'ESCo vergroot toekomstwaarde monumenten'

'ESCo vergroot toekomstwaarde monumenten'

Een Energy Service Company (ESCo) zorgt voor meer zekerheid, lagere kosten en meer comfort. Voor monumenten kan deze vorm van contracting de toekomstwaarde vergroten. Dat bleek tijdens de Nederlandse Restauratiebeurs (15 tot 18 april 2015) waar de ESCo centraal stond tijdens het symposium ‘De ESCo als versterking van verduurzamingsplannen voor uw monument(en)’.

Een ESCo, met wie een energieprestatiecontract wordt afgesloten, zorgt voor de energievoorziening in een gebouw en het management daarvan. De beloning vindt plaats op basis van de behaalde energieprestatie. In een standaard verdienmodel betaalt de opdrachtgever tijdens de contractduur met de ESCo, naast de energielasten, een vergoeding aan de ESCo. Tijdens de contractduur is al sprake van een netto besparing, maar daarna is deze nog vele malen hoger. Marc Feijen (OPPS): “Voor een monument is de meerwaarde tijdens de contractduur en daarna nog groter: bovenop de netto besparing komt namelijk de verbetering van het imago en de gebruikswaarde. Er wordt kwaliteit toegevoegd en dat vergroot de toekomstwaarde van het monument."

Energieprestatie met behoud van cultuurhistorische waarden

Bij monumenten staat het behoud van de cultuurhistorische waarden voorop. Binnen deze kaders kunnen duurzaamheidsmaatregelen worden bedacht. Feijen beschrijft hoe een selectieprocedure van een ESCo er in dat geval uit kan zien. “Gebruik de waardestelling van je monument, maak een goede inputspecificatie (wat kan wel, wat niet) en stel een vraag aan de markt. Zet geen oplossing in de markt: je doelstelling is een duurzame energieopwekking, niet de toepassing van een zonnepaneel”, benadrukt hij. Tot slot kunnen er proces-eisen gesteld worden aan de ESCo. “In het geval van monumenten kan dit  inhouden: de ervaring met het werken aan monumenten en het waarmaken van prestatieafspraken tijdens de exploitatie.”

De Hallen in Amsterdam

Unica Ecopower was de ESCo voor De Hallen in Amsterdam-West, een voormalige tramremise uit eind 19e eeuw. In 2010 is Stichting Tramremise Ontwikkelings Maatschappij (TROM) begonnen met de planvorming van het rijksmonument, begin 2015 is het complex opgeleverd als kloppend hart van de buurt. Unica hoorde vanaf 2012 bij het bouwteam, de ‘familie’ die heeft gezorgd voor het ontwerp, realisatie en exploitatie en die de liefde voor de voormalige tramremise deelden. Hun taak was om te zorgen voor een energie efficiency en een comfortabel binnenklimaat tijdens de exploitatie.

De WKO staat centraal in het energieconcept. Directeur van Unica Ecopower Jan-Maarten Elias: “Voor een goed energieconcept is het essentieel dat het wordt uitgewerkt in het bouwkundige en installatietechnische plan. Een klimaatinstallatie kan pas comfort opleveren als deze onderdelen op elkaar zijn afgestemd.” Unica Ecopower heeft voor 30 jaar een exploitatieovereenkomst en zij zijn eigenaar van de opwekinstallatie (WKO en distributie). TROM is eigenaar van de gebouwinstallaties (het afgiftesysteem).

Klooster Marienbosch Nijmegen

Herbestemmingsspecialist John van der Doelen van Ozive vertelt over de transformatie van Klooster Marienbosch in Nijmegen tot studentenhuisvesting. In dit project is een maximaal comfort nagestreefd met behoud van de cultuurhistorische waarde. De pelletkachel zorgt voor een duurzame energieopwekking. Adviseur Visietech berekende dat dit een goede EPC oplevert tegen relatief gunstige investeringskosten. Door een slimme compartimentering wordt energie effectief gebruikt. De kamers aan de kloostergangen zijn verwarmd, de kloostergangen zelf zijn onverwarmd. Op deze manier konden de originele vensters in de gevel aan de binnentuin blijven zitten.

Van der Doelen vindt een integrale aanpak essentieel voor een goede energieprestatie. "Tolereer bemoeials tijdens het ontwerp- en bouwproces!” Tijdens het proces is uitgegaan van een ESCo, toch is er uiteindelijk voor gekozen om de energievoorziening en het beheer daarvan onder te brengen bij de eigenaar, studentenhuisvester SSHN. Het rendement dat een externe partij hierop zou kunnen maken is nu ingezet voor een lagere maandlast voor de studenten.

ESCo versterkt verduurzamingsplannen

De ESCo kan de toekomstwaarde van monumenten vergroten. De monumenteigenaar of  -gebruiker moet in dat geval bereid zijn om een stuk van de vraag in de markt zetten. Het project De Hallen laat zien dat een ESCo inderdaad kan helpen bij het realiseren en monitoren van de energieprestaties. Klooster Marienbosch toont echter aan dat vergelijkbare resultaten ook zonder een ESCo te realiseren zijn. Over een ding waren de deelnemers aan het symposium het helemaal eens: voor een energie efficient en comfortabel resultaat is een integrale aanpak van cruciaal belang tijdens het ontwerp, de realisatie en exploitatie.

Foto: Klooster Mariënbosch

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c127 c144 c225 c243
Drievoudig inzetten op duurzaamheid

Drievoudig inzetten op duurzaamheid

2 jan om 08:00 uur

In de nieuwe sociale werkplaats van Enschede werden circulariteit en duurzame energietechnieken gecombineerd in ...

Lees verder »

c21 c127 c144 c185 c225 c244 c246
Split incentive? Circulair opgelost!

Split incentive? Circulair opgelost!

30-08-2019 om 17:00 uur
timer 3 min

De split incentive is vaak een drempel om niet te verduurzamen. De eigenaar van het pand investeert immers in ...

Lees verder »

c21 c144 c146 c225 c243
Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

08-07-2019 om 08:00 uur
timer 3 min

Niet alleen bedrijven en huishoudens moeten op termijn over van gas op groene stroom. Ook zwembaden en sportaccommodaties ...

Lees verder »

c21 c144 c225 c243
'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

21-05-2019 om 08:00 uur

Het guarantEE-project is ten einde en dat betekent dat we kennis met je kunnen delen over resultaten en inzichten ...

Lees verder »

c54 c144
‘Een ander, vernieuwend geluid’

‘Een ander, vernieuwend geluid’

11-04-2018 om 11:00 uur
timer 4 min

Ambitieuze doelstellingen om een energie neutrale, circulaire en aardgasloze omgeving te realiseren zwerven aan ...

Lees verder »

c143 c144 c225
Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond schoolgebouw' 

Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond ...

08-03-2018 om 13:00 uur
timer 7 min

De doordecentralisatie van het onderhoud van schoolgebouwen heeft gezorgd voor een perverse prikkel, een split ...

Lees verder »

c144 c225
'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

26-01-2018 om 13:00 uur

De Nederlandse overheid wil met verplichtingen zoals de EED Audits, Wet Milieubeheer, en de energielabel C-verplichting ...

Lees verder »

c144 c225
Ambities realiseren met een ESCo

Ambities realiseren met een ESCo

02-08-2017 om 11:00 uur

Bij de inzet van Energy Service Company’s (ESCo) wordt de energievoorziening inclusief het onderhoud en het ...

Lees verder »

c144 c225
Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

07-06-2017 om 15:30 uur

Decathlon heeft als internationale doelstelling om de CO2-uitstoot in haar panden drastisch te verlagen. In Nederland ...

Lees verder »

c144 c225
Tool om gebouw te verduurzamen

Tool om gebouw te verduurzamen

19-05-2017 om 11:00 uur

De EPC PreCheck is een nieuwe online tool voor gebouweigenaren,  die hun gebouw willen verduurzamen. Deze ...

Lees verder »

c144 c225
‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling EPC’s’

‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling ...

28-03-2017 om 11:00 uur

Voor een opschaling en versnelling van de markt voor energieprestatiecontracten (EPC’s) heeft Nederland een ...

Lees verder »

c54 c144
Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

17-10-2016 om 15:30 uur

Eloi Burdorf: Om maar met de deur in huis te vallen: in de praktijk werken prestatiecontracten meestal niet. Ze sterven ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up