Duurzaam bouwen Subsidiescan

Gaat u binnenkort investeren in duurzame energie of milieubesparende bedrijfsmiddelen? Of bent u bezig met een innovatie die bijdraagt aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving?

Dan bent u vast benieuwd welke subsidiemogelijkheden u heeft om financiële ondersteuning te krijgen op deze vlakken.

Met de Duurzaam Gebouwd Subsidiescan (Powered by PNO) ontdekt u via een stappenplan of u gebruik kunt maken van subsidies. Daarnaast leert u op welke manier u deze subsidies eenvoudig kunt aanvragen.

Maak een keuze en klik op Volgende om te starten met de subsidiescan!

De Duurzaam Gebouwd Subsidiescan is powered by PNO.

Type organisatie

In welke fase bevindt uw innovatie zich?

Werkt u samen?

Op welk thema richt het onderzoek en/of de ontwikkeling zich?

Op welk thema richt de ontwikkeling en/of demonstratie zich?

U bent als profit organisatie bezig bent met een niet-technische innovatie of onderzoek. Voor dit soort werkzaamheden is mogelijk subsidie beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld denken aan STEM-subsidie, Horizon 2020 of Interreg. Meer weten over deze subsidieprogramma’s? Laat dan uw gegevens achter en u wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

U bent als profit-organisatie bezig bent met technisch onderzoek en -ontwikkeling op het gebied van . Voor dit soort werkzaamheden is mogelijk subsidie beschikbaar. Werkt u samen, dan is er subsidie beschikbaar vanuit bijvoorbeeld TKI Urban Energy, Horizon 2020, of de MIT-regeling. Als u niet samenwerkt met andere organisaties kunt u ook denken aan de WBSO. Meer weten over deze subsidieprogramma’s? Laat dan uw gegevens achter en u wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Werkt u samen?

U hebt als profit-organisatie een innovatie in de demonstratie-/pilot-fase op het gebied van . Hiervoor is mogelijk subsidie beschikbaar. Omdat u samenwerkt met andere organisaties kunt u bijvoorbeeld denken aan subsidie vanuit TKI Urban Energy, de MIT-regeling of afhankelijk van uw regio: EFRO. Meer weten over deze subsidieprogramma’s? Laat dan uw gegevens achter en u wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

U hebt als profit organisatie een innovatie in de demonstratie-/pilot-fase op het gebied van . Hiervoor is mogelijk subsidie beschikbaar. Omdat u niet samenwerkt met andere organisaties kunt u denken aan de subsidie voor demonstratie van uw energie-innovatie (DEI), (onderdelen van) de MIT (Mkb Innovatiestimulering Topsectoren) of Europese subsidie vanuit het LIFE-programma. Meer weten over deze subsidieprogramma’s? Laat dan uw gegevens achter en u wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Wat gaat u doen?

U bent als non-profit organisatie bezig met technisch onderzoek en -ontwikkeling. Omdat u niet samenwerkt met andere organisaties, komt u helaas niet in aanmerking voor subsidies.

Op welk thema richt het onderzoek en/of de ontwikkeling zich?

Zijn werkzaamheden op nationaal of internationaal niveau?

U bent als non-profit organisatie bezig bent met technisch onderzoek en -ontwikkeling op het gebied van . Bovendien werkt u samen met andere organisaties. Voor dit soort werkzaamheden is mogelijk subsidie beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld denken aan subsidie vanuit TKI Urban Energy, of afhankelijk van uw regio: EFRO. Meer weten over deze subsidieprogramma’s? Laat dan uw gegevens achter en u wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

U bent als non-profit organisatie bezig bent met een niet-technische innovatie op nationaal niveau. Bovendien werkt u samen met andere organisaties. Voor dit soort werkzaamheden is mogelijk subsidie beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld denken aan STEM-subsidie. Meer weten over deze subsidieprogramma’s? Laat dan uw gegevens achter en u wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

U bent als non-profit organisatie bezig bent met een niet-technische innovatie op internationaal niveau. Bovendien werkt u samen met andere organisaties. Voor dit soort werkzaamheden is mogelijk subsidie beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld denken aan Horizon 2020 of Interreg-subsidie. Meer weten over deze subsidieprogramma’s? Laat dan uw gegevens achter en u wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Waar gaat u in investeren?

Type organisatie?

Type organisatie?

U gaat als profit organisatie investeren in energie- of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor verbetering van het productieproces. Hier zijn mogelijk subsidies of fiscale voordelen voor. Denk bijvoorbeeld aan de SDE+, Energie- of Milieuinvesteringsaftrek, of provinciale regelingen. Meer weten over deze subsidieprogramma’s? Laat dan uw gegevens achter en u wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

U gaat als non-profit organisatie investeren in energie- of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor verbetering van het (productie)proces. Op basis van de ingevulde informatie komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor subsidie.

U gaat als profit organisatie investeren in energie- of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor verbetering van het gebouw of terrein. Hier zijn mogelijk subsidies of fiscale voordelen voor. Denk aan de SDE+, Energie- of Milieu-investeringsaftrek, Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) of STEP (alleen voor woningcorporaties). Meer weten over deze subsidieprogramma’s? Laat dan uw gegevens achter en u wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

U gaat als non-profit organisatie investeren in energie- of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor verbetering van het gebouw of terrein. Hier zijn mogelijk subsidies voor. Denk aan de SDE+, de subsidie voor duurzame sportverenigingen of andere provinciale regelingen. Wilt u vrijblijvend geïnformeerd worden over de mogelijkheden voor uw subsidie? Vul uw gegevens in en PNO neemt vrijblijvend contact met u op voor meer informatie.

 

keyboard_arrow_up