Van duurzaam doen naar duurzaam denken?

Van duurzaam doen naar duurzaam denken?

Het begin van een nieuw jaar is een goede aanleiding om even terug te kijken naar de ervaringen als adviseur van afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de kansen voor het komende jaar. Laat ik mijn visie daarop geven.

Ik geloof dat we momenteel op een keerpunt staan waarbij het denken een prominentere rol gaat krijgen in onze processen dan het doen. Afgelopen jaren heeft het begrip duurzaamheid een leidende rol gekregen in projecten. Bijna ieder project moet voldoen aan allerlei duurzaamheidindices of moet zelfs gecertificeerd worden wat achteraf dan vaak nog een hele klus is waarvoor dan een adviseur wordt ingevlogen.

Zelfs het begrip duurzaamheidadviseur heeft afgelopen jaren zijn intrede gaan, waar wij als bureau natuurlijk heel blij mee zijn, maar wat daarentegen de suggestie wekt alsof de ambitie duurzaamheid is in te kopen via een adviseur of te delegeren is in de vorm van het demarceren van werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Is een project duurzaam als er een warmtepomp wordt geïnstalleerd of PV wordt toegepast, is duurzaamheid alleen het toepassen van dingen: het doen! Tot nu toe leek dat vaak ook zo. Het goed communiceren van de duurzame dingen die je toepast bepaalde het beeld van de projecten en werd dus gecommuniceerd als zeer duurzaam. Waarom staan dan we dan nu op een keerpunt?

De gevolgde weg
De ervaringen die door ons zijn opgedaan bij succesvolle projecten, selecties en met instrumenten zoals BREEAM-nl en de aangescherpte EPC-normering voor de woningbouw, maken duidelijk dat het belang van de gevolgde weg naar de oplossing of keuze toe, belangrijker is voor het uiteindelijke ervaren resultaat dan sec de keuze. De kwaliteit van het 'denk'-proces bepaald voor een steeds belangrijkere mate de uiteindelijke duurzaamheid dan sec de gemaakte keuze.

Zo is het bijvoorbeeld bij het instrument BREEAM-NL essentieel om de gevolgde processtappen (management) systematisch en goed gedocumenteerd te doorlopen om zo voldoende credits te halen. Zo kan met de aangeschepte EPC-normering niet sec meer voldaan worden aan de eisen door het kopen van een slim apparaat maar moet het gehele ontwerp van de woning (schil, opwekking en afgifte systemen)  in balans zijn en integraal ontworpen en doordacht zijn wil de eis gehaald worden.

Integrale processen
Maximale duurzaamheid is dus alleen haalbaar als wij ons handelen, denken, beslissen en onze processen inrichten met de focus op het resultaat voor de klant en gebruikers. We weten het al veel langer, maar integrale processen zijn essentiële randvoorwaarden voor duurzaamheid. Verantwoordelijkheden niet demarceren maar delen!

Is er dan niets meer te doen voor de adviseur? Gelukkig maak ik me daar nog geen zorgen over. Als adviseurs zullen wij ons nog meer moeten opstellen als kennisbron, integrator, initiator en stimulator: delen in plaats van vasthouden. Partijen bij de hand nemen en ervoor zorgen dat het integraal denken en het vastleggen van die gedachten de aandacht krijgt. Blijkt de uidrukking eerst denken en dan pas doen, toch waar te zijn! 

Ir. P.J. van Bergen is directeur bij DGMR en adviseur op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. DGMR is een adviesbureau dat onder andere gespecialiseerd is in duurzame gebieds- en gebouwontwikkelingen. DGMR is ontwikkelaar van het instrument Greencalc+.

Foto
Worteltafel van Reinier Lagendijk. Uit de publicatie duurzaam denken duurzaam doen.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54
Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire trendsetter

Bedrijfshallen: van lelijke eend naar circulaire ...

30 jun om 15:30 uur
timer 7 min

Hans Korbee: Niemand houdt van ze, niemand vindt ze mooi. Grote, lelijke blokken in het landschap. Noodzakelijk kwaad, die ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Haal de MPG en BENG snel door de shredder

Haal de MPG en BENG snel door de shredder

10 jun om 13:00 uur
timer 9 min

Hans Korbee: Iedereen die een tijdje in de bouw rondloopt weet: de minimumeisen in het Bouwbesluit zijn in meer dan 80% van ...

Lees verder »

c21 c54 c135
Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

11 mei om 10:01 uur
timer 10 min

Twaalf jaar hebben we het moeten stellen zonder ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c261
Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem in combinatie met noodverlichting

Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem ...

4 mei om 09:54 uur
timer 3 min

Hans Nas: In een wereld die steeds meer ‘connected’ wordt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook noodverlichtingsarmaturen ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen ...

26 apr om 11:00 uur
timer 3 min

Lizzy Butink: Lizzy Butink startte begin 2022 als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer en treedt toe tot het expertpanel van ...

Lees verder »

c21 c54
Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

5 apr om 15:01 uur
timer 7 min

Het verhaal van de drie biggetjes zit diep in de haarvaten van de Nederlander. Het eerste biggetje is lui en bouwt ...

Lees verder »

c21 c54 c261
Met digitalisering werf je het talent van de toekomst

Met digitalisering werf je het talent van de ...

22 feb om 10:01 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Een nieuwe generatie staat in de startblokken om hun carrière te beginnen. Weet jij wat deze jonge talenten ...

Lees verder »

c21 c54 c244
De sociaal-culturele kant van transitie in de bouw

De sociaal-culturele kant van transitie in de ...

18 feb om 14:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: In transities is het noodzakelijk om de technische kant te overstijgen en de sociaal-culturele kant te includeren. ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Het kan anders: huisnummerregistratie

Het kan anders: huisnummerregistratie

9 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Kijkend naar het huidige sociaaleconomische landschap ziet Hans Hidden geen duurzame samenleving waarin voor bepaalde ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c190
Circulaire economie: van horen zeggen!

Circulaire economie: van horen zeggen!

8 feb om 13:01 uur
timer 5 min

In de Week van de Circulaire Economie deelt Carlisle Construction Materials BV via de geijkte platforms zoveel ...

Lees verder »

c21 c54 c277 c295
De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

27 jan om 10:01 uur
timer 9 min

Nagenoeg iedereen begrijpt dat de huidige klimaatverandering ongekend snel gaat en dat deze snelheid komt door ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243 c265
Is NMDA toch MDMA?

Is NMDA toch MDMA?

18 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Als je het snel uitspreekt lijkt NMDA (het niet-meer-dan-anders principe uit de Warmtewet) verdacht veel op MDMA ...

Lees verder »

Reacties

hoi Paul, Ga as maandag iets over duurzaam bouwen vertellen als docent aan de Hoge school Utrecht. Heb met belangstelling je opinie hierover gelezen. We spreken alkaar vast nog wel. Groet Frederik Mobiel 0641506474

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up