GreenCalc+ gewogen

GreenCalc+ gewogen

Paul de Ruiter neemt GreenCalc+ onder de loep en constateert dat het rekenmodel niet bepaald flexibel is en nogal wat eigenaardigheden kent.

Rekenmodellen suggereren een objectieve meting van duurzaamheid. De werkelijke duurzaamheidwaarden zitten echter veel meer in subjectieve beoordelingen, zoals connectiviteit, schoonheid, leefbaarheid die niet zuiver objectief kunnen worden gewogen.

Geen referentiegebouw
Maar ook harde meetbare factoren zijn moeilijk te wegen als het gaat om complexe gebouwen waarin diverse functies zijn samengebracht. GreenCalc+ heeft het er maar moeilijk mee. Zo kan het niet de CO2- en fijnstofabsorptie door middel van hoogwaardige productiekassen of een biovergistingsinstallatie inpassen.

Er is namelijk geen referentiegebouw waarlangs je de lat kunt leggen. Maar ook als er wel een meetbaar gebouw zou zijn, heeft GreenCalc+ nog wel wat eigenaardigheden.

Hoog scoren
De score vliegt omhoog als je een biowarmtekrachtkoppeling aanschaft. Maar een hoge score zegt nog niets over de architectonische kwaliteit, de gezondheidsfactoren, de connectiviteit of leefbaarheid van een gebouw.

Ook zijn er kritische kanttekeningen te maken bij het feit dat gebouwgebonden energieopwekking zo hoog scoort; een windmolen op het gebouw geeft een hogere score terwijl dezelfde windmolen op een windeffectievere plek zoals op zee geheel niet meetelt in de score.

Verder zijn er nog aanscherpingen van de berekening van de materiaalindex nodig. Als je hoog wilt scoren in deze index is hout een logische stap, maar wat als je een compacte stad wilt maken en daarvoor torens nodig hebt van honderd meter hoog! Kunnen houten gevels de winddruk aan?

Meer subjectieve waarden
Kortom, er is nog veel verbetering mogelijk om het goede initiatief van de GreenCalc+ rekenmethode verder uit te bouwen zodat ook de meer subjectieve waarden worden meegewogen, zoals in de Amerikaanse LEED: Leadership in Energy and Environmental Design of in de Engelse BREEAM: BRE Environmental Assessment Method.

Factoren die de Greencalc+ berekening niet voldoende of niet exact genoeg verdisconteert:
- CO2-reductie.
- Overmaat in FNO voor flexibiliteit in de toekomst.
- Verschillende natuurlijke verwarmings- en koelingsprincipes.
- De beschaduwing en optimale indeling van het gebouw.
- De herkomst en het transport van de materialen.
- De energetische voordelen van het mengen van functies (bijvoorbeeld dat in een gebouw met woningen en kantoren het afval van de woningen verzameld wordt voor de verwarming van de kantoren).
- Het feit dat het geproduceerde afval en rioleringswater in het gebouw worden verwerkt en de energiebesparingen die dat oplevert.

Paul de Ruiter

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c140 c185
Wanneer mag je iets circulair noemen?

Wanneer mag je iets circulair noemen?

Gisteren om 10:01 uur
timer 5 min

Recent hoorde Paul van Doorn de opmerking ‘Het is tegenwoordig al snel circulair, hè?’ Dit ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243
Prijsplafond is geen blijvende oplossing

Prijsplafond is geen blijvende oplossing

12 jan om 15:01 uur
timer 3 min

Met de nodige verbazing volgde Duurzaam Gebouwd-expert Albert Hulshoff de afgelopen maanden het debat over het ...

Lees verder »

c21 c54 c148 c263
Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie

Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie

10 jan om 10:01 uur
timer 5 min

Er zijn steeds meer mensen actief met het verduurzamen van hun woning. Naast de klimaatdoelen vormen ook de hoge ...

Lees verder »

c21 c54 c225 c280
Isochroniteit: de vijf levensduren van een duurzaam gebouw

Isochroniteit: de vijf levensduren van een duurzaam ...

14-12-2022 om 10:01 uur
timer 9 min

Wie een duurzaam gebouw wil ontwikkelen, kan daarvoor de 5F-methode gebruiken die gebaseerd is op vijf verschillende ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243 c265
Zet deze winter ook de knop om!

Zet deze winter ook de knop om!

26-10-2022 om 16:01 uur
timer 3 min

Krijgen we deze winter op vrijdag lege kantoren met de thermostaat in de laagste stand en met alle lampen uit? ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c265
Portefeuilleaanpak voor de komende vier jaar

Portefeuilleaanpak voor de komende vier jaar

25-10-2022 om 16:01 uur
timer 5 min

In een driedelige serie blogs gaat Duurzaam Gebouwd-expert Selina Roskam dieper in op het verschijnen van de Kamerbrief ...

Lees verder »

c21 c54 c186 c265
Renovatiestandaard: nieuwe stap vooruit

Renovatiestandaard: nieuwe stap vooruit

24-10-2022 om 16:01 uur
timer 7 min

Wat is het een bizarre tijd. Werken aan de energietransitie in de gebouwde omgeving is schaken op drie borden ...

Lees verder »

c21 c54 c134 c160 c259
Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor de bouw

Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor ...

18-10-2022 om 10:01 uur
timer 6 min

In Nederland worden problemen in silo’s geplaatst en opgelost met geld. Heel veel geld. De bouwsector heeft ...

Lees verder »

c21 c54 c265
Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

31-08-2022 om 13:01 uur
timer 36 min

In Nederland zijn meer dan 150 merken warmtepompen te koop en voor meer dan 6.000 types ligt een ISDE-subsidie ...

Lees verder »

c21 c54
Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire trendsetter

Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire ...

30-06-2022 om 15:30 uur
timer 7 min

Hans Korbee: Niemand houdt van ze, niemand vindt ze mooi. Grote, lelijke blokken in het landschap. Noodzakelijk kwaad, die ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Haal de MPG en BENG snel door de shredder

Haal de MPG en BENG snel door de shredder

10-06-2022 om 13:00 uur
timer 9 min

Hans Korbee: Iedereen die een tijdje in de bouw rondloopt weet: de minimumeisen in het Bouwbesluit zijn in meer dan 80% van ...

Lees verder »

c21 c54 c135
Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

11-05-2022 om 10:01 uur
timer 10 min

Twaalf jaar hebben we het moeten stellen zonder ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up