Opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving

2 november 2022 - 7 december 2022

Opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving

Doel van de opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor praktische oplossingen voor de verduurzaming en energietransitie in de gebouwde omgeving. In vijf dagdelen komen alle relevante onderwerpen aan bod, van procesaanpak tot techniek. We leren in een multidisciplinair samengestelde groep vooral van elkaar, onder leiding van een ervaren adviseur die dagelijks in de praktijk bezig is op het onderwerp. In de opleiding vind je niet alleen verdieping op je eigen vakgebied, maar maak je juist ook kennis met andere disciplines. Welke taal spreken zij en voor welk stukje van de systeempuzzel heb je ze nodig? In vijf modules word je een professionele gesprekspartner voor alle stakeholders die betrokken zijn bij de energietransitie. We stimuleren ook onderling contact na de laatste module, zodat je onderdeel uit gaat maken van een multidisciplinair kennisnetwerk.

Kom in vijf modules meer te weten over de aanpak van de verduurzaming en energietransitie zodat je lessen uit de praktijk direct kunt toepassen in jouw bijdrage aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Niet langer uitsluitend vanuit je eigen vakkennis, maar met inzicht in de randvoorwaarden, faal- en succesfactoren van al je samenwerkingspartners.

MODULE 1: INTRODUCTIE ‘ENERGIETRANSITIE GEBOUWDE OMGEVING’

Docent: Harm Valk - Nieman RI
Datum: 2 november 2022 van 9.00 - 12.30 uur

 • Waarom een energietransitie in de gebouwde omgeving?
 • Zin en onzin van aardgasvrije oplossingen
 • Wat is het overheidsbeleid en welke praktische consequenties heeft dat?
 • De impulsen van de EU: Clean Energy Package, Renovation Wave en FIT55
 • Wat is de samenhang tussen maatregelen aan gebouwen en de energievoorziening?
 • Welk onderscheid in type oplossingen voor gebouwen is er en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Wat is de rol van isolatie en vraagbeperking en wat is de Standaard voor woningisolatie?
 • Wat zijn de kansen voor een warmtenet?
 • Wat is de zin (en onzin) van all-electric oplossingen?

MODULE 2: WIJKGERICHTE AANPAK

Docente: Yael Aartsma – Squarewise
Datum: 2 november 2022 13.30 – 17.00 uur

 • Waarom een wijkgerichte aanpak?
 • Wat is een warmteplan, een transitievisie warmte, een wijkuitvoeringsplan en waarvoor zijn deze nodig?
 • Wie zijn de stakeholders en wat zijn hun rollen?
 • Wat kan het Wijkkompas betekenen in de wijkaanpak?
 • Wie bepaalt welke wijken wanneer aan de beurt zijn en wanneer is dat bekend?
 • Hoe kun je bewonersparticipatie en draagvlak organiseren?
 • Lessen uit de proeftuinen.

MODULE 3: NETWERKEN EN WARMTENETTEN

Docent: Niels Rood – Squarewise
Datum: 23 november 2022  van 9.00 – 12.30 uur

 • Voor de aardgasvrije gebouwde omgeving is een nieuwe energie-infrastructuur cruciaal. Of het nu gaat om een all electric wijk of een warmtenet, de schop zal de grond in moeten. Welke ontwikkelingen zijn te verwachten.?
 • In deze module bespreken we de dilemma’s en praktische obstakels die overwonnen moeten worden. Samenwerking is cruciaal. Hoe zorg je dat de partijen aan tafel elkaar gaan vertrouwen?
 • Bij het keuzeproces is goede informatie cruciaal. Wat zijn de parameters die van belang zijn? Welke principes gelden? Wie is betrokken en hoe zit een typische business-case in elkaar voor de aanbieder? En voor de bewoner? 

MODULE 4: ENERGIEPRESTATIE EN (BOUW-)TECHNISCHE ASPECTEN

Docent: Martin Dunnink - Nieman RI
Datum: 23 november 2022 van 13.30 – 17.00 uur

 • Samenhang tussen isolatie en installatie: wat zijn relevante gegevens?
 • Wat zijn de principes achter Energielabel en BENG-eisen en wat is de samenhang.
 • Wat zijn de consequenties voor de bestaande bouw?
 • Hoe kun je de Standaard voor woningisolatie en de streefwaarden praktische toepassen?
 • Wat is het belang van maatwerkadvies en wat zijn de valkuilen?
 • Welke verbetermaatregelen zijn minimaal nodig voor oplossingen die bijdragen aan de beperking van de CO2-uitstoot?
 • Wat zijn de ruimtelijke consequenties in gebouwen van verschillende oplossingen?

MODULE 5: PRAKTIJKVOORBEELDEN

Docent: Martin Dunnink - Nieman RI
Datum: 7 december 2022 van 9.00 - 12.30 uur en 13.30 – 17.00 uur

 • Wat zijn praktijkvoorbeelden van gerealiseerde projecten met diverse concepten met een alternatief voor aardgas?
 • Wat zijn de ervaringen van bewoners qua comfort en gebruik?
 • Wat zijn de energiekosten in de praktijk?
 • Welke lessen kunnen we leren uit deze projecten?
 • Welke oplossingen werken goed in verschillende situaties?

Wat vonden oud deelnemers van de opleiding?

"Voor de training was ik onbewust onbekwaam en dat gaf mij onrust. Door de training heb ik een goed overzicht gekregen van alles wat belangrijk is in de gebouwde omgeving, maar ook wat niet belangrijk is of slechts een detail. Het geeft mij zelfvertrouwen in mijn werk als adviseur dat ik nu ook weet wat ik niet hoeft te weten en dat dat niet erg is. Ik ben nu bewust onbekwaam." (Jochem Boeke)

"Door de vele praktijkvoorbeelden krijgt men een helder inzicht in de (on)mogelijkheden en uitdagingen waar we mee aan de slag moeten!" (Martijn Aalders)

"Kwalitatief hoogwaardige training waarbij de verschillende modules een goede inkijk geven in de (markt) ontwikkelingen maar ook de praktische uitdagingen van alle betrokken partijen." (Manuel Schoonveld)

Met voorsprong aan de slag?

Wil jij met een voorsprong aan de slag met praktische oplossingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving? We vragen voor je deelname aan deze vijf modules € 1.875,- excl. BTW.  Je ontvangt een certificaat van deelname. Overtuigd? Schrijf je dan hier snel in. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar dit adres.
Contactgegevens: Tina van der Meer en Ellen Jalink | tel: 038 – 4670030

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c227 c244 c283
Training Contracteren van circulariteit en CO2-reductie in de bouw en infra

Training Contracteren van circulariteit en CO2-reductie ...

Wat verstaan we precies onder circulariteit? Wat is een MKI-score? Hoe kan concrete toepassing van deze begrippen ...

Lees verder »

c21 c227 c283
Projectcoaching & PSU: een vak apart

Projectcoaching & PSU: een vak apart

Samenwerken is heel veel meer dan alleen maar teambuilding. De finesses van projectcoaching in de bouw en infra ...

Lees verder »

c21 c227 c283
Leer de smeerolie in een project kennen

Leer de smeerolie in een project kennen

Geen project kan zonder keuzes op het gebied van scope, tijd, geld en risico’s. Deze aspecten krijgen meer ...

Lees verder »

c21 c227 c283
Leer de smeerolie in een project kennen

Leer de smeerolie in een project kennen

Geen project kan zonder keuzes op het gebied van scope, tijd, geld en risico’s. Deze aspecten krijgen meer ...

Lees verder »

Reacties

Hallo, wordt deze cursus nog vaker gehouden dit jaar. Mijn agenda laat het de eerste maanden niet toe.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up