Krachtenbundeling voor circulair cement

timer1 min
<span>Krachtenbundeling voor circulair cement</span>

Een bundeling van krachten zorgt voor de productie van circulair cement in Noord-Holland. Heidelberg Materials en Urban Mine, de fabriek van Rutte Groep in Zaandam, werken hiervoor samen. Oud beton wordt ontleed in schoon grind, schoon zand en een fijne cementfractie. Die fractie wordt ingezet als bestanddeel van nieuw cement, verwerkt als nieuw beton.

Volgens Urban Mine is er sprake van een primeur, omdat slooppuin gerecycled wordt tot originele componenten voor beton: grind, zand en een cementrijke fijne fractie. Die wordt ‘bevrijd’ uit het beton en krijgt de naam ‘Freement’. Het breken van het beton gebeurt in de fabriek van Rutte Groep, met een recyclemaximum van 400.000 ton slooppuin per jaar.

Hoogwaardig hergebruik

René Rutte, directeur en oprichter van Urban Mine, vertelt over laag- versus hoogwaardig hergebruik van materiaal: “Tot nu toe wordt betonpuin veelal op een klassieke manier gebroken tot kleine brokjes, die eindigen als fundering onder wegen. Nu zijn we in staat om uit oud beton Freement vrij te maken, samen met de originele zand- en grindfractie. Hierdoor zetten we het opnieuw in als volwaardige grondstof, geen afvalproduct.”

<span>Krachtenbundeling voor circulair cement</span>

Cirkel rond maken

Het Freement wordt op industriële schaal verwerkt tot een nog duurzamer hoogovencement in de fabriek van Heidelberg Materials in IJmuiden. Uiteindelijk krijgt het ook een plek in nieuw beton, zodat de cirkel volledig rond is. Frank W. Kraaijenbos van Heidelberg Materials IJmuiden: “We zijn erin geslaagd om de cementfracties uit het beton te halen en deze opnieuw in nieuw cemente te gebruiken. We zijn ervan overtuigd dat we met deze innovatie opnieuw een grote stap zetten om onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen om te zetten in realiteit.”

<span>Krachtenbundeling voor circulair cement</span>

Heidelberg Materials wil in 2050 CO2-neutraal zijn en ontving in 2023 het gouden CSC-certificaat, dat de verantwoorde herkomst van beton, cement en granulaten beloont.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c185 c225 c260
Biobased opschalen: meer dan normeren en beschikbaarheid

Biobased opschalen: meer dan normeren en beschikbaarheid

Een dag na de presentatie van de NABB (Nationale Aanpak Biobased Bouwen) zit de congreszaal van het Biosintrum, op een paar plekken na, afgeladen vol. Vezelboeren ...

Lees verder

c21 c185 c190 c225
Milieu-impact van wanden verlagen tot 3 procent

Milieu-impact van wanden verlagen tot 3 procent

Steeds meer partijen in de bouw richten zich op het beperken van de milieu-impact van gebouwen en stellen hoge eisen aan de materialen die ze toepassen. Het belang ...

Lees verder

c185 c223
Whitepaper: circulair bouwen met maximale CO2 -impact

Whitepaper: circulair bouwen met maximale CO2 ...

Het Klimaatakkoord van Parijs is duidelijk: in 2030 is het aandeel hernieuwbare grondstoffen 50 procent en stoten we op dat moment meer dan de helft minder schadelijke ...
c21 c40 c185 c225 c260
Steeds meer corporaties bouwen in hout

Steeds meer corporaties bouwen in hout

Woningcorporaties zullen de komende jaren meer dan 250.000 woningen bouwen om de woningnood het hoofd te bieden. Tegelijkertijd is er de noodzaak en het streven ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c279
Circulaire installaties: hoe ver zijn we?

Circulaire installaties: hoe ver zijn we?

Wat kun je nú al doen om circulaire installaties werkelijkheid te maken? Die vraag kwam naar voren tijdens een online sessie van Cirkelstad Zuid-Holland, ...

Lees verder

c21 c185 c225
Nieuwe standaard: terugnamegarantie 

Nieuwe standaard: terugnamegarantie 

Na de ontwikkeling van de levenscyclusanalyse (LCA) voor A-Brick twee jaar geleden stak Aberson tijd en geld in het verbeteren van het product. Ondertussen is de ...

Lees verder

c21 c26 c148 c185 c243
Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Een energiezuinig onderwijsgebouw dat tegelijk klimaatadaptief, circulair en groen is. Die uitvraag stelde de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het nieuwste gebouw ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c243
Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt ...

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging: in 2050 moet de woningvoorraad volledig CO2-neutraal zijn. Woningstichting Ymere is al meer dan vijf jaar actief ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c260
NABB onder de loep: “45 interventies, snel resultaat”

NABB onder de loep: “45 interventies, ...

De Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) leidt tot een nieuwe nationale markt voor grootschalige teelt, verwerking én toepassing van biobased bouwmaterialen. ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c243
CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject in Nepal

CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject ...

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vliegen om ons heen. Energietransitie, circulariteit, biodiversiteit: om ze allemaal in te vullen mag één element ...

Lees verder

c21 c26 c40 c185
<span>Primeur: nieuwgarantie voor refurbished kanaalplaten </span>

Primeur: nieuwgarantie voor refurbished kanaalplaten 

Een nieuwgarantie voor tien jaar jaar oude kanaalplaten was vroeger wellicht ondenkbaar. Nu is het de werkelijkheid. Naast het retournamecertificaat om geleverde ...

Lees verder

c21 c140 c185 c225 c260
'Circulaire economie heeft momentum'

'Circulaire economie heeft momentum'

Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat de bouw een stuk milieuvriendelijker kan worden als we meer met vezels van vlas en hennep gaan doen. Maar in de dagelijkse ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up