Ontdek de voordelen van programmatisch inkopen

timer3 min
Ontdek de voordelen van programmatisch inkopen

Wat zijn de ingrediënten voor een inkoopproces waarbij het streven is om doelen en ambities in de GWW-sector op een hoger niveau te behalen? Dat onderwerp staat centraal in een sessie van Henberto Remmerts, business leader Inkoopadvies & Contractmanagement bij TAUW, tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra. Amsterdam en Liander profiteerden al van programmatisch inkopen, jij ook?

De GWW-sector staat de komende jaren en decennia voor forse uitdagingen. Om er een paar te noemen:

 • de vervangingsopgave door veroudering van infrastructurele kunstwerken;
 • de effecten van de klimaatverandering in de openbare ruimte;
 • de overvolle ondergrond;
 • de stijgende ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Overheden krijgen dat alles voor hun kiezen, wat enorme gevolgen heeft voor hun inkoopproces. Want daar beginnen veel van de actuele transities, worden ambities neergelegd en essentiële keuzes gemaakt. De inkoop dient daarom volgens de mensen van TAUW (Remmerts samen met zijn collega’s Chantal Schrijver en Amber Snellenburg) anders en met name projectoverstijgend te worden ingericht. Dat betekent ook dat projecten vaker strategisch gebundeld de markt op gaan; dat is dus programmatisch inkopen.

De strategie van programmatisch inkopen biedt de mogelijkheid om te focussen op projectoverstijgende doelen die kunnen bijdragen aan de maatschappelijke ambities en het behalen van schaalvoordelen. De voordelen ervan zijn zonneklaar, zo wijst onderzoek uit. Er ontstaat meer grip op de opgave, met een betere samenwerking en minder inspanningen (tijd en geld) voor aanbestedingen.

Voorbeelden

Een actueel voorbeeld van programmatisch inkopen is te zien binnen het Amsterdamse programma om de bruggen en kades (foto boven, Shutterstock) weer veilig te krijgen. Daarbij zijn de bruggen geclusterd in groepen van verschillende bruggen in één gebied. Het doel is om zo hergebruik te stimuleren en de bereikbaarheid van de stad te waarborgen.

Naar aanleiding van gesprekken met diverse marktpartijen over problemen bij aanbestedingen - met het prijsvechten tot gevolg - heeft Amsterdam ook besloten de huidige wijze van inkopen van het programma voor verhardingen te verlaten en programmatische inkoop te onderzoeken.

Om netuitbreiding in de regio Friesland-Noordoostpolder te realiseren, heeft Liander ook gekozen voor programmatisch inkopen. Met één aanbesteding voor drie percelen, waarbij voor elk perceel één marktpartij gecontracteerd is. De percelen zijn ingedeeld op basis van onder andere de geografische ligging, de logische indeling van de werkzaamheden en de omvang/waarde van de percelen (gelijkwaardige omzet). Binnen de drie percelen worden in totaal 37 projecten uitgevoerd.

Praktijk

Het model van TAUW om programmatisch inkopen in de praktijk te brengen, omvat drie terreinen:

 • Strategisch
 • Tactisch
 • Operationeel

Elk terrein omvat specifieke acties:

Strategisch

 • Inkopen om opgaven, ambities of projectoverstijgende doelen en processen te behalen.
 • Door 'slim' toepassen van bepaalde bundeling van werkzaamheden, die anders veelal als separate projecten op de markt worden gezet.

Tactisch

 • Inkopen om schaalvoordelen te behalen.
 • Door bepaalde bundeling van projecten die in de praktijk ook vaak als separate projecten op de markt worden gezet.

Operationeel

 • Inkopen op projectniveau.
 • Elk project wordt individueel ingekocht.

Voor de duidelijkheid onderscheidt Remmerts programmatisch inkopen van programmatisch werken, zoals te zien is in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daar zie je overkoepelende processen in de uitvoering, maar die staan los van keuzes in het inkooptraject.

Concrete voordelen van programmatisch inkopen zijn:

 • kansen voor het terugverdienen van de investeringen;
 • het lerend vermogen;
 • kennisbehoud;
 • schaalvoordeel;
 • combinatiemogelijkheden;
 • betere relatie met de markt;
 • meer mogelijkheden om invulling te geven aan zaken als duurzaamheid, energietransitie, innovatie en meekoppelkansen.

Ontdek de voordelen van programmatisch inkopenProgrammatisch inkopen beperkt ook het aantal aanbestedingen. Dat scheelt gemiddeld zes tot negen maanden doorlooptijd en de helft aan contracteringskosten. Voor marktpartijen betekent dit ook minder tenderkosten en beter kunnen anticiperen op de verwachte investeringen, capaciteit en innovatiepotentie. Door de langjarige samenwerking wordt bovendien de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk verbeterd.

Wil je meer weten over de zeven belangrijkste stappen voor het inrichten van programmatische inkopen en ook over de mogelijke nadelen? Kom dan op 13 februari ook naar het congres Gamechangers in de Bouw & Infra (Soesterberg), waar Henberto Remmerts (foto) over dit onderwerp een sessie van veertig minuten verzorgt.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c140 c185 c225 c283
Op weg naar de perfecte circulaire aanbesteding

Op weg naar de perfecte circulaire aanbesteding

24 apr om 14:00 uur
timer 6 min

Het adviesbureau Alba Concepts publiceerde afgelopen week een kennisdocument over circulair aanbesteden. Deze ...

Lees verder »

c21 c225 c283
‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel veranderen’

‘Traditionele aanpak projectinkoop fundamenteel ...

29 mrt om 10:01 uur
timer 2 min

De lancering van de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 heeft niet alleen nationaal veel aandacht ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Openhartig gesprek: diepe dalen én hoge pieken samenwerking

Openhartig gesprek: diepe dalen én hoge ...

31 jan om 13:01 uur
timer 11 min

Het was een opmerkelijke bijeenkomst, half januari in Deventer. Hoe beslecht je een langdurige samenwerking, van ...

Lees verder »

c21 c225 c267 c283
De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

14-10-2022 om 08:01 uur
timer 3 min

Als aan de kant van opdrachtgevers de inhoudelijke kennis ontbreekt, wat moeten hoofdaannemers dan meebrengen ...

Lees verder »

c21 c225 c283
‘Het geïntegreerde contract is nog lang niet afgeschreven’

‘Het geïntegreerde contract is nog ...

22-07-2022 om 10:01 uur
timer 3 min

Hebben geïntegreerde contracten nog bestaansrecht in een aannemers-markt? “Meer dan ooit”, vinden ...

Lees verder »

c21 c225 c267 c283
Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten van een toekomstbestendig gebouw

Bereken met dit stappenplan de levensduurkosten ...

11-07-2022 om 10:01 uur
timer 11 min

Om voor toekomstbestendige gebouwen een verantwoorde en duurzame investeringsbeslissing te kunnen nemen, is het ...

Lees verder »

c21 c225 c269 c283
Samenwerking in bouw & infra fundamenteel gewijzigd

Samenwerking in bouw & infra fundamenteel ...

02-06-2022 om 16:01 uur
timer 7 min

Het was afgelopen week exact twee jaar geleden dat een expertgroep van Duurzaam Gebouwd de Modelovereenkomst Bouwteam ...

Lees verder »

c21 c225 c261 c283
Smart contracts in gebouwonderhoud

Smart contracts in gebouwonderhoud

27-05-2022 om 09:01 uur
timer 6 min

In een pragmatisch verhaal over smart contracts en gebouwonderhoud, schrijft smart buildings-expert Wilfred van ...

Lees verder »

c21 c225 c283
‘Praten en afstemmen is ook je werk’

‘Praten en afstemmen is ook je werk’

18-05-2022 om 11:01 uur
timer 7 min

Ruim vier jaar lang zette het ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad de ramen wijd open. Door een transparante, ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering 7 kunstwerken

Duurzaamheid en gebiedsgericht werken bij verbetering ...

16-05-2022 om 10:01 uur
timer 5 min

Hoe pak je bij de verbetering van sluizen ook thema’s aan als duurzaamheid en gebiedsgericht werken en let ...

Lees verder »

c21 c225 c283
Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

Hoe kun je bouwgeschillen voorkomen en oplossen?

09-05-2022 om 10:01 uur
timer 3 min

Met de juiste voorwaarden in een bouwcontract leg je de basis voor een succesvol project. De advocaten van Bird ...

Lees verder »

c21 c135 c185 c225 c283
Door kwalitatief uit te vragen geeft Eindhoven richting

Door kwalitatief uit te vragen geeft Eindhoven ...

28-04-2022 om 15:01 uur
timer 3 min

De gemeente Eindhoven wil duurzaam bouwen nadrukkelijk stimuleren door een goede uitvraag in aanbestedingen. Dat ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up