De Circulaire Weg werkt!

timer4 min
De Circulaire Weg werkt!

Het waagstuk dat Dura Vermeer in 2020 samen met een reeks van opdrachtgevers startte, infra as a service, lijkt te werken. In een recent verschenen rapportage wordt toegelicht dat het ‘prototype’ positieve resultaten laat zien. “We hebben veel geleerd, maar staan nog maar aan het begin van de markttransformatie naar een circulaire infrasector. Waar brengt dit ons en hoe nu verder?”

In 2020 startte Dura Vermeer het partnerprogramma De Circulaire Weg. Samen met diverse opdrachtgevers werd een reeks van pilots opgezet om te onderzoeken hoe je een weg aanbesteedt en realiseert als een circulaire dienst (as a service). De opdrachtgevers die hieraan meewerken zijn:

 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel

In het rapport ‘De route naar een circulaire infrasector’ wordt gesteld dat ‘infra as a service’ (iaas) de circulariteit op verschillende wijzen stimuleert. Circulair werken kreeg in de pilots een impuls door de combinatie van:

 • Het delen van de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke doelstellingen.
 • Het opnemen van vroegtijdige én langjarige samenwerking in de contractvorm.
 • Het belonen van circulair of duurzaam bouwen, tijdens de looptijd én bij de oplevering.

De Circulaire Weg werkt!“Deze combinatie van as a service-principes stimuleert anders ontwerpen en het toepassen van nieuwe materialen”, lezen we in het rapport. “De technische innovaties die hieruit voortkomen, staan nog maar aan het begin. Naar verwachting wordt hiermee de komende jaren meer impact bereikt. Wel zijn er nog belemmeringen om verder te onderzoeken en weg te nemen, met name op het sociale vlak en op het gebied van wet- en regelgeving.

Zijn straks alle contracten as a service? Nee, ongetwijfeld niet. Maar het blijkt een model te zijn dat het resultaat levert dat we beogen: meer circulariteit. En mooier nog, het is een businessmodel dat alle partijen uitdaagt om verder te gaan dan ze oorspronkelijk voor mogelijk hadden gehouden – allemaal om dat gezamenlijke doel van circulair bouwen te bereiken.

Waardebepaling

Een voorbeeld: we hadden moeite om tot een waardebepalingsmethode te komen die lifecycle-denken stimuleert, aansluit bij de (waarde van de) materialen, maar ook rekening houdt met maatschappelijke waarde. Toch hebben we onszelf gedwongen om door te gaan en een model te gebruiken dat nog niet is uitontwikkeld.

We besloten met elkaar te gaan ondervinden of het model doet wat het moet doen. Zonder het gezamenlijke doel van iaas hadden we onszelf nooit zo uitgedaagd en misschien wel genoegen genomen met minder.

De volgende stap

Naar aanleiding van de pilots hebben we voldoende onderwerpen om verder uit te werken:

 • Hoe brengen we iaas naar de markt?
 • Hoe schalen we het op?
 • Hoe kunnen we het meten en stimuleren van circulariteit verder doorontwikkelen?
 • Welke technologische innovaties volgen dan?

Daarom gaat De Circulaire Weg door. In een vervolg op het huidige programma werken wij de aangescherpte en nieuwe leervragen verder uit. De nadruk zal liggen op de integratie van de werkende principes in de verschillende organisaties, doorontwikkeling van het businessmodel én van de circulaire innovaties. Hiervoor gaan we ook weer nieuwe partnerships aan. Uiteraard nemen we alle lessen uit dit innovatietraject ter harte. Want we hebben ook zeker geleerd hoe het niet moet, of wat er beter kan. Die kennis nemen we mee.

Nieuwe spelregels voor maximale circulariteit

Vanuit de circulariteitsopgave waar de gehele infrasector voor staat, zijn er nog genoeg vragen.

 • Hoe verhoudt dit businessmodel zich tot andere manieren om circulariteit te bewerkstelligen?
 • Met welke aanpak maak je de grootste impact?
 • Wegen de kosten en inspanningen op tegen de resultaten?
 • Kan je ook onderdelen van de aanpak van De Circulaire Weg in je eigen proces integreren?

Ook aan deze vragen werken we door in het vervolgprogramma. Hoe dan ook hebben we een goede set aan nieuwe spelregels gecreëerd om circulariteit maximaal te stimuleren. Sommige van de tools die we daarbij hebben ontwikkeld zijn specifiek voor iaas, andere zijn relatief eenvoudig ook in andere projecten te gebruiken.”

Lees nu het complete rapport via deze link (PDF).

Lees ook: De winst van circulariteit in de infra

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c185 c225 c267
Nieuwe modellen voor circulair zakendoen

Nieuwe modellen voor circulair zakendoen

Gisteren om 10:01 uur
timer 4 min

Bedrijven die inzetten op verduurzaming en circulariteit hebben een nieuw businessmodel nodig, gericht op efficiënt ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c260
Innovatieve concepten versnellen houtbouwtransitie

Innovatieve concepten versnellen houtbouwtransitie

5 okt om 10:01 uur
timer 4 min

Houtbouw is op stoom gekomen. Het convenant Green Deal Houtbouw moet zorgen voor minstens 20% houtbouw in 2025 ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c260 c277
Circulaire constructies schitteren op Floriade

Circulaire constructies schitteren op Floriade

4 okt om 11:01 uur
timer 5 min

De bouw in Nederland experimenteert volop met circulariteit. Zo blijkt The Natural Pavilion op de Floriade Expo ...

Lees verder »

c185 c223 c243 c244
Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen

Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities ...

De doelstellingen rondom energie en materialen zijn kraakhelder: met minder dan een decennium op de klok om het ...
c21 c134 c135 c185 c225
Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming woningbouw

Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming ...

3 okt om 13:01 uur
timer 2 min

De provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam hebben een convenant opgesteld om nieuwe woningen op een duurzame ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225
Lancering van eerste volledig circulaire deur

Lancering van eerste volledig circulaire deur

28 sep om 10:01 uur
timer 4 min

Dankzij een innovatief clicksysteem kunnen deuren makkelijk uit elkaar worden gehaald en is de eerste volledig ...

Lees verder »

c21 c185 c225
LEVS architecten ontwerpt Carbon-based Design methodiek

LEVS architecten ontwerpt Carbon-based Design ...

26 sep om 11:55 uur
timer 2 min

Beeld door Levs Architecten We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het sectorbreed afschalen van de uitstoot ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225
Rentmeester 2050 brengt bergen circulariteit

Rentmeester 2050 brengt bergen circulariteit

26 sep om 10:01 uur
timer 6 min

Aan de rand van Borne bulkt een kantoorgebouw van de circulaire oplossingen. Je hoeft geen geoefend oog te bezitten ...

Lees verder »

c21 c120 c138 c185 c225
Kansen voor duurzaam en digitaal bouwen in België

Kansen voor duurzaam en digitaal bouwen in België

21 sep om 09:01 uur
timer 1 min

De komst van een Belgische handelsmissie naar Eindhoven biedt Nederlandse ondernemers op het gebied van duurzame ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225 c276
Beter bouwen met verscherpte normen

Beter bouwen met verscherpte normen

6 sep om 16:01 uur
timer 4 min

Met het ‘Manifest 2.0: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet’ onderschrijven veertig organisaties ...

Lees verder »

c21 c134 c160 c185 c225
Samen impact maken voor mens en milieu

Samen impact maken voor mens en milieu

22 aug om 10:01 uur
timer 2 min

Partijen die werkelijk op circulariteit sturen, creëren waarde voor mens en milieu. Ziedaar de inzet van ...

Lees verder »

c21 c135 c185 c225 c260
‘Haal de optimale eigenschappen en potentie van hout boven’

‘Haal de optimale eigenschappen en potentie ...

10 aug om 10:01 uur
timer 8 min

De aandacht voor bouwen met hout zit in een stroomversnelling. Er zijn voordelen ten opzichte van traditioneel ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up