Nieuwe fase voor circulariteit in infrastructuur

timer3 min
Nieuwe fase voor circulariteit in infrastructuur

Op 1 oktober start officieel het innovatieve partnerprogramma De Circulaire Weg. Met dit as a service-programma wordt het mogelijk circulair te werken bij de aanleg, het beheer en sloop van wegen en andere infrastructuur. Reductie van CO2-uitstoot en hergebruik van grondstoffen staan in dit tweejarige experiment voorop.

Het partnerprogramma De Circulaire Weg is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Brabant, Noord-Hollland en Overijssel, de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Amsterdam (stadsdeel Zuidoost), TU Delft en initiatiefnemer Dura Vermeer. Vorig jaar werd al gestart met de eerste pilots in de provincie Overijssel (N739) en de provincie Noord-Brabant (N279). Nu zijn er meerdere partners aangehaakt. Samen willen zij de transitie naar circulair werken in de infrasector versnellen en zo bijdragen aan het oplossen van het klimaatvraagstuk en het dreigende grondstoffentekort. 

Gebruik in plaats van bezit

Een mogelijkheid om tot meer circulariteit te komen is het betalen voor het gebruik in plaats van het bezit van een product. Dit as a service-concept wordt al toegepast in andere branches, maar de infrasector blijft daarbij nog achter. Vooral de versnipperde verantwoordelijkheid in GWW-trajecten is hier debet aan. De eerste bouwer legt de infrastructuur aan, een tweede verzorgt het onderhoud en een derde verwijdert alles weer. Het resultaat: onnodige vervangingen en hogere kosten.

Om dit te ondervangen is een model nodig waarbij partijen betrokken zijn bij alle stappen in de keten en dus ook verantwoordelijkheid voelen voor hergebruik. Daardoor krijgt die partij niet alleen bij het ontwerp en de aanleg, maar ook bij het beheer belang bij recycling van materialen. 

Samenwerking wetenschap en markt

De komende twee jaar worden door het land verschillende pilots opgezet met nieuwe processen en technische oplossingen die de circulariteit bevorderen. De betrokken publieke partijen brengen concrete projecten in die in samenwerking met de wetenschap en de markt worden uitgevoerd, en waarin onderzocht wordt welke veranderingen nodig zijn in de contracten, financiering, risicoverdeling, organisatie en samenwerking. Daarbij worden antwoorden gezocht op vragen als:

  • Voor welke objecten is as a service geschikt, en voor welke niet?
  • Wat moet er anders in de contracten, organisatie en samenwerking?
  • Hoe kan worden gezorgd voor de juiste financiële prikkels?
  • Welke technische oplossingen bevorderen de circulariteit?
  • Wat is de waarde van grondstoffen die ‘vastzitten’ in een object?

Door resultaten te delen kan er gezamenlijk naar oplossingen voor eventuele obstakels gezocht worden. Alleen zo komt de circulaire economie ook in de wegenbouw een stap dichterbij. 

Online event

Het partnerprogramma De Circulaire Weg loopt tot en met december 2021 en start online op 1 oktober (14.00 tot 16.00 uur). Dan word je bijgepraat over de samenwerking tussen overheid, markt en wetenschap om via as a service-contracten de weg naar circulariteit in de infrastructuur te versnellen. In twee uur tijd krijg je een overview van de aspecten die bij de transitie een rol spelen. Van cultuurverandering tot financiële modellen, van materiaalveroudering tot nieuwe contractvormen. Via de chat kun je vragen stellen aan gasten en sprekers.

Schrijf je in via deze link

Meer informatie:
info@decirculaireweg.nl
Dirk Alma: 06 - 12 79 36 67
Frederike Noppers: 06 - 43 39 71 31

Bron foto: www.decirculaireweg.nl

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c265 c267 c298
Verduurzamen voorbij de Standaard

Verduurzamen voorbij de Standaard

Als advies voor de minimale isolatiegraad van woningen zijn twee jaar geleden de Standaard en de Streefwaarden geïntroduceerd. De Standaard wordt in de praktijk ...

Lees verder

c21 c140 c190 c225 c267
Circulaire bouweconomie? Werk samen aan de ‘bigger picture’

Circulaire bouweconomie? Werk samen aan de ‘bigger ...

Onze lineaire economie is al lange tijd niet houdbaar. Door de alsmaar groeiende bevolking en vraag naar producten is de circulariteit in Nederland sinds 2014 ...

Lees verder

c21 c125 c225 c243 c267
10 jaar TKI Urban Energy: nú opschalen en versnellen

10 jaar TKI Urban Energy: nú opschalen ...

Dit najaar bestaat TKI Urban Energy tien jaar. Voor Duurzaam Gebouwd een goede reden om met algemeen directeur Michiel Kirch terug en vooruit te kijken op het werk ...

Lees verder

c21 c225 c243 c244 c261 c267
10 innovatietrends die in 2023 gaan doorbreken

10 innovatietrends die in 2023 gaan doorbreken

Ook deze Kerst kijken we vooruit naar het nieuwe jaar met de meest kansrijke innovaties in de duurzame bouw, uit de pen van Niels Rood (TKI Urban Energy, Squarewise). ...

Lees verder

c21 c225 c243 c261 c267 c276
Duurzaamheid van marketingcampagne naar core business

Duurzaamheid van marketingcampagne naar core ...

Waar het Nederlandse kabinet soms geitenpaadjes zoekt die duurzame transities vertragen, stelt Europa wel zware eisen. Zoals de verplichte duurzaamheidsrapportage ...

Lees verder

c21 c225 c267 c276
Lunchlezing: Europa eist duurzaamheidsrapportage

Lunchlezing: Europa eist duurzaamheidsrapportage

Er was een tijd dat duurzaamheid niet meer was dan een aardig containerwoord in een gelikte brochure. Daarin werd in grove schetsen een betere wereld beschreven. ...

Lees verder

c21 c225 c267
Levensduurkosten: de zachte factoren

Levensduurkosten: de zachte factoren

Op basis van levensduurkosten bereken je makkelijker een verantwoorde en duurzame investeringsbeslissing. In een reeks artikelen gaan experts op dit onderwerp in ...

Lees verder

c21 c125 c225 c267 c286 c292
Podcast Smart Energy: kansen voor markt én consument

Podcast Smart Energy: kansen voor markt én ...

In de dertiendelige serie Podcast Smart Energy vertelt Niels Rood je welke ontwikkelingen de toekomst van de energiemarkt gaan bepalen. Ontdek ook welke nieuwe ...

Lees verder

c21 c225 c267 c286 c292
Podcast Smart Energy: blockchain

Podcast Smart Energy: blockchain

In zijn podcastreeks vertelt Niels Rood je alles over de toekomst van onze energievoorziening. Nu we weten dat die energie in de toekomst onderling kan worden uitgewisseld, ...

Lees verder

c21 c225 c243 c267 c286 c292
Podcast Smart Energy: voorspellen = business

Podcast Smart Energy: voorspellen = business

De toekomst van onze energie, levering én gebruik, gaat extra businessmodellen opleveren. Niet alleen het opwekken, transporteren, leveren of terugleveren ...

Lees verder

c21 c225 c267 c283
De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

De bouw gaat met paardensprongen vooruit!

Als aan de kant van opdrachtgevers de inhoudelijke kennis ontbreekt, wat moeten hoofdaannemers dan meebrengen om projecten tot een goed einde te brengen? En wat ...

Lees verder

c21 c225 c238 c260 c267 c278
Nieuwe bouwcultuur biedt alternatief voor landbouw

Nieuwe bouwcultuur biedt alternatief voor landbouw

De landbouw zoekt een uitweg voor de uitstootproblematiek en daarbij kan de bouw helpen. Zeker met De Nieuwe Oogst, een plan dat bij een prijsvraag van de Rijksbouwmeester ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up