Roundtable: ‘Crosssectorale verbanden zorgen voor nieuwe businessmodellen’

timer4 min
Roundtable: ‘Crosssectorale verbanden zorgen voor nieuwe businessmodellen’

Prestatiegericht inkopen kan het proces naar een circulaire economie met een zo laag mogelijke footprint realiseren. Dit was een van de conclusies bij de RoundTable over circulaire economie, die tapijtfabrikant Interface organiseerde.

Aan dit gesprek deden 7 personen mee, te weten Guido Rockx (Armstrong Building Products), Peter Musters (VBI), Ron Peters (VOBN), Pim Peters (IMD), Peter Maaskant (Icopal), Jim Teunizen (Alba Concepts) en Geanne van Arkel namens de gastheer. Zij waren met elkaar eens dat een gebouw als ecosysteem moeten fungeren. “Als je naar de footprint van een proces kijkt, is dit bij ieder bedrijf verschillend”, laat Pim Peters weten. “Zo is bij beton het bindmiddel het meest CO2-belastend en bij tapijt zijn dit de grondstoffen.”

 Roundtable: ‘Crosssectorale verbanden zorgen voor nieuwe businessmodellen’

Rockx vindt het van belang om producten te ontwikkelen dat het mogelijk is om ze te blijven recyclen zonder dat de kwaliteit vermindert. “Hierover wordt in het algemeen nu nog te weinig over nagedacht. De meeste producten kunnen wel worden gerecycled, maar verliezen hierbij hun oorspronkelijke kwaliteit. Uiteindelijk worden de meeste gerecyclede spullen dan toch weggegooid.” Daarop laat Van Arkel weten dat er inderdaad meer aandacht moet naar het proces van ‘wieg tot wieg tot wieg’ in plaats van ‘wieg tot wieg tot graf’. “De ambitie om de cirkels te sluiten beschouw ik namelijk als begin van de circulaire economie. Dit moet gebeuren met een zo laag mogelijke footprint. Het is niet alleen een kwestie van samenwerking in de keten, maar juist ook het leggen van crosssectorale verbanden om tot andere businessmodellen te komen.”

In Musters’ visie gaat het erom een gebouw en de producten zo lang mogelijk te gebruiken. “Na demontage kunnen de componenten elders worden gebruikt. Pas daarna hoeft er over het hergebruik op grondstoffenniveau worden gesproken. Dit vereist een flexibel gebouw en een ander bouwkundig en constructief ontwerp.”

Recyclen van beton

Ron Peters vertelt dat het recyclen van beton op zichzelf niet lastig is. “Echter bepaalde stoffen mogen niet in constructiebeton, maar worden wel in andere soorten verwerkt.” Musters valt hem bij. “Het terugnemen van beton kan goed, mits het granulaat aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet”, vindt hij. Desondanks wil Ron Peters af van het idee dat beton niet circulair is. “Veel bedrijven zijn nog niet bereid om beton terug te nemen en te recyclen. Het is lastig, maar alles kan als er maar een wil is.” Hierop sluit Musters aan: “De bereidheid om producten terug te nemen, neemt drempels weg voor circulair bouw en duurzaam gebruik van waardevolle grondstoffen.”

Gerecyclede producten zijn even goed als nieuwe

Van Arkel denkt dat het beter is om in de toekomst niet de arbeid, maar het gebruik te belasten. “Het is een maatschappelijke uitdaging om met gerecyclede grondstoffen te werken. We hebben een andere mindset nodig: gerecyclede producten zijn even goed als nieuwe producten.”

Teunizen denkt dat dit alleen werkt als de verdienmodellen veranderen. “We moeten die modellen zo creëren dat je met circulariteit winst maakt.” Dit beaamt Pim Peters. “Uiteindelijk komt het altijd op geld neer. Voor de circulaire economie kan de schaduwprijs een hulpmiddel zijn. In 2017 wordt aan deze prijs een grenswaarde gesteld, in de vorm van de milieuprestatieberekening.”

Marktwerking vs gedragsverandering

Ron Peters ziet liever een positieve impuls. “Als je die schaduwprijs begrenst, dan verplicht je bedrijven dit. Dit roept weerstand op.” Rockx is hiermee eens. “Laat het aan de markt en de bedrijven over. Laat bedrijven de competitie met elkaar aangaan.”

Het is lastig, maar alles kan als er maar een wil is.'

Ron Peters, VOBN

 Musters staat hier positief tegenover. “Die schaduwprijs is via privaatrechtelijke weg al ingeburgerd, met name via milieuclassificaties als BREEAM en GPR.” In zijn ogen gaat circulaire economie veel meer over een mentaliteits- en gedragsverandering dan over technische innovaties. “Van consumenten, eindgebruikers en fabrikanten. Door circulaire businessmodellen te ontwikkelen, houd je contact met je klant en vergroot je de customer loyalty.”

 Context en functionaliteit

Van Arkel denkt dat prestatiegericht inkopen versneld ervoor dat zorgen dat het proces van een circulaire economie met een zo laag mogelijke footprint gerealiseerd wordt. “Vraag bijvoorbeeld naar transport met een zo laag mogelijke footprint, zodat de oplossingsrichtingen vrij zijn. Hetzelfde kan in gebouwen worden toegepast. Kijk altijd naar de context en de gevraagde functionaliteit. De overheid kan de circulaire economie versnellen door de belasting op arbeid te verschuiven naar grondstoffen en bijvoorbeeld producten met hogere hoeveelheid gerecycled materiaal een lager btw-tarief te geven.”

Volgens Musters geeft een milieuproductverklaring objectief inzicht in de toegepaste grondstoffen in een product en de impact in de verschillende fasen van de levenscyclus. “Zo kunnen sectoren onderling sneller een match maken en samenwerken.” Hierop sluit Rockx aan. “Ook architecten kunnen de juiste keuzes maken om niet alleen een duurzaam gebouw neer te zetten, maar ook een gebouw dat een gezond binnenklimaat heeft en duurzaam presteert in gebruik.” 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c140 c225 c244
Vol en aantrekkelijk programma in vijfde Week van de Circulaire Economie

Vol en aantrekkelijk programma in vijfde Week ...

31 jan om 16:01 uur
timer 3 min

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 organiseert het Versnellingshuis Nederland circulair! ...

Lees verder »

c21 c140 c185 c225
Podcast over circulariteit: slopen is oogsten

Podcast over circulariteit: slopen is oogsten

13 jan om 12:00 uur
timer 1 min

In de derde BlueCity Podcast over de circulaire economie spreekt klimaatjournalist Ties Joosten met Michel Baars ...

Lees verder »

c21 c135 c140 c225
Gemeenten en de praktijk van circulaire inkoop

Gemeenten en de praktijk van circulaire inkoop

9 jan om 10:00 uur
timer 6 min

De overheid koopt jaarlijks voor ongeveer 73,3 miljard euro in aan werken, diensten en leveringen in. Dat moet ...

Lees verder »

c21 c26 c140
Parkeergarages kunnen de stad uit

Parkeergarages kunnen de stad uit

20-12-2019 om 10:00 uur
timer 1 min

In 2020 wil Ballast Nedam Parking een aantal modulaire parkeergarages een tweede leven geven. “We gaan nog ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c140
Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

04-12-2019 om 14:00 uur
timer 2 min

Je hebt nog een week om je project voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 in te zenden. Een van de winnaars ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c244
Podcast: hoe wordt de bouw sneller circulair?

Podcast: hoe wordt de bouw sneller circulair?

13-11-2019 om 10:00 uur
timer 1 min

Beluister de nieuwe podcast van BlueCity met als gast Axel Hendriks (Beelen sloopwerken). Hoe staat het met de ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c244
44 miljoen subsidie voor circulaire economie

44 miljoen subsidie voor circulaire economie

13-08-2019 om 13:00 uur
timer 2 min

Nieuwe subsidieregeling voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling en hergebruik van afval, en ...

Lees verder »

c21 c135 c140 c190 c225
De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

De weerbarstige praktijk van duurzaam slopen

12-08-2019 om 13:00 uur
timer 6 min

Slopen is niet direct een sexy onderwerp en ook niet altijd even duurzaam. Hoe besteed je circulair slopen aan ...

Lees verder »

c21 c140 c225
Verregaand verduurzamen door meer met minder

Verregaand verduurzamen door meer met minder

09-07-2019 om 08:00 uur
timer 5 min

‘To sustain our future, rich in colour’. Dat is de slogan die prijkt op de website van Baril, leverancier ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c234 c253
Hoe overwin je de weerstand tegen verduurzaming?

Hoe overwin je de weerstand tegen verduurzaming?

06-02-2019 om 10:00 uur
timer 7 min

Duurzame bedrijvendokter Jaap de Vries over desinformatie, blauwe diesel en iPads op wielen. Velen zoeken ...

Lees verder »

c21 c140 c190 c225
Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

24-01-2019 om 11:00 uur
timer 5 min

Rapport 'Circulaire Economie in kaart' biedt kansen en bedreigingen. Hoe circulair is een nieuwe warmtepomp? En ...

Lees verder »

c21 c140 c225 c234
Jaap de Vries: duurzame bedrijvendokter

Jaap de Vries: duurzame bedrijvendokter

22-01-2019 om 12:01 uur
timer 6 min

Met tientallen samenwerkingsprojecten maakte Jaap de Vries naam in Friesland: “Als je voldoende koplopers ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up