Opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

18 september 2019 - 2 oktober 2019

Opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

Doel van de opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor het vinden van oplossingen in beleid en projecten voor aardgasvrije nieuwbouw en renovatie in de gebouwde omgeving. In vijf dagdelen komen alle relevante onderwerpen aan bod, van procesaanpak tot techniek. In de opleiding vind je niet alleen verdieping op je eigen vakgebied, maar maak je ook kennis met andere disciplines. Hiermee word je een professionele gesprekspartner voor alle stakeholders in de energietransitie.


Kom in vijf modules meer te weten over aardgasvrije oplossingen zodat je als professional kunt meewerken aan praktische oplossingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving.

MODULE 1: INTRODUCTIE ‘VAN GAS LOS’

 • Waarom aardgasvrije oplossingen?
 • Wat is het overheidsbeleid en welke praktische consequenties heeft dat?
 • Wat zijn de alternatieven voor de HR-combiketel?
 • Wat is de zin (en onzin) van all-electric oplossingen?
 • Welk onderscheid in type warmtepomp oplossingen is er en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Wat zijn de kansen voor een warmtenet?
 • Wat is de rol van isolatie en vraagbeperking?
 • Wat zijn de ruimtelijke consequenties in gebouwen?
 • Wat zijn de consequenties van oplossingen voor saldering en energiekosten?

Editie 3: WOENSDAG 18 SEPTEMBER, (module 1 en 2 op één dag)

MODULE 2: BENG EN DE NIEUWE ENERGIEPRESTATIENORM

 • Wat houdt BENG in en waarom wordt het ingevoerd?
 • Wat zijn de eisen en rekenmethodieken?
 • Waarin is BENG anders in vergelijking met de huidige EPC?
 • Welke energieconcepten voldoen aan BENG-eisen?
 • Wat zijn de consequenties voor de bestaande bouw?
 • Voldoen aardgasvrije oplossingen altijd aan BENG?

Editie 3: WOENSDAG 18 SEPTEMBER, (module 1 en 2 op één dag)

MODULE 3: WIJKGEWIJZE AANPAK

 • Waarom een wijkgewijze aanpak?
 • Wat is een warmteplan en waarom is dit nodig?
 • Wie zijn de stakeholders en wat is hun rol?
 • Wie bepaalt welke wijken wanneer aan de beurt zijn en wanneer is dat bekend?
 • Hoe kun je bewonersparticipatie en draagvlak organiseren?

Editie 3: WOENSDAG 25 SEPTEMBER, (module 3 en 4 op één dag)

 

MODULE 4: BESTAANDE BOUW

 • Welke eisen moet je stellen aan de thermische schil van bestaande gebouwen?
 • Hoe kan de thermische kwaliteit worden berekend?
 • Wat is een goede richtwaarde voor isolatie?
 • Welke eisen stellen de verschillende oplossingen aan de thermische schil?
 • Is er verschil in comfort in vergelijking met verwarmen, tapwater of koken op gas?
 • Hoe kan de thermische kwaliteit in de praktijk worden aangetoond?
 • Welke verbetermaatregelen zijn minimaal nodig voor aardgasvrije oplossingen?

Editie 3: WOENSDAG 25 SEPTEMBER, (module 3 en 4 op één dag)

 

MODULE 5: PRAKTIJKVOORBEELDEN

 • Wat zijn praktijkvoorbeelden van gerealiseerde projecten met diverse aardgasvrije concepten?
 • Wat zijn de ervaringen van bewoners qua comfort en gebruik?
 • Wat zijn de energiekosten in de praktijk?
 • Welke lessen kunnen we leren uit deze projecten?
 • Welke oplossingen werken goed in verschillende situaties?

Editie 3: WOENSDAG 2 OKTOBER

 

Wil jij met een voorsprong aan de slag met praktische oplossingen voor een aardgasloze gebouwde omgeving? Wij vragen voor je deelname aan deze vijf modules € 1.750,- excl. BTW. Je ontvangt een certificaat van deelname. Overtuigd? Schrijf je dan in via www.duurzaamgebouwd.nl/basiscertificaat-aardgasloze-gebouwde-omgeving

Voor meer informatie kunt u mailen naar dit adres.
Contactgegevens: Tina van der Meer en Ellen Jalink | tel: 038 – 30 30 942

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Training Contracteren van Circulariteit en Co2 reductie in de bouw en infra

Training Contracteren van Circulariteit en Co2 ...

Wat verstaan we precies onder circulariteit? Wat is een MKI-score? Hoe kan concrete toepassing van deze begrippen ...

Dit betreft een extern evenement uit het netwerk van Duurzaam Gebouwd

Lees verder »

Integrale Projectbeheersing (IPB)

Integrale Projectbeheersing (IPB)

Integrale Projectbeheersing (IPB) focust zich op de integratie van de beheersaspecten Scope, Tijd, Geld en Risico’s ...

Lees verder »

Startup Assetmanagement

Startup Assetmanagement

Beheerders hebben de zorg voor objecten in de openbare ruimte zoals wegen, verlichting, groen, bruggen etc. De ...

Lees verder »

Integraal projectmanagement (Incompany)

Integraal projectmanagement (Incompany)

IPM is binnen de bouw en infrasector een breed geaccepteerd model voor projectmanagement. Steeds meer opdrachtgevers ...

Lees verder »

Assetmanagement: Besluitvorming met draagvlak

Assetmanagement: Besluitvorming met draagvlak

Beheerders hebben de zorg voor objecten in de openbare ruimte zoals wegen, verlichting, groen, bruggen etc. De ...

Lees verder »

Starten met Bouwteam

Starten met Bouwteam

Het bouwteam wint aan populariteit. Het is een contractvorm die beoogt het beste uit alle partijen te halen.Maar ...

Lees verder »

Projectcoaching & PSU: een vak apart

Projectcoaching & PSU: een vak apart

Samenwerken is heel veel meer dan alleen maar teambuilding. De finesses van projectcoaching in de bouw en infra ...

Lees verder »

Leergang Projectcoach Bouw & Infra

Leergang Projectcoach Bouw & Infra

De Projectcoach beschikt over bijzondere competenties en faciliteert optimale samenwerking in de veranderende bouw ...

Lees verder »

Leer de smeerolie in een project kennen

Leer de smeerolie in een project kennen

Geen project kan zonder keuzes op het gebied van scope, tijd, geld en risico’s. Deze aspecten krijgen meer ...

Lees verder »

Project Start Up (PSU)

Project Start Up (PSU)

Steeds vaker wordt bij de start van een project een PSU georganiseerd. Deze workshop leert deelnemers wat nodig ...

Lees verder »

Project Start Up (PSU)

Project Start Up (PSU)

Steeds vaker wordt bij de start van een project een PSU georganiseerd. Deze workshop leert deelnemers wat nodig ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up