10 jaar TKI Urban Energy: nú opschalen en versnellen

timer4 min
10 jaar TKI Urban Energy: nú opschalen en versnellen

Dit najaar bestaat TKI Urban Energy tien jaar. Voor Duurzaam Gebouwd een goede reden om met algemeen directeur Michiel Kirch terug en vooruit te kijken op het werk van zijn organisatie. “Inspelen op de wensen van eigenaren van woningen en gebouwen is cruciaal voor het opschalen en versnellen.”

In de beginjaren was TKI Urban Energy (kortweg: TKI UE) vooral bezig met individuele, innovatieve technologieën, zoals zonnepanelen en warmtepompen, en de bijbehorende verdienmodellen, begint Michiel Kirch. Een belangrijke vervolgstap vormde de introductie van meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s. Kirch legt uit: “Daardoor kwam er meer nadruk op het toepassen en opschalen van innovaties. Het geïntegreerd toepassen van innovaties werd ook steeds belangrijker. We brengen in dit verband partijen uit verschillende delen van de keten samen in kansrijke consortia.”

“De introductie van dit missiegedreven innovatiebeleid was voor ons een belangrijk moment. Het is een strategie die onder meer is ingegeven door Mariana Mazzucato, die haar gedachtengoed in haar gezaghebbende boek De ondernemende staat uiteenzette. Belangrijk daarbij is de focus op het doel dat je met een innovatie dient in plaats van de innovatie zelf. Die missie en het doel zijn nodig om koers te houden. Dat missiegedreven innovatiebeleid was in 2017 een belangrijke onderlegger van het Klimaatakkoord.”

Kennis delen

Kennisdeling speelt vervolgens ook een belangrijke rol bij alle activiteiten. TKI UE is actief op dit terrein met haar websites, kennisdossiers en seminars/webinars, en werkt daarbij intensief samen met onder andere Duurzaam Gebouwd. Kirch: “Om de kennis van het werkveld te vergroten, kunnen wij onderzoeken zelf in opdracht geven of zelf uitvoeren. Doordat TKI UE onafhankelijk is en geen commerciële belangen heeft, kunnen bedrijven laagdrempelig bij ons terecht. Hun kennis wordt zo makkelijk met ons gedeeld. Die informatie onderzoeken wij en samen met de resultaten van innovatieprojecten levert dat veel kennis op die wij ter beschikking stellen aan anderen. Ook dat zorgt voor versnelling en opschaling.”

10 jaar TKI Urban Energy: nú opschalen en versnellen

Michiel Kirch: “Het zijn niet jij, ik of de politiek die het werk uitvoeren, maar de bedrijven”.

Financiering

In de loop van die tien jaar kwamen de energietransitie en de grote woning(ver)bouwopgave steeds scherper op het netvlies en is het nu aan TKI UE om die maatschappelijke opgaven te helpen op te schalen en te versnellen. Op het gebied van financiering adviseert TKI UE ook. Kirch: “We delen met bedrijven dat ze in de beginfase via verschillende routes een beroep kunnen doen op publieke middelen. Verder drukken we ze op ’t hart dat ze vanaf dag één bekijken wie in de toekomst hun klanten worden en wat de potentie van hun product is. Naarmate de ontwikkeling van een innovatie vordert en dichterbij marktintroductie komt, neemt de behoeft aan private middelen veelal toe.”

Zoals eerder gezegd, kijkt TKI UE steeds meer met een integrale blik naar de energietransitie. Kirch: “Installeer niet zomaar een zware warmtepomp, maar breng bijvoorbeeld eerst de isolatie op orde waardoor de warmtevraag vermindert. Je komt pas echt tot een optimale investering als de installateur samen met de leverancier van de installatie en de aannemer kijkt naar het verduurzamen van een woning. We zijn er trots op dat die stap is gezet, want het is een belangrijke voorwaarde voor het versnellen van de transitie.”

De genoemde integratie heeft nog een belangrijk voordeel. Kirch: “Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om processen verder te stroomlijnen en te automatiseren. Om ingewikkelde ingrepen in woningen en gebouwen veel gemakkelijker uit te voeren. Dat maakt het bijvoorbeeld makkelijker om een warmtepomp te installeren door mensen met een algemene in plaats van specialistische achtergrond.”

Bedrijven voorop

Het speelveld rond TKI UE veranderde in die voorbije tien jaren aanzienlijk. De urgentie in de politieke arena en maatschappij, dat er echt iets moe(s)t veranderen, kantelde enorm en droeg natuurlijk ook bij aan het werk van TKI UE. Kirch: “Klopt. Waar wij eerst zaken stimuleerden op het gebied van technologieën en rendement, gebeurt dat nu onder druk van klimaatverandering en de noodzakelijke reductie van de CO2-uitstoot. Het zijn uiteindelijk niet jij en ik, niet politiek Den Haag, de provincie of de gemeente die het werk uitvoeren, maar de bedrijven.”

“TKI UE is er in belangrijke mate voor uitvoerende bedrijven, want zij staan uiteindelijk aan de lat van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Als wij aanlopen tegen belemmeringen die zij ervaren, dan zijn wij er om dat te berde te brengen en die belemmeringen door innovatie, normering of door overleg met beleidsmakers weg te nemen. Zoals met een onderzoek naar de draagkracht van daken op bedrijventerreinen. Dat was belangrijke input voor het beleid van het ministerie van EZK en werd ook in de Tweede Kamer omarmd. Er komt nu beleid dat het plaatsen van zonnepanelen op die daken beter ondersteunt, waardoor die panelen niet in weilanden terechtkomen.”

“Per saldo zoeken bedrijven gewoon een afzetmarkt voor hun producten of diensten”, vervolgt Kirch. “Of die afzet nu gedreven wordt door de huidige stijging van de energietarieven of door beleidsontwikkelingen, zoals het verbod op de vervanging van de cv-ketel per 2026. Ook de komst van de Transitievisie Warmte per gemeente is waardevol gebleken. Het is winst dat gemeenten met vereende krachten nadachten over dat vraagstuk, de ambitie en de plannen met de verschillende wijken. Bedrijven geeft dat houvast voor hun uitvoeringsplannen. Het sleutelen aan het verduurzamen van woningen en wijken door afnemers én aanbieders is noodzakelijk en daaraan gaf de Transitievisie Warmte een impuls.”

Lees nu het complete interview met Michiel Kirch in het gratis digitale magazine Energietransitie.

Bekijk ook de speciale jubileumvideo:

Tekst: Ysbrand Visser
Beeld: TKI Urban Energy
Beeld (boven): Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c265 c267 c298
Verduurzamen voorbij de Standaard

Verduurzamen voorbij de Standaard

24 feb om 10:01 uur
timer 5 min

Als advies voor de minimale isolatiegraad van woningen zijn twee jaar geleden de Standaard en de Streefwaarden ...

Lees verder »

c21 c140 c190 c225 c267
Circulaire bouweconomie? Werk samen aan de ‘bigger picture’

Circulaire bouweconomie? Werk samen aan de ‘bigger ...

10 feb om 15:01 uur
timer 4 min

Onze lineaire economie is al lange tijd niet houdbaar. Door de alsmaar groeiende bevolking en vraag naar producten ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c261 c267
10 innovatietrends die in 2023 gaan doorbreken

10 innovatietrends die in 2023 gaan doorbreken

19-12-2022 om 10:01 uur
timer 13 min

Ook deze Kerst kijken we vooruit naar het nieuwe jaar met de meest kansrijke innovaties in de duurzame bouw, uit ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c261 c267 c276
Duurzaamheid van marketingcampagne naar core business

Duurzaamheid van marketingcampagne naar core ...

06-12-2022 om 16:01 uur
timer 3 min

Waar het Nederlandse kabinet soms geitenpaadjes zoekt die duurzame transities vertragen, stelt Europa wel zware ...

Lees verder »

c21 c225 c267 c276
Lunchlezing: Europa eist duurzaamheidsrapportage

Lunchlezing: Europa eist duurzaamheidsrapportage

01-12-2022 om 10:30 uur
timer 1 min

Er was een tijd dat duurzaamheid niet meer was dan een aardig containerwoord in een gelikte brochure. Daarin werd ...

Lees verder »

c21 c225 c267
Levensduurkosten: de zachte factoren

Levensduurkosten: de zachte factoren

01-12-2022 om 10:11 uur
timer 6 min

Op basis van levensduurkosten bereken je makkelijker een verantwoorde en duurzame investeringsbeslissing. In een ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c267 c286 c292
Podcast Smart Energy: kansen voor markt én consument

Podcast Smart Energy: kansen voor markt én ...

25-11-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

In de dertiendelige serie Podcast Smart Energy vertelt Niels Rood je welke ontwikkelingen de toekomst van de energiemarkt ...

Lees verder »

c21 c225 c267 c286 c292
Podcast Smart Energy: blockchain

Podcast Smart Energy: blockchain

11-11-2022 om 10:01 uur
timer 1 min

In zijn podcastreeks vertelt Niels Rood je alles over de toekomst van onze energievoorziening. Nu we weten dat ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c267 c286 c292
Podcast Smart Energy: voorspellen = business

Podcast Smart Energy: voorspellen = business

04-11-2022 om 10:01 uur
timer 1 min

De toekomst van onze energie, levering én gebruik, gaat extra businessmodellen opleveren. Niet alleen het ...

Lees verder »

c21 c225 c267 c283
De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

14-10-2022 om 08:01 uur
timer 3 min

Als aan de kant van opdrachtgevers de inhoudelijke kennis ontbreekt, wat moeten hoofdaannemers dan meebrengen ...

Lees verder »

c21 c225 c238 c260 c267 c278
Nieuwe bouwcultuur biedt alternatief voor landbouw

Nieuwe bouwcultuur biedt alternatief voor landbouw

12-10-2022 om 10:01 uur
timer 4 min

De landbouw zoekt een uitweg voor de uitstootproblematiek en daarbij kan de bouw helpen. Zeker met De Nieuwe Oogst, ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c267 c292
Podcast Smart Energy: de praktijk

Podcast Smart Energy: de praktijk

07-10-2022 om 10:01 uur
timer 1 min

In de vorige afleveringen van deze podcast heeft Niels Rood al veel verteld over de productie en levering van ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up