ESCo-doorbraak door Rotterdam

ESCo-doorbraak door Rotterdam

7 april hielden de Rotterdamse wethouders Karakus en Van Huffelen een overtuigend verhaal waarom R'dam heeft gekozen voor ESCo's om hun vastgoed te gaan verduurzamen. Een doorbraak in het verduurzamen van gebouwen door gebruik van een ESCo, signaleert Albert Hulshoff.

Gisteren zijn de resultaten van de eerste ESCo-aanbesteding in het kader van Rotterdamse Groene Gebouwen gepresenteerd. Zie ook het bericht op deze site Rotterdam maakt zwembaden groener.  Deze aanbesteding had betrekking op de verduurzaming van negen zwembaden.

De resultaten op een rij:
- gegarandeerde energiekostenbesparing van 34%;
- 15% reductie op het onderhoudbudget;
- structurele verbetering van het binnenklimaat van de zwembaden.

Dit alles is vastgelegd in een 10-jarig Onderhoud- en Energieprestatiecontract (OEPC) en wordt uitgevoerd zonder aanvullende investeringen door gemeente Rotterdam, de eigenaar van de zwembaden. Juist deze combinatie van vergaande energiereductie en verbetering van het binnenklimaat vind ik indrukwekkend en zie ik als een doorbraak in Nederland voor het verduurzamen van gebouwen door de inzet van een Energy Service Company (ESCo).

De ESCo Strukton heeft deze opdracht in de wacht gesleept en zal 9 zwembaden van de gemeente Rotterdam ingrijpend verduurzamen en beheren gedurende de looptijd van het prestatiecontract. Het binnenklimaat van de zwembaden zal dusdanig verbeteren dat na de renovatie ook CARA-patiënten prettiger kunnen zwemmen in deze sportaccommodaties.

Twee budgetten
Het succes van Rotterdam is mijns inziens mede tot stand gekomen dankzij de duur van de overeenkomst, namelijk 10 jaar. En door het gegeven dat Rotterdam, naast het energiebesparingbudget dat de ESCo zelf genereert, ook het budget voor beheer en onderhoud van de negenzwembaden ter beschikking heeft gesteld aan de ESCo.

Dit dubbele budget heeft de aanbiedende partij in staat gesteld meer besparende maatregelen te treffen dan doorgaans gebruikelijk is bij conventionele ESCo-overeenkomsten.

Niet over één nacht ijs
Ik had de eer en het genoegen deel uit te maken van de klankbordgroep die de aanbesteding ondersteunde. Zodoende was ik in de gelegenheid om in de keuken mee te kijken waar de aanbesteding werd voorbereid. Zo heb ik waargenomen dat de opdrachtgever bij deze voor Nederland innovatieve aanbesteding niet over één nacht ijs is gegaan. Zij hebben zich in de aanloop naar de aanbesteding uitvoerig laten informeren over ondermeer de werking van prestatiecontracten.

Rotterdam heeft zich in die fase ook niet laten verleiden om te kiezen voor de eerste de beste ESCo-oplossing. Daarentegen heeft Rotterdam eerst voor zich zelf bepaald welke doelen zij willen realiseren met de inzet van ESCo's en hóe ze deze willen bereiken. De gemeente heeft een wensenlijstje opgesteld met daarin de belangrijkste uitgangspunten voor de verduurzaming van de zwembaden.

Aan de hand van een marktconsultatie hebben zij dit lijstje vervolgens getoetst. Pas daarna is de feitelijke aanbesteding gestart. Bij het gehele aanbestedingtraject heeft Rotterdam zich laten bijstaan door gerenommeerde adviesbureaus.

Wie volgt?
Hulde aan alle in- en externe experts van Rotterdam en de deelnemende ESCo-partijen in Rotterdam die bijgedragen hebben aan dit mooie resultaat. Ik hoop dat andere vastgoedeigenaren, overheid en niet-overheid, zich laten inspireren door dit voorbeeld uit de Maasstad en ook kiezen voor deze budgetneutrale wijze van verduurzamen van hun gebouwvoorraad.

Albert Hulshoff
Adviseur utiliteitsbouw Agentschap NL

Meer informatie: Filmpje Groene zwembaden
Meer informatie: www.rotterdam.nl/groenegebouwen
Meer informatie: www.duurzaamvastgoedportal.nl

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c135
Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

Na twaalf jaar winterslaap nog steeds niet wakker

11 mei om 10:01 uur
timer 10 min

Twaalf jaar hebben we het moeten stellen zonder ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c261
Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem in combinatie met noodverlichting

Meer energie-efficiëntie met lichtmanagementsysteem ...

4 mei om 09:54 uur
timer 3 min

Hans Nas: In een wereld die steeds meer ‘connected’ wordt, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ook noodverlichtingsarmaturen ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c244
Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen begint bij gedragsverandering’

Duurzaam Gebouwd-expert Lizzy Butink: ‘Verduurzamen ...

26 apr om 11:00 uur
timer 3 min

Lizzy Butink: Lizzy Butink startte begin 2022 als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer en treedt toe tot het expertpanel van ...

Lees verder »

c21 c54
Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

Terug naar de middeleeuwen of vooruit naar vroeger?

5 apr om 15:01 uur
timer 7 min

Het verhaal van de drie biggetjes zit diep in de haarvaten van de Nederlander. Het eerste biggetje is lui en bouwt ...

Lees verder »

c21 c54 c261
Met digitalisering werf je het talent van de toekomst

Met digitalisering werf je het talent van de ...

22 feb om 10:01 uur
timer 4 min

Marc Kooij: Een nieuwe generatie staat in de startblokken om hun carrière te beginnen. Weet jij wat deze jonge talenten ...

Lees verder »

c21 c54 c244
De sociaal-culturele kant van transitie in de bouw

De sociaal-culturele kant van transitie in de ...

18 feb om 14:30 uur
timer 6 min

Marten Valk: In transities is het noodzakelijk om de technische kant te overstijgen en de sociaal-culturele kant te includeren. ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Het kan anders: huisnummerregistratie

Het kan anders: huisnummerregistratie

9 feb om 10:01 uur
timer 3 min

Kijkend naar het huidige sociaaleconomische landschap ziet Hans Hidden geen duurzame samenleving waarin voor bepaalde ...

Lees verder »

c21 c54 c140 c190
Circulaire economie: van horen zeggen!

Circulaire economie: van horen zeggen!

8 feb om 13:01 uur
timer 5 min

In de Week van de Circulaire Economie deelt Carlisle Construction Materials BV via de geijkte platforms zoveel ...

Lees verder »

c21 c54 c277 c295
De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

De balans van de aarde herstellen met verbeeldingskracht

27 jan om 10:01 uur
timer 9 min

Nagenoeg iedereen begrijpt dat de huidige klimaatverandering ongekend snel gaat en dat deze snelheid komt door ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243 c265
Is NMDA toch MDMA?

Is NMDA toch MDMA?

18 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Als je het snel uitspreekt lijkt NMDA (het niet-meer-dan-anders principe uit de Warmtewet) verdacht veel op MDMA ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c265 c295
De winstkansen van het regeerakkoord schuilen in integratie

De winstkansen van het regeerakkoord schuilen ...

10 jan om 13:01 uur
timer 7 min

Op basis van het regeerakkoord van het nieuwe, vandaag geïnstalleerde kabinet Rutte IV is het voor de verduurzaming ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c295
Wees moedig in je ongemak

Wees moedig in je ongemak

10 jan om 09:01 uur
timer 6 min

In een nieuwe Expertpost gaat Norbert Schotte dieper in op wat jij kunt betekenen voor de energietransitie en ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up