ESCo-doorbraak door Rotterdam

ESCo-doorbraak door Rotterdam

7 april hielden de Rotterdamse wethouders Karakus en Van Huffelen een overtuigend verhaal waarom R'dam heeft gekozen voor ESCo's om hun vastgoed te gaan verduurzamen. Een doorbraak in het verduurzamen van gebouwen door gebruik van een ESCo, signaleert Albert Hulshoff.

Gisteren zijn de resultaten van de eerste ESCo-aanbesteding in het kader van Rotterdamse Groene Gebouwen gepresenteerd. Zie ook het bericht op deze site Rotterdam maakt zwembaden groener.  Deze aanbesteding had betrekking op de verduurzaming van negen zwembaden.

De resultaten op een rij:
- gegarandeerde energiekostenbesparing van 34%;
- 15% reductie op het onderhoudbudget;
- structurele verbetering van het binnenklimaat van de zwembaden.

Dit alles is vastgelegd in een 10-jarig Onderhoud- en Energieprestatiecontract (OEPC) en wordt uitgevoerd zonder aanvullende investeringen door gemeente Rotterdam, de eigenaar van de zwembaden. Juist deze combinatie van vergaande energiereductie en verbetering van het binnenklimaat vind ik indrukwekkend en zie ik als een doorbraak in Nederland voor het verduurzamen van gebouwen door de inzet van een Energy Service Company (ESCo).

De ESCo Strukton heeft deze opdracht in de wacht gesleept en zal 9 zwembaden van de gemeente Rotterdam ingrijpend verduurzamen en beheren gedurende de looptijd van het prestatiecontract. Het binnenklimaat van de zwembaden zal dusdanig verbeteren dat na de renovatie ook CARA-patiënten prettiger kunnen zwemmen in deze sportaccommodaties.

Twee budgetten
Het succes van Rotterdam is mijns inziens mede tot stand gekomen dankzij de duur van de overeenkomst, namelijk 10 jaar. En door het gegeven dat Rotterdam, naast het energiebesparingbudget dat de ESCo zelf genereert, ook het budget voor beheer en onderhoud van de negenzwembaden ter beschikking heeft gesteld aan de ESCo.

Dit dubbele budget heeft de aanbiedende partij in staat gesteld meer besparende maatregelen te treffen dan doorgaans gebruikelijk is bij conventionele ESCo-overeenkomsten.

Niet over één nacht ijs
Ik had de eer en het genoegen deel uit te maken van de klankbordgroep die de aanbesteding ondersteunde. Zodoende was ik in de gelegenheid om in de keuken mee te kijken waar de aanbesteding werd voorbereid. Zo heb ik waargenomen dat de opdrachtgever bij deze voor Nederland innovatieve aanbesteding niet over één nacht ijs is gegaan. Zij hebben zich in de aanloop naar de aanbesteding uitvoerig laten informeren over ondermeer de werking van prestatiecontracten.

Rotterdam heeft zich in die fase ook niet laten verleiden om te kiezen voor de eerste de beste ESCo-oplossing. Daarentegen heeft Rotterdam eerst voor zich zelf bepaald welke doelen zij willen realiseren met de inzet van ESCo's en hóe ze deze willen bereiken. De gemeente heeft een wensenlijstje opgesteld met daarin de belangrijkste uitgangspunten voor de verduurzaming van de zwembaden.

Aan de hand van een marktconsultatie hebben zij dit lijstje vervolgens getoetst. Pas daarna is de feitelijke aanbesteding gestart. Bij het gehele aanbestedingtraject heeft Rotterdam zich laten bijstaan door gerenommeerde adviesbureaus.

Wie volgt?
Hulde aan alle in- en externe experts van Rotterdam en de deelnemende ESCo-partijen in Rotterdam die bijgedragen hebben aan dit mooie resultaat. Ik hoop dat andere vastgoedeigenaren, overheid en niet-overheid, zich laten inspireren door dit voorbeeld uit de Maasstad en ook kiezen voor deze budgetneutrale wijze van verduurzamen van hun gebouwvoorraad.

Albert Hulshoff
Adviseur utiliteitsbouw Agentschap NL

Meer informatie: Filmpje Groene zwembaden
Meer informatie: www.rotterdam.nl/groenegebouwen
Meer informatie: www.duurzaamvastgoedportal.nl

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54
Bokito of Bonobo?

Bokito of Bonobo?

8 jan om 12:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Je komt in de markt nogal wat ego’s tegen. Mensen en bedrijven die primair acteren vanuit eigen producten, ...

Lees verder »

c21 c54
Adaptief samenwerken: wel getrouwd, maar nóg niet verliefd

Adaptief samenwerken: wel getrouwd, maar nóg ...

6 jan om 08:00 uur
timer 4 min

De wereld om ons heen verandert steeds sneller en de hoeveelheid informatie die we moeten verwerken groeit exponentieel. ...

Lees verder »

c21 c54
Emissieloze bouw

Emissieloze bouw

6 jan om 07:00 uur

Daan Bruggink: Het klinkt als een prachtige utopie. Geen stikstof, geen CO2, geen fijnstof: dat moet een onmogelijk werkelijkheid ...

Lees verder »

c21 c54
Begeleid facilitair managers naar de beste oplossing

Begeleid facilitair managers naar de beste oplossing

28-11-2019 om 15:30 uur

Marc Kooij: Een facilitair manager krijgt veel op z’n bordje. De eisen die aan een modern gebouw gesteld worden, stijgen ...

Lees verder »

c21 c54
Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

Samenwerkende Eilanders omarmen duurzame veenweide

13-11-2019 om 13:00 uur
timer 6 min

Hoe een koffietafel van private eilandbezitters hun gedrag duurzaam veranderde.

Lees verder »

c21 c54
Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van kersen eten)

Laat spreeuwen bomen planten (in plaats van ...

08-11-2019 om 15:30 uur

Marten Valk: Stakingen in het kader van stikstofoxiden. Handhaving van de Pfas-normering. De kreten van Greta Thunberg. Elon ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Weg met de norm, leve de standaard

Weg met de norm, leve de standaard

08-11-2019 om 08:00 uur
timer 4 min

Harm Valk: We hebben een probleem met normen, zeker in de bouw- en vastgoed. Daarom moeten we ervan af. De bouw wordt er ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Regie over innovatie

Regie over innovatie

04-11-2019 om 11:00 uur
timer 3 min

Ik heb al eens eerder over hem geschreven; Bart Bossink, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Labs om verduurzamingsmaatregelen te testen

Labs om verduurzamingsmaatregelen te testen

27-09-2019 om 15:30 uur
timer 7 min

Marjet Rutten: Een paar weken terug vroeg ik mijn netwerk wie er een lab-omgeving kent waar je verduurzamingsmaatregelen voor ...

Lees verder »

c21 c54
Stap uit de comfortzone

Stap uit de comfortzone

23-09-2019 om 07:00 uur
timer 4 min

Marten Valk: Na mijn sabbatical kijk ik met nieuwsgierigheid naar het spanningsveld tussen mijn vakgebied ‘bouwfysica’ ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Kennis? Kennissen!

Kennis? Kennissen!

22-08-2019 om 16:00 uur
timer 3 min

Harm Valk: Vakantie, mooie tijd. Je ziet nieuwe plekken en doet nieuwe indrukken op, of hernieuwt het contact met plekken ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Ons Bouwbesluit is crimineel

Ons Bouwbesluit is crimineel

19-08-2019 om 15:30 uur
timer 3 min

Onno Dwars: Het Bouwbesluit is crimineel en daarom wordt het hoog tijd dat het ouderwetse model flink op de schop gaat. We ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up