Slimme architectuur

Slimme architectuur

Paul de Ruiter kijkt naar de relatie tussen architectuur en duurzaamheid.

Esthetiek, duurzaamheid, energiezuinigheid, kostenbewustheid, gemak en gezondheid. Het zijn begrippen die in de architectuur ogenschijnlijk in strijd zijn met elkaar, maar niets is minder waar. De combinatie van deze factoren is juist basisvoorwaarde om hoogwaardige architectuur te maken die voorziet in de behoeften van de opdrachtgever, de gebruikers en hun omgeving.

Integraal ontwerpen is een vanzelfsprekende voorwaarde voor goede architectuur. Of beter gezegd, slimme architectuur, die intelligent gebruik maakt van materialen, technologie en kennis. Het is een uitdaging om gebouwen te ontwerpen waarvan mensen zowel in letterlijke als figuurlijke zin energie krijgen.

Evolutie
In de ontwikkeling van slimme architectuur staan mens en natuur altijd centraal. Door goed na te denken over hoe mens en omgeving functioneren in en om een gebouw, kunnen onverwachte en grensverleggende oplossingen worden geboden waarmee het bouwen evolueert.

De ontwikkeling van de digitale camera is een goed voorbeeld van zo’n proces. Digitale camera’s zijn in een paar jaar tijd van grote apparaten geslonken tot het formaat van luciferdoosjes, die veel betere prestaties leveren met veel minder materiaal- en energieverbruik. Door de markt en het gedrag van mensen te analyseren, konden fabrikanten de consument een nieuw product bieden, waarvan de ontwikkeling voorheen onmogelijk leek.

Precies dát, het leren van de praktijk en het hierop aanpassen van de productconcepten, is het streven van slimme architectuur. Het is hightech architectuur die kan voorzien in de (toekomstige) behoeften van de gebruiker, en die bovenal leidt tot een omgeving die met een minimaal gebruik van energie de juiste condities biedt om optimaal te kunnen functioneren als mens. Om goed te kunnen slapen, efficiënt te kunnen werken, gelukkig en gezond te kunnen leven. Niet de vorm, maar de mens is de basis voor een duurzame omgeving.

Technologie
In de huidige conceptuele architectonische ontwerpen worden weliswaar de nieuwste technieken en inzichten verwerkt, maar in de ontwikkeling van concept naar bouwbare architectuur zit de architectuur eigenlijk nog in het industriële tijdperk. Terwijl de technologie in andere industrieën al decennia lang in chemische processen denkt en inmiddels overschakelt naar biologische processen, is de ‘state of the art’ in architectuur gebaseerd op mechanische principes.

De integratie van nieuwe technologieën in het maakproces van architectuur kan vele duurzame en energiebesparende innovaties opleveren. En ultimo vormen deze inzichten weer een aanleiding om het conceptuele ontwerp van architectuur te beïnvloeden.

Investeren
Duurzame en energiebesparende oplossingen zijn noodzakelijk, om de belangrijke reden dat de uitstoot van CO2 moet worden verminderd, maar ook omdat de fossiele brandstoffen eindig zijn en tegen steeds grotere financiële en politieke kosten gewonnen moeten worden.

Het is niet nodig om energie te blijven opwekken uit fossiele brandstoffen die van ver komen, want er zijn ruimschoots alternatieve energiebronnen dichtbij beschikbaar. De technologieën die het mogelijk maken energie op te wekken uit zon, wind, water, aardwarmte, biogas en biomassa zijn reeds aanwezig, we moeten ze alleen durven integreren in onze gebouwde omgeving, in onze architectuur.

Gebouwen en wijken kunnen duurzame energieproducenten worden in plaats van milieuonvriendelijke energieconsumenten en dat is een mogelijkheid die een nieuw perspectief biedt op het investeren in de gebouwde omgeving. Hoe hoger de investering, des te meer energie het gebouw levert, des te groter de besparing. Niet alleen in geld, maar juist ook van het milieu.

Dienstbaar
Goede architectuur is dienstbaar aan mensen en de mensheid. Dienstbaar doordat zij beantwoordt aan de werkelijke behoeften van eindgebruikers, opdrachtgevers en hun omgeving, én door te inspireren en te vitaliseren. Slimme architectuur kan het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken en gebouwen realiseren die daadwerkelijk energiebron zijn.

Paul de Ruiter

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c140 c185
Wanneer mag je iets circulair noemen?

Wanneer mag je iets circulair noemen?

Gisteren om 10:01 uur
timer 5 min

Recent hoorde Paul van Doorn de opmerking ‘Het is tegenwoordig al snel circulair, hè?’ Dit ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243
Prijsplafond is geen blijvende oplossing

Prijsplafond is geen blijvende oplossing

12 jan om 15:01 uur
timer 3 min

Met de nodige verbazing volgde Duurzaam Gebouwd-expert Albert Hulshoff de afgelopen maanden het debat over het ...

Lees verder »

c21 c54 c148 c263
Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie

Installateur steeds vaker ook adviseur energietransitie

10 jan om 10:01 uur
timer 5 min

Er zijn steeds meer mensen actief met het verduurzamen van hun woning. Naast de klimaatdoelen vormen ook de hoge ...

Lees verder »

c21 c54 c225 c280
Isochroniteit: de vijf levensduren van een duurzaam gebouw

Isochroniteit: de vijf levensduren van een duurzaam ...

14-12-2022 om 10:01 uur
timer 9 min

Wie een duurzaam gebouw wil ontwikkelen, kan daarvoor de 5F-methode gebruiken die gebaseerd is op vijf verschillende ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243 c265
Zet deze winter ook de knop om!

Zet deze winter ook de knop om!

26-10-2022 om 16:01 uur
timer 3 min

Krijgen we deze winter op vrijdag lege kantoren met de thermostaat in de laagste stand en met alle lampen uit? ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c265
Portefeuilleaanpak voor de komende vier jaar

Portefeuilleaanpak voor de komende vier jaar

25-10-2022 om 16:01 uur
timer 5 min

In een driedelige serie blogs gaat Duurzaam Gebouwd-expert Selina Roskam dieper in op het verschijnen van de Kamerbrief ...

Lees verder »

c21 c54 c186 c265
Renovatiestandaard: nieuwe stap vooruit

Renovatiestandaard: nieuwe stap vooruit

24-10-2022 om 16:01 uur
timer 7 min

Wat is het een bizarre tijd. Werken aan de energietransitie in de gebouwde omgeving is schaken op drie borden ...

Lees verder »

c21 c54 c134 c160 c259
Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor de bouw

Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor ...

18-10-2022 om 10:01 uur
timer 6 min

In Nederland worden problemen in silo’s geplaatst en opgelost met geld. Heel veel geld. De bouwsector heeft ...

Lees verder »

c21 c54 c265
Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

Welke warmtepomp past bij mijn gebouw?

31-08-2022 om 13:01 uur
timer 36 min

In Nederland zijn meer dan 150 merken warmtepompen te koop en voor meer dan 6.000 types ligt een ISDE-subsidie ...

Lees verder »

c21 c54
Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire trendsetter

Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire ...

30-06-2022 om 15:30 uur
timer 7 min

Hans Korbee: Niemand houdt van ze, niemand vindt ze mooi. Grote, lelijke blokken in het landschap. Noodzakelijk kwaad, die ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Haal de MPG en BENG snel door de shredder

Haal de MPG en BENG snel door de shredder

10-06-2022 om 13:00 uur
timer 9 min

Hans Korbee: Iedereen die een tijdje in de bouw rondloopt weet: de minimumeisen in het Bouwbesluit zijn in meer dan 80% van ...

Lees verder »

c21 c54 c135
Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

11-05-2022 om 10:01 uur
timer 10 min

Twaalf jaar hebben we het moeten stellen zonder ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up