Duurzame energie in de stad

In de serie ‘De Eeuw van de Stad’ van de VPRO geven 7 duurzaam gebouwd-experts hun visie op de duurzame stad. Dit keer Paul van Bergen van DGMR. Dit artikel is tevens te lezen op: http://weblogs.hollanddoc.nl/deeeuwvandestad/.

Met de stad als een veilig toevluchtsoord neemt ook de zorg over onze toekomstige energievoorziening toe. Als steden groeien en als de welvaart toeneemt blijkt ook het gebruik van energie en de uitstoot van broeikasgassen een lineair verband te vertonen .

Tegenwoordig weten we dat onze atmosfeer niet meer in staat is die uitstoot op te nemen en de roep om een minder CO2 belastende oftewel duurzame energievoorziening is hiermee een feit. Maar wat betekent een duurzame energievoorziening nu eigenlijk?

Soorten energie

Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door gebruik ervan, het leefmilieu en de toekomstige generaties niet worden benadeeld. Duurzame energie wordt dan ook vaak hernieuwbare energie genoemd. V

Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld geothermische energie (warmte uit de aardbodem of de opslag van warmte en koude), zonne-energie (de winning van warmte en omzetting van zonne-energie in elektrische energie), windenergie (windturbines), energie uit water (hydro-elektrische waterkracht maar ook getijden- en golfslagenergie) en natuurlijk bio-energie.

Die laatste vorm van duurzame energie maakt gebruik van het verbranden of vergisten van gewassen of van het omzetten van biomassa rechtstreeks in benzine, diesel of gas. Wordt bij het gebruik van de zon, wind, water of bij geothermie geen CO2 als afvalproduct geproduceerd, bij het gebruik van biomassa wordt altijd CO2 uitgestoten die in principe weer opgenomen wordt door de fotosynthese van de toekomstige biomassa. In die zin is biomassa een CO2-neutrale brandstof . De andere vormen van duurzame energie zijn CO2-vrije vormen van energie en dus te verkiezen vóór het gebruik van biomassa.

Opwekking
Als we kijken naar de opwekking van duurzame elektriciteit in Nederland, dan wordt bijna 4% van onze totale hoeveelheid elektriciteit opwekte door CO2-neutrale biomassa en nog eens 3,5 % door CO2-vrije duurzame bronnen (totale duurzame aandeel in de elektriciteitsproductie is in NL dus 7,5%). Die 3,5% CO2-vrije elektriciteitsproductie is net zoveel als de productie van (CO2-vrije) kernenergie door de centrale in Borssele!

Duurzame energie moet dan ook een veel grotere rol in de energievoorziening van onze steden gaan spelen. Een wens die gedeeld wordt in vele Nederlandse steden, want de initiatieven van gemeenten om in 2020, 2025, 2030, 2040 of 2050 …… klimaat- of energie- of CO2-neutraal te zijn, zijn niet meer bij te houden. Ambities in overvloed, maar er wordt er wel voldoende nagedacht over de consequenties van die ambities?

Duurzaam oogsten
In een stad hebben we behoefte aan energie, waarbij die behoefte is op te splitsen in een behoefte
aan warmte om te verwarmen, koude om te koelen en elektriciteit om al onze apparaten en systemen te laten functioneren. Duurzame energie moeten we kunnen oogsten: bijvoorbeeld warmte en elektriciteit vanaf daken, warmte vanaf het wegdek, afvalwarmte van de biomassa centrale, koude vanuit de rivier en het grondwater, elektriciteit vanaf het zonnepanelen bos etc.

Dat vraagt ruimte in en om de stad en bij de planning van nieuwe infrastructuur of nieuwe bebouwing moet het kunnen oogsten van duurzame energie een verplicht onderdeel van het ontwerp zijn. Een enkel zonnepaneel op een dak leidt niet tot een CO2-neutrale energievoorziening.

Als bijvoorbeeld Amsterdam zijn totale elektriciteitsbehoefte volledig met zonnepanelen zou willen opwekken, dan is circa 35 km2 aan zonnepanelen nodig, dat is 15% van het totale oppervlakte van Amsterdam! Ontwerp dus in en om de stad echte energie oogstgebieden! Een nieuwe vorm van landbouw.

Nieuwe structuren
Om die behoefte aan duurzame warmte-, koude- en elektriciteit aan iedereen te kunnen aanbieden moet een structuur en infrastructuur ontwikkeld worden om de vormen van duurzame energie uit te wisselen, te structuren en te organiseren.

De opgewekte en geoogste warmte-, koude en elektriciteit moeten in separate netwerken naar en van onze woningen en bedrijven worden gebracht, we kunnen hierop energie up- en downloaden al naar gelang onze behoefte. Distributie van warmte- en koude via kleinschalige locale netwerken, distributie van groene elektriciteit via het centrale open elektriciteitsnetwerk. Net als onze riool- en kabelaansluiting, krijgt iedere gebruiker van een duurzame stad een aansluiting op het warmte-/koude- en het groene elektriciteitsnet. Dat vraagt een principiële wijziging in de manier waarop onze energieproductie, -distributie, -opslag en afrekening gaat plaatsvinden.

Investeringen
De investeringen die hiervoor nodig zijn moeten we met zijn allen opbrengen en zijn noodzakelijk voor het behoudt van onze leefomgeving en welvaart. Een CO2-neutrale energievoorziening is een teken van beschaving en kan niet gebaseerd worden op bedrijfseconomische criteria zoals te behalen korte termijn terugverdientijden.

Duurzame energie voor een duurzame stad vraagt niet om nog meer individuele gemeentelijke ambities maar om een centraal deltaplan ‘energie voor de stad’ en vraagt vooral om regie!

Auteur: Ir. P.J. van Bergen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54
Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire trendsetter

Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire ...

30 jun om 15:30 uur
timer 7 min

Hans Korbee: Niemand houdt van ze, niemand vindt ze mooi. Grote, lelijke blokken in het landschap. Noodzakelijk kwaad, die ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Haal de MPG en BENG snel door de shredder

Haal de MPG en BENG snel door de shredder

10 jun om 13:00 uur
timer 9 min

Hans Korbee: Iedereen die een tijdje in de bouw rondloopt weet: de minimumeisen in het Bouwbesluit zijn in meer dan 80% van ...

Lees verder »

c21 c54 c135
Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

11 mei om 10:01 uur
timer 10 min

Twaalf jaar hebben we het moeten stellen zonder ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c261
Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem in combinatie met noodverlichting

Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem ...

4 mei om 09:54 uur
timer 3 min

Hans Nas: In een wereld die steeds meer ‘connected’ wordt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook noodverlichtingsarmaturen ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen ...

26 apr om 11:00 uur
timer 3 min

Lizzy Butink: Lizzy Butink startte begin 2022 als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer en treedt toe tot het expertpanel van ...

Lees verder »

c21 c54
Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

5 apr om 15:01 uur
timer 7 min

Het verhaal van de drie biggetjes zit diep in de haarvaten van de Nederlander. Het eerste biggetje is lui en bouwt ...

Lees verder »

c21 c54 c261
Met digitalisering werf je het talent van de toekomst

Met digitalisering werf je het talent van de ...

22 feb om 10:01 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Een nieuwe generatie staat in de startblokken om hun carrière te beginnen. Weet jij wat deze jonge talenten ...

Lees verder »

c21 c54 c244
De sociaal-culturele kant van transitie in de bouw

De sociaal-culturele kant van transitie in de ...

18 feb om 14:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: In transities is het noodzakelijk om de technische kant te overstijgen en de sociaal-culturele kant te includeren. ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Het kan anders: huisnummerregistratie

Het kan anders: huisnummerregistratie

9 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Kijkend naar het huidige sociaaleconomische landschap ziet Hans Hidden geen duurzame samenleving waarin voor bepaalde ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c190
Circulaire economie: van horen zeggen!

Circulaire economie: van horen zeggen!

8 feb om 13:01 uur
timer 5 min

In de Week van de Circulaire Economie deelt Carlisle Construction Materials BV via de geijkte platforms zoveel ...

Lees verder »

c21 c54 c277 c295
De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

27 jan om 10:01 uur
timer 9 min

Nagenoeg iedereen begrijpt dat de huidige klimaatverandering ongekend snel gaat en dat deze snelheid komt door ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243 c265
Is NMDA toch MDMA?

Is NMDA toch MDMA?

18 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Als je het snel uitspreekt lijkt NMDA (het niet-meer-dan-anders principe uit de Warmtewet) verdacht veel op MDMA ...

Lees verder »

Reacties

Bij dit soort discussies verwijs ik altijd graag naar de site van de heer van Staveren : energiefeiten .nl Onder het kopje " een relativerend verhaaltje over ENERGIE " kunt u op deze site lezen over de onthutsende werkelijkheid. Daarop staat bijvoorbeeld te lezen dat het elektriciteitsverbruik in 2002 in Nederland 100 miljard ! Kilowattuur bedroeg. daarvoor zijn 1.000.000.000 zonnepanelen van 1 m2 nodig of 12 centrales Het primaire energieverbruik van China steeg in de afgelopen 16 jaar met 361 %. we hebben het hiet niet over ander opkomende economien als india, Brazielie en ander Latijns Amerikaanse landen. Verder hebben we het ook niet over die paar miljard mensen op deze aardbol die nog niet eens een peertje hebben om bij te lezen ( ze kunnen er binnenkort een paar van ons overnemen ) En , O ja! volgens een onlangs verschenen rapport van de IEA moeten er de komende twintig jaar wereldwijd minstens 200 grote centrales worden gebouwd, alléén al om aan de stijgende vraag naar elektriciteit te voldoen voor tv, s, mobiele telefoons, en allerlei andere elektronische gadges. wat in dit soort plannen ook altijd lijkt te worden vergeten is dat zonnepanelen niet aan de bomen groeien en het ontzettend veel energie kost om de grondstof de maken en ontzettend veel vervuiling en dat je met windmolens geen windmolens kunt maken.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up