Integrale Projectbeheersing (IPB)

10 oktober 2019

Integrale Projectbeheersing (IPB)

Integrale Projectbeheersing (IPB) focust zich op de integratie van de beheersaspecten Scope, Tijd, Geld en Risico’s binnen bouw- en infraprojecten en de daarbij noodzakelijke samenwerking tussen vakspecialisten en tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Integrale Projectbeheersing (IPB)

Integrale Projectbeheersing (IPB) focust zich op de integratie van de beheersaspecten Scope, Tijd, Geld en Risico’s binnen bouw- en infraprojecten en de daarbij noodzakelijke samenwerking tussen vakspecialisten en tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor managers en specialisten werkzaam in projectorganisaties in de bouw- en infra: aannemers, ingenieursbureaus en diverse opdrachtgevers (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven). Denk aan teamleiders, projectmanagers, overige IPM-rolhouders, projectondersteuners, risico-analisten, planners en projectcontrollers.

Inschrijven >>

Gewenste basiskennis (instapniveau)

Jouw aansluiting bij de training is het beste als je beschikt over:

 • Enkele jaren ervaring in projectorganisaties in de bouw of infra
 • Ervaring met een of meerdere specialismen in de projectbeheersing (bijvoorbeeld: financieel-, scope-, risico-, plannings-, capaciteit-, of kwaliteitsmanagement)
 • Basale kennis van het IPM model
 • HBO/WO werk- en denkniveau

Relatie met training IPM

Integrale Projectbeheersing is een verbijzondering van het aspect Projectbeheersing uit de training Integraal Projectmanagement (IPM). De training IPB kan los van de training IPM worden gevolgd. Indien je echter geen ervaring hebt met het werken in IPM-projectteams, kun je overwegen eerst de training Integraal Projectmanagement te volgen.

LEERDOELEN

Na afloop van de training weten deelnemers:

 • Wat de basisonderdelen zijn van projectbeheersing
 • Hoe je deze onderdelen met elkaar kunt integreren
 • Hoe je kunt sturen op Tijd en Geld
 • Hoe wijzigingenbeheer werkt

Na afloop van de training kunnen de deelnemers:

 • De informatiebehoefte inschatten
 • Een beheersplan opstellen
 • Integrale projectbeheersing organiseren
 • De post onvoorzien en buffers in de planning onderbouwen

De training heeft ook impact op houding en gedrag. Na deelname zullen deelnemers:

 • Meer openstaan voor andere disciplines/belangen
 • Zichzelf continu afvragen: voor wie doe ik dit eigenlijk, wat is mijn bijdrage aan het geheel?
 • De aanpak van projectbeheersing explicieter maken en delen met collega’s/ON/OG

PROGRAMMA

Ochtend

De ochtend staat in het teken van de theorie en behandelt de volgende onderwerpen:

 • De basis van een goed beheerst project
 • De aandachtsgebieden van IPB
 • De doelen van IPB:
  • (Bij)sturen
  • Beheersen (wijzigingen)
  • Verantwoorden
  • Beslissen
 • Relaties IPB met IPM-rollen en taakverdeling:
  • Bemensing
  • Overlegstructuur
  • Samenwerking
  • Taakverdeling
 • Het organiseren van IPB tijdens planfase en uitvoeringsfase
 • Integraliteit en vertaling beheersinformatie in stuur- en beslisinformatie
 • KSF-en van goede projectbeheersing (condities)
 • Kwaliteitsborging van IPB (maturity)

Middag

In de middag oefenen we diverse aspecten van IPB op basis van cases:

 • Case 1: chaotisch project / “1-0 achter project”
 • Case 2: zacht budgettekort
 • Case 3: onderbouwen benodigde buffers tijd en geld
 • Case 4: opstellen beheersplan

Avond

Tijdens de avond spelen we het spel Scopemaster. In dit spel komen theorie en oefening samen en gaan de deelnemers vanuit verschillende rollen actief aan de slag met het beheersen van scope, tijd en geld. Dit onder begeleiding van de trainer(s).

PRAKTISCHE INFORMATIE

Lesmaterialen

Een week voorafgaand aan de klassikale training krijg je toegang tot een elektronische leeromgeving (ELO) met daarin de relevante lesmaterialen. Deze worden alleen digitaal ter beschikking gesteld en kun je op je eigen device meenemen naar de training. Mocht je de lesmaterialen op papier willen gebruiken tijdens de training, dan moet je deze zelf even uitprinten en meenemen. Je kunt alle digitale lesmaterialen downloaden en bewaren als naslagwerk voor eigen gebruik (op de materialen is copyright van toepassing).

Huiswerk

In de ELO staat straks een korte opdracht voor je klaar, als voorbereiding op de klassikale training. Verzoek is om deze voorafgaand aan de start van de training uit te voeren en in te sturen via de ELO.

Over de trainer

Nico van den Wollenberg

Nico is al ruim 20 jaar als projectmanager, manager projectbeheersing of adviseur betrokken bij civieltechnische projecten. Momenteel helpt hij opdrachtgevers bij het verbeteren van de projectbeheersing, geeft hij advies en coacht hij mensen in verbetertrajecten. Nico heeft ruime ervaring als trainer / docent.

“Ik draag graag bij aan een betere samenwerking in de bouw en infra door projectteams te helpen met het verbeteren van hun projectbeheersing. Naast het richten op samenwerking intern focus ik ook graag op samenwerking tussen contractpartners. Opdrachtgever is namelijk sterk afhankelijk van de beheersing van het project door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is weer afhankelijk van opdrachtgever bij bijvoorbeeld het tijdig verkrijgen van prestatieverklaringen (betaling/cashflow).”

Overige informatie

 • Maximaal aantal deelnemers: 16
 • De cursus start om 9.00 uur en eindigt om 19.00 uur
 • Inclusief lunch in de middag en warme snack voor de avond
 • Na afloop van de cursus ontvang je van een Bewijs van deelname

INSCHRIJVEN

Prijs

Jouw investering voor deze training bedraagt € 695,00 euro exclusief btw. Deze prijs is all-in (catering, waaronder lunch en snack ’s avonds, parkeren en toegang tot de lesmaterialen). Leden en partners van het Bouwgenootschap en Duurzaam Gebouwd kunnen met korting deelnemen aan de cursus:

 • Persoonlijk lid: 10% korting
 • Organisatie lid: 20% korting
 • Partner: 30% korting

Locatie

Van der Valk hotel in Utrecht
Winthontlaan 4-6
3526 KV Utrecht. 
Routebeschrijving

Vragen of opmerkingen

Meer weten of iets niet duidelijk? Of ben je benieuwd naar de incompany mogelijkheden? Mail het naar de communitymanager van het Bouwgenootschap, Niels van Ommen, via niels@duurzaamgebouwd.nl of bel met 06-26198156.

Inschrijven >>

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Training Contracteren van Circulariteit en Co2 reductie in de bouw en infra

Training Contracteren van Circulariteit en Co2 ...

Wat verstaan we precies onder circulariteit? Wat is een MKI-score? Hoe kan concrete toepassing van deze begrippen ...

Dit betreft een extern evenement uit het netwerk van Duurzaam Gebouwd

Lees verder »

Projectcoaching & PSU: een vak apart

Projectcoaching & PSU: een vak apart

Samenwerken is heel veel meer dan alleen maar teambuilding. De finesses van projectcoaching in de bouw en infra ...

Lees verder »

Leer de smeerolie in een project kennen

Leer de smeerolie in een project kennen

Geen project kan zonder keuzes op het gebied van scope, tijd, geld en risico’s. Deze aspecten krijgen meer ...

Lees verder »

Opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

Opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde ...

Doel van de opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor het vinden van oplossingen in ...

Lees verder »

Opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving

Opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde ...

Doel van de opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor het vinden van oplossingen in ...

Lees verder »

Reacties

Hello. And Bye.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up