Prestatiecontract sleutel tot duurzaamheid en kwaliteit

Als gebruiker wenst u wellicht een energiezuinig kantoorpand in combinatie met een goed binnenklimaat tegen marktconforme tarieven. Echter, het aanbod van dergelijke panden in Nederland is op dit moment gering.

Dit geringe aanbod komt doordat de projectontwikkelaar niet direct gebaat is bij het ontwikkelen van energiezuinige en kwalitatief hoogwaardige gebouwen. Een ander deel van de oorzaak ligt bij de eindgebruiker. Hij verzet zich te weinig tegen de huidige wijze van ontwikkelen en beheren van kantoorpanden. En zo accepteert de gebruiker te gemakkelijk het huidige aanbod wat betreft kwaliteit en energie-efficiëntie. De eindgebruiker is zich verder nog te weinig bewustvan de voordelen van een energiezuinig en kwalitatief hoogwaardig kantoorpand.

Techniek geen obstakel
De techniek om duurzame kantoorgebouwen te realiseren is allang geen obstakel meer. Het aantal aansprekende voorbeelden van duurzame panden dat inmiddels binnen en buiten Nederland is hiervan het bewijs. Het Dubo-Register Utiliteitsbouw geeft voorbeelden van gerealiseerde duurzame utiliteitsprojecten.
De grootste uitdaging is het doorbreken van de split incentive-problematiek, oftewel de wijze van doorbelasten van de hogere investeringskosten als gevolg van de extra-investering in energie-installaties. Verder is er nog het borgen van de kwaliteit van de werking van de klimaatinstallaties.

Wat betreft dit laatste aspect heeft een onderzoek, uitgevoerd door TNO en Halmos in opdracht van SenterNovem, aangetoond dat de kwaliteit van de inregeling van installaties te wensen overlaat. Deze moeten verbeteren om de duurzaamheid van kantoorpanden voor langere tijd te waarborgen. Oorzaak hiervan is de kloof tussen de oplevering en ingebruikname van de installaties en - opnieuw - de split incentive. Nu als gevolg van het ontbreken van een financiële drive bij technisch beheerders om klimaatinstallaties optimaal in te regelen en onderhouden.

Prestatie-indicatoren
Als eindgebruiker van kantoorpanden ligt de sleutel om echt energie-efficiënte en kwalitatief hoogwaardige gebouwen te realiseren in uw handen. Om deze doorbraak te forceren moet u gebruikmaken van uw machtspositie die u op dit moment heeft als gevolg van de grote leegstand van kantoren. Deze bedraagt nu vijftien procent en de verwachting is dat deze zal stijgen.

Bij nieuwbouw of grote renovaties van kantoorpanden kunt u het initiatief naar u toetrekken. Voordat u zich went tot externe adviseurs moet u bepalen wat uw ambitieniveau is wat betreft duurzaamheid, om deze vervolgens te vertalen in een aantal prestatie-indicatoren. Deze kunnen betrekking hebben op:
- maximale CO2-uitstoot dan wel energieverbruik van het gebouw;
- een overall duurzaamheidscore, bijvoorbeeld Greencalc+, GPR Gebouw of BREEAM;
- binnenklimaat, opgesplitst in:
- thermisch binnenklimaat
- luchtkwaliteit (maximale CO2-concentratie, uitgedrukt in ppm)
- geluid
- licht en uitzicht

Het Arbo-themacahier ‘Binnenmilieu’ van Sdu onder redactie van ir. Atze Boerstra, ISBN 90 12 09717 7 kan als hulpmiddel dienen bij het definiëren van prestatie-indicatoren voor een goed binnenklimaat.

Eindgebruiker centraal
Om het dilemma van de split incentive te doorbreken gaat u vervolgens op zoek naar een consortium. Deze moet bereid zijn om dit gebouw te realiseren én voor een aantal jaren in beheer te nemen tegen een overall bedrag per jaar. Dat betekent huurkosten inclusief servicekosten. In deze huur- en beheerovereenkomst wordt aan iedere prestatie-indicator een bonus/malus-regeling gekoppeld. Ook moeten in het contract afspraken op detailniveau worden gemaakt over de wijze en de frequentie van de bepaling van de gerealiseerde prestaties.

De renovatie van het ministerie van Financiën is een voorbeeld van deze innovatieve vorm van aanbesteden. De renovatie wordt uitgevoerd via een publiek-private samenwerking (PPS). De gekozen PPS-vorm is DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). Bij deze contractvorm worden alle schakels, van ontwerp, bouw, financiering, onderhoud tot en met de exploitatie, aan een private partij aanbesteed. De Rijksgebouwendienst treedt op als aanbestedende partij.

Met deze aanpak daagt u de gehele vastgoedkolom in omgekeerde volgorde uit om meer integraal te ontwerpen én om meer prestatiegericht te bouwen en te beheren. Dit verlaagt de integrale kosten van een kantoorgebouw (bouw- en beheerkosten) en u krijgt de beschikking over een gebouw dat veel beter aansluit bij uw behoeften.

Albert Hulshoff

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c254
Gezondheid boven alles

Gezondheid boven alles

2 apr om 16:15 uur
timer 2 min

Woud Jansen: Tja. De wereld op z’n kop. Wat een turbulente weken. De tijd waarin gezondheid boven alles staat. En terecht. ...

Lees verder »

c21 c54 c127 c254
Strijd tegen Covid-19 door Comelit Nederland

Strijd tegen Covid-19 door Comelit Nederland

1 apr om 16:00 uur
timer 5 min

Duurzaam Gebouwd besteedt aandacht aan hoe zijn partners en experts omgaan met de huidige gezondheidscrisis. Comelit ...

Lees verder »

c21 c54 c243
'Heb ik nog bestaansrecht?'

'Heb ik nog bestaansrecht?'

17 mrt om 11:00 uur

Jan Willem van de Groep: Niet zo lang geleden mocht ik van Duurzaam Gebouwd de Groene Pen in ontvangst nemen voor de best gelezen blog ...

Lees verder »

c21 c54 c261
5 succesfactoren voor digitalisering

5 succesfactoren voor digitalisering

16 mrt om 15:30 uur

Marc Kooij: ‘We staan aan de vooravond van een digitale revolutie.’ Ik hoor dit al jaren. Maar hoe lang duurt ...

Lees verder »

c21 c54 c244
Total Material Recall

Total Material Recall

25 feb om 15:30 uur
timer 7 min

Thomas Bögl: De laatste tijd lees en hoor je steeds meer dat we af moeten van eigendom en alleen voor service of use moeten ...

Lees verder »

c21 c54 c254
Bokito of Bonobo?

Bokito of Bonobo?

8 jan om 12:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Je komt in de markt nogal wat ego’s tegen. Mensen en bedrijven die primair acteren vanuit eigen producten, ...

Lees verder »

c21 c54
Adaptief samenwerken: wel getrouwd, maar nóg niet verliefd

Adaptief samenwerken: wel getrouwd, maar nóg ...

6 jan om 08:00 uur
timer 4 min

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en de hoeveelheid informatie die we moeten verwerken groeit exponentieel. ...

Lees verder »

c21 c54
Emissieloze bouw

Emissieloze bouw

6 jan om 07:00 uur

Daan Bruggink: Het klinkt als een prachtige utopie. Geen stikstof, geen CO2, geen fijnstof: dat moet een onmogelijk werkelijkheid ...

Lees verder »

c21 c54
Begeleid facilitair managers naar de beste oplossing

Begeleid facilitair managers naar de beste oplossing

28-11-2019 om 15:30 uur

Marc Kooij: Een facilitair manager krijgt veel op z’n bordje. De eisen die aan een modern gebouw gesteld worden, stijgen ...

Lees verder »

c21 c54
Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

13-11-2019 om 13:00 uur
timer 6 min

Hoe een koffietafel van private eilandbezitters hun gedrag duurzaam veranderde.

Lees verder »

c21 c54
Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van kersen eten)

Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van ...

08-11-2019 om 15:30 uur

Marten Valk: Stakingen in het kader van stikstofoxiden. Handhaving van de Pfas-normering. De kreten van Greta Thunberg. Elon ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Weg met de norm, leve de standaard

Weg met de norm, leve de standaard

08-11-2019 om 08:00 uur
timer 4 min

Harm Valk: We hebben een probleem met normen, zeker in de bouw- en vastgoed. Daarom moeten we ervan af. De bouw wordt er ...

Lees verder »

Reacties

Beste Albert, Ik vind het een goed verhaal. Ik heb nog een vraag over het voorbeeld dat u aandraagt over min. van financien: Hierin schrijft u dat 'Bij deze contractvorm alle schakels, van ontwerp, bouw, financiering, onderhoud tot en met de exploitatie, aan een private partij worden aanbesteed'. begrijp ik goed dat het dan om één partij gaat die alle schakels doet? waarom is dit juist gunstig? Graag meer uitleg hierover. Elsbeth van der Sluis

Beste Elsbeth, Die ene partij die alle schakels voor eigen rekening neemt is in vrijwel alle gevallen een consortium van meerdere partijen. Een bouwbedrijf, investerdeer, faciliair- en technisch dienstverlener. In samenwerking met een architect en adviseurs e.d. Door deze integrale aanpak worden efficiency en synergie voordelen opgedaan. OOk speelt bij deze contracten mee dat de levensduurbenadering van een gebouw centraal staan. Door duurzame investeringen zorgt dit ook weer voor kostenvoordelen. Groeten, Harmen

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up