Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Gemeentelijk Duurzaamheidsbeleid

Komende dinsdag 17 maart vindt Duurzaam Gebouwd Op Locatie plaats met het thema Gemeentelijk Duurzaamheidsbeleid. Het seminar vindt plaats bij DWA in Bodegraven.

Het aantal gemeenten dat de duurzaamheidsagenda verscherpt, stijgt explosief. Ambities als ‘klimaatneutraal in 2020’ of ‘gehele grondgebied CO2-neutraal in 2040’ zijn eerder regel dan uitzondering. Nu het canvas geschetst is, komt de concrete invulling dichterbij. Zowel de formulering van beleid en ambities als de concretisering en uitvoering hiervan komen aan bod tijdens Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Gemeentelijk Duurzaamheidsbeleid. Sprekers van onder andere DWA en gemeente Koggenland gaan in op organisatorische mogelijkheden, gerealiseerde projecten, toegevoegde waarde en lessons learned.

Programma

09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Opening door moderator Wietse Walinga, directeur Duurzaam Gebouwd

09.40 uur

Energiebesparing gemeentelijk vastgoed: borging in beleid

De eerste presentatie gaat in op de formulering van het beleid en de ambities en rol van de gemeente daarin. Daarnaast wordt de aanpak en werkwijze besproken om te komen tot energiebesparende gebouwen en duurzame bedrijfsvoering. Ook de organisatorische mogelijkheden, zoals ESCo’s of bewonersparticipatie, en de monitoring en borging daarvan komen aan de orde.

Door: Hans van der Heide, consultant strategie en energiebeleid bij DWA

09:55 uur

Prestatieborging energiezuinig gebouw
Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de geleerde lessen van de Brede School Ursem in Koggenland. De brede school in Ursem moest een duurzame school worden. Met een getoetste EPC van 0,72 (wettelijke 1,30) is dit ook goed gelukt. Tijdens de bouw heeft gemeente Koggenland er voor gekozen om extra in te zetten op prestatieborging. Ingegaan wordt wat dit voor de gemeente aan toegevoegde waarde heeft opgeleverd. Ook krijgt u inzicht in de aanpak, de resultaten en de noodzaak.

Door: Jaap Neeleman, adviseur prestatieborging bij DWA & Ton Hertog, architect projectleider bouwkunde bij gemeente Koggenland

10.20 uur

Duurzame renovatie in de praktijk
Het seminar wordt afgesloten met een sprekend praktijkvoorbeeld: de duurzame renovatie van het provinciehuis in Noord-Holland.

Door: Kees Schouten, bouwkundige bij Provincie Noord-Holland

10.45 uur

Netwerken met deelnemers en sprekers met koffie en thee

11.30 uur

Einde

Sprekers

 

Wietse Walinga is, sinds maart 2009, mede-oprichter en partner van het platform Duurzaam Gebouwd. Anno 2015 is de weblog doorontwikkeld tot hét leidend integraal platform voor de bouw en vastgoed met ondersteuning van ruim 200 aangesloten partners en 80 topexperts.

 

Hans van der Heide is consultant strategie en energiebeleid bij DWA. Hij heeft veel ervaring met projecten op het gebied van klimaatbeleid. Hij ondersteunt opdrachtgevers bij strategische vraagstukken, opstellen van langetermijnvisies en het opzetten van financieringsconstructies en organisatievormen.

 

Jaap Neeleman is adviseur prestatieborging bij DWA. Hij houdt zich vooral bezig met projecten rond  uitvoering klimaatbeleid, EPC-regelgeving en toetsen van bouwkwaliteit en energieprestaties. Beperkingen omzetten in mogelijkheden, processen inhoud geven en mensen vooruithelpen in het verbeteren van bouwprestaties hebben zijn passie.

 

Ton Hertog is architect projectleider bouwkunde bij Gemeente Koggenland. Ton Hertog heeft – na ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest bij architecten als Van den Broek & Bakema architeten en Architectenbureau Schermelé - gekozen voor het totaalpakket van opdrachtgever, ontwerper, aanbesteder, beheerder en in sommige gevallen ook nog gebruiker bij de gemeente Koggenland, een gemeente die duurzaam en toekomstgericht werkt en denkt. Rode draad in zijn werk is “wonen, werken en leven is niet statisch en dus de gebouwde omgeving ook niet”.

 

Kees Schouten werkt sinds 1983 als bouwkundige bij provincie Noord-Holland aan beheer, onderhoud en nieuwbouw van de provinciale gebouwen. Van brugbedieningsgebouw via schotbalkenloods tot Monumentaal bestuurscentrum “Paviljoen Welgelegen”. In 2007 was hij de initiatiefnemer voor het uitvoeren  van de eerste duurzame energie toepassingen in provinciale gebouwen (wegensteunpunt Hoofddorp, WKO, PV, Zonneboiler) en als projectleider verantwoordelijk voor de uiteindelijke uitvoering ervan. In de jaren daarna als adviseur en omgevingsmanager nauw betrokken bij de voorbereidingen en uitvoering van de renovatie/nieuwbouw van de hoofdkantoren van de Provincie  te Haarlem  (Houtplein en Dreef) waarin tal van duurzame en innovatieve toepassingen zijn verwerkt. Meest recente project is het Archeologiecentrum “Huis van HIlde “ te Castricum waar  hoge en stabiele klimaateisen zijn gesteld aan de  depots voor de opslag van archeologische vondsten. Ook bij dit project zijn diverse duurzame toepassingen uitgevoerd. Van een ‘Tropendak’  tot  grond bedekte depots)

Inschrijven

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers. De organisatie selecteert bij meer dan 100 inschrijvingen op basis van inschrijfdatum en functieprofiel. Afmelding is mogelijk, tot 24 uur voorafgaand aan de bijeenkomst. Indien u niet komt opdagen zonder afmelding is de organisatie gerechtigd € 50 (excl. btw) te factureren.

Op Locatie

Het seminar vindt plaats bij adviesbureau DWA in Bodegraven. De missie van DWA luidt: Wij willen duurzaamheid werkend maken. Het bureau praat niet vrijblijvend over duurzaamheid, maar zorgt ervoor dat daadwerkelijk aantoonbaar duurzame oplossingen gerealiseerd worden op het gebied van energie-efficiëntie en zorg voor het milieu. DWA staat voor een dynamische benadering van duurzaamheidsvraagstukken, waarbij 24/7 ontwikkelingen worden gemonitord en resultaten kunnen worden aangetoond.

keyboard_arrow_up