Hoogheemraadschap Rijnland nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

timer3 min
Hoogheemraadschap Rijnland nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd breidt haar kennisplatform aanzienlijk uit door de toetreding van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit waterschap omvat grofweg het gebied van IJmuiden en Amsterdam tot Gouda en Wassenaar en kent een veelheid aan taken. Om de omslag naar ‘duurzaam’ en ‘circulair’ te maken, wil Rijnland graag de kennis uitbreiden die het platform Duurzaam Gebouwd biedt.

Het is een diverse reeks van taken en kwesties, waarvoor Rijnland staat, zo beluisteren we bij assetmanager Waterketen Peter van der Haven. De kerntaken zijn eenvoudig te omschrijven met ‘zorgen voor droge voeten en schoon water’. Daarbij richt Rijnland zich op:

  • waterveiligheid (dijken);
  • voldoende water (bij neerslag én droogte);
  • schoon water (waterkwaliteit, o.a. zwemwater);
  • afvalwaterketen (zuiveren van rioolwater).

Hoogheemraadschap Rijnland nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Bij het boezemgenaal in Katwijk wordt plastic uit het water verwijderd.

Droge voeten

Die droge voeten zijn in Rijnland geen sinecure. Het gebied ligt pal achter de kust en vrijwel helemaal onder zeeniveau. Er is bovendien niet alleen sprake van bodemdaling, maar ook van grote hoogteverschillen (van soms meer dan vijf meter). Door de klimaatverandering heeft ook Rijnland te maken met uitdagingen als felle buien en droogte, zodat het op een gewenst peil houden van de waterstand steeds belangrijker wordt. Met, niet te vergeten, het daarbij behorende onderhoud van watergangen en gemalen. Naast schoon water is verder ook verzilting vanuit de Noordzee, via het grondwater, een kwestie die in Rijnland speelt.

Doelen

In het verlengde van de verschillende klimaatakkoorden noemt Van der Haven enkele concrete doelen van Rijnland:

  • 49% CO2-reductie in 2030 en emissievrij in 2050;
  • 50% reductie van de inkoop van primaire grondstoffen in 2030 en volledig circulair in 2050;
  • energieneutraal in 2030;
  • stimuleren biodiversiteit.

Een actueel voorbeeld van de verduurzaming van de activiteiten in Rijnland is het emissieloos baggeren in de Langeraarse Plassen. Uit de noordelijke plas van het gebied wordt 380.000 m3 bagger verwijderd om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat gebeurt met een elektrische baggerzuiger. Daartoe wordt midden in de plas met een elektrische kraan een slibvang gegraven, waarna die grond wordt gebruikt voor een nieuwe natuurzone. Ook uit de zuidelijke plas wordt 50.000 m3 bagger elektrisch verwijderd.

Medicijnresten

Een project met een heel ander karakter betreft het verwijderen van medicijnresten uit het rioolwater. Sinds september 2021 zuivert Rijnland op een afvalwaterzuivering in Leiden het afvalwater van medicijnresten. Met de PACAS-installatie die deze extra zuiveringsstap mogelijk maakt, is Rijnland het eerste waterschap dat deze techniek toepast. PACAS staat voor Powdered Activated Carbon in Activated Sludge, een innovatieve manier om met poederkool de verwijdering van microverontreinigingen te verbeteren.

Rijnland heeft ook veel aandacht voor biodiversiteit, wat wel blijkt uit deze video:

Andere projecten betreffen onder meer een circulaire baggertool, duurzaam malen met een slimmer aansturingssysteem en hergebruik van doorspoelinstallaties en plantmateriaal (via een rietbank). Verder is Rijnland trots op haar Landbouwportaal dat de agrarische sector helpt om toekomstgericht en waterbewust te ondernemen. In het verschiet ligt ook nog nieuw- en verbouw van de afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder (foto boven) met extra aandacht voor duurzame aspecten.

Korrelslib

Voor de productie van warmte en elektriciteit gebruikt Rijnland ondertussen ook biogas afkomstig uit rioolslib. Er loopt nog een project om die slibvergisting verder te maximaliseren. Verder wordt er ook met veel diverse partners gesproken over de winning van warmte uit afvalwater. Zo is de TU Delft één van de samenwerkingspartners, waarmee wordt onderzocht of met de zogeheten korrelslibtechnologie afvalwater uit de Harnaschpolder kan worden gezuiverd. Samen met Witteveen+Bos wordt ten slotte een serie pilotstudies uitgevoerd om ook meer circulair te gaan werken.

Hoogheemraadschap Rijnland nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Duurzame opwekking van elektriciteit op het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Katwijk.

Rijnland wil uiteindelijk graag met Duurzaam Gebouwd en haar partners samenwerken om de omslag naar ‘duurzaamheid en circulariteit’ te vergemakkelijken en te versnellen. Rijnland hoopt en verwacht via Duurzaam Gebouwd veel meer kennis te vergaren die kan bijdragen aan het realiseren van haar eigen klimaatdoelen in 2030 en 2050.

Lees ook: Hoogheemraadschap van Rijnland stijgt van plaats 11 naar plaats 2 (duurzaamste publieke aanbesteders).

Tekst: Ysbrand Visser
Afbeelding: Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland.net)

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c244 c295
BAM: ‘duurzamer, voorspelbaarder en winstgevender’

BAM: ‘duurzamer, voorspelbaarder en winstgevender’

19 jan om 11:01 uur
timer 2 min

Vandaag presenteert bouwreus Koninklijke BAM Groep nieuwe plannen op het gebied van duurzaam ondernemen. De nieuwe ...

Lees verder »

c21 c225 c286 c295
Hoe pak je CO2-reductie op in je bedrijfsvoering?

Hoe pak je CO2-reductie op in je bedrijfsvoering?

13 jan om 16:01 uur
timer 1 min

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de bouw- en installatiesector? In aflevering 20 van de Duurzaam ...

Lees verder »

c21 c243 c286 c295
Podcast #20 Dura Vermeer & Breman over klimaatverandering in de bouw- en installatiesector

Podcast #20 Dura Vermeer & Breman over klimaatverandering ...

12 jan om 16:01 uur
timer 1 min

Dura Vermeer & Breman over de gevolgen van klimaatverandering voor de bouw- en installatiesector. Wat zijn ...

Lees verder »

c223 c266 c277 c295
Whitepaper: Futurebuild Holland | Leefbare en gezonde wijken

Whitepaper: Futurebuild Holland | Leefbare en ...

Leefbare en gezonde wijken: de nieuwe standaard bij het omgaan met klimaatverandering De urgentie om in het ontwerp ...
c21 c135 c225 c277 c295
Succesvol samenwerken aan klimaatadaptatie

Succesvol samenwerken aan klimaatadaptatie

5 jan om 10:01 uur
timer 3 min

Er wordt heel wat gesproken en vergaderd over het tackelen van de klimaatverandering. Over het werkelijke uitvoeren, ...

Lees verder »

c21 c225 c295
100 Months to Change bundelt krachten met jonge pioniers

100 Months to Change bundelt krachten met jonge ...

02-12-2022 om 10:01 uur
timer 3 min

Met vijftien maanden klimaatwerk op de teller, zijn de klimaatpioniers van 100 Months to Change (100MTC) tot een ...

Lees verder »

c11 c21 c225 c277 c295
Nieuwe aanpak om fysieke klimaatrisico’s gebouwen te bepalen

Nieuwe aanpak om fysieke klimaatrisico’s ...

15-11-2022 om 08:01 uur
timer 2 min

De effecten van de klimaatverandering voor gebouweigenaren worden tot nu toe vaak uitgedrukt in transitierisico’s. ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c295
Building Holland overgenomen door Acquire en Duurzaam Gebouwd

Building Holland overgenomen door Acquire en ...

04-11-2022 om 09:00 uur
timer 2 min

Media- en eventbedrijf Acquire, onder meer eigenaar van de merken Duurzaam Gebouwd en Stedebouw & Architectuur, ...

Lees verder »

c21 c225 c295
Klimaatverandering zet Nederland op z’n kop

Klimaatverandering zet Nederland op z’n ...

20-10-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

De klimaatverandering maakt steeds grotere stappen. De diverse rapporten, adviezen en noodkreten drukken ons nadrukkelijk ...

Lees verder »

c21 c190 c225 c260 c295
Pleidooi voor veel sterkere sturing op milieu-impact

Pleidooi voor veel sterkere sturing op milieu-impact

20-09-2022 om 12:01 uur
timer 1 min

Eerder deze maand lanceerden koplopers uit de bouwsector een manifest dat pleit voor scherpere regelgeving in ...

Lees verder »

c21 c225 c237 c277 c295
Klimaatadaptatie biedt kansen aan gebiedsontwikkeling

Klimaatadaptatie biedt kansen aan gebiedsontwikkeling

04-08-2022 om 13:01 uur
timer 1 min

De klimaatverandering vereist snelle acties én flexibel acteren. Dat is klimaatadaptief zijn, volgens Mattijs ...

Lees verder »

c21 c122 c225 c280 c293 c295
Hittegroep probeert hoofd koel te houden

Hittegroep probeert hoofd koel te houden

02-08-2022 om 10:01 uur
timer 4 min

Vaak gaat het bij woningen nog over isoleren en verwarmen. En hoe daarbij op energielasten kan worden bespaard ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up