K & R Consultants

Adviesbureau

Linkedin   Twitter   Facebook   

 

Bedrijfsprofiel Bedrijfsprofiel

K & R is een installatietechnisch adviesbureau. Wij zijn ons bureau gestart in 1995 en inmiddels werken wij met een enthousiast team van 18 medewerkers vanuit Apeldoorn. Wij bieden een flexibele inzet, een pragmatische aanpak en onze jarenlange ervaring bij zowel nieuwbouw- en renovatieprojecten als ook grootschalige onderhoudstrajecten. Kortom: wij lossen met een bedrijfskundige blik uw installatietechnische uitdaging op hetgeen wij combineren met een unieke kennis van installatiekosten. Onze adviseurs zijn daarom zowel technisch als bedrijfskundig onderlegd.

Wij denken in een vroeg projectstadium op conceptueel niveau met opdrachtgevers mee. Dat combineren wij met unieke kennis van de bijbehorende investerings- en exploitatiekosten.

K & R komt tot oplossingen door middel van een samenwerkingsgerichte aanpak. Dit doen wij voor zowel (bouw)projecten als ook consultancy- en trainingsvraagstukken. In onze aanpak is aandacht voor zowel kosten als het proces. Doordat wij keuzen bieden, houden onze opdrachtgevers de volledige regie op het proces zonder de gebruikelijke zorgen.

Inmiddels is het voor vele partijen, inclusief de politiek, duidelijk dat een energietransitie noodzakelijk is. De beschikbaarheid, de kosten en de nadelige effecten voor het milieu en de economie maken het noodzakelijk de overgang te maken van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Duurzaamheidseconoom Jeremy Rifkin spreekt in dit kader zelfs over de derde industriële revolutie. In de transitieperiode zal het gebruik van fossiele energie zo efficiënt mogelijk dienen plaats te vinden met het doel dit te minimaliseren. Het toekomstbeeld is dan dat gebouwen energieproducenten worden.

Kortom: gebouwen die meer energie produceren dan consumeren.

Deze ontwikkeling vraagt om toenemende intelligentie in gebouwen, duurzame technische installaties en de aansturing daarvan. De exponentieel toegenomen mogelijkheden van internet, het Internet of Things (IoT) en de opkomst van sensoren maken dit nu reeds mogelijk. In een volledig duurzame energievoorziening zal de maatschappij “All Electric” zijn. In de energievraag wordt voorzien met duurzaam opgewekte elektriciteit. Elektriciteitsopwekking gebeurt lokaal of centraal met duurzame zon, wind, biomassa en waterstof- installaties. Met intelligente netwerken wordt de opgewekte elektrische energie gedistribueerd en tijdafhankelijk op elkaar afgestemd, rekening houdend met de actuele energievraag en mogelijke opslag. K & R zet in op duurzaamheid door in haar adviezen rekening te houden met dit gedachtegoed. Bij het bepalen en adviseren van verduurzamingsmaatregelen en de besluitvorming hieromtrent is het belangrijk rekening te houden met deze trends. Om de duurzaamheid van gebouwen in kaart te kunnen brengen beschikken wij tevens over BREEAM-NL Experts en kennis op het gebied van LEED ®.

Geïnteresseerd in onze diensten? Neem contact met ons op via info@krcon.nl.

Verder lezen
 

Interesses Interesses

Doelgroepen

  • Architectenbureau
  • Bouwmanagementbureau
  • Constructeursbureau
  • Ingenieursbureau
  • Installatiebedrijf
  • Onderwijs
  • Vastgoedeigenaar (kantoren)
  • Vastgoedeigenaar (maatschappelijk vastgoed)
 

Contactinformatie Contactinformatie


Adviesbureau

Bezoekadres
Gladsaxe 26
7327 JZ Apeldoorn

Postadres
Postbus 2056
7301 DB Apeldoorn

Telefoon: 055 534 54 11

Naar het overzicht »

keyboard_arrow_up