Opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

4 maart 2021 - 25 maart 2021

Opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

Doel van de opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor het vinden van oplossingen in beleid en projecten voor aardgasvrije nieuwbouw en renovatie in de gebouwde omgeving. In vijf dagdelen komen alle relevante onderwerpen aan bod, van procesaanpak tot techniek. In de opleiding vind je niet alleen verdieping op je eigen vakgebied, maar maak je ook kennis met andere disciplines. Hiermee word je een professionele gesprekspartner voor alle stakeholders in de energietransitie.


Kom in vijf modules meer te weten over aardgasvrije oplossingen zodat je als professional kunt meewerken aan praktische oplossingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving.

MODULE 1: INTRODUCTIE ‘VAN GAS LOS’

 • Waarom aardgasvrije oplossingen?
 • Wat is het overheidsbeleid en welke praktische consequenties heeft dat?
 • Wat zijn de alternatieven voor de HR-combiketel?
 • Wat is de zin (en onzin) van all-electric oplossingen?
 • Welk onderscheid in type oplossingen is er en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Wat zijn de kansen voor een warmtenet?
 • Wat is de rol van isolatie en vraagbeperking?
 • Wat zijn de ruimtelijke consequenties in gebouwen?

DONDERDAG 4 MAART 2021

LOCATIE: TVVL, Korenmolenlaan 4 in Woerden; leslokaal 3

MODULE 2: WIJKGEWIJZE AANPAK

 • Waarom een wijkgewijze aanpak?
 • Wat is een warmteplan en waarom is dit nodig?
 • Wie zijn de stakeholders en wat is hun rol?
 • Wie bepaalt welke wijken wanneer aan de beurt zijn en wanneer is dat bekend?
 • Hoe kun je bewonersparticipatie en draagvlak organiseren?

 

DONDERDAG 11 MAART 2021

LOCATIE: TVVL, Korenmolenlaan 4 in Woerden; leslokaal 3

MODULE 3: NETWERKEN EN WARMTENETTEN

 • Voor de aardgasvrije gebouwde omgeving is de energie-infrastructuur cruciaal. Op dit vlak zijn de komende tijd diverse ontwikkelingen te verwachten.
 • In deze module behandelen we eerst de taken en positie van netbeheerders. Wat is hun belang en strategie en hoe snel zijn aanpassingen aan bijvoorbeeld het electriciteitsnet mogelijk?
 • Daarna spitsen we toe op warmtenetten. Wat zijn de principes, wie is betrokken en hoe zit een business-case in elkaar?

DONDERDAG 11 MAART 2021

LOCATIE: TVVL, Korenmolenlaan 4 in Woerden; leslokaal 3

MODULE 4: ENERGIEPRESTATIE EN BOUWKUNDIGE ASPECTEN

 • Wat zijn de principes achter Energielabel en BENG-eisen en wat is de samenhang.
 • Waarin is BENG anders in vergelijking met de huidige EPC?
 • Welke energieconcepten voldoen aan BENG-eisen?
 • Wat zijn de consequenties voor de bestaande bouw?
 • Voldoen aardgasvrije oplossingen altijd aan BENG?
 • Welke eisen moet je stellen aan de thermische schil van bestaande gebouwen?
 • Welke verbetermaatregelen zijn minimaal nodig voor aardgasvrije oplossingen?

DONDERDAG 25 MAART 2021

LOCATIE: TVVL, Korenmolenlaan 4 in Woerden; leslokaal 3

MODULE 5: PRAKTIJKVOORBEELDEN

 • Wat zijn praktijkvoorbeelden van gerealiseerde projecten met diverse aardgasvrije concepten?
 • Wat zijn de ervaringen van bewoners qua comfort en gebruik?
 • Wat zijn de energiekosten in de praktijk?
 • Welke lessen kunnen we leren uit deze projecten?
 • Welke oplossingen werken goed in verschillende situaties?

DONDERDAG 25 MAART 2021

LOCATIE: TVVL, Korenmolenlaan 4 in Woerden; leslokaal 3

Wil jij met een voorsprong aan de slag met praktische oplossingen voor een aardgasloze gebouwde omgeving? We vragen voor je deelname aan deze vijf modules € 1.750,- excl. BTW.  Je ontvangt een certificaat van deelname. Overtuigd? Schrijf je dan in via www.duurzaamgebouwd.nl/basiscertificaat-aardgasloze-gebouwde-omgeving

Voor meer informatie kunt u mailen naar dit adres.
Contactgegevens: Tina van der Meer en Ellen Jalink | tel: 038 – 30 30 942

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c227 c244 c249 c250
Training Contracteren van circulariteit en CO2-reductie in de bouw en infra

Training Contracteren van circulariteit en CO2-reductie ...

Wat verstaan we precies onder circulariteit? Wat is een MKI-score? Hoe kan concrete toepassing van deze begrippen ...

Lees verder »

c21 c227 c253 c254
Projectcoaching & PSU: een vak apart

Projectcoaching & PSU: een vak apart

Samenwerken is heel veel meer dan alleen maar teambuilding. De finesses van projectcoaching in de bouw en infra ...

Lees verder »

c21 c227 c252
Leer de smeerolie in een project kennen

Leer de smeerolie in een project kennen

Geen project kan zonder keuzes op het gebied van scope, tijd, geld en risico’s. Deze aspecten krijgen meer ...

Lees verder »

c21 c227 c252
Leer de smeerolie in een project kennen

Leer de smeerolie in een project kennen

Geen project kan zonder keuzes op het gebied van scope, tijd, geld en risico’s. Deze aspecten krijgen meer ...

Lees verder »

Reacties

Hallo, wordt deze cursus nog vaker gehouden dit jaar. Mijn agenda laat het de eerste maanden niet toe.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up