‘Contracteer de toekomst, niet het verleden’

timer5 min
‘Contracteer de toekomst, niet het verleden’

Met een forse portie ervaring opgedaan bij ProRail, Schiphol en de renovatie van het Binnenhof weet Marc Unger hoe je complexe bouwprocessen naar de finish brengt. Sterker: hij mikt vooral ook op wat er daarna kan gebeuren. Unger: “Ik vind het heel belangrijk dat je met aanbesteden de toekomst contracteert.”

‘Contracteer de toekomst, niet het verleden’Unger is sinds 2019 programmadirecteur van de renovatie van het Binnenhof. Veiligheidsaspecten stellen strenge eisen aan het project en dus ook aan de contractering. Voor de uitvoering van de renovatie zijn met drie bouwcombinaties samenwerkingscontracten afgesloten, waarin de afspraken zijn vastgelegd die nodig zijn om met elkaar op een goede en verantwoorde wijze de eindstreep te halen. Het zijn geen bouwteamcontracten, maar de werkwijze van de afgesloten intentie- of samenwerkingsovereenkomsten is gedeeltelijk wel vergelijkbaar, aldus Unger.

Portfolio

Voor de renovatie van het Binnenhof is ook rekening gehouden met het feit dat je niet mag clusteren. Unger: “Dit verklaart mede waarom meerdere uitvoerende partijen gecontracteerd zijn en niet één. Voor een groot deel is de scope van de verschillende percelen nog niet volledig gedefinieerd. In de contracten zit werk verscholen dat je op dit moment alleen in potentie ziet aankomen. Daarvoor heeft de contractering van de maincontracts bij Schiphol mede als inspiratie gediend.”

“Ook bij Schiphol is als uitgangspunt een potentieel langjarige samenwerkingsovereenkomst genomen, waarbinnen allerlei projecten, maar ook het asset management uitgevoerd dient te worden. Binnen dit model heeft Schiphol daarmee, naast een deel van het asset mangement, een portfolio aan projecten aanbesteed. Daardoor kan de samenwerking zich ook op een aantal bovenliggende doelen focussen. Brengen deze samenwerkingen bijvoorbeeld corporate doelen op het gebied van duurzaamheid of van predictive maintenance dichterbij? De samenwerking en het ondersteunende contractmodel zijn daar op ingericht.”

Toekomst

Het is een werkwijze die Unger zijn stokpaardje noemt: “Ik vind het heel belangrijk dat je met aanbesteden de toekomst contracteert en niet het verleden. Binnen de aanbestedingswereld hebben we de neiging om heel goed te beschrijven wat vroeger werkte. De truc is echter dat je ervoor zorgt dat je beschrijft en contracteert wat je in de toekomst nodig hebt.”

“Het is verder zaak”, vervolgt Unger, “dat een bouwpartij belang heeft bij een positief eindresultaat.” Dat klinkt natuurlijk heel gek. Is dat dan niet zo? “Hier ligt een dilemma bij het publieke aanbesteden, waarin de past performance niet automatisch verwerkt is. De vraag is dus hoe je dit belang, net als in heel veel andere sectoren, praktisch kunt creëren.”

“Als je met elkaar een samenwerkingsovereenkomst voor een langere periode afsluit, gericht op heldere doelen en met tussentijdse, tweezijdige evaluatiemomenten heb je een omgeving gecreëerd waarin dit mogelijk is. Beide partijen zijn dan in staat om zowel de directe scope als de daar bovenop gestelde doelen stap voor stap te bereiken. ‘Het contracteren van een ambitie’, noem ik dit.”

Ontspanning

Met de aangezochte bouwpartijen in Den Haag werd de samenwerking al vroegtijdig opgepakt. “Onze teams gingen samen ‘de hei’ op in tien digitale bijeenkomsten. Daarbij werden de verschillende samenwerkingsdoelstellingen gedefinieerd en daarnaast werd besproken op welke wijze die konden worden ingevuld. Wat betekent dat voor de verschillende betrokkenen en, het moeilijkste: hoe acteer je als de samenwerkingsrelatie onder druk komt te staan? We zijn deze fase ingegaan met de intentie om, met respect voor elkaars belangen, tot wederzijds goede afspraken te komen. Door dat vertrouwen als opdrachtgever vooraf uit te stralen, haalden we al een stuk van de kramp weg die vaak in aanbestedingen zit.”

“Dat is een van de dingen die ik leuk vind aan contracteren en aanbesteden”, vervolgt Unger. “Dat je heel simpele levenslessen kunt toepassen binnen het wettelijke kader. Binnen die regels vind ik het vooral interessant om te kijken naar wat we met elkaar kunnen bereiken. Het wordt dan superleuk en er ligt behoorlijk veel ruimte.”

Verhelderend

“Over het algemeen willen alle betrokkenen dat een project in een goed tempo verloopt en dat na afloop de betrokken partijen tevreden zijn over het geleverde werk. Ook is er geen discussie over de insteek dat de mensen veilig en met plezier moeten kunnen werken en na een werkdag veilig naar huis kunnen gaan. Het werkt enorm verhelderend om tegen elkaar die samenwerkingsdoelstellingen uit te spreken. Om vervolgens met elkaar te ontdekken wat er precies bedoeld wordt. Doe dat in alle rust en onder goede begeleiding.”

“Vaak wordt gezegd dat er in de bouw tegengestelde belangen zijn, maar ik merk dat de doelstellingen grotendeels hetzelfde zijn. Alle partijen zijn in de regel gediend bij een soepel, vlot proces, goede kwaliteit, tevreden betrokkenen en belanghebbenden en een positieve samenwerking. En op de samenhangende kosten zal je een optimum moeten vinden. Mijn presentatie tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra gaat daarom ook over de kansen die we hebben om vanuit die positiviteit overeenkomsten te sluiten die aantoonbaar bijdragen aan de langetermijndoelstellingen van de betrokken partijen.”

Marc Unger + Binnenhof

Marc Unger was directeur procurement bij ProRail en de Royal Schiphol Group en is gastdocent aan de Universiteit Twente. Met een team van ongeveer honderd medewerkers werkt hij nu als programmadirecteur namens het Rijksvastgoedbedrijf aan de renovatie van het Binnenhof. Het project omvat, naast de renovatie, de realisatie van tijdelijke huisvesting voor de betrokken gebruikers (Eerste Kamer, Tweede Kamer, Ministerie van Algemene Zaken en Raad van State). Bij de renovatie zijn betrokken: drie grote aannemingscombinaties, tien architectenbureaus en tientallen adviseurs.

Zie ook: www.binnenhofrenovatie.nl

Marc Unger is op donderdag 25 november in Amersfoort de laatste keynote spreker tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra met het thema ‘Bouwteam: de hete hangijzers. Het complete programma vind je hier.

Tekst: Ysbrand Visser
Foto boven: Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c283
‘Praten en afstemmen is ook je werk’

‘Praten en afstemmen is ook je werk’

18 mei om 11:01 uur
timer 7 min

Ruim vier jaar lang zette het ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad de ramen wijd open. Door een transparante, ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering 7 kunstwerken

Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering ...

16 mei om 10:01 uur
timer 5 min

Hoe pak je bij de verbetering van sluizen ook thema’s aan als duurzaamheid en gebiedsgericht werken en let ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

9 mei om 10:01 uur
timer 3 min

Met de juiste voorwaarden in een bouwcontract leg je de basis voor een succesvol project. De advocaten van Bird ...

Lees verder »

c21 c135 c185 c225 c283
Door kwalitatief uit te vragen geeft Eindhoven richting

Door kwalitatief uit te vragen geeft Eindhoven ...

28 apr om 15:01 uur
timer 3 min

De gemeente Eindhoven wil duurzaam bouwen nadrukkelijk stimuleren door een goede uitvraag in aanbestedingen. Dat ...

Lees verder »

c21 c225 c261 c283
Levensduurkosten: obstakels en kansen

Levensduurkosten: obstakels en kansen

25 apr om 15:01 uur
timer 8 min

We zeggen graag dat we goed doordacht ontwerpen en toekomstbestendige gebouwen realiseren. Toch kennen we allemaal ...

Lees verder »

c21 c140 c168 c225 c265 c283
Advocatenkantoor Bird & Bird nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Advocatenkantoor Bird & Bird nieuwe partner ...

18 mrt om 15:01 uur
timer 7 min

Het in Den Haag en Amsterdam gevestigde internationale advocatenkantoor Bird & Bird ondertekende deze week ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c283
De winst van circulariteit in de infra

De winst van circulariteit in de infra

11 mrt om 14:01 uur
timer 3 min

Bij een IT-dienst of een gebouw is as-a-service niet meer onbekend, maar hoe doe je dat in de infra? Dura Vermeer ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Handreiking Bouwteams goed ontvangen

Handreiking Bouwteams goed ontvangen

2 mrt om 13:01 uur
timer 3 min

Eind vorig jaar verscheen het boek Handreiking Bouwteams. Hoe is het sindsdien vergaan met deze handreiking, vroegen ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Betere bouwresultaten met D.I.T.

Betere bouwresultaten met D.I.T.

16 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Ga je een contract aan met louter zicht op het eigenbelang of kies je voor de langere termijn, met vooral oog ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283
Input gevraagd voor internationaal samenwerkingscontract

Input gevraagd voor internationaal samenwerkingscontract

1 feb om 15:01 uur
timer 4 min

Wie in de bouw ook maar enigszins internationaal actief is, krijgt te maken met FIDIC-contracten. Waar in Nederland ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Meer ruimte voor relatie in aanbesteding en uitvoering

Meer ruimte voor relatie in aanbesteding en ...

28 jan om 10:01 uur
timer 7 min

Afgelopen najaar werd tijdens het jaarcongres van het Instituut voor Bouwrecht de vraag opgeworpen of de bouw ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Veel kansen voor verduurzaming op tientallen treinstations

Veel kansen voor verduurzaming op tientallen ...

19 jan om 10:01 uur
timer 3 min

Samen met vier andere ingenieursbureaus gaat Antea Group de komende jaren voor ProRail aan de slag met interessante ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up