Prestatiecontract sleutel tot duurzaamheid en kwaliteit

Als gebruiker wenst u wellicht een energiezuinig kantoorpand in combinatie met een goed binnenklimaat tegen marktconforme tarieven. Echter, het aanbod van dergelijke panden in Nederland is op dit moment gering.

Dit geringe aanbod komt doordat de projectontwikkelaar niet direct gebaat is bij het ontwikkelen van energiezuinige en kwalitatief hoogwaardige gebouwen. Een ander deel van de oorzaak ligt bij de eindgebruiker. Hij verzet zich te weinig tegen de huidige wijze van ontwikkelen en beheren van kantoorpanden. En zo accepteert de gebruiker te gemakkelijk het huidige aanbod wat betreft kwaliteit en energie-efficiëntie. De eindgebruiker is zich verder nog te weinig bewustvan de voordelen van een energiezuinig en kwalitatief hoogwaardig kantoorpand.

Techniek geen obstakel
De techniek om duurzame kantoorgebouwen te realiseren is allang geen obstakel meer. Het aantal aansprekende voorbeelden van duurzame panden dat inmiddels binnen en buiten Nederland is hiervan het bewijs. Het Dubo-Register Utiliteitsbouw geeft voorbeelden van gerealiseerde duurzame utiliteitsprojecten.
De grootste uitdaging is het doorbreken van de split incentive-problematiek, oftewel de wijze van doorbelasten van de hogere investeringskosten als gevolg van de extra-investering in energie-installaties. Verder is er nog het borgen van de kwaliteit van de werking van de klimaatinstallaties.

Wat betreft dit laatste aspect heeft een onderzoek, uitgevoerd door TNO en Halmos in opdracht van SenterNovem, aangetoond dat de kwaliteit van de inregeling van installaties te wensen overlaat. Deze moeten verbeteren om de duurzaamheid van kantoorpanden voor langere tijd te waarborgen. Oorzaak hiervan is de kloof tussen de oplevering en ingebruikname van de installaties en - opnieuw - de split incentive. Nu als gevolg van het ontbreken van een financiële drive bij technisch beheerders om klimaatinstallaties optimaal in te regelen en onderhouden.

Prestatie-indicatoren
Als eindgebruiker van kantoorpanden ligt de sleutel om echt energie-efficiënte en kwalitatief hoogwaardige gebouwen te realiseren in uw handen. Om deze doorbraak te forceren moet u gebruikmaken van uw machtspositie die u op dit moment heeft als gevolg van de grote leegstand van kantoren. Deze bedraagt nu vijftien procent en de verwachting is dat deze zal stijgen.

Bij nieuwbouw of grote renovaties van kantoorpanden kunt u het initiatief naar u toetrekken. Voordat u zich went tot externe adviseurs moet u bepalen wat uw ambitieniveau is wat betreft duurzaamheid, om deze vervolgens te vertalen in een aantal prestatie-indicatoren. Deze kunnen betrekking hebben op:
- maximale CO2-uitstoot dan wel energieverbruik van het gebouw;
- een overall duurzaamheidscore, bijvoorbeeld Greencalc+, GPR Gebouw of BREEAM;
- binnenklimaat, opgesplitst in:
- thermisch binnenklimaat
- luchtkwaliteit (maximale CO2-concentratie, uitgedrukt in ppm)
- geluid
- licht en uitzicht

Het Arbo-themacahier ‘Binnenmilieu’ van Sdu onder redactie van ir. Atze Boerstra, ISBN 90 12 09717 7 kan als hulpmiddel dienen bij het definiëren van prestatie-indicatoren voor een goed binnenklimaat.

Eindgebruiker centraal
Om het dilemma van de split incentive te doorbreken gaat u vervolgens op zoek naar een consortium. Deze moet bereid zijn om dit gebouw te realiseren én voor een aantal jaren in beheer te nemen tegen een overall bedrag per jaar. Dat betekent huurkosten inclusief servicekosten. In deze huur- en beheerovereenkomst wordt aan iedere prestatie-indicator een bonus/malus-regeling gekoppeld. Ook moeten in het contract afspraken op detailniveau worden gemaakt over de wijze en de frequentie van de bepaling van de gerealiseerde prestaties.

De renovatie van het ministerie van Financiën is een voorbeeld van deze innovatieve vorm van aanbesteden. De renovatie wordt uitgevoerd via een publiek-private samenwerking (PPS). De gekozen PPS-vorm is DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). Bij deze contractvorm worden alle schakels, van ontwerp, bouw, financiering, onderhoud tot en met de exploitatie, aan een private partij aanbesteed. De Rijksgebouwendienst treedt op als aanbestedende partij.

Met deze aanpak daagt u de gehele vastgoedkolom in omgekeerde volgorde uit om meer integraal te ontwerpen én om meer prestatiegericht te bouwen en te beheren. Dit verlaagt de integrale kosten van een kantoorgebouw (bouw- en beheerkosten) en u krijgt de beschikking over een gebouw dat veel beter aansluit bij uw behoeften.

Albert Hulshoff

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c140 c278
Groene of grijze circulariteit?

Groene of grijze circulariteit?

26 nov om 15:30 uur
timer 4 min

Daan Bruggink: Cradle2Cradle heeft vanuit de VS in 2002 een heel goede voorzet gegeven en heel veel mensen geïnspireerd ...

Lees verder »

c21 c54 c238 c244 c260
Biofilische ontwerpprincipes moeten een vanzelfsprekendheid zijn

Biofilische ontwerpprincipes moeten een vanzelfsprekendheid ...

5 nov om 09:01 uur
timer 2 min

Daan Bruggink: "Het is opmerkelijk dat scholen behoren tot de kwalitatief slechtste gebouwen: oud, ongeïsoleerd, te koud, ...

Lees verder »

c21 c54 c139 c254 c259
Vechten voor het leven. Ons leven

Vechten voor het leven. Ons leven

28 okt om 18:00 uur
timer 5 min

Onno Dwars: Onno Dwars won in 2019 de ABN AMRO Duurzame Top 50. Nu, achttien maanden later, blikt hij tijdens Building Holland ...

Lees verder »

c21 c54 c244
Waardebehoud of waardecreatie voor circulair bouwen?

Waardebehoud of waardecreatie voor circulair ...

14 okt om 16:30 uur
timer 4 min

Hans Korbee: Beschermen van bestaande waarde is door CB23 in haar leidraad Meten van circulariteit als een van de drie doelen ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Worden warmtenetten ingehaald door innovatie?

Worden warmtenetten ingehaald door innovatie?

18 sep om 15:30 uur
timer 3 min

Jan-Maarten Elias: “We overschatten altijd de innovatieve ontwikkelingen die binnen twee jaar zullen optreden, en onderschatten ...

Lees verder »

c21 c54 c245
Ventilatie: maak je gebouw niet alleen veilig maar ook gezond

Ventilatie: maak je gebouw niet alleen veilig ...

16 sep om 15:30 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Gebouwventilatie staat nu vol in de schijnwerpers. We staan voor de opgave om gebouwen veiliger en meer coronaproof ...

Lees verder »

c21 c54 c122 c244
Circulariteit anno 2020: dakdekkersbranche onder de loep

Circulariteit anno 2020: dakdekkersbranche onder ...

27 aug om 15:30 uur
timer 5 min

Erik Steegman: Dakbedekkingsmaterialen worden met enige regelmaat op het voetstuk geplaatst als het gaat om de duurzaamheid. ...

Lees verder »

c21 c54
Achteruitkijkspiegel

Achteruitkijkspiegel

17 aug om 16:00 uur
timer 5 min

Harm Valk: Als we nadenken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving, dan gebruiken we de achteruitkijkspiegel: we baseren ...

Lees verder »

c21 c54 c245
De installatie van deurintercoms: luister naar het Bouwbesluit!

De installatie van deurintercoms: luister naar ...

20 jul om 15:30 uur
timer 7 min

Peter van Veen: Als directeur van Comelit Nederland loop ik al even mee in het land van aanbellen, een gesprek voeren met de bezoeker ...

Lees verder »

c21 c54 c245
De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: deel 2

De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: ...

29 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Marten Valk: De wereld ontwaakt steeds verder uit haar lockdown, hoewel we de COVID19-puzzel nog niet opgelost hebben. Elke ...

Lees verder »

c21 c54 c143 c243 c244
Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle jaren

Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle ...

28 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Hans Korbee: Het werd nog knap spannend in 1995; zou het na herhaald uitstel alsnog lukken om inderdaad nog voor het eind van ...

Lees verder »

c21 c54
Ploeterend voorwaarts!

Ploeterend voorwaarts!

18 mei om 15:30 uur
timer 4 min

De ene groteske krantenkop overschaduwt de andere. Na het kruisen van de degens met stikstof, PFAS en trage beslissingen ...

Lees verder »

Reacties

Beste Albert, Ik vind het een goed verhaal. Ik heb nog een vraag over het voorbeeld dat u aandraagt over min. van financien: Hierin schrijft u dat 'Bij deze contractvorm alle schakels, van ontwerp, bouw, financiering, onderhoud tot en met de exploitatie, aan een private partij worden aanbesteed'. begrijp ik goed dat het dan om één partij gaat die alle schakels doet? waarom is dit juist gunstig? Graag meer uitleg hierover. Elsbeth van der Sluis

Beste Elsbeth, Die ene partij die alle schakels voor eigen rekening neemt is in vrijwel alle gevallen een consortium van meerdere partijen. Een bouwbedrijf, investerdeer, faciliair- en technisch dienstverlener. In samenwerking met een architect en adviseurs e.d. Door deze integrale aanpak worden efficiency en synergie voordelen opgedaan. OOk speelt bij deze contracten mee dat de levensduurbenadering van een gebouw centraal staan. Door duurzame investeringen zorgt dit ook weer voor kostenvoordelen. Groeten, Harmen

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up