Claudia Bouwens

Claudia Bouwens

Programmaleider Lente-akkoord @ Programmaleider KAN en Lente-akkoord ZEN @ NEPROM

 

Persoonlijk profiel Persoonlijk profiel

Ir. Claudia Bouwens (1965) is bouwkundige en expert op het gebied van klimaatadaptieve en zeer energiezuinige woningbouw. Claudia is programmabegeleider Energie en Duurzaamheid bij NEPROM.

Klimaatadaptief bouwen mét de Natuur (KAN Bouwen)

Sinds 2020 geeft Claudia namens NEPROM, Bouwend Nederland, WoningBouwersNL, RVO/DuurzaamDoor en het ministerie van BZK leiding aan het programma Klimaatadaptief Bouwen mét de Natuur (KAN). Doel van het programma is om kennis te ontwikkelen en ervaring te delen op het gebied van klimaatadaptief bouwen, wateroverlast, hittestress, biodiversiteit en natuurwaarde. Het KAN platform richt zich daarbij expliciet op nieuwbouw. Projectontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten sluiten zich bij het platform aan.

Lente-akkoord / Zeer Energiezuinige Nieuwbouw

Van 2008 tot medio 2021 was Claudia namens NEPROM, NVB, Aedes en Bouwend Nederland het gezicht van het Lente-akkoord (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw). Het ZEN-platform heeft bouwpartijen geholpen de woningbouw stap voor stap energiezuiniger te maken. Door kennis en ervaring van voorlopers voor de hele sector toepasbaar te maken, slagen bouwpartijen erin te voldoen aan de regelgeving voor bijna energieneutraal (BENG) bouwen. Sommigen zetten inmiddels de stap naar energieleverend bouwen. Met het ZEN-programma zoekt Claudia een positieve insteek door de bewoner centraal te stellen. De uitdaging is om woonplezier en comfort te verhogen en tegelijk de energierekening te verlagen.

Achtergrond

Claudia kreeg als aannemersdochter de bouwwereld met de paplepel ingegoten. De studie Bouwkunde aan de TU Delft was een logische keuze. Ze studeerde in 1990 met eervolle vermelding af op het onderwerp milieubewust binnenstedelijk ontwerp voor winkels en woningen. Ze werkte enkele jaren als ontwerper voor respectievelijk Atelier Roland Rainer Wenen, Bureau Appel, BEAR Architecten, BOOM en Gerwen Architecten. Daarna was ze zes jaar als adviseur verbonden aan milieukundig adviesbureau BOOM. Van 2000 tot 2008 werkte ze bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en begeleidde ze VROM-programma’s StIR (Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik) en IPSV (Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing). Van 1991 tot 2000 was ze tevens gastdocent aan de TU Delft en van 1996 tot 2004 redactielid van het tijdschrift Duurzaam Bouwen.

Publicaties

Claudia initieerde en redigeerde verschillende publicaties over energiezuinig bouwen, gezond bouwen, duurzame stedenbouw, intensief ruimtegebruik en stedelijke vernieuwing. Al deze publicaties helpen professionals om te leren van voorbeeldprojecten en ervaringen uit de praktijk. De rode draad in haar werk is de uitdaging om te zorgen dat nieuwe kennis op grote schaal in de praktijk wordt toegepast.

Meer lezen: https://www.kanbouwen.nl/, https://www.lente-akkoord.nl/, Woningbouw volgens BENG en TOjuli (2020), Woonbelevingsonderzoek bij bewoners van ZEN nieuwbouwwoningen (2019).

Verder lezen
 

Interesses Interesses

Doelgroepen

 

 

 

 

 

 

Nieuws Artikelen, events & downloads

c21 c54 c243
Met inspiratie, zonder rampen

Met inspiratie, zonder rampen

03-05-2021 om 15:30 uur
timer 1 min

Claudia Bouwens: De blik op 2050 stemt droevig. We kennen de richting, maar met het tempo zoals het nu gaat, redden we het niet. ...

Lees verder »

c122 c125 c225
1 oplevertoets energie en ventilatie voor nieuwbouw

1 oplevertoets energie en ventilatie voor nieuwbouw

05-05-2017 om 15:30 uur

Het is heel eenvoudig om simpele dingen ingewikkeld te maken. Neem nu een oplevertoets waarmee je aan kunt tonen ...

Lees verder »

c54 c125
Salderen stoppen? Nee!

Salderen stoppen? Nee!

27-02-2017 om 17:00 uur

Claudia Bouwens: Binnenkort neemt de minister van Economische Zaken een beslissing over het vervolg van de salderingsregeling. De ...

Lees verder »

c54 c148
Slaap lekker!

Slaap lekker!

28-05-2015 om 15:30 uur

Claudia Bouwens: Een paar maanden geleden werd ik gebeld door een deelnemer aan ons bewonersonderzoek naar balansventilatie in nieuwbouwwoningen. Hij ...

Lees verder »

c54 c122
Naar bijna energieneutrale appartementen

Naar bijna energieneutrale appartementen

23-07-2014 om 15:30 uur

Claudia Bouwens: Binnen de NEPROM hebben we een paar maanden geleden een pittige discussie gevoerd over de EPC-aanscherping. Maken ...

Lees verder »

c54 c122
Misverstanden rond de gebouwschil

Misverstanden rond de gebouwschil

08-07-2013 om 15:30 uur

Claudia Bouwens: Het afgelopen half jaar hebben we met hulp van diverse praktijkexperts gesleuteld aan de informatieve brochure: ...

Lees verder »

c54
Energielabel: papieren tijger?

Energielabel: papieren tijger?

24-04-2013 om 15:30 uur

Claudia Bouwens: Het afgelopen jaar ben ik veel bezig geweest met het begeleiden van twee onderzoeken. In het ene onderzoek zochten ...

Lees verder »

c54
Vier piketpaaltjes

Vier piketpaaltjes

12-10-2012 om 15:30 uur

Claudia Bouwens: Vorige week hebben we met de Stuurgroep Lente-akkoord gediscussieerd over de lange termijn visie voor energiezuinige ...

Lees verder »

c54
Exergie, wat is dat?!

Exergie, wat is dat?!

26-06-2012 om 15:30 uur

Claudia Bouwens: Hoe kunnen we de restwarmte van elektriciteitscentrales nuttig gebruiken? Deze (aanbodgerichte) vraag is bijna ...

Lees verder »

c54
Energielabel nieuwbouw in de steigers

Energielabel nieuwbouw in de steigers

09-03-2012 om 15:30 uur

Claudia Bouwens: Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het energielabel voor nieuwbouw. Daar komt nogal wat bij kijken.

Lees verder »

c54
Duurzame energie zonder gebakken lucht

Duurzame energie zonder gebakken lucht

23-09-2011 om 16:00 uur

Claudia Bouwens: Weet je nog, hoe je wereld veranderde door de uitvinding van internet, e-mail, de Ipad? En hoe je daarvóór ...

Lees verder »

c54
Energielabel nieuwbouw gewenst

Energielabel nieuwbouw gewenst

15-07-2011 om 15:30 uur

Claudia Bouwens: Over minder dan een jaar, op 1 juli 2012, wordt het energielabel voor nieuwbouw ingevoerd.

Lees verder »

c54
1+2=3: over EPC, gemeenten en praktijk

1+2=3: over EPC, gemeenten en praktijk

28-02-2011 om 15:30 uur

Claudia Bouwens: 1 EPC in de praktijk realiseren  2 Gemeenten: stop met de 10% aanscherpingsreflex  3 Zet in op daadwerkelijke ...

Lees verder »

c54
Verplichte aansluiting op stadsverwarming geen oplossing

Verplichte aansluiting op stadsverwarming geen ...

21-01-2011 om 15:30 uur

Claudia Bouwens: Veel gemeenten geven korting op de EPC als de nieuwbouwwoning wordt aangesloten op stadsverwarming. Dit botst met ...

Lees verder »

Naar het overzicht »

keyboard_arrow_up