Input gevraagd voor internationaal samenwerkingscontract

timer4 min
Input gevraagd voor internationaal samenwerkingscontract

Wie in de bouw ook maar enigszins internationaal actief is, krijgt te maken met FIDIC-contracten. Waar in Nederland het bouwteam als samenwerkingsvorm volop in de belangstelling staat, staan ‘collaboratieve’ contracten internationaal nog in de kinderschoenen. Vandaar dat een speciale werkgroep bezig is om een internationaal samenwerkingscontract op te stellen, waaraan iedereen uit de markt kan bijdragen via een survey.

In opdracht van de contractencommissie van de Internationale Federatie van Consulting Engineers (FIDIC) is een werkgroep bezig om voor de internationale samenwerking in de bouw een nieuwe contractvorm op te stellen: het FIDIC Collaborative Contract. Deze werkgroep wordt voorgezeten door advocaat Andrea Chao, partner bij Bird & Bird (Amsterdam) en verbonden als expert aan Duurzaam Gebouwd.

Chao werd onder meer als voorzitter aangetrokken omdat zij meewerkte aan de oplevering van een enigszins vergelijkbaar project in Nederland, de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 (DG 2020). Daardoor weet ze goed wat er nodig is voor het contract zelf en ook voor de weg ernaartoe. Chao: “Onze werkwijze kun je vergelijken met hoe een bouwteam volgens het model DG 2020 werkt. Wij willen samenwerken zoals we vinden dat partijen in de bouw ook moeten samenwerken. Stapje voor stapje, zonder vooronderstellingen, transparant en zonder tunnelvisie.”

Botswana

De relevantie van dit internationale contract is zonneklaar. Het contract is al snel actueel als je in het buitenland actief bent, maar ook als je werkt voor bijvoorbeeld windparken in Nederland of voor overheden die in het buitenland zakendoen. Ook over de landsgrenzen is er een enorme behoefte aan dit internationale samenwerkingscontract, tot in Botswana toe, zo merkte Chao. FIDIC-contracten komen op een zorgvuldige manier tot stand. Veel grote partijen maken van FIDIC-contracten gebruik, variërend van de Wereldbank tot Microsoft en van de Verenigde Naties tot de Asia Development Bank.

Input gevraagd voor internationaal samenwerkingscontractEen groot verschil van het nieuwe FIDIC-contract met de Nederlandse bouwteamovereenkomst is dat het zwaartepunt in dat nieuwe contract op de uitvoeringsfase zal liggen, terwijl de bouwteamovereenkomst beperkt is tot de ontwerpfase. Het bouwteam is toch vooral een zaak van het samen ontwerpen voordat er een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten.

Verder wordt in het buitenland de inhoud van contracten vaak nog meer uitgeschreven dan hier, omdat de onderliggende wetgeving soms minder uitvoerig is. Chao: “Ook moet je in een internationale setting erop anticiperen dat mensen andere ideeën bij een bepaald begrip kunnen hebben. Daarom moeten we de afspraken goed uitwerken.”

Veel ervaring

“Ik vond het belangrijk”, vervolgt Chao, “dat de werkgroep met een wit vel papier startte. We zijn begonnen met het bepalen van de probleemstelling en ons doel, om daarna pas te komen tot wat de oplossing zou kunnen zijn.” In dat kader bekeek de werkgroep enkele al bestaande samenwerkingsmodellen, zoals allianties en bouwteam, en al bestaande collaboratieve contracten, zoals DG 2020, het alliantiemodel van Rijkswaterstaat en de ProRail-alliantie.

“Het Nederlandse bouwteam”, vervolgt Chao, “dateert al uit de jaren vijftig en daarom hebben wij er ontzettend veel ervaring mee. Als er dan gesproken wordt over bijvoorbeeld een ‘traditionele aanpak’, merk je al snel dat zo’n begrip verschillende ladingen kan hebben en dus heel kwalificerend kan zijn.”
Een vaker terugkerend onderwerp is, aldus Chao, het splitsen van taken, van risico’s en van bevoegdheden. “Er zijn projecten die zo complex zijn, met veel stakeholders, dat je er met een ‘gesplitste’ benadering niet meer komt. Dan moet je juist de samenwerking zoeken, samen de risico’s inventariseren en beheersen en samen besluiten nemen.”

Antwoorden

“Van de Nederlandse markt willen we daarom concrete ervaringen met collaboratieve contracten zoals allianties en bouwteams horen. Wij hebben in zekere zin onze ‘reformatie’ al gehad, we lopen ermee voorop, maar de informatie over bouwteams is voornamelijk beschikbaar in het Nederlands. Dat moeten we zien te ontsluiten om onze internationale collega’s te helpen. Met antwoorden op vragen als: Hoe zijn wij tot die bouwteams of allianties gekomen? Waarover moet je je in het proces zorgen maken? Hoe besteed je zulke samenwerkingen aan en voorkom je botsingen?”

Input gevraagd voor internationaal samenwerkingscontract

Brug in aanbouw (Sint-Petersburg, Rusland).

“In Nederland leven we inmiddels in een dichtbevolkt en regeldichtland, met veelal brownfield bouwprojecten - op eerder gebruikt terrein - en met mondige mensen. Dat alles leidt tot complexe bouwprojecten. Veel landen zijn nog niet zover, wat die complexiteit betreft, maar dat is slechts een kwestie van tijd. De opgaven waar wij nu voor staan vergen extra inspanningen van projectmanagers. Ook met een slecht contract kan iedere excellente projectmanager een complex project tot een goed einde brengen. Ik hoop nu dat die complexe projecten door dit nieuwe contract ook met een doorsnee projectmanager goed gaan draaien. Het contract moet uitnodigen tot samenwerking en daar een goed stuk gereedschap voor zijn. Daarom moet het meer zijn dan zomaar een contract, het is ook een managementtool voor het project”, besluit Chao.

Doe ook mee aan het onderzoek en beantwoord nu de ongeveer twintig vragen uit de survey (sluitingsdatum: 31 maart). Deze bestaan uit eenvoudige meerkeuzevragen en ook open vragen. De survey is opgesteld in het Engels, maar kan in het Nederlands worden beantwoord.

Tekst: Ysbrand Visser
Foto's: Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c269 c283
Samenwerking in bouw & infra fundamenteel gewijzigd

Samenwerking in bouw & infra fundamenteel ...

2 jun om 16:01 uur
timer 7 min

Het was afgelopen week exact twee jaar geleden dat een expertgroep van Duurzaam Gebouwd de Modelovereenkomst Bouwteam ...

Lees verder »

c21 c225 c261 c283
Smart contracts in gebouwonderhoud

Smart contracts in gebouwonderhoud

27 mei om 09:01 uur
timer 6 min

In een pragmatisch verhaal over smart contracts en gebouwonderhoud, schrijft smart buildings-expert Wilfred van ...

Lees verder »

c21 c225 c283
‘Praten en afstemmen is ook je werk’

‘Praten en afstemmen is ook je werk’

18 mei om 11:01 uur
timer 7 min

Ruim vier jaar lang zette het ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad de ramen wijd open. Door een transparante, ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering 7 kunstwerken

Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering ...

16 mei om 10:01 uur
timer 5 min

Hoe pak je bij de verbetering van sluizen ook thema’s aan als duurzaamheid en gebiedsgericht werken en let ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

9 mei om 10:01 uur
timer 3 min

Met de juiste voorwaarden in een bouwcontract leg je de basis voor een succesvol project. De advocaten van Bird ...

Lees verder »

c21 c135 c185 c225 c283
Door kwalitatief uit te vragen geeft Eindhoven richting

Door kwalitatief uit te vragen geeft Eindhoven ...

28 apr om 15:01 uur
timer 3 min

De gemeente Eindhoven wil duurzaam bouwen nadrukkelijk stimuleren door een goede uitvraag in aanbestedingen. Dat ...

Lees verder »

c21 c225 c261 c283
Levensduurkosten: obstakels en kansen

Levensduurkosten: obstakels en kansen

25 apr om 15:01 uur
timer 8 min

We zeggen graag dat we goed doordacht ontwerpen en toekomstbestendige gebouwen realiseren. Toch kennen we allemaal ...

Lees verder »

c21 c140 c168 c225 c265 c283
Advocatenkantoor Bird & Bird nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Advocatenkantoor Bird & Bird nieuwe partner ...

18 mrt om 15:01 uur
timer 7 min

Het in Den Haag en Amsterdam gevestigde internationale advocatenkantoor Bird & Bird ondertekende deze week ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c283
De winst van circulariteit in de infra

De winst van circulariteit in de infra

11 mrt om 14:01 uur
timer 3 min

Bij een IT-dienst of een gebouw is as-a-service niet meer onbekend, maar hoe doe je dat in de infra? Dura Vermeer ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Handreiking Bouwteams goed ontvangen

Handreiking Bouwteams goed ontvangen

2 mrt om 13:01 uur
timer 3 min

Eind vorig jaar verscheen het boek Handreiking Bouwteams. Hoe is het sindsdien vergaan met deze handreiking, vroegen ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Betere bouwresultaten met D.I.T.

Betere bouwresultaten met D.I.T.

16 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Ga je een contract aan met louter zicht op het eigenbelang of kies je voor de langere termijn, met vooral oog ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Meer ruimte voor relatie in aanbesteding en uitvoering

Meer ruimte voor relatie in aanbesteding en ...

28 jan om 10:01 uur
timer 7 min

Afgelopen najaar werd tijdens het jaarcongres van het Instituut voor Bouwrecht de vraag opgeworpen of de bouw ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up