Advertorial: Op ontdekkingstocht met de SDG’s, ga je mee?

timer4 min
Advertorial: Op ontdekkingstocht met de SDG’s, ga je mee?

We zijn het aan de aarde en toekomstige generaties verplicht bij elk huisvestingsvraagstuk met het beste, meest duurzame antwoord te komen. Dus stoppen wij nooit met nadenken over hoe dingen beter kunnen. In een steeds sneller veranderende samenleving blijven wij ons continu ontwikkelen. Want wij geloven dat ook wij als initiërende en ontwikkelende bouwer een rol te vervullen hebben en op onze eigen, persoonlijke wijze en met duurzame partnerships een bijdrage kunnen leveren aan een betere leef-, woon- en werkomgeving. Maar hoe doe je dat?

Sustainable Development Goals

Om te kunnen anticiperen en vroegtijdig te kunnen schakelen op de noodzakelijke veranderingen die duurzaamheid met zich meebrengt, heeft Giesbers een vijftal Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN) omarmd. Dat start voor ons met SDG7 (betaalbare en duurzame energie). Wij pakken dit voornamelijk op door de bestaande gebouwen en gemeentelijk vastgoed, zoals in ’s-Hertogenbosch, te verduurzamen. De energietransitie in nieuwbouw is al stevig verankerd met onder meer gasloze en BENG-woningen en gebouwen.

Vanuit SDG12 (verantwoorde consumptie en productie) ontwikkelen wij diverse strategieën. In het oog springt circulair bouwen, wat bijvoorbeeld in ons project PUUR Wonen tot uiting komt in houtbouw. Deze keuze resulteerde in grondstof- en CO2-arme woningen waarbij afstand wordt gedaan van het milieubelastende beton. Parallel hieraan werken wij aan losmaakbaarheid en herbruikbaarheid van grondstoffen, waar hout wederom een sterk voorbeeld van is aangezien het een oneindig bouwmateriaal is. Zo werken we bijvoorbeeld samen met New Horizon aan het Urban Mining Collective om grondstoffen te oogsten en lokaal te hergebruiken, zoals circulair beton. Door onze BIM-modellen te voorzien van een materialenpaspoort ontstaat naar de toekomst toe een digitale kopie van het fysieke gebouw; de gebruikte materialen worden gedocumenteerd en blijven voor altijd beschikbaar.

SDG13 (klimaatadaptatie) en SDG15 (ontwikkeling en behoud van biodiversiteit) combineren wij door wijken en gebieden natuurinclusief te maken en klimaatadaptatie centraal te stellen, houden we water in het plan vast en wordt uitdroging van de bodem beperkt. Samen met het groen helpt het water hittestress te reduceren en wordt tegelijkertijd de biodiversiteit bevordert. Zo wordt  bij onze gebiedsontwikkeling Westrik het hemelwater van het gehele plangebied in wadi’s en poelen geïnfiltreerd. Deze inpassing creëert een verkoelend effect, draagt bij aan biodiversiteit én er ontstaat een belevingswaarde. De natuur heeft hier een prominente rol gekregen wat zich uit in een doorgaand netwerk van diverse groene ruimten; van parkachtig tot een ecologische verbindingszone, die twee natuurgebieden met elkaar verbindt. Deze zone doet dienst als leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten en maakt onderdeel uit van het Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Brabant.

Ook SDG17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken) vormt een belangrijke pijler voor ons. Want op ontdekkingstocht ga je samen. Zo is Giesbers sinds 2018 partner van Madaster, zijn we recent toegetreden tot het Urban Mining Collective van New Horizon en hebben we de Pollinators ondersteund bij het beschermen van bijen. Ook onze medewerkers worden gestimuleerd om hun bijdrage te leveren aan de ambities van Giesbers om zo met elkaar een steentje bij te dragen aan de duurzame doelen van ons bedrijf.

Advertorial: Op ontdekkingstocht met de SDG’s, ga je mee?

Kennissessie terugkijken?

Circulariteit en een gezonde aarde en leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zodat ook de generaties na ons van de aarde kunnen blijven genieten. En daar kunnen we allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen, klein of groot. Het is een ontdekkingstocht en een bewustwordingsproces.

Tijdens de SDG Action Day op 24 september jl. hebben wij een digitale kennissessie georganiseerd in samenwerking met Ralf Hottenträger, Stedenbouwkundige bij od205, en Ecoloog Ido Borkent, van Bosland Adviesbureau, beiden betrokken bij de ontwikkeling van Westrik. We gaven inzicht in waar we staan met de 5 SDG’s die wij als organisatie omarmd hebben. Welke doelen extra aandacht vragen en hoe we gezamenlijk extra stappen kunnen zetten om deze dichterbij te brengen. Aan de hand van Westrik, dat de SKG Publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling heeft gewonnen, illustreerden we ons verhaal. Na de presentaties werd er in break-out rooms doorgepraat. Wil je de sessie terugkijken? Dat kan! Klik hier.

Giesbers Ontwikkelen en Bouwen
(024) 649 28 11
www.giesberswijchen.nl
info@giesberswijchen.nl

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243
‘De energietransitie is voor ons de enige weg vooruit’

‘De energietransitie is voor ons de enige ...

3 dec om 15:01 uur
timer 7 min

Wie weet hoe het energielandschap er in 2050 uitziet? We hebben de vraag al vaker gesteld en waren ook benieuwd ...

Lees verder »

c21 c143 c225 c243 c263
Blik terug op het Duurzame & Gezonde Scholen Congres

Blik terug op het Duurzame & Gezonde Scholen ...

2 dec om 08:01 uur

Op 10 november kwamen we in Eindhoven bij elkaar om de volgende stappen voor gezonde en duurzame scholen te concretiseren ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Advertorial: Eaton’s Buildings as a Grid: Uw gebouw transformeren tot energiehub

Advertorial: Eaton’s Buildings as ...

30 nov om 08:00 uur
timer 2 min

Een belangrijk speerpunt van de energietransitie is het elektrificeren van gebouwen en transport. In het huidige ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c275 c280
Van Transitievisie Warmte naar Uitvoeringsplan

Van Transitievisie Warmte naar Uitvoeringsplan

26 nov om 15:50 uur
timer 8 min

Nu bijna alle Nederlandse gemeenten de Transitievisie Warmte aan hun gemeenteraad hebben voorgelegd, is de volgende ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Advertorial: Panasonic levert totaaloplossing voor verwarming en koeling 

Advertorial: Panasonic levert totaaloplossing ...

26 nov om 07:30 uur
timer 2 min

Panasonic leverde een totaaloplossing voor zowel de verwarming als de koeling van een luxe gerenoveerde woning ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c275
De grootste uitdaging binnen de Wijkuitvoeringsplannen

De grootste uitdaging binnen de Wijkuitvoeringsplannen

26 nov om 07:01 uur
timer 6 min

Veel Warmtetransitievisies zijn inmiddels klaar en opgeleverd, waarna het de vraag is: hoe nu verder? TAUW is ...

Lees verder »

c21 c225 c243
DG Expeditie: Wijkaanpak Energietransitie

DG Expeditie: Wijkaanpak Energietransitie

22 nov om 09:35 uur
timer 2 min

Duurzaam Gebouwd en Versnelling NL zoeken gemeenten waarbij ontwikkelteams ingezet kunnen worden. Ben jij of ken ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Versneld verduurzamen met effectiever energiemanagement

Versneld verduurzamen met effectiever energiemanagement

19 nov om 10:00 uur
timer 6 min

Als we in 2030 al 55% minder CO2 willen uitstoten, dan moeten we ons niet alleen buigen over een warme jas en ...

Lees verder »

c21 c225 c243
AM geeft startsein bouw 27 duurzame woningen in Goudstuin in Gouda

AM geeft startsein bouw 27 duurzame woningen ...

18 nov om 09:18 uur

Na een succesvolle verkoop is de bouw van Goudstuin, onderdeel van het plan Goudshof in Gouda, officieel gestart. ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Ontdek de top 5 verduurzamingsscenario’s

Ontdek de top 5 verduurzamingsscenario’s

17 nov om 11:00 uur
timer 1 min

Wat zijn de vijf meest populaire verduurzamingsscenario’s? In een whitepaper lees je welke routes naar Rome ...

Lees verder »

c21 c143 c160 c225 c243 c263 c265
Alleen samen krijgen we duurzame schoolgebouwen voor elkaar 

Alleen samen krijgen we duurzame schoolgebouwen ...

17 nov om 08:00 uur
timer 8 min

Het onderwijsveld wacht de komende jaren een enorme uitdaging. Duizenden schoolgebouwen moeten vanwege het Klimaatakkoord ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Built4U partnerproject werkt aan 194 energiezuinige woningen in Zeeland

Built4U partnerproject werkt aan 194 energiezuinige ...

12 nov om 10:01 uur
timer 2 min

De vastgoedsector speelt een cruciale rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen, waarbij het verduurzamen ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up