Handboek Duurzame Monumentenzorg

Handboek Duurzame Monumentenzorg

In september verschijnt het Handboek Duurzame Monumentenzorg. Een unieke uitgave in zijn soort.

Voor het eerst is er een handboek dat verschillende strategieën behandelt die een positief effect hebben op zowel duurzaamheid als monumentenbehoud. Het boek van SBR informeert en inspireert, met suggesties, aanwijzingen en een groot aantal praktijkvoorbeelden.

Monumenten zijn gebouwen waar we als gemeenschap bijzonder aan gehecht zijn. Omdat we ze mooi vinden, omdat ze grote wetenschappelijke betekenis hebben als gebouw of constructie of omdat zij een gebeurtenis of feit in herinnering houden waar wij belang in stellen. Gezamenlijk kenmerk van die monumenten en andere historische gebouwen is dat zij een zekere leeftijd hebben.

Monumenten gaan dus een flinke tijd mee. Voor een deel is er tamelijk grote zekerheid over hun voortbestaan. Monumenten hebben in hun lange bestaan vaak tal van functies vervuld. Met die twee bijzondere eigenschappen - een hoge levensduurverwachting en gebleken gebruiksflexibiliteit - zijn monumenten niet alleen interessant voor de cultuurliefhebber, maar ook voor de ‘duurzaam bouwer’. Voor beiden geldt dat zij ons cultuurbezit zo willen beheren, dat onze nakomelingen de mogelijkheid hebben om hiervan te genieten en gebruik te maken.

Gaat het in de monumentenzorg om maximaal behoud en levensduurverlenging van het gebouw en de materialen waaruit het is opgetrokken, bij duurzaam bouwen gaat het onder meer om zuinige omgang met grondstoffen en hergebruik van materiaal. Die ambities lijken erg veel op elkaar.

De doelstellingen van monumentenzorg en duurzaam bouwen hebben strategische en inhoudelijke overeenkomsten, maar tot nu toe zijn die parallellen niet als kansen benut. Dit boek brengt daar verandering in en vult die leemte. Handboek Duurzame Monumentenzorg biedt inzicht en instrumentarium op weg naar duurzame monumenteninstandhouding. Of u nu restauratiearchitect, aannemer, gebouwbeheerder of gewoon liefhebber bent.

Het handboek is tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten en Rijksgebouwendienst (Ministerie van VROM) en is vanaf september leverbaar voor de prijs van € 125,- exclusief BTW..

Belangstelling?
Hebt u interesse in het boek? Stuur dan een e-mail met uw naw-gegevens naar t.fuhler@sbr.nl. Dan ontvangt u in augustus meer informatie.

Jack de Leeuw

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c140 c278
Groene of grijze circulariteit?

Groene of grijze circulariteit?

26 nov om 15:30 uur
timer 4 min

Daan Bruggink: Cradle2Cradle heeft vanuit de VS in 2002 een heel goede voorzet gegeven en heel veel mensen geïnspireerd ...

Lees verder »

c21 c54 c238 c244 c260
Biofilische ontwerpprincipes moeten een vanzelfsprekendheid zijn

Biofilische ontwerpprincipes moeten een vanzelfsprekendheid ...

5 nov om 09:01 uur
timer 2 min

Daan Bruggink: "Het is opmerkelijk dat scholen behoren tot de kwalitatief slechtste gebouwen: oud, ongeïsoleerd, te koud, ...

Lees verder »

c21 c54 c139 c254 c259
Vechten voor het leven. Ons leven

Vechten voor het leven. Ons leven

28 okt om 18:00 uur
timer 5 min

Onno Dwars: Onno Dwars won in 2019 de ABN AMRO Duurzame Top 50. Nu, achttien maanden later, blikt hij tijdens Building Holland ...

Lees verder »

c21 c54 c244
Waardebehoud of waardecreatie voor circulair bouwen?

Waardebehoud of waardecreatie voor circulair ...

14 okt om 16:30 uur
timer 4 min

Hans Korbee: Beschermen van bestaande waarde is door CB23 in haar leidraad Meten van circulariteit als een van de drie doelen ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Worden warmtenetten ingehaald door innovatie?

Worden warmtenetten ingehaald door innovatie?

18 sep om 15:30 uur
timer 3 min

Jan-Maarten Elias: “We overschatten altijd de innovatieve ontwikkelingen die binnen twee jaar zullen optreden, en onderschatten ...

Lees verder »

c21 c54 c245
Ventilatie: maak je gebouw niet alleen veilig maar ook gezond

Ventilatie: maak je gebouw niet alleen veilig ...

16 sep om 15:30 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Gebouwventilatie staat nu vol in de schijnwerpers. We staan voor de opgave om gebouwen veiliger en meer coronaproof ...

Lees verder »

c21 c54 c122 c244
Circulariteit anno 2020: dakdekkersbranche onder de loep

Circulariteit anno 2020: dakdekkersbranche onder ...

27 aug om 15:30 uur
timer 5 min

Erik Steegman: Dakbedekkingsmaterialen worden met enige regelmaat op het voetstuk geplaatst als het gaat om de duurzaamheid. ...

Lees verder »

c21 c54
Achteruitkijkspiegel

Achteruitkijkspiegel

17 aug om 16:00 uur
timer 5 min

Harm Valk: Als we nadenken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving, dan gebruiken we de achteruitkijkspiegel: we baseren ...

Lees verder »

c21 c54 c245
De installatie van deurintercoms: luister naar het Bouwbesluit!

De installatie van deurintercoms: luister naar ...

20 jul om 15:30 uur
timer 7 min

Peter van Veen: Als directeur van Comelit Nederland loop ik al even mee in het land van aanbellen, een gesprek voeren met de bezoeker ...

Lees verder »

c21 c54 c245
De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: deel 2

De gezonde gebouwgebruiker in tijden van COVID-19: ...

29 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Marten Valk: De wereld ontwaakt steeds verder uit haar lockdown, hoewel we de COVID19-puzzel nog niet opgelost hebben. Elke ...

Lees verder »

c21 c54 c143 c243 c244
Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle jaren

Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle ...

28 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Hans Korbee: Het werd nog knap spannend in 1995; zou het na herhaald uitstel alsnog lukken om inderdaad nog voor het eind van ...

Lees verder »

c21 c54
Ploeterend voorwaarts!

Ploeterend voorwaarts!

18 mei om 15:30 uur
timer 4 min

De ene groteske krantenkop overschaduwt de andere. Na het kruisen van de degens met stikstof, PFAS en trage beslissingen ...

Lees verder »

Reacties

Prima initiatief zo'n handboek. In de doelstellingen van duurzaam bouwen speelt het energie aspect (bronnen, conversie), klimaatbeheersing en comforteisen een rol. Ik mis deze aspecten in de hierboven aangegeven tekst. Ik vind dat deze ook bij Monumentenzorg thuis horen, en "te benutten kansen' zijn in de parallellen van Mon.zorg en DuBo. Dan zou er echt sprake van DuMo (Duurzame Monunemntenzorg) zijn. Iedereen heft het tegenwoordig over duurzaam bouwen, maar ik vind dat een te vaag begrip. Definieer, in dit geval bij Monumenten, helderder wat je daaronder verstaat en uit welke onderdelen die ambitie bestaat. Natuurlijk is het een zeer positieve ambitie, die moeilijker in te vullen is als je deze helderder, breder en mogelijk gespecialiseerder formuleert. Tegelijkertijd daarmee ook nuttiger en verder mee zijn tijd vooruit kunnen. Maar eerst het eerste daarna het volgende o.k. Het handboek is wel een eerste stap. Waar blijven de eerder door mij genoemde aspecten? Overigens heb ik natuurlijk interresse het boek te bezitten. Groet B.Boschma Docent Hanzehogeschool Groningen

Geachte heer Boschma, De door u genoemde aspecten energie, klimaatbeheersing en comfort worden in de hierboven beschreven vooraankondiging van het boek weliswaar niet genoemd maar het zal duidelijk zijn dat ze in het boek zelf uitgebreid aan de orde komen. In het boek worden ze in het theoretische deel uitvoerig besproken. In deel 2 van het boek worden ze daarnaast bij de 4 casestudies en 13 praktijkvoorbeelden behandeld voor zover ze daar van toepassing zijn geweest. Wat betreft uw opmerking over 'duurzaam bouwen' het volgende. Ook in dit boek wordt geen keiharde definitie gegeven van het begrip duurzaam bouwen. Maar het duurzaam bouwen wordt hierin wel degelijk behandeld in relatie tot de monumenten. Sterker nog, het combineren van de begrippen monumentenzorg en duurzaam bouwen vormde de aanleiding voor het schrijven van dit boek. Overigens kun je je afvragen of je bij monumenten niet beter kunt praten over duurzaam beheren in plaats van duurzaam bouwen. Met vriendelijke groet, Jack de Leeuw

Graag ontvang ik prijs en bestelinformatie over dit boek. Met vriendelijke groet

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up