Zoeken

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Expertpanel
Frans de Haas

Frans de Haas

Directeur onderzoeks- en adviesbureau de Haas & Partners

 

Persoonlijk profiel Persoonlijk profiel

Frans de Haas is in 1981 aan de TU Delft afgestudeerd als Architect met als specialisatie ‘Milieubewust Bouwen’ (Stadsontwerp & Milieu). De term ‘Duurzaam Bouwen’ bestond toen nog niet. Direct na het afstuderen ging hij aan de slag bij Stichting Woonenergie, het huidige ‘W/E adviseurs’, dat toen net gestart was. Tot 2000 was hij daar directeur en nauw betrokken bij beleids- en kennisontwikkeling op het gebied van duurzaam bouwen en de vertaling daarvan naar voor de bouw- en huisvestingspraktijk toegankelijke en bruikbare kennis.

Zo werd hij in 1989 door het toenmalige ministerie VROM ingeschakeld om met een interne projectgroep de vertaalslag te maken van het Nationale Milieubeleid (NMP) naar milieubeleid voor de sector bouw en in 1990 startte hij voor de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) het experimenteerprogramma ‘duurzaam en gezond bouwen en wonen. De structuur in de opdrachtenportefeuille was steeds: Advieswerk om kennis in de praktijk te brengen en om achter de relevante onderzoeksvragen te komen, Onderzoek om antwoord op die onderzoeksvragen te krijgen en Kennisoverdracht om de ontwikkelde kennis voor de bouwpraktijk te ontsluiten en toepasbaar te maken.

Daarbij het begrip duurzaamheid steeds breed interpreterend, want als het om huisvesten en wonen gaat, is een integrale benadering vereist. Naast energie en materialen, ook aandacht voor gezondheid, flexibiliteit, toegankelijkheid, veiligheid en hergebruik.

In 2000 startte hij het bureau ‘de Haas & Partners’, met de toevoeging & Partners omdat de meeste projecten worden uitgevoerd in samenwerking met andere bureaus. Daarmee optimaal inspelend op de voor een opdracht benodigde expertise. Opdrachten, vaak in de positie van onderzoekscoördinator/ penvoerder, op het gebied van Duurzame Gebiedsontwikkeling, Conceptontwikkeling voor nieuwbouw en bestaande bouw, Binnenmilieu en Duurzaam Slopen.

Sinds 2008 samen met zoon Guus de Haas, ook afgestudeerd aan de TU Delft, richting Real Estate & Housing, op de aanpak van de bestaande bouw.

Publicaties waaraan een bijdrage is geleverd zijn o.a. Toolkit Duurzame Woningbouw, Toolkit Bestaande Bouw, Toolkit Duurzame Kantoren, Handleiding Duurzaam Slopen, Handreiking vervanging open gastoestellen, NTA Harmonisatie Begrippenkader binnenmilieu woningen en de Web-tools: www.WoningChecklist.nl en www.toolkit.nl/selectietool.

Nevenfuncties

  • Lid Commissie MER
  • Secretaris Stichting Platform Binnenmilieu
  • Bestuurder Projectgroep Duurzame Projectontwikkeling Woningbouw (DEPW)
  • Bestuursvoorzitter Stichting Recyclicity
Verder lezen
 
 

Interesses Interesses

Doelgroepen

 

Contactinformatie Contactinformatie

 

Nieuws Artikelen Frans de Haas

  • Vragen bewoners wel om gezonde woningen?

    Vragen bewoners wel om gezonde woningen?

    Vraag een woonconsument of hij woont in een “gezonde” woning en hij zal je verbaasd aankijken. "Hoezo gezond? Waarom zou mijn woning niet gezond zijn?" ...

« Vorige pagina Naar het overzicht »

Terug naar boven