Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

timer5 min
Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

Rapport 'Circulaire Economie in kaart' biedt kansen en bedreigingen. Hoe circulair is een nieuwe warmtepomp? En bermgras?

Eerder deze maand publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport Circulaire Economie in kaart. Die publicatie is grotendeels gebaseerd op onderzoek van Royal HaskoningDHV, dat een innovatieve en vijfvoudige onderzoekstrategie toepaste. Zo kan het PBL voor het eerst in de volle breedte de circulaire activiteiten in de Nederlandse economie in beeld brengen (zie ook afbeelding onderaan).

Er werden 85.000 circulaire activiteiten vastgelegd, maar zonder zaken als de reparatie van fietsen en auto’s en de verkoop van tweedehandsmeubelen blijven er slechts 1500 circulaire initiatieven over. Het PBL concludeert dan ook dat er een versnelling nodig is.

Levensduurverlenging

Voor Royal HaskoningDHV was sustainability consultant Paul Mul betrokken bij het aanleveren van het cijfermateriaal en de eerste analyses. In een blog hierover schrijft hij: “Het PBL-rapport heeft geleid tot waardevolle inzichten in de stand van zaken, belemmeringen en aanknopingspunten om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.
Eén van de conclusies is dat veel initiatieven gericht zijn op recycling, terwijl met andere circulaire strategieën, zoals levensduurverlenging, meer waarde kan worden gecreëerd of worden behouden. Daar liggen kansen voor Nederland.”

Gevraagd naar die kansen met betrekking tot de bouw, zegt Mul: “Levensduurverlenging in de bouw is natuurlijk niets nieuws. Oudere gebouwen en woningen zijn vaak al het meest gewild. De verbetering daarvan is al heel lang geleden uitgevonden, alleen deden we dat nog niet circulair en nu wel.
Alles is tot nu toe gebouwd met de inzet om het zo vast mogelijk te bouwen. Om dat alles nu ineens te verwijderen en iets anders terug te plaatsen, is best wel lastig. Je kunt ook moeilijk iets uit een gebouw halen en elders weer inzetten. Je ziet nu wel bij renovaties dat men beter nadenkt over hoe je dingen modulair kunt inbouwen en modulair weer kunt uitbouwen.”

Energietransitie

“Een van de zorgen is natuurlijk de energietransitie. Dat is zowel een kans als een bedreiging. Op dat vlak moet er nog een hoop gebeuren. Zo moet je heel veel materiaal aan een gebouw toevoegen om de isolatiewaarde op te krikken. Als je echter overal isolatieschuim tussen gaat spuiten, wordt het alleen maar lastiger om dat materiaal er later bij sloop of renovatie op een hoogwaardige manier weer uit te halen.”

“Hetzelfde geldt ook voor installaties. Nu worden er allerlei installaties vervangen, zoals een ketel voor een warmtepomp. Daar zijn weer allerlei materialen voor nodig en als je dat niet op de juiste manier doet, ga je niet circulair een gebouw energieneutraal maken. Helaas is daar echter nog niet het ei van Columbus over gelegd.”

“Bij de energietransitie moet 40 procent van de energiereductie komen uit maatregelen die vanuit de circulaire economie moeten komen. Daar ligt dus nog een behoorlijke opgave. Heel veel uitstoot komt doordat wij fossiele oliën gebruiken in allerlei producten. En die producten zijn vaak slecht her te gebruiken of te recyclen. Die eindigen gewoon in de oven en dat zorgt ook weer voor heel veel uitstoot. Als je veel van die materialen toepast, die niet circulair te verwijderen zijn, heb je een probleem.”

Bermgras

In het rapport worden ook reststromen genoemd, als basis voor hergebruik. Zo zijn er wel honderden soorten groene bouwmaterialen, die je volgens Mul nu al kunt toepassen. Mul: “Het zijn vaak nog niche-producten, maar als er voldoende vraag naar zou zijn, kan dat best grootschalig uitgerold worden. We zijn nu ook bezig met Rijkswaterstaat om uit bermgras isolatiemateriaal te maken.” De eerste proeven hebben al bruikbaar karton opgeleverd.

Het PBL stelt dat de circulaire economie kan worden gecombineerd met doelen voor de klimaat- en woningbouwopgave. Zo kunnen onder andere recycling, hergebruik en een aangepast ontwerp van producten en productieprocessen een aanzienlijke CO2-besparing in de keten opleveren. Het PBL pleit ervoor om in de Nationale Omgevingsvisie aandacht te besteden aan circulair bouwen in combinatie met de woningbouwopgave.

De bouw kent ten slotte verschillende icoonprojecten op circulair gebied, aldus het PBL. Zoals het circulair paviljoen van ABN AMRO en het Cradle-to-Cradle gebouw van de gemeente Venlo. Of initiatieven op het terrein van de circulaire gebiedsontwikkeling, zoals Park 2020 in de Haarlemmermeer en Buiksloterham in Amsterdam. Andere initiatieven en opties die het PBL in het rapport (pdf) noemt:

  • Van bouw en sloop (Repurpose) tot renovaties (2nd Skin)
  • Nieuwe grondstoffen met behulp van urban mining (New Horizon)
  • Biobased bouwmaterialen (Ecoboards of bio-beton van Structon)
  • Verschillende grondstoffenpaspoorten (Madaster of BAMB)

Tekst: Ysbrand Visser

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c122 c185 c186 c190 c225
Isoleren met biocirculaire grondstoffen

Isoleren met biocirculaire grondstoffen

Wie op zoek is naar isolatiemateriaal, moet wikken en wegen tussen standaard materialen en biobased oplossingen. Ook kun je kiezen voor isolatieproducten op basis ...

Lees verder

c21 c140 c185 c190 c225
Zo pas je de gelijkwaardigheidsbepaling in de praktijk toe

Zo pas je de gelijkwaardigheidsbepaling in de ...

In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Een van manieren om dit te bereiken, is het zo goed mogelijk hergebruiken van materialen, producten en installaties. ...

Lees verder

c140 c190 c223
Whitepaper: Investeringskansen voor duurzame daken

Whitepaper: Investeringskansen voor duurzame ...

In deze whitepaper ontdek je hoe je met de keuze voor circulaire dakbedekking, mét terugneemgarantie, een aantrekkelijke investeringsaftrek kunt behalen.
c21 c140 c190 c225 c243
Forse CO2-uitstoot productie zonnepanelen stijgt verder

Forse CO2-uitstoot productie zonnepanelen stijgt ...

Bij alle positieve berichten over de enorme hoeveelheid energie die zonnepanelen opwekken, past een stevige kanttekening. De productie ervan is verre van smetteloos ...

Lees verder

c21 c54 c140 c190
Endless materials bieden een circulaire toekomst

Endless materials bieden een circulaire toekomst

Dat we op een andere manier met onze aarde moeten omgaan, is inmiddels voor de meeste mensen wel duidelijk. Bij alles wat we doen, moeten we de milieu-impact ervan ...

Lees verder

c21 c122 c140 c190 c225 c243
Circulaire gevels met lage CO2-voetafdruk

Circulaire gevels met lage CO2-voetafdruk

Met het ontwerpen van duurzame, circulaire gevels bundelen Hydro Building Systems en Saint-Gobain Glass hun krachten om zo de CO2-reductie in de bouwsector te helpen ...

Lees verder

c20 c185 c190 c225 c260
Nieuwe publicaties over kansen voor houtbouw

Nieuwe publicaties over kansen voor houtbouw

In twee recente publicaties is nieuw licht geworpen op de potentie voor houtbouw in Nederland. Ondanks veel vragen en onzekerheden over houtbouw bij consumenten ...

Lees verder

c21 c185 c190 c225
Ook wegmeubilair heeft een circulaire toekomst

Ook wegmeubilair heeft een circulaire toekomst

De bouwwereld is bezig met een grote transitie, waarbij steeds vaker wordt bekeken hoe je bouwmaterialen met minder schade voor het milieu kan toepassen. Ook voor ...

Lees verder

c21 c190 c225
Advertorial: Draagkracht voor duurzaamheid in beeld

Advertorial: Draagkracht voor duurzaamheid in ...

Wist je dat kalkzandsteen een natuurlijk bouwproduct is? Het grootste bestandsdeel is zand, wat gewonnen wordt vanuit eigen zandwinlocaties. De zandwinning ligt ...

Lees verder

c21 c185 c190 c225 c260
Denk mee over toekomstig hergebruik en circulair ontwerpen

Denk mee over toekomstig hergebruik en circulair ...

Werk jij in de bouw en denk je graag mee over de toekomst van circulariteit? Klim dan in de pen en geef jouw feedback op de recentste leidraden van CB’23. ...

Lees verder

c21 c185 c190 c225
Voortrekkersrol met recyclebare stelkozijnprofielen

Voortrekkersrol met recyclebare stelkozijnprofielen

VKG Keurmerk, de branchevereniging voor kunststof kozijnen, heeft met RecyStel een nieuwe partner die met de productie van recyclebare stelkozijnprofielen een voortrekkersrol ...

Lees verder

c21 c190 c225
Slanke en duurzame tunnel van beton over opgeblazen mal

Slanke en duurzame tunnel van beton over opgeblazen ...

Vlak bij de molens van Kinderdijk, in de gemeente Molenlanden, ligt al een paar jaar een bijzondere betonnen fiets/voetgangerstunnel. Deze is gemaakt met een techniek ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up