Wanneer is waterstof de beste oplossing in de gebouwde omgeving?

timer19 min
Wanneer is waterstof de beste oplossing in de gebouwde omgeving?

Met het oog op de verschillende klimaatdoelen en noodzakelijke energietransitie houdt waterstof de gemoederen flink bezig. Er wordt vrijwel dagelijks over gepubliceerd, maar ondertussen is ‘wij wachten wel op waterstof’ een veelgehoorde uitspraak. DWA laat het daar niet bij zitten.

De klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 kennen diverse stippen op de horizon, zoals het afscheid nemen van aardgas in de energievoorziening. Hoe we dat precies gaan doen, is echter nog een zoektocht. De transitie naar een aardgasvrije energievoorziening geeft uitdagingen op technologisch, organisatorisch, sociaal, financieel en praktisch vlak. Elke techniek die hieraan significant kan bijdragen, verdient het om serieus te worden genomen. Zo is waterstof misschien wel de belangrijkste sleutel in de energietransitie.

Op dit moment is het nog onzeker hoe waterstof ingezet kan worden als duurzame energiedrager. Het potentieel van waterstof is groot, maar er is nog weinig bekend over hoe de energiedrager zich verhoudt tot andere aardgasvrije alternatieven. Daarnaast is er ook nog geen zekerheid over de hoeveelheid waterstof die er in de toekomst beschikbaar is en hoe de prijs zich gaat ontwikkelen.

Veel onderzoek

DWA doet veel onderzoek naar het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving voor gemeenten en provincies en heeft diverse trajecten ingezet om de (on)mogelijkheden van waterstof goed te doorgronden. In mei 2020 schreef universitair studente Babette Korevaar in opdracht van DWA en de Universiteit Utrecht een scriptie over de toepasbaarheid van waterstof in de gebouwde omgeving.
In samenwerking met prof. dr. Ad van Wijk organiseerde DWA een conferentie over waterstof (zie onder). Van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, vertelde over de laatste ontwikkelingen van waterstof en DWA’s expert, Peter Heijboer, liet in een praktijkcase zien wat de weerbarstigheid van het thema is.
Ambities zijn gemakkelijk geformuleerd, maar tegelijkertijd ook omvangrijk. De focus van deze conferentie lag op de grootschalige systeemverandering. Hoe kan waterstof in het hele hybride energievraagstuk worden ingepast?

Conclusies

Tot slot publiceerde DWA ook een whitepaper over de rol die waterstof in de toekomst kan spelen binnen de energievoorziening van de gebouwde omgeving. Op basis van de Waterstofladder, die aangeeft in welke sectoren waterstofgas de meeste toegevoegde waarde biedt, stelt de whitepaper dat grootschalige inzet van waterstof in de gebouwde omgeving minder voor de hand ligt. De conclusies in het rapport later echter wel belangrijke mogelijkheden voor waterstof zien:

• Gezien de benodigde aanpassingen aan gebouwen bij de overstap naar all-electric oplossingen en de beperkte capaciteit (in menskracht, financiële middelen en productiecapaciteit) is waterstof noodzakelijk voor een snelle energietransitie;

• Voor elektriciteit die op de juiste momenten beschikbaar is, en waarvoor transportcapaciteit beschikbaar is, verdient de directe inzet in de vorm van elektriciteit de voorkeur boven de conversie naar waterstof. Maar gezien de beperkte capaciteit voor transport van elektriciteit, en de beschikbare capaciteit voor transport van gas, is de inzet van waterstofgas mogelijk de enige optie om op korte termijn voldoende duurzame energie te kunnen transporteren;

• In wijken/gebieden waar de overstap naar all-electric forse kosten met zich meebrengt (voor ofwel gebouwaanpassingen dan wel netverzwaring) en de aanleg van een warmtenet niet opportuun is, is waterstof een kosteneffectieve oplossing.

Je kunt de whitepaper hier gratis downloaden.

Bekijk hier een video over de werkconferentie met Ad van Wijk:

Ontdek ook de whitepaper De kansen van waterstof.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c225 c237 c265
Afvalmonitor brengt afvalstromen en CO2-uitstoot in beeld

Afvalmonitor brengt afvalstromen en CO2-uitstoot ...

De ‘Afvalmonitor’ is het eerste afvaldashboard in de bouwsector. Deze helpt om afvalstromen, scheidingspercentage en CO2-uitstoot te monitoren.

Lees verder

c21 c26 c41 c134 c243 c265
Eerste woongebouw voor gebiedsontwikkeling Hero van Breda

Eerste woongebouw voor gebiedsontwikkeling Hero ...

Gezondheid en duurzaamheid zijn speerpunten van de gebiedsontwikkeling Hero van Breda. Voor de realisatie van het eerste woongebouw ‘De Meeker’ ondertekenden ...

Lees verder

c21 c41 c225 c265
CO2-arm beton standaard voor bouwers en ontwikkelaars

CO2-arm beton standaard voor bouwers en ontwikkelaars

CO2-arm beton wordt de standaard voor vastgoedontwikkelaars en bouwers. Verschillende partijen nemen het voortouw en ondertekenden een intentieverklaring, om de ...

Lees verder

c21 c41 c225 c237 c243 c265
Integrale verduurzaming vraagt om procesinnovatie en synergie

Integrale verduurzaming vraagt om procesinnovatie ...

De nieuwe stadswijk Merwede Utrecht komt tot wasdom, met de nadruk op een flinke diversiteit aan innovatie: op het vlak van duurzame energie, mobiliteit én ...

Lees verder

c21 c41 c225 c237 c265
Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator met GPR Materiaal

Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator ...

Om binnen de 1,5 graad opwarming van de Aarde te blijven, moeten we sturen op onze korte termijn emissies: de bouwsector moet in 2030 55% minder CO2-uitstoten ten ...

Lees verder

c21 c185 c225 c265
Samen tegen materiaalobesitas

Samen tegen materiaalobesitas

“Stop met massief bouwen, tenzij het echt niet anders kan.” Die oproep doet Herre Elsenga, algemeen directeur van VBI, aan opdrachtgevers, architecten, ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243 c265
Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero emission’

Utiliteitsbouw na 2030: geen label A, wel ‘zero ...

Er verschenen de laatste tijd berichten waarin sprake is van een label A-verplichting voor utiliteitsbouw vanaf 2030, maar dat klopt niet. Wat moet er in 2030 wél ...

Lees verder

c21 c26 c243 c265
Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Zo werkt Amsterdam UMC aan haar duurzame toekomst

Het Amsterdam UMC wil CO2-uitstoot drastisch verminderen en het energieverbruik omlaag brengen van de medische faciliteit. Sinds 2012 werken CFP Green Buildings ...

Lees verder

c21 c225 c265
Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor duurzaamheid

Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor ...

Hoe zorg je voor draagvlak voor duurzaamheid en ontwikkel je strategisch beleid voor een werkomgeving die inspeelt op milieu en je voetafdruk? Expertvisies bij ...

Lees verder

c21 c40 c225 c237 c265
Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

Kanaalplaat met 90% CO2-reductie op het bindmiddel

VBI wil al in 2025 voldoen aan de Paris Proof-normen, die pas in 2030 van kracht zijn. Die ambitie wordt nu al overtroffen, dankzij een recente innovatie: prefab ...

Lees verder

c21 c26 c185 c237 c265
Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Met de plaatsing van de eerste houten delen is de houtbouw van het project Sawa in de Delfshaven in Rotterdam officieel van start gegaan.

Lees verder

c21 c41 c134 c225 c237 c265
Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

Lees nu ‘Bouwen aan de toekomst van wijken’

De toekomst van wijken staat centraal in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd. Je leest hem gratis in onze kennisbank en opent hem direct via deze link.

Lees verder

Reacties

Als we met vrije energie de minste mensen schaden, wie helpt mij met de doorontwikkeling.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up