Round Table Tour

 
In 2023 organiseren we de Round Table Tour (voorheen Meet The Experts Tour): kleinschalige bijeenkomsten exclusief toegankelijk voor aangesloten experts en partners op directie- en beslissersniveau. Tijdens deze op uitnodiging toegankelijke tour komen (minimaal 6 tot maximaal 12) deelnemers bij elkaar om samen met een dagvoorzitter een open en inhoudelijke dialoog te voeren over een specifiek thema. Processen, belangen en kansen in de integrale bouw- en vastgoedsector worden inzichtelijk gemaakt en er wordt vorm gegeven aan het (her)bouwen van de toekomst. De Round Table Tour verbindt kennis, visie en netwerk van experts en partners en deelt vervolgens de content met de integrale bouw- en vastgoedsector via o.a. onze websites.


Wil je deelnemen aan de Round Table Tour?
Indien je als partner en/of expert aangesloten bent bij Duurzaam Gebouwd en je bent werkzaam op directie- en/of beslisserniveau, dan kun je worden benaderd om deel te nemen aan de bijeenkomsten die aansluiten bij je expertise.

Ben je geen partner maar heb je wel interesse? Wij bespreken graag de mogelijkheden met je! 

Round Table Tour 2023

Datum

Onderwerp

April

Circulariteit

Juni

Gezond Binnenklimaat

Oktober

Energietransitie

 

 

keyboard_arrow_up