Aanzet voor normen circulariteit

timer3 min
Aanzet voor normen circulariteit

Begin deze zomer presenteerde Platform CB’23 nieuwe leidraden voor circulair bouwen. Op verschillende terreinen zijn nieuwe aanbevelingen geformuleerd en er is een aanzet gegeven om te komen tot normen voor circulariteit. Ontdek verder ook de Quick Start Guide als handige basis voor een materialenpaspoort.

Tijdens het event overhandigden de drie voorzitters van de actieteams Meten van circulariteitPaspoorten voor de bouw en Toekomstig hergebruik hun leidraden aan de betrokkenen van die onderwerpen. Vervolgens gingen de ongeveer 150 aanwezigen in break-outsessies met elkaar in gesprek over de inhoud van de leidraden en over vervolgactiviteiten van Platform CB'23. Opvallend was de presentatie van de leidraad Meten van circulariteit 3.0, waarbij het document de opzet van een norm heeft gekregen.

Leidraad Meten van circulariteit 3.0

Aanzet voor normen circulariteitVanwege die aanzet om te komen tot een norm, overhandigde Mantijn van Leeuwen (links op de foto) van het actieteam de leidraad Meten van circulariteit aan Cor Dijken van de recent opgerichte Normcommissie Circulair Bouwen. Met natuurlijk de boodschap om ermee verder te gaan. Veel teksten zijn onveranderd gebleven ten opzichte van de voorgaande versie, maar er zijn wel enkele issues met de meetmethode opgelost, zoals de geschiktheid van de methode voor renovatieprojecten. Het hoofdstuk Waarde is verder uitgewerkt en informatie die geen onderdeel vormt van de methode is verschoven naar de bijlage. Er is ook een Verantwoordingsdocument opgesteld.

Leidraad Paspoorten voor de bouw 3.0

Ter verbetering van de 2.0-versie zijn drie aspecten aangepakt:

  1. het meer gebruiksvriendelijk maken van het paspoort;
  2. duidelijkheid over welke gegevens je in een paspoort opslaat;
  3. informatie over hoe je de gegevens opslaat, zodat ze goed te delen zijn met anderen.

Daarnaast is de structuur van het document aangepast. Het is opgesplitst in deel A, dat concrete stappen doorloopt over wat je moet doen als je een paspoort wilt opstellen of toepassen. In deel B volgt de onderbouwing: hoe zijn we tot besluiten gekomen? Tot slot is een Quick Start Guide ontwikkeld om je te helpen de stappen van het materialenpaspoort te doorlopen.

Aanzet voor normen circulariteit

De leidraad werd tijdens het event overhandigd aan Jorrit Penninga van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving, die de ambitie hebben om veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de bouwsector mogelijk te maken. De leidraad Paspoorten voor de bouw geeft hier richting aan. Actieteamvoorzitter Wouter van Twillert deed daarnaast een oproep aan de branche om de leidraad daadwerkelijk te gaan toepassen. Het actieteam stelde een Brief van Aanbevelingen op die je kunt onderschrijven.

Leidraad Toekomstig hergebruik 1.0

Deze leidraad bevat aanbevelingen en handvatten voor het verder ontwikkelen van circulaire regelgeving, publiek en privaat, om hergebruik beter te verankeren in de bouwregelgeving. Doelgroepen van deze leidraad zijn de beleidsmakers op diverse ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat), Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, NEN en diverse organisaties die afspraken en bepalingsmethoden opstellen, zoals stichting Nationale Milieudatabase (NMD), CUR/CROW en brancheorganisaties en certificerende instellingen.

Aanzet voor normen circulariteit

De leidraad geeft voor de drie fasen in de keten die zijn bekeken – bestaande bouw, nieuwbouw en producten – een goede uiteenzetting van de problematiek die er speelt bij hergebruik en waar de kansen liggen. De leidraad werd tijdens het event overhandigd aan Sven van Aspert van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Vanuit hun integrale regierol kan het transitieteam de aanbevelingen uit de leidraad in de gaten houden en partijen bij de les houden.  

Vervolg

In 2022-2023 staan er drie onderwerpen op de planning van Platform CB’23. Dit zijn allemaal thema’s die eerder zijn opgepakt: Circulair ontwerpen, Toekomstig hergebruik en Paspoorten voor de bouw. Door hier nog een jaar mee aan de slag te gaan, hoopt CB’23 een belangrijke stap te kunnen maken voor afronding van deze onderwerpen.

Downloads

De leidraden Toekomstig hergebruik 1.0, Meten van circulariteit 3.0 en Paspoorten voor de bouw 3.0 zijn (net als eerder ontwikkelde leidraden) hier te downloaden: https://platformcb23.nl/downloads.

Bekijk hier de hele presentatie:

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c185 c225 c279
Steun ook het belang van materiaalpaspoorten in de bouw

Steun ook het belang van materiaalpaspoorten ...

21-07-2022 om 10:01 uur
timer 3 min

Paspoorten voor de bouw vormen een onmisbare schakel in het dichterbij brengen van een circulaire bouweconomie. ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225 c279
Materialenpaspoort voor innovatief infra-product

Materialenpaspoort voor innovatief infra-product

01-07-2022 om 10:01 uur
timer 1 min

In de laatste aflevering uit een serie blogs over het materialenpaspoort duikt Emma Klamer (Aveco de Bondt) dieper ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c279
Kies het juiste type materialenpaspoort voor jouw project

Kies het juiste type materialenpaspoort voor ...

17-06-2022 om 10:01 uur
timer 6 min

In een materialenpaspoort ligt vast uit welke materialen een gebouw of infrawerk bestaat. Er zijn verschillende ...

Lees verder »

c21 c135 c185 c225 c279
Circulaire brug in Oude IJsselstreek versterkt met ijzer uit sloopprojecten

Circulaire brug in Oude IJsselstreek versterkt ...

07-06-2022 om 10:01 uur
timer 6 min

De Gemeente Oude IJsselstreek is een bijzondere brug rijker. De oude wandel- en fietsbrug die Ulft verbindt met ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c279
Met dit stappenplan maak je een materialenpaspoort

Met dit stappenplan maak je een materialenpaspoort

03-06-2022 om 10:01 uur
timer 4 min

Materialenpaspoorten zijn steeds vaker vereist bij aanbestedingen in de bouw- en infrasector. Ook wil een groeiend ...

Lees verder »

c21 c160 c185 c225 c279
Veelgestelde vragen over het materialenpaspoort

Veelgestelde vragen over het materialenpaspoort

20-05-2022 om 10:01 uur
timer 4 min

Veel materialen die we gebruiken om te bouwen zijn eindig. En de productie ervan heeft een forse impact op het ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c279
Heijmans wil in 2023 100% circulair bouwen

Heijmans wil in 2023 100% circulair bouwen

05-04-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

Wat zijn de do’s & don’ts bij circulaire inkoop en hoe ziet 100% circulair beton eruit? Duurzaam ...

Lees verder »

c21 c135 c185 c225 c279
Materialenpaspoort biedt in de praktijk veel nieuwe kansen

Materialenpaspoort biedt in de praktijk veel ...

15-03-2022 om 12:01 uur
timer 1 min

De toepassing van materialenpaspoorten is toe aan een volgende stap. Natuurlijk vormt het invoeren van gedetailleerde ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c279 c286
Duurzaam Gebouwd Podcast: Materialenpaspoort

Duurzaam Gebouwd Podcast: Materialenpaspoort

02-03-2022 om 08:00 uur
timer 1 min

De nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast luister je nu op onder andere Spotify. Op het programma: het materialenpaspoort.

Lees verder »

c21 c134 c225 c279
127 nieuwe woningen opgeleverd met materialenpaspoort

127 nieuwe woningen opgeleverd met materialenpaspoort

20-01-2022 om 10:01 uur
timer 3 min

Gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) sprak ruim een jaar geleden met Madaster af om duizend ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c244 c279
Webinar Materialenpaspoort: samen circulair versnellen!

Webinar Materialenpaspoort: samen circulair ...

20-08-2021 om 17:00 uur
timer 2 min

Hoe ver zijn we met het materialenpaspoort en waar lopen we nog tegenaan bij de praktische uitwerking en uitvoering? ...

Lees verder »

c21 c190 c225 c244 c279
Dura Vermeer lanceert circulaire bouwhub

Dura Vermeer lanceert circulaire bouwhub

11-03-2021 om 15:01 uur
timer 4 min

“Het sluiten van de grondstoffenkringloop voor zowel de eigen bouw- als infra-activiteiten.” Dat is ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up