ESCo-doorbraak door Rotterdam

ESCo-doorbraak door Rotterdam

7 april hielden de Rotterdamse wethouders Karakus en Van Huffelen een overtuigend verhaal waarom R'dam heeft gekozen voor ESCo's om hun vastgoed te gaan verduurzamen. Een doorbraak in het verduurzamen van gebouwen door gebruik van een ESCo, signaleert Albert Hulshoff.

Gisteren zijn de resultaten van de eerste ESCo-aanbesteding in het kader van Rotterdamse Groene Gebouwen gepresenteerd. Zie ook het bericht op deze site Rotterdam maakt zwembaden groener.  Deze aanbesteding had betrekking op de verduurzaming van negen zwembaden.

De resultaten op een rij:
- gegarandeerde energiekostenbesparing van 34%;
- 15% reductie op het onderhoudbudget;
- structurele verbetering van het binnenklimaat van de zwembaden.

Dit alles is vastgelegd in een 10-jarig Onderhoud- en Energieprestatiecontract (OEPC) en wordt uitgevoerd zonder aanvullende investeringen door gemeente Rotterdam, de eigenaar van de zwembaden. Juist deze combinatie van vergaande energiereductie en verbetering van het binnenklimaat vind ik indrukwekkend en zie ik als een doorbraak in Nederland voor het verduurzamen van gebouwen door de inzet van een Energy Service Company (ESCo).

De ESCo Strukton heeft deze opdracht in de wacht gesleept en zal 9 zwembaden van de gemeente Rotterdam ingrijpend verduurzamen en beheren gedurende de looptijd van het prestatiecontract. Het binnenklimaat van de zwembaden zal dusdanig verbeteren dat na de renovatie ook CARA-patiënten prettiger kunnen zwemmen in deze sportaccommodaties.

Twee budgetten
Het succes van Rotterdam is mijns inziens mede tot stand gekomen dankzij de duur van de overeenkomst, namelijk 10 jaar. En door het gegeven dat Rotterdam, naast het energiebesparingbudget dat de ESCo zelf genereert, ook het budget voor beheer en onderhoud van de negenzwembaden ter beschikking heeft gesteld aan de ESCo.

Dit dubbele budget heeft de aanbiedende partij in staat gesteld meer besparende maatregelen te treffen dan doorgaans gebruikelijk is bij conventionele ESCo-overeenkomsten.

Niet over één nacht ijs
Ik had de eer en het genoegen deel uit te maken van de klankbordgroep die de aanbesteding ondersteunde. Zodoende was ik in de gelegenheid om in de keuken mee te kijken waar de aanbesteding werd voorbereid. Zo heb ik waargenomen dat de opdrachtgever bij deze voor Nederland innovatieve aanbesteding niet over één nacht ijs is gegaan. Zij hebben zich in de aanloop naar de aanbesteding uitvoerig laten informeren over ondermeer de werking van prestatiecontracten.

Rotterdam heeft zich in die fase ook niet laten verleiden om te kiezen voor de eerste de beste ESCo-oplossing. Daarentegen heeft Rotterdam eerst voor zich zelf bepaald welke doelen zij willen realiseren met de inzet van ESCo's en hóe ze deze willen bereiken. De gemeente heeft een wensenlijstje opgesteld met daarin de belangrijkste uitgangspunten voor de verduurzaming van de zwembaden.

Aan de hand van een marktconsultatie hebben zij dit lijstje vervolgens getoetst. Pas daarna is de feitelijke aanbesteding gestart. Bij het gehele aanbestedingtraject heeft Rotterdam zich laten bijstaan door gerenommeerde adviesbureaus.

Wie volgt?
Hulde aan alle in- en externe experts van Rotterdam en de deelnemende ESCo-partijen in Rotterdam die bijgedragen hebben aan dit mooie resultaat. Ik hoop dat andere vastgoedeigenaren, overheid en niet-overheid, zich laten inspireren door dit voorbeeld uit de Maasstad en ook kiezen voor deze budgetneutrale wijze van verduurzamen van hun gebouwvoorraad.

Albert Hulshoff
Adviseur utiliteitsbouw Agentschap NL

Meer informatie: Filmpje Groene zwembaden
Meer informatie: www.rotterdam.nl/groenegebouwen
Meer informatie: www.duurzaamvastgoedportal.nl

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c135 c243 c265
Is NMDA toch MDMA?

Is NMDA toch MDMA?

18 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Als je het snel uitspreekt lijkt NMDA (het niet-meer-dan-anders principe uit de Warmtewet) verdacht veel op MDMA ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c265 c295
De winstkansen van het regeerakkoord schuilen in integratie

De winstkansen van het regeerakkoord schuilen ...

10 jan om 13:01 uur
timer 7 min

Op basis van het regeerakkoord van het nieuwe, vandaag geïnstalleerde kabinet Rutte IV is het voor de verduurzaming ...

Lees verder »

c21 c54 c243 c295
Wees moedig in je ongemak

Wees moedig in je ongemak

10 jan om 09:01 uur
timer 6 min

In een nieuwe Expertpost gaat Norbert Schotte dieper in op wat jij kunt betekenen voor de energietransitie en ...

Lees verder »

c21 c54 c186
Kan BENG niet eenvoudiger en beter?

Kan BENG niet eenvoudiger en beter?

6 jan om 11:01 uur
timer 8 min

De bouw stoot als sector een immense hoeveelheid CO2 uit. Wat komt daar nog bij als aan de bouwopgave wordt voldaan? ...

Lees verder »

c21 c54
Het kan anders: kostendelersnorm

Het kan anders: kostendelersnorm

23-11-2021 om 15:40 uur
timer 4 min

Voor alweer de zesde keer gaat Hans Hidden in op de kansen en regels rond woonwerkunits. Hij pleit voor de bouw ...

Lees verder »

c21 c54 c134
Het kan anders: bestemmingsplannen

Het kan anders: bestemmingsplannen

28-10-2021 om 16:01 uur
timer 4 min

In een reeks van blogs behandelt Hans Hidden het nieuw bouwen van meerlaagse woonwerkgebouwen voor werkondernemers, ...

Lees verder »

c21 c54 c243
Geld is niet meer het probleem in de energietransitie

Geld is niet meer het probleem in de energietransitie

27-10-2021 om 16:01 uur
timer 30 min

Onze economie is gebouwd op goedkope, fossiele brandstoffen. De effecten van de klimaatverandering namen we op ...

Lees verder »

c21 c54
Duurzame leiders zijn systeemdenkers

Duurzame leiders zijn systeemdenkers

27-10-2021 om 06:00 uur

Als het coronavirus ons iets kan leren, dan is het wel het belang van systeemdenken. De uitdagingen rondom corona ...

Lees verder »

c21 c54 c244
Hoe circulariteit ons op het verkeerde been kan zetten

Hoe circulariteit ons op het verkeerde been ...

26-10-2021 om 09:12 uur
timer 5 min

Jan Willem van de Groep: Het komt met enige regelmaat voor dat we in een discussie, podcast, panel of expertinterview belanden met fervente ...

Lees verder »

c21 c54 c122 c243
'Woningisolatie met voucher is de perfecte stap'

'Woningisolatie met voucher is de perfecte stap'

25-10-2021 om 15:30 uur
timer 7 min

'Opnieuw sterke stijging gasprijs, nu al acht keer zo hoog als een jaar geleden', kopte een nieuwsbericht van ...

Lees verder »

c21 c54 c190 c260
10 redenen om vol te gaan voor biobased bouwen

10 redenen om vol te gaan voor biobased bouwen

14-10-2021 om 09:15 uur
timer 7 min

Jan Willem van de Groep: In deze blog draait Jan Willem van de Groep er niet om heen. Deze tien redenen om voor biobased te gaan zijn kansen ...

Lees verder »

c21 c54
De innovatiechallenge: gebruik de ideeën in je eigen organisatie

De innovatiechallenge: gebruik de ideeën ...

17-09-2021 om 17:00 uur
timer 4 min

Marc Kooij: De druk om steeds sneller te komen met nieuwe oplossingen neemt toe. Leveranciers die deze innovaties bedenken, ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up