Leergang Projectcoach Bouw & Infra

1 oktober 2019

Leergang Projectcoach Bouw & Infra

De Projectcoach beschikt over bijzondere competenties en faciliteert optimale samenwerking in de veranderende bouw & infrasector.

Achtergrond en aanleiding

De contractvormen, rollen en samenwerking in de bouw & infra veranderen. Door de komst van geïntegreerde contracten maar ook bij traditionele contracten is samenwerking vaak nog een uitdaging. Daarom is ‘samenwerking’ regelmatig onderdeel van de gunningscriteria en de nieuwste trend is dat opdrachtgevers geen project, maar een samenwerking aanbesteden. Denk aan contractvormen als bouwteams en allianties maar ook aan aanbestedingsprocedures zoals Best Value Procurement en het innovatiepartnerschap.

Of het nu gaat om bijzondere of traditionele contractvormen: de veranderingen vragen andere competenties van de betrokken partijen en personen. Sommigen hebben hier moeite mee, anderen kunnen prima mee in de verandering. Dat vraagt om de professionals die talent hebben om deze samenwerking in goede banen te leiden. En daar anderen ook bij te begeleiden en ondersteunen. Dát is de Projectcoach Bouw & Infra.

Inschrijven >>

Doelgroep

Deze Leergang is bedoeld voor:

 • Professionals die hun kennis, ervaring en competenties willen inzetten om de samenwerking tussen spelers binnen hun eigen projecten positief te beïnvloeden, zodat deze projecten soepel en doelmatig verlopen.
 • Personen die graag partijen en personen binnen projecten van derden willen begeleiden, faciliteren en coachen. Met als doel om gezamenlijk, met erkenning voor alle belangen binnen het project, de opgave te realiseren.

De doelgroep bestaat enerzijds uit professionals met een technische achtergrond, die gevoel en passie hebben voor coaching. Voorbeelden daarvan zijn projectmanagers, projectleiders en managers projectbeheersing. Anderzijds is de Leergang bedoeld voor professionals die al ervaring hebben met faciliterende rollen en die hun ervaring meer specifiek willen toepassen binnen de bouw & infra. Voorbeelden daarvan zijn HR coaches, procesbegeleiders en/of andere professionals met een meer veranderkundige achtergrond.

Kandidaten voor de Leergang Projectcoach Bouw & Infra kunnen werkzaam zijn bij zowel overheid als bedrijfsleven, zowel opdrachtgevers (publiek en privaat) als opdrachtnemers. Denk bijvoorbeeld aan rijksoverheden (RWS, RVB), decentrale overheden (provincies, gemeentes, waterschappen), projectontwikkelaars, vastgoedbedrijven, adviesbureaus en aannemers.

Gewenste basiskennis (instapniveau)

Deze Leergang is niet voor ‘beginners’. Kandidaten met een meer technische achtergrond beschikken over ruime werkervaring binnen het fysieke domein, bijvoorbeeld op het gebied van gebiedsontwikkeling of projecten in de bouw & infra en hebben affiniteit met het begeleiden van groepen. Kandidaten met een meer sociaal psychologische of veranderkundige achtergrond werken al enige tijd in de bouw en infra. Alle kandidaten beschikken tenminste over HBO/WO denk- en werkniveau. Basiskennis van contractvormen binnen de bouwsector is een absolute pré.

Twijfel je of je voldoet aan het instapniveau? Of wil je vóór inschrijving eerst sparren om te onderzoeken of de Leergang iets voor jou is? Mail het naar niels@duurzaamgebouwd.nl en één van onze trainers neemt contact met je op voor een vrijblijvend gesprek.

Leerdoelen

De Leergang Projectcoach Bouw & Infra heeft diverse soorten leerdoelen, deze zijn hierna beschreven.

Kennisdoelen. Deelnemers weten na afloop:

 • wat hun rol is als Projectcoach en welke interventies ze kunnen doen en welke juist niet
 • welke instrumenten en werkvormen ze in kunnen zetten om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te faciliteren en verbeteren
 • in welke omgeving zij kunnen opereren als het gaat om contractvormen, aanbestedingsvormen en governance modellen

Vaardigheidsdoelen. Deelnemers kunnen na afloop:

 • verschillende soorten bijeenkomsten (PSU, PFU, BOT en intakegesprekken) voorbereiden en begeleiden/faciliteren
 • de opdrachtgever en opdrachtnemer adviseren over het verbeteren van hun samenwerking
 • interventies plegen bijvoorbeeld omtrent het omgaan met weerstand
 • hun coachingsvaardigheden inzetten om personen en teams te verbinden

Attitudedoelen. Hoe beïnvloedt deelname de houding en het gedrag van deelnemers?  Deelnemers leren:

 • meervoudig partijdig te kijken en handelen en hun oordeel uit te stellen
 • hun nieuwsgierigheid te vergroten en gezag te ontwikkelen

vanuit een onafhankelijke rol binnen projecten te sparren en te challengen op verschillende thema’s

Programma

Samenvatting

De Leergang bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Intakegesprek
 • Workshops
  • 2 workshops van twee dagen inclusief overnachting
  • 3 workshops van één dag
 • Drie bijeenkomsten van een dagdeel op één van de projecten van de deelnemers
 • Drie intervisiebijeenkomsten van een dagdeel met individuele opdrachten

De totale duur van de Leergang bedraagt circa 10 dagen leertijd in groepsverband (workshops en bijeenkomsten) met daarnaast een zelfstudiebelasting van opgeteld circa 2 dagen (leestijd, opdrachten maken).

Leervormen

Het programma is een action learning programma: weinig praten over, veel doen. De deelnemers stippelen hun eigen route uit en werken tijdens de Leergang aan gezamenlijke maar ook eigen leerdoelen. Daarnaast werken ze in duo’s aan het begeleiden van een PSU of een andere projectbijeenkomst die ze gaan begeleiden. Iedere deelnemer heeft een mentor die de voortgang van het leerproces bij de deelnemer bewaakt. De Leergang kent veel verschillende werkvormen, die de coaches ook kunnen gaan toepassen in hun praktijk. Hier zal dan ook mee geoefend worden. In totaal bestaat circa 30% van de leervormen uit overdracht en uitwisseling van kennis en ervaring in plenair groepsverband en 70% uit actief zelf oefenen en onderling reflecteren.

Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek verken je met een trainer wat jouw persoonlijke kracht en ontwikkelpunten zijn. Daarnaast worden jouw persoonlijke leerdoelen besproken en wordt aandacht besteed aan de uitdagingen en opdrachten die je in je eigen werksituatie in de praktijk tegen komt (of in je nieuwe rol denkt te gaan tegenkomen). De trainer die het intakegesprek met je voert, wordt ook jouw mentor gedurende de Leergang. Periodiek monitoren jullie samen de vooruitgang die jij maakt.

Workshop 1 | 2 dagen | De start van een project

Tijdens deze tweedaagse workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Mijn rol als Projectcoach
 • Persoonlijke kracht en wat dit betekent voor de rol van Projectcoach
 • Persoonlijke leerdoelen: intervisie en reflectie
 • Ontwerpen en begeleiden van een PSU
 • Trends en ontwikkelingen in de bouw en infra en wat deze betekenen voor de Projectcoach

Workshop 2 | 1 dag | Het instrumentarium van de Projectcoach

Tijdens deze dag passeert het instrumentarium van de Projectcoach de revue. De trainers delen hun ervaringen maar zullen vooral veel uitproberen en samen met de deelnemers aan de slag gaan.

Workshop 3 | 2 dagen | Interventies

Tijdens deze tweedaagse workshop gaan we aan de slag met:

 • Interventies op verschillende momenten gedurende de looptijd van een project
 • Weerstand en hoe hiermee om te gaan
 • Contractvormen in relatie tot de samenwerking
 • Je eigen beelden, vooroordelen en je positie als Projectcoach

Workshop 4 | 1 dag | Omgaan met belangen

Tijdens deze dag gaan we aan de slag met meervoudige partijdigheid. Welke verschillende belangen kunnen er spelen en hoe ga je hiermee om. Hoe stel je ze aan de orde, maak je ze bespreekbaar en productief voor alle partijen.

Workshop 5 | middag en avond | Oogsten en afronden

Tijdens deze laatste workshop worden de resultaten gedeeld en vieren we successen.

Projectbijeenkomsten | 3 x 1 dagdeel

Tijdens deze on-site bijeenkomsten bezoeken we steeds één van de projecten van enkele deelnemers: dicht op de werkplek en praktijk dus. Tijdens het bezoek bespreken we een inhoudelijk onderwerp, bijvoorbeeld de contract- en aanbestedingsvorm. Daarnaast zal een concreet vraagstuk (bijvoorbeeld een uitdagende situatie) uit het project besproken worden. De bijeenkomst wordt voorbereid door de deelnemer die gastheer is en één van de trainers.

Intervisie en opdracht  | 3 x 1 dagdeel

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij drie keer een intervisie bijeenkomst houden in een kleine groep. Onderdeel van de  intervisie  is voorbereiding en reflectie van de opdracht om een bijeenkomst te faciliteren voor een project, uit de praktijk van één van de deelnemers.

Praktische Informatie

Lesmaterialen

Een week voorafgaand aan de klassikale start van de Leergang krijg je toegang tot een elektronische leeromgeving (ELO) met daarin de relevante lesmaterialen voor Workshop 1. Daarna voegen de begeleiders/trainers steeds materialen toe voor volgende onderdelen van de Leergang. Via de ELO ontvang je ook instructies over ‘huiswerk’, als er voorbereiding verlangd wordt voorafgaand aan een volgend programmaonderdeel. De ELO kan ook gebruikt worden om met deelnemers onderling te communiceren, of één op één met de begeleiders/trainers.

Alle lesmaterialen worden uitsluitend digitaal ter beschikking gesteld via de ELO en kun je op je eigen device meenemen naar de cursus. Mocht je de lesmaterialen op papier willen gebruiken tijdens de Leergang, dan moet je deze zelf even uitprinten en meenemen. Je kunt alle digitale lesmaterialen downloaden en bewaren als naslagwerk voor eigen gebruik. Op de materialen is copyright van toepassing.

Over de begeleiders en trainers

De klassikale Workshops en de on-site Projectbijeenkomsten worden verzorgd en begeleid door meerdere trainers. Daarnaast krijgt elke deelnemer een mentor toegewezen. Deze zal vanaf de intake tot aan het einde meer persoonlijke aandacht geven aan de leerbehoefte en ontwikkeling van de betreffende deelnemer.

De trainers/begeleiders/mentoren zijn allen zeer ervaren projectcoaches met uitgebreide didactische ervaring. Zij zijn tevens (bestuurs-) lid van Cohezy, platform voor projectcoaching. Cohezy heeft als doel om het vak projectcoaching in de Bouw & Infra verder te ontwikkelen. Hoofdtrainers zijn Cécile Claessen, Gulian van Maanen en Michiel Bonnema. Daarnaast worden ook andere trainers/coaches van Cohezy ingezet. Kijk hier voor meer informatie over Cohezy en bekijk hier meer info over de trainers/coaches van Cohezy.

 Overige informatie

 • Aantal deelnemers:
  • Minimaal 8
  • Maximaal 20
 • Planning:
  • Start inschrijving:                    maart 2019
  • Intakegesprekken:                   worden 1 op 1 ingepland
  • Start Leergang:                         oktober 2019
 • Lesrooster:
  • Workshop 1                               9 en 10 oktober 2019
  • Projectbijeenkomst 1              eind oktober 2019
  • Workshop 2                              15 november 2019
  • Workshop 3                              12 en 13 december 2019
  • Projectbijeenkomst 2             medio januari 2020
  • Workshop 4                             12 februari 2020
  • Projectbijeenkomst 3             medio maart 2020
  • Workshop 5                              2 april 2020
 • Tijden:
  • Workshops 1 t/m 4 starten om 9.00 uur en eindigen om 17.00 uur
  • Workshops 1 en 3 hebben ook nog een kort avondprogramma én zijn inclusief een overnachting
  • Workshop 5 start om 13.30 uur en eindigt om 21.00 uur
  • De Projectbijeenkomsten en Intervisiebijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers ingepland
 • Na afloop van de Leergang:
  • Ontvang je het certificaat Projectcoach Bouw & Infra
  • Wordt je opgenomen in het openbare Register Projectcoaches Bouw & Infra
  • Heb je nog drie maanden toegang tot de ELO

Prijs

Jouw investering voor deze Leergang bedraagt € 4.950,00 euro exclusief btw. Deze prijs is inclusief twee overnachtingen (tijdens Workshops 1 en 3), alle catering en lesmaterialen. Partners van het Bouwgenootschap en Duurzaam Gebouwd kunnen met 10% korting deelnemen aan de Leergang.

Locatie

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg
Routebeschrijving

Vragen of opmerkingen

Meer weten? Toetsen of je voldoet aan het instapniveau? Of sparren of de Leergang wel bij je past? Stuur een mail naar niels@duurzaamgebouwd.nl en we nemen contact met je op!

Inschrijven >>

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Update nieuw Model Bouwteamovereenkomst

Update nieuw Model Bouwteamovereenkomst

11 jul om 12:15 uur
timer 1 min

Consultatiebijeenkomst levert feedback en suggesties op voor definitieve versie die in november wordt gepresenteerd.

Lees verder »

Duizenden tonen interesse voor nieuw model bouwteamovereenkomst

Duizenden tonen interesse voor nieuw model bouwteamovereenkomst

14 jun om 13:30 uur
timer 6 min

Na de lancering van een nieuw model voor twee bouwteamovereenkomsten peilen we de eerste golf van reacties. “Jullie ...

Lees verder »

Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

20 mei om 17:25 uur
timer 1 min

In vervolg op het seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ publiceren wij vandaag het consultatiedocument ...

Lees verder »

Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

16 mei om 09:54 uur
timer 1 min

Bij het drukbezochte seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ werd ook een primeur gepresenteerd: een nieuw ...

Lees verder »

Is ‘samenwerken’ toe aan de volgende fase?

Is ‘samenwerken’ toe aan de volgende fase?

16 apr om 15:00 uur
timer 4 min

Waarom kunnen we niet zonder gedoe samenwerken? Henberto Remmerts (Tauw) wijdde er een blog aan: het morele kompas ...

Lees verder »

Duurzaamheid vereist opschalen en innovatieve samenwerking

Duurzaamheid vereist opschalen en innovatieve ...

25 mrt om 13:00 uur
timer 5 min

Volgens Henberto Remmerts (Tauw bv) is innoveren, opschalen en ketensamenwerking nodig voor de realisatie van de ...

Lees verder »

Projectcoaching & PSU: een vak apart

Projectcoaching & PSU: een vak apart

Samenwerken is heel veel meer dan alleen maar teambuilding. De finesses van projectcoaching in de bouw en infra ...

Lees verder »

“Voor een betere ketensamenwerking moet je terug naar je missie”

“Voor een betere ketensamenwerking moet ...

12 feb om 10:00 uur
timer 5 min

Ketensamenwerking komt in de bouw nauwelijks van de grond, aldus Jack van der Veen. “Is de crisis voorbij? ...

Lees verder »

Van bouwteams naar teams bouwen

Van bouwteams naar teams bouwen

4 feb om 10:00 uur
timer 5 min

Eefje Baas was het moe hoe partijen in de bouw elkaar benaderden. “Begrijp dat je gelijkwaardig aan elkaar ...

Lees verder »

Risicomanagement als papieren tijger

Risicomanagement als papieren tijger

30 jan om 10:00 uur
timer 5 min

Volgens Martin van Staveren is het hedendaagse risicomanagement verworden tot een exercitie voor de bühne.

Lees verder »

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen

28 jan om 14:00 uur
timer 5 min

Annuska Bloemert (Rijksvastgoedbedrijf) toont zich een ware ambassadeur van de Marktvisie.

Lees verder »

Marktvisie krijgt andere plek binnen Rijkswaterstaat

Marktvisie krijgt andere plek binnen Rijkswaterstaat

17 jan om 11:00 uur
timer 5 min

“De tijd is rijp voor het overdragen van het programma. De directeuren ademen Marktvisie en ik zie genoeg ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up