'Wij worden de Europese circulaire koploper'

timer2 min
'Wij worden de Europese circulaire koploper'

De circulaire bouweconomie komt eraan. De Rijksoverheid heeft de doelstelling geopperd om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken. Twee decennia later hergebruiken we alle materialen die de bouw ingaan. Duurzaam Gebouwd spreekt director sustainability Bauke Geuzebroek van Knauf over hoe het bedrijf wil aansluiten op deze doelen: “We willen in 2045 CO2-neutraal zijn en al onze relevante producten van levenscyclusanalyses voorzien.’

We proeven in gesprek met Bauke een vurige overtuiging, die vooruitblikt op de (nabije) toekomst: “Knauf wil de circulaire koploper van Europa worden op het gebied van recycling en duurzame producten. Dat betekent zoveel mogelijk materialen en verpakkingen recyclen en hergebruiken. In sommige van onze producten kun je dat nu al zien, zoals het hybride circulaire wandsysteem. Vanaf volgend jaar introduceren we jaarlijks minimaal één circulaire innovatie. Die innovaties spelen in op actuele marktvragen, zoals de wens om een hoog percentage biobased materialen in gebouwen op te nemen. We letten op de marktvraag en nemen zelf het voortouw voor innovatie, om daarnaast op huidige en toekomstige wet- en regelgeving in te spelen.”

Brede aanpak

De uitdaging om producten herbruikbaar en losmaakbaar te maken is niet voor iedere leverancier eenvoudig. Hoewel gips oneindig te recyclen is, geldt dat niet altijd voor andere producten. Zo legt Bauke uit dat producten uit de natte afbouw lastiger te recyclen zijn dan de droge variant: “Als je het aan elkaar plakt is het lastig uit elkaar halen. Daarom staat demontabel bouwen, onderbouwd met een circulariteitsindex, aan de basis van ons productontwikkelingsproces. Ook kijken we naar alternatief materiaalgebruik.” Bauke licht toe dat het gaat om een brede aanpak, die onder andere invulling geeft aan de aanscherping van de MilieuPrestatie Gebouwen-eis (MPG) van 0,8 naar 0,5 in 2025 en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). “Met onze ontwikkelingen vullen we de wens in om hieraan te voldoen en doelstellingen te overtreffen. Zelf stelden we ook doelen die ambitieus zijn, zoals het in 2045 vrij zijn van CO2. Ik voorzie dat samenwerkingen de sleutel worden om deze doelstellingen te halen.”

Cirkel rondmaken

Dat belang blijkt wel uit de partnerships met Madaster, Prezero en New Horizon, zo legt Bauke uit. “We voorzien de markt van goede en complete informatie in BIM. We willen een productportfolio waarin zoveel mogelijk producten ontwikkeld zijn met een circulariteitsindex, LCA-onderbouwen, met zoveel mogelijk biobased materialen. Om de cirkel rond te maken moeten de reststromen gips terugkomen bij ons.” Dat is volgens hem niet alleen een uitdaging die bij Knauf ligt, maar voor de complete keten. “We besteden de komende tijd dan ook veel aandacht aan de afstemming met partijen die bijdragen aan circulaire processen. We gaan het gesprek aan om producten en processen nóg toekomstbestendiger te maken. Daarvoor hebben we al onze keten- en samenwerkingspartners hard nodig en nodig ik uit om hierover met ons in gesprek te gaan.”

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c185 c225 c260
Biobased opschalen: meer dan normeren en beschikbaarheid

Biobased opschalen: meer dan normeren en beschikbaarheid

Een dag na de presentatie van de NABB (Nationale Aanpak Biobased Bouwen) zit de congreszaal van het Biosintrum, op een paar plekken na, afgeladen vol. Vezelboeren ...

Lees verder

c21 c185 c190 c225
Milieu-impact van wanden verlagen tot 3 procent

Milieu-impact van wanden verlagen tot 3 procent

Steeds meer partijen in de bouw richten zich op het beperken van de milieu-impact van gebouwen en stellen hoge eisen aan de materialen die ze toepassen. Het belang ...

Lees verder

c185 c223
Whitepaper: circulair bouwen met maximale CO2 -impact

Whitepaper: circulair bouwen met maximale CO2 ...

Het Klimaatakkoord van Parijs is duidelijk: in 2030 is het aandeel hernieuwbare grondstoffen 50 procent en stoten we op dat moment meer dan de helft minder schadelijke ...
c21 c40 c185 c225 c260
Steeds meer corporaties bouwen in hout

Steeds meer corporaties bouwen in hout

Woningcorporaties zullen de komende jaren meer dan 250.000 woningen bouwen om de woningnood het hoofd te bieden. Tegelijkertijd is er de noodzaak en het streven ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c279
Circulaire installaties: hoe ver zijn we?

Circulaire installaties: hoe ver zijn we?

Wat kun je nú al doen om circulaire installaties werkelijkheid te maken? Die vraag kwam naar voren tijdens een online sessie van Cirkelstad Zuid-Holland, ...

Lees verder

c21 c185 c225
Nieuwe standaard: terugnamegarantie 

Nieuwe standaard: terugnamegarantie 

Na de ontwikkeling van de levenscyclusanalyse (LCA) voor A-Brick twee jaar geleden stak Aberson tijd en geld in het verbeteren van het product. Ondertussen is de ...

Lees verder

c21 c26 c148 c185 c243
Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Een energiezuinig onderwijsgebouw dat tegelijk klimaatadaptief, circulair en groen is. Die uitvraag stelde de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het nieuwste gebouw ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c243
Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt ...

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging: in 2050 moet de woningvoorraad volledig CO2-neutraal zijn. Woningstichting Ymere is al meer dan vijf jaar actief ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c260
NABB onder de loep: “45 interventies, snel resultaat”

NABB onder de loep: “45 interventies, ...

De Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) leidt tot een nieuwe nationale markt voor grootschalige teelt, verwerking én toepassing van biobased bouwmaterialen. ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225
<span>Krachtenbundeling voor circulair cement</span>

Krachtenbundeling voor circulair cement

Een bundeling van krachten zorgt voor de productie van circulair cement in Noord-Holland. Heidelberg Materials en Urban Mine, de fabriek van Rutte Groep in Zaandam, ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c243
CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject in Nepal

CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject ...

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vliegen om ons heen. Energietransitie, circulariteit, biodiversiteit: om ze allemaal in te vullen mag één element ...

Lees verder

c21 c26 c40 c185
<span>Primeur: nieuwgarantie voor refurbished kanaalplaten </span>

Primeur: nieuwgarantie voor refurbished kanaalplaten 

Een nieuwgarantie voor tien jaar jaar oude kanaalplaten was vroeger wellicht ondenkbaar. Nu is het de werkelijkheid. Naast het retournamecertificaat om geleverde ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up