WeGrow-congres 2023: ‘Agrarische sector wordt hofleverancier van de bouw’

timer5 min
WeGrow-congres 2023: ‘Agrarische sector wordt hofleverancier van de bouw’

Het eerste WeGrow congres verwelkomde bouwers en boeren op de treffende locatie De Boerinn te Kamerik. De twee sectoren deelden inzichten met elkaar over het krachtig(er) maken van ketens, mogelijkheden om op te schalen met biobased bouwen en randvoorwaarden om versneld met elkaar samen te werken. Een samenvatting van de gedeelde kennis.

Op de foto: Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lichtte de deelnemers in over de stimulans vanuit de overheid: er is 200 miljoen euro gereserveerd. "De markt moet zelf het verdienmodel ontwikkelen."

Om te weten waar je naartoe gaat, is het eerst belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Initiatiefnemers Lars Hillewaere van LTO Bedrijven, Onno Dwars van Ballast Nedam Development en Ronald Schilt van Merosch legden het belang uit van WeGrow, dat een verbinding tussen bouwers en boeren maakt. Dwars: “De agrarische sector wordt de hofleverancier van de toekomst voor de bouw- en vastgoedsector. Daarom moeten we de markten aan elkaar verbinden.”

WeGrow-congres 2023: ‘Agrarische sector wordt hofleverancier van de bouw’

Onno Dwars: "We moeten markten aan elkaar verbinden."

Niet alleen nieuwbouw

Om dat te doen is het des te belangrijker dat er voldoende vraag is naar een Nederlands (biobased) product. “Het verdienmodel moet op orde zijn”, gaat Dwars verder. “Hier is een belangrijke rol voor de bouw en de overheid weggelegd.” Door subsidies en steeds scherpere wet- en regelgeving rondom verminderen van milieu-impact in gebouwen, zoals de MPG is de vraag naar biobased oplossingen voor nieuwbouw groeiende. André Hoogendijk van BO Akkerbouw voegde toe dat het gesprek zich niet moet beperken tot nieuwe gebouwen en gebieden. “Renovatie en isolatie vragen veel meer bouwproducten op biobased basis.”

Dubbele winst

De rol van deze producten in de renovatiemarkt is ook volgens Jan-Willem van de Groep duidelijk. Het is volgens hem tijd dat iedereen snapt dat biobased materialen dubbele winst betekenen. “CO2  wordt opgenomen in biobased materialen als hout. Daarnaast is de uitstoot van schadelijke broeikasgassen lager in de productiefase.” Om de toenemende vraag naar deze oplossingen in te vullen, staat de transformatie van veeteelt naar duurzame akkerbouw ter discussie. Amber Laan, zelf melkveehouder, geeft advies: “Richt je vooral op de jonge boeren. Denk niet alleen rationeel, maar houd rekening met sentiment.”

WeGrow-congres 2023: ‘Agrarische sector wordt hofleverancier van de bouw’

Amber Laan: "Richt je vooral op de jonge boeren."

Doe het meteen goed

Om biobased bouwen écht krachtig te maken, vond Daan Bruggink dat áls we het doen, we het ook meteen goed moeten doen. De kansen van natuurinclusief bouwen, waarin flora en fauna onderdeel zijn van een circulaire ontwikkeling en het welzijn van mensen vergroten, etaleerde hij graag. “Biobased bouwen is systeemdenken.” Door natuurinclusief bouwen en de voordelen ervan voor gezondheid al in het begin van het proces mee te nemen, ontstaat er bewustwording. “Ook de voordelen voor de gezondheid van biobased bouwen mogen steviger in de schijnwerpers.”

WeGrow-congres 2023: ‘Agrarische sector wordt hofleverancier van de bouw’

Daan Bruggink: "De voordelen voor de gezondheid van biobased bouwen mogen steviger in de schijnwerpers."

Gelijk speelveld

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lichtte de deelnemers in over de stimulans vanuit de overheid. “Er is 200 miljoen euro gereserveerd. De markt en de overheid moeten in een keten samen aan de slag, maar de markt moet zelf het verdienmodel ontwikkelen.” Op die uitdaging gingen Ingrid Hulshof (Achmea Real Estate), David de Bondt (Rabobank), Hans van den Heuvel (LTO Bedrijven), Hillewaere en Hoogendijk graag in. Uit het debat met deze experts bleek dat er een vraag uit de markt moet komen waarin sprake is van een gelijk speelveld. ‘Sluit goed aan op wat er aan innovaties wordt gerealiseerd en zorg voor duidelijkheid in regelgeving.’

WeGrow-congres 2023: ‘Agrarische sector wordt hofleverancier van de bouw’

vlnr: Ingrid Hulshof, David de Bondt, André Hoogendijk, Lars Hillewaere, Hans van den Heuvel

Initiatiefnemer Wietse Walinga van WeGrow reageert op de uitkomsten van het congres: “De winst voor mij op dit eerste WeGrow-congres is dat ondernemers hun verhalen deelden. Verhalen die doorspekt zijn met vragen. Welke problemen ondervind ik bij mijn activiteiten? Welke innovaties zijn er waar ik rekening mee moet houden? De aanwezigheid van minister Adema was juist daarom belangrijk. Hij was in de gelegenheid direct in gesprek te zijn met de ondernemers." Walinga roept de overheid op om een krachtige landelijke mediacampagne op gang te brengen. “Biobased isoleren is al lang mogelijk en heeft een meervoudige winst, onder andere op het vlak van milieu-impact en gezondheid. Dat moet tussen de oren komen.”

Kijkje in de keuken

Hoofdredacteur Marvin van Kempen voegt toe: “Er is veel behoefte aan kennis over hoe een krachtige keten er precies uitziet en hoe je optimaal op elkaar inspeelt. Denk aan de afzetbehoefte, de beschikbaarheid van materialen en de optimale manier om het materiaal te verwerken. Om die reden willen we de komende tijd met WeGrow een kijkje in de keuken geven bij goedlopende ketens én lessons learned delen over wat er in de toekomst beter kan.”     

Bron: WeGrow.nl

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c185 c225 c260
Biobased opschalen: meer dan normeren en beschikbaarheid

Biobased opschalen: meer dan normeren en beschikbaarheid

Een dag na de presentatie van de NABB (Nationale Aanpak Biobased Bouwen) zit de congreszaal van het Biosintrum, op een paar plekken na, afgeladen vol. Vezelboeren ...

Lees verder

c21 c225 c260 c265
Paris Proof en biobased schoolgebouw Wisperweide

Paris Proof en biobased schoolgebouw Wisperweide

Wisperweide in Weesp is de eerste school die het geprefabriceerde houten modulaire systeem van Schools by Circlewood toepast. Eerder in 2023 vond de selectie plaats ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c260
Steeds meer corporaties bouwen in hout

Steeds meer corporaties bouwen in hout

Woningcorporaties zullen de komende jaren meer dan 250.000 woningen bouwen om de woningnood het hoofd te bieden. Tegelijkertijd is er de noodzaak en het streven ...

Lees verder

c21 c225 c260
Bouwers: makelaars van grondstoffen?

Bouwers: makelaars van grondstoffen?

Bouwers spelen een cruciale rol in de materiaaltransitie en het verantwoord gebruik van grondstoffen. Maar kan een bouwer ook fungeren als leverancier én ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c260
NABB onder de loep: “45 interventies, snel resultaat”

NABB onder de loep: “45 interventies, ...

De Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) leidt tot een nieuwe nationale markt voor grootschalige teelt, verwerking én toepassing van biobased bouwmaterialen. ...

Lees verder

c21 c225 c260
<span>Duurzaamheidsdoelstellingen en woningmarktopgaven gaan hand in hand </span>

Duurzaamheidsdoelstellingen en woningmarktopgaven ...

De stimulans van 200 miljoen euro voor biobased bouwen vanuit de Nationale Aanpak Biobased Bouwen moet tot versnelling leiden. Duurzaamheidsdoelstellingen en de ...

Lees verder

c21 c140 c185 c225 c260
'Circulaire economie heeft momentum'

'Circulaire economie heeft momentum'

Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat de bouw een stuk milieuvriendelijker kan worden als we meer met vezels van vlas en hennep gaan doen. Maar in de dagelijkse ...

Lees verder

c21 c40 c225 c260
200 miljoen voor grootschalige aanpak biobased bouwen

200 miljoen voor grootschalige aanpak biobased ...

Verschillende ministeries trekken 200 miljoen euro uit voor het stimuleren van grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen. De Nationale Aanpak Biobased Bouwen ...

Lees verder

c21 c225 c260
Experts praten je bij over innovatief isoleren

Experts praten je bij over innovatief isoleren

Eerder lieten we je de contouren zien van symposium ‘Innovatief Isoleren’ op 28 november in Oss. Je leert over biobased en circulaire innovaties en ...

Lees verder

c21 c40 c225 c260 c268
Eerste energieneutrale woningen uit houtskeletfabriek in Heerenveen

Eerste energieneutrale woningen uit houtskeletfabriek ...

Heijmans opende de deuren van een nieuwe fabriek voor de productie van houtskeletwoningen volgens het Heijmans Horizon-concept. De eerste 88 woningen zijn voor ...

Lees verder

c21 c41 c225 c260
‘Biobased bouwen betekent niemand uitsluiten’

‘Biobased bouwen betekent niemand uitsluiten’

Zijn enthousiasme voor biobased bouwen kan hij niet onder stoelen of banken steken. Als programmaregisseur van Building Balance gelooft Jan Willem van de Groep ...

Lees verder

c21 c185 c225 c260
3 miljoen euro voor circulair bouwen

3 miljoen euro voor circulair bouwen

Provincie Noord-Holland stelt 3 miljoen euro aan subsidie beschikbaar aan woningcorporaties voor circulair bouwen, om gebruik van biobased en secundaire materialen ...

Lees verder

Reacties

Ik sprak met een architecte die vertelde dat haar klanten afhaken omdat hun aannemer alleen met gecertificeerde producten wil werken Ik had een proefstuk meegenomen met hennep en mycelium een vederlichte constructie die bovendien erg sterk is maar helaas weinig discussie.dat leveranciers weinig voor boerenproducten kunnen betalen komt omdat zij het erg moeilijk kunnen vermarkten bleek uit de discussie Dus daar moet aan gewerkt worden

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up