Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Masterclass Duurzame Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet

Datum /tijd

Datum / tijd:
17-04-2018 09:30

Plaatsen

Plaatsen:
50
Beschikbaar:
Nog 49 plaatsen beschikbaar

Locatie

Locatie:
RAI Amsterdam

Toegangsprijs

Toegangsprijs:
245,-

Inschrijven Terug naar de vorige pagina

Tijd Programmaonderdeel
09:30 uur +inloop, ontvangst en koffie
10:00 uur +Welkom & Introductie
10:10 uur +De Nationale Omgevingsvisie; naar slimme combinaties en noodzakelijke keuzes voor de inrichting van de fysieke leefomgeving van Nederland.
Ingrid Post
Vooruitlopend op de Omgevingswet komt er in 2019 een Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In de NOVI staan de belangrijkste ambities en plannen voor de inrichting van Nederland op de lange termijn. Een groot aantal maatschappelijke opgaven en transities vraagt om het afwegen van belangen en het maken van richtinggevende keuzes en slimme combinaties. Slechts dan kunnen we ook in de toekomst wonen, werken en recreëren in een land met een gezond en aantrekkelijke leefomgeving.
Het Rijk maakt deze visie samen met mede-overheden en partijen die daaraan willen bijdragen zoals maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven wetenschappers en de mensen in het land. In dialoog met vele partijen zijn trends, ontwikkelingen in beeld gebracht en vertaald naar 4 strategische opgaven; 1) naar een duurzame en concurrerende economie; 2) naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving; 3) naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving en 4) naar een waardevolle leefomgeving. Deze worden dit jaar uitgewerkt naar de eerste Nationale Omgevingsvisie. Ik wil jullie in de masterclass meenemen in de eerste stappen in een cyclisch proces waarin we gezamenlijk werken aan de toekomst van Nederland.
10:40 uur +Hoe kan duurzame gebiedsontwikkeling wettelijk vooruitlopend op de Omgevingswet worden geborgd?
Arjan Bregman
De Omgevingswet is op grond van artikel 1.3. van die wet gericht op het in onderlinge samenhang bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en op het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. Dit met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Uit deze omschrijving – en ook uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel – is af te leiden dat de Omgevingswet regels zal bevatten voor het bevorderen van duurzaamheid.
Bevorderen van duurzaamheid is echter niet pas wenselijk en nodig nadat de Omgevingswet in werking is getreden. Ook nu werken overheden en marktpartijen gezamenlijk aan duurzaamheid. Tijdens de inleiding van Arjan Bregman zal worden ingegaan op de mogelijkheden die het recht daarvoor nu al biedt. Ook zal worden gewaarschuwd voor juridische beperkingen en mogelijke valkuilen.”
11:10 uur +Pauze
11:25 uur +Eerste Nederlandse ontwikkelaar gaat #VanGasLos.
Onno Dwars
Onno Dwars neemt u mee in de gemaakte keuzes van Ballast Nedam om als eerste Nederlandse ontwikkelaar alleen nog nieuwbouw te ontwikkelen zonder gasaansluiting. Welke consequenties heeft dit voor processen en procedures? Laat u inspireren om naar mogelijkheden te zoeken en de onmogelijkheden om te denken!
12:15 uur +Lunch
13:15 uur +Werksessie 1
Ingrid Post
Leren van elkaar en wat kunnen we aan mogelijke oplossingen toevoegen?
13:15 uur +Werksessie 2
Arjan Bregman
Leren van elkaar en wat kunnen we aan mogelijke oplossingen toevoegen.
13:15 uur +Werksessie 3
Onno Dwars
Leren van elkaar en wat kunnen we aan mogelijke oplossingen toevoegen
14:15 uur +Plenaire terugkoppelen en conclusies trekken
14:45 uur +Afsluiting
15:00 uur +Bezoek Beursvloer
16:00 uur +Netwerkborrel op de Beursvloer
Terug naar boven