Expertpanel
René van Genugten

René van Genugten

Van Genugten Volkshuisvesting & Duurzaamheid @ Van Genugten Volkshuisvesting & Duurzaamheid

Linkedin   Twitter   

 

Persoonlijk profiel Persoonlijk profiel

René van Genugten is de oprichter van Van Genugten Volkshuisvesting & Duurzaamheid. Hij adviseert woningcorporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en marktpartijen bij de formulering en implementatie van succesvolle en kansrijke volkshuisvestings- en verduurzamingsstrategieën.

René heeft zich na een lange carrière bij de Nederlandse Woonbond en daarna bijna vier jaar bij Aedes ontwikkeld tot een doorgewinterde en bevlogen volkshuisvestings- en duurzaamheidsprofessional. Hij heeft jarenlange ervaring met belangenbehartiging, public affairs (lokaal, nationaal en Europees) en strategische beleidsontwikkeling. Hij is ook een zeer deskundig expert met betrekking tot wet- en regelgeving en ontwikkelingen op zijn vakgebied.

René werkt vanuit een sterke persoonlijke drive en ambitie om bij te dragen aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken. Zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige, betaalbare en duurzame Volkshuisvesting, daar gaat het om. Het is enorm belangrijk dat iedereen goed, comfortabel, betaalbaar en duurzaam kan wonen in een prettige en veilige omgeving. Dat is immers een essentiële randvoorwaarde voor het welzijn van mensen, met een grote spin off voor de samenleving.

Het afgelopen decennium is René ook gegrepen door het klimaat- en energievraagstuk en de belangrijke opdracht om de sociale huursector in de komende drie decennia te transformeren naar energieneutraal en ‘fossielvrij’.

Zo was hij initiatiefnemer en grondlegger van het Convenant Energiebesparing Corporatiesector (2008), dat een betere samenwerking tussen woningcorporaties en huurders aan energiebesparing tot stand bracht. In dat kader was hij de bedenker van de woonlastenbenadering (huur- èn energiekosten) en het principe van de woonlastenwaarborg. Met de woonlastenwaarborg zijn de split incentives tussen huurders en verhuurders getackeld, wat goed is voor het broodnodige draagvlak bij huurders voor ‘energierenovaties’. Later is de woonlastenbenadering in het kader van de stroomversnelling tot het uiterste doorontwikkeld naar het Nul-op-de-meterprincipe. Daarbij gaat de energierekening naar 0 euro in ruil voor de energieprestatievergoeding. Zou krijgt de huurder een sterk verbeterde woning voor maximaal dezelfde prijs die hij voordien aan huur en energie kwijt was.

René heeft als onderhandelaar een betekenisvolle bijdrage geleverd aan het Nationaal Energieakkoord (2013) op de onderdelen Gebouwde Omgeving en Decentrale Duurzame Energie. Dit heeft onder meer geresulteerd in 400 miljoen STEP-subsidie voor energierenovaties en 75 miljoen voor het Fonds Energiebesparing Huursector waaruit laagrente financiering van renovaties naar bijna energieneutraal kan worden verkregen.
Ook heeft René als verbinder en bruggenbouwer een voorname rol gespeeld bij belangrijke initiatieven tot samenwerking, kennisdeling en innovatie op het gebied van verduurzaming van de sociale huursector, zoals de Stroomversnelling, de Groene Huisvesters, het project Huren met Energie van Aedes en Platform 31 en de oprichting van Corporatie Energie Beheer.

Verder lezen
 

Contactinformatie Contactinformatie

Van Genugten Volkshuisvesting & Duurzaamheid


Telefoon: +31626334172


Naar het overzicht »

keyboard_arrow_up