Inbreiden met houtbouw in Rotterdam biedt veel voordelen

timer3 min
Inbreiden met houtbouw in Rotterdam biedt veel voordelen

Dat het tackelen van de woningnood in Nederland niet alleen tot traditionele oplossingen hoeft te leiden, wordt binnenkort aangetoond in de Rotterdamse wijk Oud-Crooswijk. Daar komen op diverse inbreidingslocaties modulaire houtbouwwoningen.

Het zijn de architecten van KAW die tekenen voor dit houtbouwconcept, bedoeld voor lastige stadslocaties. Zoals Oud-Crooswijk dat vijf jaar geleden volgens het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) de armste wijk van Nederland was. Samen met de Slokker Bouwgroep werkt KAW voor woningcorporatie Havensteder aan dit project onder de noemer ‘Natuurlijk Crooswijk’. Het is vooral de keuze voor houtbouw die niet alleen betaalbare, duurzame en gezonde woningen oplevert, maar ook veel minder CO2-uitstoot, stikstofreductie (tijdens transport en bouw) en beperking van de overlast voor omwonenden.

Modulair

In Oud-Crooswijk is geen locatie hetzelfde, maar daarvoor biedt bouwen in hout in tegenstelling tot beton veel meer vrijheid om technische oplossingen te standaardiseren. En toch kan ieder gebouw zo worden ontworpen dat het ruimtelijk en esthetisch in de omgeving kan worden ingepast.

Inbreiden met houtbouw in Rotterdam biedt veel voordelen

Voor Oud-Crooswijk worden ideeën uitgewerkt die KAW eerder ontwikkelde voor de biobased ontwikkelaar Boombuilds: KERN by KAW. Hierbij gaat het om een kant-en-klare kern of dragende 3D-module voor modulaire houtbouw, waarin alle installaties, natte ruimten en faciliteiten zoals bergruimte, kasten en ruimte voor wasmachines en drogers zich bevinden.

Constructie

Dit modulaire houtbouwconcept creëert grote flexibiliteit bij de invulling van de woningplattegrond. Het maakt op een betaalbare manier een open, loftachtige inrichting mogelijk, terwijl houtbouw nu nog vaak bestaat uit gelijksoortige smalle woningen. Daarnaast kan KERN een alternatief zijn voor relatief dure constructiemethodes om tot grote overspanningen te komen.

Om de CO2-uitstoot te minimaliseren, worden de 3D-KERN-modules gecombineerd met 2D en lichte geprefabriceerde wanden, vloeren en gevelelementen die als flat-pack vervoerd worden. Hierdoor blijven onnodige transportbewegingen uit. Doordat alles vooraf geïnstalleerd is, blijft montage en bouwtijd op de locatie tot een minimum beperkt.

KERN is verder uitermate geschikt voor sloop- en nieuwbouwprojecten, aangezien de lichte houten constructie het mogelijk maakt om op de bestaande fundering te bouwen. In het ontwerp is er tevens veel aandacht voor biodiversiteit, hittestress en het bufferen van regenwater.

Inbreiden met houtbouw in Rotterdam biedt veel voordelen

Betaalbare woning

Vanuit KAW’s Ruimte Zat-visie gaat de capaciteit van de wijk zo goed mogelijk benut worden, zodat zowel huidige als toekomstige bewoners van Crooswijk een betaalbare woning kunnen krijgen. Het aantal sociale huurwoningen in de wijk die in eigendom zijn van Havensteder blijft minimaal gelijk. De gecreëerde extra woonruimte kan worden gebruikt om andere segmenten te bedienen en zo het woonaanbod te verbreden. Havensteder zet in op betaalbaarheid door naast sociale huur ook middenhuur-woningen te realiseren. Dat zorgt er tevens voor dat bewoners die willen doorgroeien in Crooswijk dat ook kunnen.

KAW heeft al vaker laten zien dat hun aanpak werkt en met oog voor bewoners uitvoerbaar is, zoals bij de wijkvernieuwing van de Vogeltjesbuurt in Tilburg. De ervaring uit deze projecten ligt ten grondslag aan de plannen voor Oud-Crooswijk. Door wijkvernieuwing niet als één project uit te voeren, maar als één opgave met meerdere deelprojecten, ontstaat ruimte om de proces- en bouwtechniek stap voor stap verder door te ontwikkelen, van fouten te leren en in te gaan op de woonwensen van bewoners in de wijk.

Meer info vind je op deze webpagina van KAW.

Bron: persbericht

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c120 c225 c280 c286 c298
Talkshow: slimme aanpak om sneller woningen te renoveren

Talkshow: slimme aanpak om sneller woningen ...

Studio Uptempo! breidt uit! Naast de Talkshow-video zijn de programma’s van Peter Linders en Niels Rood nu ook als podcast te beluisteren. Met ‘Renovatiestromen’ ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Wijkkompas.nl biedt nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Wijkkompas.nl biedt nieuwe inzichten en ontwikkelingen

Na een aantal maanden van research en redactie is de website van het Wijkkompas verrijkt met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Met inspirerende praktijkverhalen, ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Duurzame verwarming corporaties: uitdagingen en oplossingen

Duurzame verwarming corporaties: uitdagingen ...

Met de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van verwarmingsinstallaties als de warmtepomp, staan woningcorporaties voor lastige keuzes. Welke afwegingen maak ...

Lees verder

c21 c225 c243 c280 c291
Toekomstbestendige energieconcepten voor de nieuwbouw

Toekomstbestendige energieconcepten voor de ...

Hoe kies je in de nieuwbouw voor een toekomstbestendig energieconcept? Ijen Kiekebosch, key accountmanager van Ennatuurlijk kent de dilemma’s van projectontwikkelaars ...

Lees verder

c21 c185 c225 c265 c268 c280
Ontdek alles over bouwen met hout op de Dag van de HOUTbouw

Ontdek alles over bouwen met hout op de Dag ...

Tijdens het jaarlijkse open huis van de bouw, op zaterdag 17 juni, stellen enkele bouw- en infrabedrijven, die in Uden en Den Bosch actief zijn in de houtbouw, ...

Lees verder

c21 c135 c225 c243 c280 c298
Hoe overleef je de ‘valley of death’ van de wijkaanpak?

Hoe overleef je de ‘valley of death’ ...

Wat zijn de actuele knelpunten in de energietransitie? Die onderwerpen vormen de basis van een serie events van Stroomversnelling, genaamd De Shift, waarin ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291 c298
Passen en meten bij renovatie van 100 jaar oude monumenten

Passen en meten bij renovatie van 100 jaar oude ...

Hoe renoveer je op grote schaal een wijk waarin betonnen woningen tevens te boek staan als meer dan honderd jaar oude monumenten? De renovatie met veel nieuwe installaties ...

Lees verder

c21 c225 c265 c268 c280
Robotfabriek produceert betaalbare woningen

Robotfabriek produceert betaalbare woningen

Europa’s grootste fabriek voor geïndustrialiseerde woningbouw werd onlangs bezocht door minister Hugo de Jonge. In Heerenveen is het bouwbedrijf Van ...

Lees verder

c21 c120 c185 c225 c280
Circulariteit corporatie: milieu-impact en ketensamenwerking

Circulariteit corporatie: milieu-impact en ketensamenwerking

De klimaatverandering vraagt om hergebruik van bestaande grondstoffen en materialen. Maar hoe kunnen woningcorporaties dat adequaat oppakken? Merel Stolker liet ...

Lees verder

c21 c120 c225 c280
Data en AI spelen cruciale rol bij renovatieaanpak

Data en AI spelen cruciale rol bij renovatieaanpak

Woningen kennen grote onderlinge verschillen en dat aspect is vaak een sta in de weg bij het verduurzamen van die huizen met uniforme maatregelen. Die specifieke ...

Lees verder

c21 c225 c243 c280
Impact en restwaardering van maatschappelijk vastgoed

Impact en restwaardering van maatschappelijk ...

Maak inzichtelijk wat de impact is van verduurzaming en zorg voor een duidelijke restwaardering. Onderzoek kansen van innovatieve financieringsvormen die helpen ...

Lees verder

c21 c135 c225 c243 c280
Helft kantoren heeft Energielabel C of beter

Helft kantoren heeft Energielabel C of beter

Vanaf 2023 moeten de meeste kantoren in Nederland over Energielabel C of beter beschikken. Hoewel niet alle cijfers klip en klaar zijn, wordt geschat dat de helft ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up