Showcase "Thought Leadership Campagne: Hoe DGMR een adviestraject van meer dan drie jaar voor een WELL Gold certificering in de wacht sleepte"

Bouwen aan een goede reputatie en jouw organisatie profileren als Thought Leader? Jouw whitepaper en ons platform zijn hiervoor een gouden combinatie! Lees in deze showcase hoe wij Duurzaam Gebouwd Partner DGMR hebben geholpen met de awareness en promotie van hun whitepaper: "Naar een gezond gebouw met de WELL Building Standard".

Doelstelling DGMR

DGMR wilde zich graag onderscheiden in de markt en zich profileren als Thought Leader op het gebied van welzijn in gebouwen. DGMR heeft Duurzaam Gebouwd benaderd hun WELL- expertise te delen en de opbrengsten daadwerkelijk inzichtelijk te maken en om te zetten naar kwalitatieve leads.

Bekijk de whitepaper van DGMR

Uitwerking

 1. Inventarisatie campagne en vaststellen strategie

  Eerst hebben we de gewenste doelgroepen en de doelstellingen geïnventariseerd. Op basis hiervan hebben we een advies gegeven over de in te zetten strategie en kanalen.

 2. Gegevens en kwalificatie bepalen

  We hebben een maatwerklandingspagina met formulier ontwikkeld om de leads te kwalificeren en te monitoren. Dit hebben we gedaan door een extra vraag toe te voegen aan het formulier. Hierin vragen we waarom de lezer geïnteresseerd is in de whitepaper en geven ze twee antwoordmogelijkheden.

  • Algemene interesse voor WELL
  • Onderzoek mogelijkheden van WELL voor gebouw
 3. Content distributie & promotie

  De whitepaper hebben we onder de aandacht gebracht bij de doelgroepen via de kanalen van Duurzaam Gebouwd.

 4. Leads verzamelen

  Geïnteresseerde lezers downloaden de whitepaper in ruil voor hun contactgegevens op deze pagina en krijgen een mooi vormgegeven bevestigings-email met de whitepaper "Naar een gezond gebouw met de WELL Building Standard".

 5. Ontvangst van de leads

  DGMR wilde graag alle leads realtime ontvangen per e-mail. We voerden verder geen controle uit op eventuele concurrentie, onjuiste contactgegevens of specifieke aanvullende filtering. Het bleek dan ook dat in het filter Algemene interesse voor WELL nog zeer interessante leads verborgen zaten, die anders niet opgepakt waren. Tevens heeft deze manier DGMR veel inzicht gegeven in de interesse bij de verschillende doelgroepen en in hun concurrenten.

 6. Opvolging leads

  In plaats van met een geautomatiseerde triggermail, liet DGMR haar adviseurs leads opvolgen per e-mail. Ze koos hiervoor vanwege de voorkeur voor persoonlijk contact. Een DGMR-adviseur beoordeelde iedere binnenkomende lead. Eigenlijk zou iedere lead een persoonlijke e-mail of telefonisch feedback krijgen. De grote toestroom van potentiële klanten stak hier echter een stokje voor. Het was niet haalbaar om alle leads persoonlijk te benaderen. Daarom koos DGMR er voor door middel van mailmerge een mailing naar geselecteerde leads te sturen.

 7. Tussentijdse evaluatie

  Halverwege de campagne is er een tussentijdse evaluatie geweest. Hierin hebben we de voortgang van de campagne besproken en gekeken of we de strategie nog moesten aanpassen. Dit was niet het geval, omdat de toestroom van de leads al zeer vlot verliep en de kwaliteit goed was.

 8. Eindrapportage

  Benieuwd wat de resultaten van deze pilot waren en hoe DGMR 50% kwalitatieve leads genereerde waarvan 1 een opdracht is geworden voor een adviestraject van 3,5 jaar? Download dan de volledige showcase.


Wat kun je van de showcase verwachten?

 • Het verhaal hoe DGMR Thought Leader werd
 • De uitdaging
 • De gebruikte aanpak in 8 stappen
 • De resultaten
Showcase DGMR

Download de showcase

 

Aanhef  *
    

 

 

Duurzaam Gebouwd gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens.
Bekijk de Privacyverklaring.

Privacyverklaring

Duurzaam Gebouwd (een handelsnaam van Duurzaam Gebouwd B.V.), gevestigd aan Schrevenweg 3, 8024 HB te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.duurzaamgebouwd.nl

Schrevenweg 3
8024 HB te Zwolle
+31 (0)38-4606384

Persoonsgegevens die wij verwerken

Duurzaam Gebouwd verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@duurzaamgebouwd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Duurzaam Gebouwd verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Duurzaam Gebouwd analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Duurzaam Gebouwd volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Duurzaam Gebouwd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Duurzaam Gebouwd) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Duurzaam Gebouwd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren in de basis de wettelijk toegestane bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Duurzaam Gebouwd verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Duurzaam Gebouwd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Duurzaam Gebouwd gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Duurzaam Gebouwd gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@duurzaamgebouwd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Duurzaam Gebouwd zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Duurzaam Gebouwd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Duurzaam Gebouwd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@duurzaamgebouwd.nl

© 11-10-2018 Duurzaam Gebouwd B.V.

keyboard_arrow_up