Lente-akkoord 2.0: praktische oplossingen voor circulair industrieel bouwen

timer6 min
Lente-akkoord 2.0: praktische oplossingen voor circulair industrieel bouwen

Veertien jaar na het Lente-akkoord startte dit voorjaar Lente-akkoord 2.0. Met programmaleider Sander Woertman kijken we vooruit naar de nieuwe koers, waarin de aandacht verlegd is van energiebesparing naar circulair industrieel bouwen. Op het gebied van houtbouw worden al veel issues gesignaleerd.

In het Lente-akkoord werken verschillende bloedgroepen in de bouw (Bouwend Nederland, IVBN, WoningbouwersNL, Aedes en NEPROM) samen om de klimaatdoelstellingen voor de sector te kunnen verwezenlijken. “Het belang van het Lente-akkoord”, begint Sander Woertman (foto onder), “is dat wij een groot deel vertegenwoordigen van het professionele opdrachtgeverschap in Nederland. Er is echt behoefte aan de kennis van hen en juist samen kun je de noodzakelijke grote stappen maken.”

Lente-akkoord 2.0: praktische oplossingen voor circulair industrieel bouwenHet Lente-Akkoord 2.0 richt zich sinds dit voorjaar specifiek op Circulair Industrieel Bouwen, waarbij het zaak is te versnellen en op te schalen door digitalisering, conceptueel bouwen en prefab bouwen. Woertman: “Aan het einde van dit jaar werken we met een kopgroep van minstens 35 marktpartijen, met daarin investeerders, ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers en corporaties. Deze kopgroep bestaat uit marktpartijen die al bezig zijn met circulair en industrieel bouwen. Zij delen hun observaties met ons: waar lopen ze tegenaan, wat hebben ze nodig om grootschalig circulair te kunnen bouwen, waar liggen de kansen? Dat levert vervolgens de input op voor de zogeheten themagroepen: kleine groepen van koplopers die, meestal samen met een adviseur, specifieke onderwerpen uitzoeken.”

Praktijk

“Deze aanpak zorgt ervoor dat het Lente-akkoord geworteld is in de praktijk”, gaat Woertman verder. “We waken er echt voor dat de themagroepen geen praatcircus worden. Met de voeten in de klei kijken we waar we tegenaan lopen. Vervolgens formuleren we wat er nodig is om struikelblokken uit de weg te ruimen of kansen te verzilveren. Het resultaat is altijd iets concreets: een advies richting de overheid, een werkhandleiding, een kennispaper of een evenement waarin we nieuwe inzichten delen.”

Inmiddels zijn er binnen het Lente-akkoord 2.0 zes themagroepen actief. Een van de onderwerpen die wordt opgepakt is de MPG. Woertman: “De koplopers binnen het Lente-akkoord zijn allemaal gemotiveerd om projecten te realiseren met een zeer lage MPG-score. Ze zien in de praktijk dat er allerlei obstakels zijn om dat voor elkaar te krijgen. Een van de themagroepen is bezig om te kijken wat er nodig is op het gebied van kennisdeling en -kennisontwikkeling om tot betere MPG-scores te komen. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat een lage MPG-score echt milieuwinst oplevert en niet het resultaat is van spelen met cijfers.”
Het is nu nog te vroeg voor concrete resultaten - de eerste themagroep kwam in september bijeen - maar Woertman kan al diverse onderwerpen en uitdagingen benoemen.

Themagroepen

Naast de MPG is er in de themagroepen veel aandacht voor houtbouwconcepten, met kwesties als de verzekerbaarheid van hout, waarbij ook brandveiligheid een issue is. Woertman: “Zodra je boven een aantal lagen of verdiepingen komt, wordt het verzekeren van houtbouwprojecten heel lastig. Wat verzekeraars vragen van houtbouwers gaat veel verder dan wat er in het Bouwbesluit staat. Ontwikkelaars moeten daarmee in de beginfase van hun houtbouwprojecten echt rekening houden, willen ze hun projecten verzekerd krijgen. Het is goed om daarvoor nu oplossingen aan te dragen, want er zitten heel veel meerlaagse houtbouwprojecten in de pijplijn.”

Beleving

De themagroep Consumentenbeleving Houtbouw verzamelde uit de hele wereld meer dan dertig bronnen over wat consumenten zoeken in een houtbouwwoning. Woertman: “Daarbij gaat het bijvoorbeeld over verschillende constructiemethodes met hout en inzicht over het meer of minder in het zicht laten van de houten constructie. Mensen willen niet wonen in een pand dat op een sauna lijkt. Uit onderzoek blijkt dat een bepaald percentage hout in het zicht optimaal is. Dat percentage is afhankelijk van hoeveel hout je ziet en waar je het ziet. Uiteindelijk is het vooral de bouwkwaliteit, die een heel groot stempel drukt op het welbevinden van bewoners in houtbouwprojecten.”

Het is de bedoeling dat de themagroep met een marktverkenning komt, waaruit blijkt wat de Nederlandse consument verwacht van houtbouw en in welke segmenten houtbouw kansrijk is. Woertman: “Er is momenteel heel veel vraag naar houtbouwprojecten, maar klopt die vraag ook met wat de markt aankan? En wat is dan het potentiële marktaandeel voor partijen?”

De beoordeling van die projecten door bewoners heeft vaak te maken met de opleverkwaliteit, aldus Woertman, wat uitmondt in kwesties als geluidsoverlast, kieren en vochtplekken. Vandaar dat geluid ook een issue is voor het Lente-akkoord 2.0. Woertman: “Het blijkt dat de normen op het gebied van geluidsoverdracht lastig te halen zijn met hout. Ten opzichte van beton worden vooral de lage tonen sterker overgedragen. Met de koplopers op het gebied van houtbouw hebben we een onderzoeksvoorstel over geluid gemaakt, want er zijn wel oplossingen bekend.”

Welstand

Een ander issue is de welstandscommissie, die in sommige gemeenten duurzame prefab- of houtbouwconcepten laat sneuvelen. Corporaties zijn daardoor eerder geneigd die concepten links te laten liggen om met een traditioneel bouwconcept snelheid te kunnen maken. Vandaar de wens, aldus Woertman, om landelijk uniformiteit te creëren, waardoor het wiel niet telkens opnieuw moet worden uitgevonden. “Dan kan een conceptbouwer zijn producten met hetzelfde gemak zowel in Heerenveen als in Zaanstad bouwen. Vandaar dat we overwegen of we een themagroep over welstandseisen voor conceptuele woningbouw kunnen opzetten. Dat moet een werkbare oplossing bieden, die ook landelijk toepasbaar is.”

Hetzelfde geldt voor uniforme prestatie-eisen van woningen, een onderwerp dat wordt verdeeld over meerdere themagroepen. Woertman: “Je merkt dat heel veel gemeenten en provincies hoge ambities hebben op het gebied van duurzaamheid en zoeken naar manieren om dat bovenwettelijk te regelen. De laatste maanden organiseren provincies en regio’s zich rond convenanten, zoals het convenant Toekomstbestendig Bouwen van de MRA en de provincie Utrecht. Wij maken ons zorgen dat deze convenanten leiden tot verschillende eisen op lokaal niveau, terwijl industrieel bouwen juist is gebaat bij landelijk uniforme regels. Want alleen dan hebben bouwers de zekerheid dat hun woonconcept of prefab bouwsysteem overal in ons land kan worden neergezet.”

“Het is daarom aan ons om te bekijken wat professionele opdrachtgevers nodig hebben om betaalbaar en grootschalig duurzaam te bouwen en aan welke eisen ze kunnen voldoen. Dat is essentieel voor de transitie. Daarbij brengen wij de ontwikkelingen stapje voor stapje vooruit, maar onttrekken wij ons tegelijkertijd niet aan de grotere discussies.”

Beton

Bij de discussies over duurzaamheid komt vaak beton om de hoek kijken. Woertman vervolgt: “Circulair bouwen gaat nu vaak over hout, maar binnen het Lente-akkoord kijken we onbevooroordeeld naar alle ontwikkelingen in de markt. Je merkt dat het terugdringen van de hoeveelheden beton, de toepassing van circulair beton en het gebruik van duurzame toeslagmaterialen onderdeel zijn van de propositie van een duurzaam project. Om aan de BENG-eisen te voldoen én een lage MPG-score te kunnen behalen, maakt iedereen zijn eigen afweging. En dan worden naast hout of biobased ook beton, kalkzandsteen of staal toegepast. Daar zitten vaak heel slimme constructies tussen. Binnen de betonbranche is op het gebied van duurzaamheid nog wel een enorme slag te slaan, maar de mogelijkheden zijn er. Als je dat negeert, doe je jezelf tekort.”

“Wij hebben bij het Lente-akkoord 2.0”, besluit Woertman, “de mensen inmiddels op de juiste plek neergezet en ook de goede kaders geschapen. Zo ben ik erg blij met onze website, want kennisdeling is heel belangrijk. Dat deed het Lente-akkoord de afgelopen veertien jaar al heel goed. Bepaalde rapporten, zoals de brochure Balansventilatie met wtw, worden nog steeds superveel gelezen. Dat zijn voor bepaalde onderwerpen de enige kennisbronnen voor bouwpartijen.”

Meer info: Lente-akkoord 2.0

Inschrijven Nieuwsbrief Lente-akkoord 2.0

Tekst: Ysbrand Visser
Afbeelding (boven, Shutterstock): Met het bouwconcept One experimenteert Heijmans nadrukkelijk op het gebied van circulair, biobased en indstrieel bouwen.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c2 c3 c11 c21 c225 c268 c293
Advertorial: Resultaten Marktscan Industriële Woningbouw

Advertorial: Resultaten Marktscan Industriële ...

10 nov om 08:01 uur
timer 1 min

Bij Ventilair staan we als ventilatiespecialist naast onze klanten, ook als het gaat om industriële woningbouw. ...

Lees verder »

c21 c225 c268 c293
Nieuw onderzoek: ventilatie in industriële woningbouw

Nieuw onderzoek: ventilatie in industriële ...

8 nov om 12:01 uur
timer 2 min

Ventilatiespecialist Ventilair is nauw betrokken bij de industriële woningbouw, waarbij er minstens zoveel ...

Lees verder »

c21 c136 c225 c261 c268
Prefab: omdenken in standaardconcepten

Prefab: omdenken in standaardconcepten

26 okt om 10:01 uur
timer 7 min

De grote woningbouwopgave kan met prefab woningbouwconcepten, geïndustrialiseerd en uit de fabriek, een grote ...

Lees verder »

c21 c225 c268 c280
Meer duurzame mogelijkheden voor woningcorporaties

Meer duurzame mogelijkheden voor woningcorporaties

22 sep om 16:01 uur
timer 2 min

Hagemans, specialist in vastgoedonderhoud gaat een strategische ketensamenwerking aan met modulaire houtbouwer ...

Lees verder »

c21 c148 c225 c263 c268
Het juiste ventilatiesysteem in een luchtdichte prefab woning

Het juiste ventilatiesysteem in een luchtdichte ...

7 jul om 10:01 uur
timer 4 min

De afgelopen jaren is luchtdicht bouwen de standaard geworden, maar zonder de juiste ventilatie is luchtdicht ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c268
Veelzijdige hoogbouwtoren uit nieuwe woningfabriek

Veelzijdige hoogbouwtoren uit nieuwe woningfabriek

30 mei om 10:01 uur
timer 2 min

Na de zomer wordt in Groningen begonnen met de bouw van de eerste hoogbouwtoren die wordt geproduceerd in de nieuwe ...

Lees verder »

c21 c136 c225 c265 c267 c268
Oplevering eerste woningen van unieke concept Buurblok

Oplevering eerste woningen van unieke concept ...

24 mei om 10:01 uur
timer 2 min

De eerste Buurblok-woningen in Nederland zijn een feit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn afgelopen zaterdag ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c268
Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

2 mei om 10:01 uur
timer 2 min

Bij de bouw van de Rotterdamse woontoren De Zalmhaven is zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Mede ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c268 c280
Vergunning prefab woning moet in één keer voldoende zijn

Vergunning prefab woning moet in één ...

29 apr om 15:01 uur
timer 2 min

Op dit moment bepaalt elke gemeente opnieuw of een standaard woning veilig is en gebouwd mag worden. “Dat ...

Lees verder »

c21 c148 c225 c268 c293
Aandeel luchttechnische installaties in prefab groeit

Aandeel luchttechnische installaties in prefab ...

28 apr om 11:01 uur
timer 2 min

Uit onderzoekt blijkt dat iets meer dan 15% van de luchttechnische installateurs werkt voor een woningfabriek ...

Lees verder »

c21 c225 c268
Prefab vult bouwopgave versneld in

Prefab vult bouwopgave versneld in

20-12-2021 om 08:01 uur
timer 2 min

In de komende tien jaar moet er veel gebeuren in de woning- en utiliteitsbouw. We zeggen vaarwel tegen aardgas, ...

Lees verder »

c21 c120 c225 c268 c280
INDU-ZERO laat zien hoe de renovatie van de toekomst eruitziet

INDU-ZERO laat zien hoe de renovatie van de ...

19-11-2021 om 09:01 uur
timer 3 min

Hoe kun je voor bestaande woningen een golf van betaalbare renovaties tot stand brengen? Het project INDU-ZERO ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up