Verdiepingsmodules Energietransitie Gebouwde Omgeving

3 februari 2022 - 30 juni 2022

Verdiepingsmodules Energietransitie Gebouwde Omgeving

In navolging van de opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving bieden we je vier verdiepingsmodules waarin je op een specifiek onderwerp de verdieping opzoekt met bevlogen vakdocenten.

De vier verdiepingsmodules zijn:

Verdiepingsmodule: Financieringsaspecten van de energietransitie

Aardgasvrij. Wat betekent dat nou eigenlijk financieel? In deze verdiepingsmodule bespreken we alle financiële (on)mogelijkheden. U krijgt handvaten aangereikt voor een financiële oplossing bij de plannen en uitwerking om Nederland van het (aard)gas af te halen. Met de nodige praktijktoepassingen.

Deze verdiepingsmodule is relevant voor iedereen die maar enigszins betrokken is bij de energietransitie en graag meer inzicht wil krijgen in de financiële aspecten van (aard)gasvrij.

De onderwerpen die behandeld worden in deze training:

 • Geld als “noodzakelijk kwaad” bij de energietransitie 
 • Subsidie en lenen
 • Publiek/privaat
 • Zakelijk/particulier
 • De aanpak in de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW)
 • Warmtefonds

Docent: Reint Brondijk

 

Verdiepingsmodule: Werken met het Wijkkompas

Een wijk van het gas afkoppelen heeft alle kenmerken van een ‘wicked problem’. Iedereen betrekken lijkt vanzelfsprekend, maar soms neemt de chaos en de verlamming alleen maar toe. Het Wijkkompas kan dit voorkomen.

Na het volgen van deze training kunt u zelf aan de slag met het Wijkkompas en er voor zorgen dat er structuur en ontspanning komt in de gesprekken. U zult ervaren dat samen starten, het verkennen van opties en pas later het maken van keuzes, zorgt voor draagvlak en haalbaarheid. Bovendien weet u snel ervaringen in andere gemeenten te vinden.

Doelgroep: programmamanagers bij gemeenten, adviesbureaus, netwerkbedrijven, woningcorporaties en bedrijven die oplossingen voor wijkaanpakken bieden

De onderwerpen die behandeld worden in deze training:

 • Kennismaken met het Wijkkompas
 • Het Wijkkompas vanuit het perspectief van de gemeente, de bewonersorganisatie, de netbeheerder en de woningcorporatie
 • Verhalen over briljante mislukkingen en inspirerende doorbreken
 • Simulatie in een case

Docent: Jeske Zonneveld

 

Verdiepingsmodule: Warmtepompen bij renovatie

In deze verdiepingsmodule krijgt u inzicht in de werking en toepassingsmogelijkheden voor warmtepompen in de bestaande bouw. U leert de verschillende warmtepompvarianten kennen en weet wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij toepassing hiervan in de bestaande bouw. Deze training is geschikt voor alle partijen die te maken hebben met de conceptkeuze voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen.


De onderwerpen die behandeld worden in deze training:

 • Warmtepompen in het algemeen
 • Technische aspecten van warmtepompen
 • Energetische prestaties van warmtepompen
 • Communicatie

Docent: Dick van 't Slot

 

Verdiepingsmodule: Lokaal warmtenet

In veel wijkaanpakken ervaren we dat vooral kleinschalige warmtenetten, vaak van onderop, snel realiseerbaar zijn. Wat valt er te leren van stagnerende projecten en welke successen zijn er? Wat zijn de consequenties van het ontwerp voor de nieuwe Warmtewet en wat is een vijfde generatie warmtenet?

U krijgt in deze training inzicht in de oorzaken van warmtenetprojecten die stagneren. Ook komen er  inspirerende voorbeelden voorbij hoe het beter lukt. U bent na deze training op de hoogte van de belangrijkste consequenties van de Warmtewet 2.0

Doelgroep: Programmamanagers bij gemeenten, coöperaties en buurtinitiatieven en hun adviseurs, koepelorganisaties en bedrijven die componenten voor warmtedistributie leveren.

De onderwerpen die behandeld worden in deze training:

 • Het klassieke warmtenet; waar komen we vandaan?
 • Lage en middentemperatuur warmtenetten – waarom werkt een kleine schaal beter dan een warmtenet voor de hele wijk?
 • Welke inspirerende voorbeelden zijn er en wat is daar de stand van zaken?
 • De nieuwe Warmtewet – welke kansen en welke bedreigingen staan er in?
 • Vijfde generatie warmtenetten

Docent: Jeske Zonneveld

 

De verdiepingsmodules worden komend voorjaar georganiseerd en nemen één dagdeel in beslag. De data zijn:

Financieringsaspecten van de energietransitie: 9 juni 2022 - 9.00u-12.30u

Werken met het wijkkompas: 16 juni 2022 - 9.00u-12.30u

Warmtepompen bij renovatie: 23 juni 2022 - 9.00u-12.30u

Lokaal warmtenet: 30 juni 2022 - 9.00u-12.30u

Inschrijven voor één of meerdere verdiepingsmodules kan hier.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c227 c244 c283
Training Contracteren van circulariteit en CO2-reductie in de bouw en infra

Training Contracteren van circulariteit en CO2-reductie ...

Wat verstaan we precies onder circulariteit? Wat is een MKI-score? Hoe kan concrete toepassing van deze begrippen ...

Lees verder »

c21 c227 c283
Projectcoaching & PSU: een vak apart

Projectcoaching & PSU: een vak apart

Samenwerken is heel veel meer dan alleen maar teambuilding. De finesses van projectcoaching in de bouw en infra ...

Lees verder »

c21 c227 c283
Leer de smeerolie in een project kennen

Leer de smeerolie in een project kennen

Geen project kan zonder keuzes op het gebied van scope, tijd, geld en risico’s. Deze aspecten krijgen meer ...

Lees verder »

c21 c227 c283
Leer de smeerolie in een project kennen

Leer de smeerolie in een project kennen

Geen project kan zonder keuzes op het gebied van scope, tijd, geld en risico’s. Deze aspecten krijgen meer ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up