Op weg naar een gelijk circulair speelveld

timer3 min
Op weg naar een gelijk circulair speelveld

De Nationale Milieudatabase staat al geruime tijd nadrukkelijk in de spotlights van de koplopers in de bouw. Want wat is de ware milieubelasting van diverse bouwmaterialen met een ‘randje’? En kun je die ook zonder adequate cijfers al toepassen? Tijd voor een symposium!

Is de milieubelasting van de warmtepomp echt zo hoog als laatst uit nieuwe cijfers uit de Nationale Milieudatabase bleek? Hebben we hier een discussie te pakken over kip en ei of over appels en peren? Het is maar uit welke hoek de wind waait, maar dat er eensluidende cijfers moeten komen - 'voor een eerlijk speelveld', horen we steeds - is wel duidelijk.

Bouwopgave

Ondertussen wil het Rijk naar een totaal van 900.000 nieuwe woningen, dient het bestaande vastgoed te worden verduurzaamd en wordt het ook tijd om de vervangingsopgave van de infrastructuur serieus ter hand te nemen. Allemaal klusjes die ook in het kader vallen van het Klimaatakkoord en ‘Nederland circulair in 2050’. Welke rol is er daarbij dan weggelegd voor de milieuprestatie van de bouwmaterialen?

Dat is de centrale vraag die wordt gesteld - aan overheid en markt - tijdens een symposium van de Nationale Milieudatabase. Op dinsdag 20 juni geven Rijkswaterstaat en het ministerie van BZK het kader aan waarin de gevraagde bouwopgave (de bouwkwantiteit) kan worden verenigd met de eisen die voortkomen uit de actuele milieuvraagstukken (de milieukwaliteit). Vandaar de titel van het symposium: Bouwkwantiteit mét Milieukwaliteit.

Bouwen binnen planetaire grenzen

Diverse circulaire koplopers komen vertellen hoe zij de vraag concreet zullen invullen. Vervolgens wordt besproken, met de aanwezige en de online deelnemers, hoe het grote peloton in de bouwsector kan worden bereikt, en hoe circulariteit en milieuprestatie tussen de oren kan komen te zitten van elke opdrachtgever, ontwikkelaar, ontwerper, bouwondernemer en vastgoedgebruiker.

Dagvoorzitter en gespreksleider is Wytze Kuijper (ZOOOW!, Cirkelstad), die over het onderwerp stelt: “Hoe mooi zou het zijn om samen toe te werken naar een gewenste regeneratieve bouw door proactief transparant te worden op je ‘milieuprestatie’ en inzicht te krijgen in je eigen verbeterpotentieel om daardoor te gaan bouwen binnen de planetaire grenzen? Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Wat wordt jouw alibi?”

Het programma op 20 juni (13.00 - 18.00 uur) ziet er als volgt uit:

Programma

 

13.00 uur     

Inloop, met koffie, thee, sap en fris met wat lekkers

13.30 uur 

Welkom door de dagvoorzitter, Wytze Kuijper.

13.45 uur

Nationale Milieudatabase op weg naar 2030
                           

Jan-Willem Groot en Paul ten Kroode, Stichting Nationale Milieudatabase

14.00 uur

Bouwkwantiteit mét milieukwaliteit in de volkshuisvesting
                           

Op welke wijze geeft de rijksoverheid invulling aan de ambities om zowel de woningproductie en de verduurzaming van de gebouwvoorraad te versnellen.

14.30 uur

Bouwkwantiteit mét milieukwaliteit in de GWW               

Op welke wijze geeft de GWW-sector invulling aan de ambitie om de grootschalige vernieuwing van de infrastructuur, zoals bruggen en sluizen, te realiseren 

14.50 uur 

Beantwoording vragen

15.00 uur

Pauze, voorzien van koffie, thee, fris, sap met iets lekkers

15.30 uur

De Grote Opgaven in de praktijk, tafelgesprek

In gesprek met diverse organisaties die zich bezig houden met de Grote Opgaven waarbij de milieukwaliteit van de gebouwde omgeving centraal staat.

16.15 uur 

Aansluiten bij de kopgroep

Actieve discussie met publiek en online toehoorders vanuit de vraag hoe het grote peloton van opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers kan aansluiten bij de koplopers.

16.55 uur

Nawoord

17.00 uur 

Afsluiting met een borrel

Klik hier voor programma en aanmelding 

Op weg naar een gelijk circulair speelveld

Lees ook: Circulair aanbesteden: hoe doe je dat

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c300
Gebouwprestaties integraal berekenen met MEPG

Gebouwprestaties integraal berekenen met MEPG

Wat laat je zwaarder wegen bij het ontwerpen van een gebouw? De milieuprestaties of de energieprestaties? De huidige praktijk met MPG- en BENG-berekeningen levert ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265 c300
Woningen met warmtepomp schadelijk voor het milieu?

Woningen met warmtepomp schadelijk voor het ...

Begin 2023 ontstond er commotie over de milieubelasting van warmtepompen. De ophef begon na de actualisatie van de milieuproductkaarten in de Nationale Milieudatabase ...

Lees verder

c21 c185 c225 c300
Is circulair bouwen echt duurder?

Is circulair bouwen echt duurder?

Wie circulair gaat uitvragen, ontwerpen of bouwen, stuit al gauw op de vraag: wat kost het meer? Maar is dat altijd wel zo? Zijn er ook mogelijkheden om circulariteit ...

Lees verder

c21 c185 c225 c300
Volop hergebruik van oude sporthal in nieuwbouw

Volop hergebruik van oude sporthal in nieuwbouw

De komst van een nieuwe sporthal in Drachten zette een hele reeks circulaire keuzes en processen in werking. Zo is naast de keuze voor nieuwbouw ook besloten om ...

Lees verder

c21 c225 c244 c300
Weeting Circulair Bouwen: maken internationale standaarden het verschil?

Weeting Circulair Bouwen: maken internationale ...

De druk om versneld van een lineaire naar een circulaire economie te komen wordt steeds verder opgevoerd. Met het verscherpen van de MPG in 2025 wordt het belangrijker ...

Lees verder

c21 c185 c225 c300
Het Nieuwe Normaal: circulariteit van preek naar zweep

Het Nieuwe Normaal: circulariteit van preek ...

Een druk bezochte bijeenkomst van - onder meer - Cirkelstad Deventer en de Circulaire Hub Cleantech Regio stond in het teken van 'Samen bouwen aan Het Nieuwe Normaal'. ...

Lees verder

c21 c185 c225 c300
Het Nieuwe Normaal: circulariteit van preek naar zweep

Het Nieuwe Normaal: circulariteit van preek ...

Een druk bezochte bijeenkomst van - onder meer - Cirkelstad Deventer en de Circulaire Hub Cleantech Regio stond in het teken van 'Samen bouwen aan Het Nieuwe Normaal'. ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up