
Duizend huur- en koopwoningen in anderhalf jaar naar label A

Duizend huur- en koopwoningen in anderhalf jaar ...

25 aug om 10:01 uur
timer 3 min

Met een begroting van 42 miljoen euro wordt binnenkort gestart met de verduurzaming van bijna duizend woningen ...

Lees verder »

c21 c135 c151 c225 c280
Woningennood: ouderen helpen jongeren

Woningennood: ouderen helpen jongeren

24 aug om 06:00 uur
timer 3 min

De woningnood is hoog voor jong en oud. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra ziet een relatie tussen die twee: ...

Lees verder »

c21 c120 c225 c280
Renovatie en communicatie: ‘Een tevreden bewoner is goud’

Renovatie en communicatie: ‘Een tevreden ...

8 aug om 11:01 uur
timer 4 min

In Zwolle zijn twee galerijflats met in totaal 280 appartementen toe aan een grootschalige opknapbeurt. Deze renovatie ...

Lees verder »

c21 c122 c225 c280 c293 c295
Hittegroep probeert hoofd koel te houden

Hittegroep probeert hoofd koel te houden

2 aug om 10:01 uur
timer 4 min

Vaak gaat het bij woningen nog over isoleren en verwarmen. En hoe daarbij op energielasten kan worden bespaard ...

Lees verder »

c21 c120 c148 c225 c280
Verduurzaming portiekflat tijdens Solar Decathlon Europe

Verduurzaming portiekflat tijdens Solar Decathlon ...

15 jun om 10:01 uur
timer 5 min

Afgelopen vrijdag begon in Wuppertal de Solar Decathlon Europe met aan de start ook een team van de TU Delft: ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c280
Vooruitkijken met roadmap voor verduurzaming

Vooruitkijken met roadmap voor verduurzaming

1 jun om 10:01 uur
timer 4 min

Label C in 2023 en Parisproof in 2050, het perspectief voor verduurzaming van vastgoed is geschetst. De opgave ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c268 c280
Vergunning prefab woning moet in één keer voldoende zijn

Vergunning prefab woning moet in één ...

29 apr om 15:01 uur
timer 2 min

Op dit moment bepaalt elke gemeente opnieuw of een standaard woning veilig is en gebouwd mag worden. “Dat ...

Lees verder »

c21 c120 c225 c280
Met label B ben je er nog niet

Met label B ben je er nog niet

27 apr om 10:01 uur
timer 1 min

Ben je ook op zoek naar inspiratie over de verduurzamingsroutes voor de bestaande bouw? Meld je dan aan voor het ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c261 c280
Nieuwe handreiking geeft corporaties meer inzicht in energieprestaties

Nieuwe handreiking geeft corporaties meer inzicht ...

8 feb om 10:01 uur
timer 4 min

Het bijhouden van het energieverbruik is een beproefd middel om energie te besparen. Ook corporaties, die onder ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c280
Corporatie Lefier gaat vol voor energielabel A

Corporatie Lefier gaat vol voor energielabel ...

4 jan om 15:01 uur
timer 3 min

Per woningcorporatie moeten sinds 1 januari de woningen gemiddeld energielabel B bezitten. Corporatie Lefier gaat ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up