De Circulaire Weg werkt!

timer4 min
De Circulaire Weg werkt!

Het waagstuk dat Dura Vermeer in 2020 samen met een reeks van opdrachtgevers startte, infra as a service, lijkt te werken. In een recent verschenen rapportage wordt toegelicht dat het ‘prototype’ positieve resultaten laat zien. “We hebben veel geleerd, maar staan nog maar aan het begin van de markttransformatie naar een circulaire infrasector. Waar brengt dit ons en hoe nu verder?”

In 2020 startte Dura Vermeer het partnerprogramma De Circulaire Weg. Samen met diverse opdrachtgevers werd een reeks van pilots opgezet om te onderzoeken hoe je een weg aanbesteedt en realiseert als een circulaire dienst (as a service). De opdrachtgevers die hieraan meewerken zijn:

 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel

In het rapport ‘De route naar een circulaire infrasector’ wordt gesteld dat ‘infra as a service’ (iaas) de circulariteit op verschillende wijzen stimuleert. Circulair werken kreeg in de pilots een impuls door de combinatie van:

 • Het delen van de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke doelstellingen.
 • Het opnemen van vroegtijdige én langjarige samenwerking in de contractvorm.
 • Het belonen van circulair of duurzaam bouwen, tijdens de looptijd én bij de oplevering.

De Circulaire Weg werkt!“Deze combinatie van as a service-principes stimuleert anders ontwerpen en het toepassen van nieuwe materialen”, lezen we in het rapport. “De technische innovaties die hieruit voortkomen, staan nog maar aan het begin. Naar verwachting wordt hiermee de komende jaren meer impact bereikt. Wel zijn er nog belemmeringen om verder te onderzoeken en weg te nemen, met name op het sociale vlak en op het gebied van wet- en regelgeving.

Zijn straks alle contracten as a service? Nee, ongetwijfeld niet. Maar het blijkt een model te zijn dat het resultaat levert dat we beogen: meer circulariteit. En mooier nog, het is een businessmodel dat alle partijen uitdaagt om verder te gaan dan ze oorspronkelijk voor mogelijk hadden gehouden – allemaal om dat gezamenlijke doel van circulair bouwen te bereiken.

Waardebepaling

Een voorbeeld: we hadden moeite om tot een waardebepalingsmethode te komen die lifecycle-denken stimuleert, aansluit bij de (waarde van de) materialen, maar ook rekening houdt met maatschappelijke waarde. Toch hebben we onszelf gedwongen om door te gaan en een model te gebruiken dat nog niet is uitontwikkeld.

We besloten met elkaar te gaan ondervinden of het model doet wat het moet doen. Zonder het gezamenlijke doel van iaas hadden we onszelf nooit zo uitgedaagd en misschien wel genoegen genomen met minder.

De volgende stap

Naar aanleiding van de pilots hebben we voldoende onderwerpen om verder uit te werken:

 • Hoe brengen we iaas naar de markt?
 • Hoe schalen we het op?
 • Hoe kunnen we het meten en stimuleren van circulariteit verder doorontwikkelen?
 • Welke technologische innovaties volgen dan?

Daarom gaat De Circulaire Weg door. In een vervolg op het huidige programma werken wij de aangescherpte en nieuwe leervragen verder uit. De nadruk zal liggen op de integratie van de werkende principes in de verschillende organisaties, doorontwikkeling van het businessmodel én van de circulaire innovaties. Hiervoor gaan we ook weer nieuwe partnerships aan. Uiteraard nemen we alle lessen uit dit innovatietraject ter harte. Want we hebben ook zeker geleerd hoe het niet moet, of wat er beter kan. Die kennis nemen we mee.

Nieuwe spelregels voor maximale circulariteit

Vanuit de circulariteitsopgave waar de gehele infrasector voor staat, zijn er nog genoeg vragen.

 • Hoe verhoudt dit businessmodel zich tot andere manieren om circulariteit te bewerkstelligen?
 • Met welke aanpak maak je de grootste impact?
 • Wegen de kosten en inspanningen op tegen de resultaten?
 • Kan je ook onderdelen van de aanpak van De Circulaire Weg in je eigen proces integreren?

Ook aan deze vragen werken we door in het vervolgprogramma. Hoe dan ook hebben we een goede set aan nieuwe spelregels gecreëerd om circulariteit maximaal te stimuleren. Sommige van de tools die we daarbij hebben ontwikkeld zijn specifiek voor iaas, andere zijn relatief eenvoudig ook in andere projecten te gebruiken.”

Lees nu het complete rapport via deze link (PDF).

Lees ook: De winst van circulariteit in de infra

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c20 c185 c225 c291
Zuid-Holland bouwt 250.000 woningen voor 2030

Zuid-Holland bouwt 250.000 woningen voor 2030

27 mrt om 12:01 uur
timer 2 min

Zuid-Holland spreekt de ambitie uit om voor 2030 250.000 woningen te bouwen en gaat die opgave te lijf met zogenaamde ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225 c260
Denk mee over toekomstig hergebruik en circulair ontwerpen

Denk mee over toekomstig hergebruik en circulair ...

24 mrt om 10:01 uur
timer 1 min

Werk jij in de bouw en denk je graag mee over de toekomst van circulariteit? Klim dan in de pen en geef jouw feedback ...

Lees verder »

c20 c140 c185 c225
Sloop provinciehuis Gelderland Europees icoonproject

Sloop provinciehuis Gelderland Europees icoonproject

23 mrt om 10:01 uur
timer 6 min

De sloop van het betonnen Gelderse provinciehuis mondde uit in een innovatief voorbeeldproject van Europese proporties ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c185
Wanneer mag je iets circulair noemen?

Wanneer mag je iets circulair noemen?

21 mrt om 10:01 uur
timer 5 min

Recent hoorde Paul van Doorn de opmerking ‘Het is tegenwoordig al snel circulair, hè?’ Dit ...

Lees verder »

c21 c140 c185 c225 c244 c260
Alle verschijningsvormen van circulariteit in beweging

Alle verschijningsvormen van circulariteit in ...

14 mrt om 10:03 uur
timer 3 min

Of het nu een oude Marmoleumvloer is die verhuisde van de TU Delft naar de Heineken Experience, of een hoofddraagconstructie ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c266
Ontketen de waterrevolutie op je dak

Ontketen de waterrevolutie op je dak

13 mrt om 10:01 uur
timer 4 min

Met de waterschapsverkiezingen in zicht bepleiten Onno Dwars en Jan Henk Tigelaar dat het uitblijven van passende ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225
Voortrekkersrol met recyclebare stelkozijnprofielen

Voortrekkersrol met recyclebare stelkozijnprofielen

7 mrt om 10:01 uur
timer 3 min

VKG Keurmerk, de branchevereniging voor kunststof kozijnen, heeft met RecyStel een nieuwe partner die met de productie ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c300
Het Nieuwe Normaal: circulariteit van preek naar zweep

Het Nieuwe Normaal: circulariteit van preek ...

6 mrt om 10:01 uur
timer 5 min

Een druk bezochte bijeenkomst van - onder meer - Cirkelstad Deventer en de Circulaire Hub Cleantech Regio stond ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225 c279
Eerste retournamecertificaat kanaalplaatvloer vormt primeur

Eerste retournamecertificaat kanaalplaatvloer ...

21 feb om 14:00 uur
timer 3 min

VBI lanceerde op de Bouwbeurs een retournamecertificaat voor hoogwaardig hergebruik van voorgespannen kanaalplaten. ...

Lees verder »

c21 c140 c185 c225
Nieuw kennisplatform voor circulair bouwen

Nieuw kennisplatform voor circulair bouwen

13 feb om 10:01 uur
timer 1 min

Sinds kort kunnen professionals die zich bezighouden met circulair bouwen terecht op het kennisplatform Circulearning. ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c244
Hugo de Jonge: ‘Locaties grootste probleem woningbouwopgave’

Hugo de Jonge: ‘Locaties grootste probleem ...

8 feb om 14:00 uur
timer 5 min

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening opende BouwBeurs 2023 en noemde locaties als ...

Lees verder »

c21 c185 c225
Week van de Circulaire Economie met diverse lezingen

Week van de Circulaire Economie met diverse ...

6 feb om 15:01 uur
timer 3 min

De achtste Week van de Circulaire Economie is vandaag begonnen en tal van organisaties houden specifieke bijeenkomsten ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up