Meer samenwerking Paris Proof Ranking van bedrijventerreinen

timer2 min
Meer samenwerking Paris Proof Ranking van bedrijventerreinen

De Dutch Green Building Council en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen gaan vanaf dit jaar intensiever samenwerken voor de Paris Proof Ranking. Zij willen zo meer duidelijkheid verkrijgen over het energiegebruik van gebouwen en bedrijventerreinen, met het doel deze sector verder te verduurzamen.

De Paris Proof-ambitie houdt in dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde. Dat is een stevige, maar noodzakelijke ambitie om in Nederland de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen. De Paris Proof Ranking is een beoordeling van Nederlandse bedrijventerreinen op hun energieprestaties in relatie tot de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord uit 2015.

Op verzoek van het bestuur van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen (SKBN) is door Rienstra Beleidsonderzoek in 2021 en in 2022 een Paris Proof Ranking opgesteld, met behulp van actuele jaargegevens over het gebruik van aardgas en elektriciteit op bedrijventerreinen in respectievelijk 2020 en 2021. De uitslag wordt jaarlijks gepresenteerd door Rienstra Beleidsonderzoek, Elba\Rec en SKBN.

Grote kansen

Bedrijventerreinen zijn wat betreft oppervlak en energiegebruik de grootste sector in de utiliteitsbouw. Hier liggen grote kansen om energie te besparen en op te wekken. De Dutch Green Building Council (DGBC) stimuleert vanuit het Paris Proof-programma meerdere sectoren, waaronder bedrijventerreinen, om zich bewust te zijn van hun energiegebruik en om dit omlaag te brengen.

“Wij zijn als SKBN erg verheugd met een verdere kennisuitwisseling met DGBC voor de Paris Proof Ranking”, zegt Theo Föllings, voorzitter van de SKBN. “De normering volgde natuurlijk al de definitie die de DGBC handhaaft, maar dat we dit nu samen kunnen oppakken, maakt het extra waardevol. De beoordeling op werkelijk energiegebruik wordt daarmee een belangrijke normbepaling op gebouw- en gebiedsniveau.”

Circulariteit

De SKBN laat zich ook niet onbetuigd op het gebied van circulariteit. Recycling en reparatie hebben als deelsectoren van de circulaire economie relatief veel ruimte nodig. Uit onderzoek (eveneens Rienstra Beleidsonderzoek) blijkt dat als bedrijventerreinen evenredig meegroeien met de rest van de economie, er in 2030 870 hectare extra ruimte nodig zal zijn om nieuwe circulaire activiteiten te herbergen. Die oppervlakte staat gelijk aan veertig bedrijventerreinen van gemiddelde omvang.

“Reden temeer”, aldus onderzoeker Gerlof Rienstra, “om te kijken naar de indeling van de bedrijventerreinen. Daar zijn nu veel bedrijven gevestigd die er eigenlijk niet thuishoren. Breng die bedrijven liever terug naar de stad of de randen van de stad. Hiermee komt er ruimte vrij om de extra hectares te realiseren en is het een mogelijke oplossing voor de leegstand van panden in de steden.”

“Gemeenten kijken op dit moment”, aldus Rienstra, “vooral naar de mogelijkheden van de transformatie van bedrijventerreinen naar woonwijken. In coalitieakkoorden van Brabantse steden is er in ieder geval wel aandacht voor bedrijventerreinen en dat is hoopgevend.”

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c244
Last call: zet je volgende stap tijdens Themabijeenkomst Circulariteit op 28 maart

Last call: zet je volgende stap tijdens Themabijeenkomst ...

Gisteren om 08:00 uur
timer 1 min

Op 28 maart aanstaande vindt in de Metaal Kathedraal te Utrecht de Themabijeenkomst Circulariteit plaats. Je maakt ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c243 c244 c266
Circulair en zelfvoorzienend: woonwijk op ponton

Circulair en zelfvoorzienend: woonwijk op ponton

16 mrt om 10:01 uur
timer 5 min

Ook gezien het vele jonge publiek schoot CFP Green Buildings onlangs weer raak met de CFP Innovatiedag. Naast ...

Lees verder »

c21 c140 c185 c225 c244 c260
Alle verschijningsvormen van circulariteit in beweging

Alle verschijningsvormen van circulariteit in ...

14 mrt om 10:03 uur
timer 3 min

Of het nu een oude Marmoleumvloer is die verhuisde van de TU Delft naar de Heineken Experience, of een hoofddraagconstructie ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c260
Nieuw! Talkshow van Uptempo over Biobased isoleren

Nieuw! Talkshow van Uptempo over Biobased isoleren

13 mrt om 16:31 uur
timer 18 min

Vandaag lanceren we de primeur van een nieuwe serie talkshows, die we je presenteren in samenwerking met de mensen ...

Lees verder »

c21 c148 c168 c225 c244
Nieuwe circulaire keten voor oude groepenkasten en verdelers

Nieuwe circulaire keten voor oude groepenkasten ...

10 mrt om 11:01 uur
timer 2 min

De verduurzaming van Nederland met zonnepanelen en warmtepompen vraagt om steeds meer elektrificatie en uitbreiding ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Congres Gamechangers: ‘De gevestigde orde doorbreken’

Congres Gamechangers: ‘De gevestigde orde ...

13 feb om 17:45 uur
timer 8 min

Gamechangers in de Bouw en Infra liet zien dat het méér dan de hoogste tijd is voor systeem- en ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c244
Hugo de Jonge: ‘Locaties grootste probleem woningbouwopgave’

Hugo de Jonge: ‘Locaties grootste probleem ...

8 feb om 14:00 uur
timer 5 min

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening opende BouwBeurs 2023 en noemde locaties als ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c265
26 nul-op-de-meterwoningen circulair en natuurinclusief

26 nul-op-de-meterwoningen circulair en natuurinclusief

7 feb om 10:01 uur
timer 2 min

In de gemeente West Betuwe komen 26 energiezuinige woningen, waarbij naast de energietransitie en circulariteit ...

Lees verder »

c21 c35 c225 c243 c244 c293
Bramske van Beijma: belang en urgentie ABN AMRO Duurzame 50

Bramske van Beijma: belang en urgentie ABN AMRO ...

30 jan om 10:01 uur
timer 3 min

Extern evenement Tijdens de komende, vernieuwde editie van Building Holland, op 8 en 9 november 2023 (Koninklijke Jaarbeurs, Utrecht), ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c244
Hugo de Jonge: 'Wel bouwen in backyard'

Hugo de Jonge: 'Wel bouwen in backyard'

23 jan om 07:01 uur
timer 6 min

De versnelling en opschaling van de woningbouw is gebaat bij een vereenvoudiging van de regels. Precies dat was ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c295
BAM: ‘duurzamer, voorspelbaarder en winstgevender’

BAM: ‘duurzamer, voorspelbaarder en winstgevender’

19 jan om 11:01 uur
timer 2 min

Vandaag presenteert bouwreus Koninklijke BAM Groep nieuwe plannen op het gebied van duurzaam ondernemen. De nieuwe ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c265 c294
Ontdek ook de gamechangers van 2023

Ontdek ook de gamechangers van 2023

13 jan om 12:15 uur
timer 5 min

Hoe en waar gaat de bouwsector dit jaar stappen of - liever - sprongen maken? Wordt dat een nieuwe manier van ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up